RADA RODIČOV - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

RADA RODIČOV

Slávka Packová, 1.A
Ing. Jozef Babjak, 1.B
Vladimír Ficík, 1.C
Mgr. Zuzana Krasnay,  2.A
Vladimíra Leškováčová, 2.B
Mgr. Veronika Alexovičová, 3.A
Mgr. Jana Hudáková, 3.B
Ing. Peter Pipák, MPH - predseda, 4.A
Ing. Juraj Hrubovský, 4.B
Iveta Karasová, 5.A
Peter Polák, 5.B
Ing. Rastislav Kinský, 5.C
Ing. Silvia Džopková, 6.A
Mgr. Alexandra Šimurdová, 6.B
Ing. Karina Antonáková Kákoniová, 6.C
Bc. Martina Barňáková, 7.A
Mgr. Jana Kabátová, 7.B
Ing. Ľubomír Straka, 8.A
Mgr. Jana Baníková, 8.B
Mária Ďurianová, 8.C
Ing. Františka Mudra, 9.A
Peter Koudelka, 9.B
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah