Rada rodičov - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
O nás

RADA RODIČOV
Lenka Pavlisková, 2.C
Bc. Martina Barňáková, 3.A
Magdaléna Budzáková, 3.B
Ing. Ľubomír Straka, 4.A
Mgr. Jana Baníková, 4.B
Ing. Františka Múdra, 5.A
MUDr. Andrea Hennelová, 5.B
Mgr. Jana Hudáková, 6.A
Mgr. Jana Kabátová, 6.B
Ing. Michal Matuch, 7.A
Ing. Michal Matuch 7.B
Zuzana Minichová, 8.A
Mgr. Jana Bardzáková – podpredseda, 8.B
Pavol Jevčák, 8.C
Jana Švecová, 9.A
Ing. Danka Porvazníková, 9.B
Ing. Peter Pipák – predseda, 9.C
1.A
1.B
1.C
Emil Horňák, 2.A
Alexandra Šimurdová, 2.B
Návrat na obsah