ÚSPECHY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ÚSPECHY

Úspešní piataci v Matematickej olympiáde
Naši Pugačevkári sa stali úspešnými riešiteľmi  72. ročníka okresného kola Matematickej olympiády. Tu sú mená šikovných matematikárov:
Delinová Sofia (5.A), Polák Dominik (5.B),  Lukáč Michal (5.B),  Orinín Teodor (5.A), Tomčák Štefan (5.A).
Srdečne blahoželáme!
Text: Mgr. M. Trembuľáková
Fotot: Mgr. J. Andrejčík, 31.1.2023
Úspešný ročník Šalianskeho Maťka
Dňa 31.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našu Pugačevku úspešne reprezentovali:
1. kategória - Ela Haníková
2. kategória - Ema Škovronská
3. kategória - Natália Rovňáková
Žiačky Ela Haníková a Ema Škovronská sa umiestnili na krásnom 2.mieste vo svojej kategórii.
Srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Čorná, Mgr. Gógová, Mgr. Dolobáčová, 31.1.2023
Aneta Smolková postúpila z 1. miesta do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku
Dňa 18.01.2023 reprezentovala našu školu v kategórii 1A na okresnom kole 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku žiačka Aneta Smolková (7.A). Táto súťaž mala písomnú a ústnu časť. Cieľom písomnej časti bolo preveriť jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a praktické ovládanie nemeckého jazyka). Ústna časť pozostávala z opisu obrázka. Úlohou súťažiacich bolo tiež zaujať stanovisko k rôznym zaujímavým témam. Aneta absolvovala písomnú i ústnu časť vynikajúco a z 1. miesta postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 15.02.2023 v Prešove. K dosiahnutým výsledkom Anete blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov na krajskom kole!
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 20.1.2023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Dňa 19.1.2023 sa v Centre voľného času Dúha uskutočnil 33. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) našu školu reprezentovala žiačka Simona Birnsteinová z 8.B triedy, ktorá po výhre v školskom kole dosiahla vynikajúci úspech aj na okresnom kole a obsadila krásne 3. miesto. Simonke srdečne blahoželáme!
Text: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 20.1.2023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Šaliansky Maťko
Začiatkom nového roka sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povestí – Šaliansky Maťko. V kategórii 2. a 3. ročník sa zúčastnilo jedenásť recitátorov. Všetci zúčastnení podali skvelé výkony, no víťazmi sa stali:
1. miesto: Ela Haníková
2. miesto: Šarlota Šubertová
3. miesto: Liliana Demjanová
Víťazka Ela bude našu školu reprezentovať na okresnom kole súťaže. Držíme jej palce.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 18.1.2023
Foto: Mgr. Andrea Macejová
Novoročný turnaj
Dňa 17.1.2023 sa v telocvični našej školy uskutočnil florbalový turnaj žiakov 6. a 7. ročníka.
Zúčastnili sa ho štyri družstvá týchto ročníkov:
1. družstvo 6.A – Bulls (Mihaľov T., Sivčo P., Max T., Birnstein D., Pavlik D.)
2. družstvo 6.B – Gobling (Bardzák D., Pľuta  D., Guľak T., Vargaeštok B.)
3. družstvo 7.A – Pumy (Stravka M., Sabol L., Mydlo K., Barňák M., Gašpar J., Krídla S.)
4. družstvo 7.B – Strikers (John T., Haník A., Sivý S., Kinský J., Floch M., Vargaeštok K.).
Súťažilo sa systémom „každý s každým“ s týmito výsledkami v jednotlivých zápasoch:
7. A – 7.B      3 : 1
6. A – 6.B      2 : 4
7. A – 6.B      3 : 1
6. A – 7.B      2 : 2
6. B – 7.B      4 : 1
7. A – 6.A      1 : 3.
Poradie v turnaji:
1. 6.B  Gobling
2. 7.A  Pumy
3. 6.A  Bulls
4. 7.B  Strikers
Všetkým blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 18.1.2023
Mesto snov
V okresnej výtvarnej súťaži "Mesto snov" sme získali tri skvelé umiestnenia a čestné uznanie. Téma "radosť" nás potešila a tak sme mnoho myšlienok  pretavili farebnými nápadmi.
1.miesto (2.stupeň) Barborka Kunešová
3.miesto (2.stupeň) Laura Mašlonková
3.miesto (1.stupeň) Alex Góga
Čestné uznanie (1.stupen) Dorota Širá
Srdečne blahoželáme!
text a foto: Mgr. Gógová Liana, Mgr. Šepeľová Iveta, 9.1.2023
Filip víťazne
Dňa 31.12.2022 sa uskutočnil 40. ročník Silvestrovského behu. Súťažilo sa v šiestich kategóriách na novom humenskom atletickom štadióne.
V kategórii starších žiakov našu školu reprezentoval Filip Kuľha (9.A), ktorý túto kategóriu vyhral.
Blahoželáme a prajeme Filipovi a ďalším reprezentantom školy v roku 2023 veľa športových úspechov.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 1.1.2023
Najkrajší medovník
Aj žiaci našej školy sa zapojili do súťaže MsKS o najkrajší medovník. Ocenení boli Zuzana Gajovská, Barbora Baníková (8.B) a Oliver Mríz (3.B). Srdečne blahoželáme!
Mgr. Miroslava Andrejčíková, 19.12.2022
Taktika a stratégia na šachovnici
7. decemra sa v historickom slobodnom kráľovskom meste Bardejov konali Školské Majstrovstvá Prešovského kraja ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu 2022/23. Do hry kráľov vyslala svojho zástupcu aj naša škola. Po postupe z tretieho miesta v okrese sa ním stal siedmak Radovan Kováč, ktorý bol so svojou taktikou a stratégiou dôstojným súperom kandidátov na víťazstvo. Vo veľkej konkurencii súťažiacich získal napokon bodové skóre 3,5/7, čím úspešne reprezentoval Základnú školu na Pugačevovej ulici v Humennom i samotné mesto Humenné. Aj keď to tentokrát na dosiahnutie najvyšších mét nestačilo, Radko si okrem pekných zážitkov odniesol aj cenné skúsenosti do ďalších šachových partií.
Ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.
Text a foto: Mgr. Ján Andrejčík, 7.12.2022
Postup do krajského kola v šachovom turnaji
Dnes sa naši žiaci zúčastnili na šachovom turnaji v priestoroch firmy REINTER. Šachové partie sa odohrali v siedmich kolách. Tretie miesto v okrese Humenné nám vybojoval žiak siedmeho ročníka Radko Kováč, ktorý postupuje na krajské kolo do Bardejova. Víťazovi blahoželáme a účastníkom ďakujeme.
Text a foto: Mgr. Tomáš Savkanič, 2.12.2022
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 29. novembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastňujú žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí súťažia v dvoch kategóriách – kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) a kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka). Olympiáda v anglickom jazyku sa delí na písomnú časť (používanie jazyka – test slovnej zásoby a gramatiky, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením) a ústnu časť (roleplay a picture story). Cieľom písomnej časti je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni a cieľom ústnej časti je preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie.
Angličtinou naplnené dopoludnie malo jasný cieľ, nájsť najšikovnejších žiakov pre obe kategórie, pretože len súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. mieste môžu reprezentovať školu na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Stalo sa a na záver sme spoznali dvoch víťazov: v kategórii 1A sa ním stal Maroš Barňák zo 7.A triedy a v kategórii 1B žiačka Simona Birnsteinová z 8.B triedy.
KATEGÓRIA 1A
1. miesto, Maroš Barňák, 7.A
2. miesto, Wiliam Krajník, 5.A
3. miesto, Aneta Smolková, 7.A
KATEGÓRIA 1B
1. miesto, Simona Birnsteinová, 8.B
2. miesto, Laura Mašlonková, 8.A
3. miesto, Marko Brudňák, 9.A
Ďakujeme všetkým žiakom za účasť, všetkým blahoželáme a Simonke a Marošovi držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2023. GOOD LUCK!
Text a foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, Mgr. Jana Koudelková Feiglová, 29.11.2022
 
Naša Viktória úspešne na Makovickej strune
Pedagógov vždy veľmi poteší, ak ich žiaci úspešne reprezentujú školu, alebo celý región. V danom prípade Humenský okres. Tak sa to stalo aj v prípade našej žiačky Viktórie Vasilenkovej, ktorá sa úspešne zúčastnila 48. prehliadky rusínskych a ukrajinských ľudových piesní Makovická struna. Program v dňoch 11. a 12. novembra v Bardejove a 13. novembra v Prešove bol nesmierne bohatý.
Celé jedinečné kultúrne podujatie prebehlo v ovzduší mimoriadne veľkého záujmu obecenstva, milujúceho rusínske a ukrajinské ľudové piesne. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove doslova praskalo vo švíkoch. Obecenstvo malo veľké umelecké zážitky, potleskom nebolo konca. Svoje interpretačné umenie v sprievode Orchestra ľudových nástrojov Júliusa Selčana predviedli speváci rôzneho veku od najmladších po najstarších. Naša žiačka Viktóra mala iste veľkú radosť, že sa mohla ocitnúť na pódiu spolu s nimi. Získala ocenenie pre najmladšieho interpreta.
Mgr. Petra Dolobáčová, 19.11.2022
Foto: Ing. Lenka Vasilenková
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo
Po víťazstve v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa Soňa Čisľáková, žiačka 9.A triedy, predstavila aj na okresnom kole, ktoré sa konalo 10.11.2022. My sme veľmi hrdí a spokojní s tým, že Soni sa podarilo získať krásne 2. miesto. Víťazke srdečne blahoželáme!
Text: Mgr. Veronika Bobaľová, 11.11.2022
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Okresní šampióni WOCABEE súťaže sú šiestaci z Pugačevky
6.B si vybojovala 1. miesto v okresnom kole medzinárodnej jazykovej súťaže WOCABEE, ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiaci svojou usilovnosťou a ochotou pracovať  s anglickými slovíčkami  si zabezpečili postup do krajského kola. O postup sa najviac pričinili Adelka Šedzmaková a Timotej Guľak, ktorí nahrali rekordné množstvo bodov.
Blahoželáme. „Good luck“ v krajskom kole 6.B.
Text a foto: Mgr. J. Koudelková Feiglová, 7.11.2022
Olympiáda zo slovenského jazyka
V mesiaci októbri sme na našej škole otvorili bránu predmetových olympiád. Ako prví si v nej zmerali sily technici a hneď po nich aj priaznivci nášho materinského jazyka.
Veľmi nás potešilo, že konečne po dvoch rokoch nebol priebeh ani rozsah podujatia obmedzený epidemiologickými  nariadeniami.
Na 15. ročníku súťaže v kategórii C sa zúčastnilo 16 žiakov z 8. a 9. ročníkov. Svoje znalosti zo slovenského jazyka si zmerali v troch kolách. Prvé sa realizovalo online v rámci Slovenska a žiaci sa v ňom popasovali s vybranými úlohami zo všetkých rovín jazyka formou vedomostného testu. Po jeho skončení prebehli ešte ďalšie dve kolá, a to už na pôde našej školskej knižnice. V druhej časti žiaci transformovali text správy do podoby uvítacieho príhovoru  a v tretej predviedli svoje rétorické zručnosti. Treba oceniť obrovskú snahu i súťaživosť súčasných ôsmakov a deviatakov, a to najmä v druhom aj  treťom kole. Celkovo boli sily súťažiacich veľmi vyrovnané. Vedomostný test lepšie zvládli deviataci. Bolo vidieť, že predsa len majú vo vedomostiach ročný náskok. Veľmi však prekvapili ôsmaci, ktorí dominovali v tretej, rečníckej časti. Napokon si prvé priečky vybojovali tieto olympioničky:
1. miesto Soňa Čisľáková, IX.A
2. miesto Katarína Lopatová, IX.B
3. miesto Laura Mašlonková, VIII.A
Víťazkám blahoželáme a veríme, že Soňa bude dôstojne reprezentovať našu Pugačevku na okresnom kole.
Text. Mgr. A. Austová, 16.10.2022
Foto: Mgr. V. Bobaľová  
Otváracie preteky
V piatok 30.9.2022 sa otváral nový atletický štadión na Hrnčiarskej ulici. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj významní slovenskí športovci:  reprezentanti Matej Tóth (olympijský víťaz v chôdzi) a Ján Volko (európsky šampión v behu na 100 metrov).
Účastníkmi slávnostného otvorenia boli aj niektoré triedy našej školy. Nás zvlášť teší, že medzi pozvanými hosťami – športovcami bol aj reprezentant Slovenska, bývalý žiak našej školy, ktorý s atletikou začal práve na ZŠ Pugačevova - Patrik Megela.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnila atletická súťaž pre žiakov 7. a 8. ročníka. Súťažilo sa v behu na 60 metrov, v skoku do diaľky, hod vortexom a v štafete.
Našu školu reprezentovali: Ella Čopanová, Leila Kabátová, Nela Mináriková, Oliver Šnurik a Tobe Clinton John.
Našou najúspešnejšou atlétkou otváracích pretekov sa stala Leila Kabátová.
Všetkým atlétom školy ďakujeme za vzornú reprezentáciu a návštevníkom v hľadisku za hlasitú podporu.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 1.10.2022
Pugačevkári víťazne
Dňa 23. 9. 2022 Florbalový klub v Humennom a CVČ Dúha zorganizovali Mestský florbalový turnaj pre žiakov 5. a 6. ročníka.
Turnaj sa uskutočnil v športovej hale a zúčastnilo sa ho šesť základných škôl mesta Humenné.
Našu školu reprezentovali: Daniel Bardzák, Tadeáš Mihaľov, Tobias Max, Patrik Sivčo, Tomáš Gajdoš, Oliver Demeter, Timotej Guľák, Štefan Tomčák, Šimon Stebila a Šimon Karas. Maratón všetkých turnajových zápasov absolvovali ako víťazi a tým získali prvé miesto.
Na ďalších miestach sa umiestnili: 2. ZŠ Kudlovská, 3. ZŠ Dargovských hrdinov, 4. ZŠ Hrnčiarska, 5. ZŠ SNP, 6. ZŠ Spojená cirkevná škola.
Blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 23.9.2022
Prevzali si cenu
Dňa 8.9.2022 sme v Univerzitnej knižnici v Bratislave prevzali cenu víťaza za Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Zo 185 školských knižníc sme získali krásne 5. miesto. Ďakujeme bývalej pani riaditeľke PaedDr. Pavline Kurucovej za podporu, učiteľkám Mgr. Jakubčovej a Mgr. Babinovej za ochotu a nápady pri realizácii podujatia, no predovšetkým našim žiakom – šikovným knihovčielkam.
(na foto s Mgr. Rozáliou Cenigovou, metodičkou Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave)
Autorka: školská knihovníčka Mgr. V. Bobaľová, 10.9.2022
Pugačevkári víťazne
V stredu 7.9.2022 sa naši žiaci 6. a 7. ročníka v rámci osláv Dní mesta Humenné zúčastnili hokejbalového turnaja na novootvorenom ihrisku ZŠ  Laborecká. Turnaja sa zúčastnilo sedem základných škôl mesta. Po víťazných zápasoch v svojej skupine sa naša  škola prebojovala do finále, kde sa stretla s domácim družstvom. Po dramatickom zápase, ktoré skončilo nerozhodne, nasledovali trestné strieľania, v ktorých bolo naše družstvo úspešnejšie.
Poradie družstiev v turnaji: 1. ZŠ Pugačevova, 2. ZŠ Laborecká, 3. ZŠ Hrnčiarska, 4. ZŠ SNP, 5. ZŠ Švermova, 6. ZŠ Kudlovská, 7. ZŠ Darg. Hrdinov. Našu školu reprezentovali: Max Stravka, Martin Gaži, Kristián Mydlo, Jakub Kinský, Tobe Clinton John, Dominik Kremnický, Daniel Bardzák, Tobias Max.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 7.9.2022
Prváci získali ocenenie za realizáciu eTwinningového projektu
Uprostred prázdninových dní nás zastihla naozaj vynikajúca správa: náš projekt ZACHRAŇME NAŠÍ PLANETU/ZACHRÁŇME NAŠU PLANÉTU získal eTwinning Quality Label (Národný certifikát kvality). Toto ocenenie je udeľované Národnou podpornou službou eTwinning Slovensko  za výnimočnú prácu, množstvo aktivít a využívanie moderných technológií na komunikáciu s partnerskou školou.
Z ocenenia sa veľmi tešíme.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 29.7.2022
„Najlepší slovenčinár“
Školský rok 2021/ 2022 pomaly odpočítava svoje minúty. Máme za sebou posledné skúšania, výstupné testy či záverečné overovanie získaných vedomostí a zručností.
Stalo sa už tradíciou našej školy, že v posledné dni pred klasifikáciou si ešte spomedzi pugačevkárov vyberáme tých najlepších, ktorí majú v obľube našu pani Slovenčinu, radi čítajú,
tvoria, milujú umelecké slovo a neboja sa ani pravopisu.
Tradícia vyhľadať najlepších slovenčinárov našej školy mala , žiaľ,  dva roky vynútenú pauzu, no a keďže nám už žiadne covidové patrenia nehádzali polená pod nohy, rozhodli sme sa v dobre započatom diele pokračovať.
Naši pugačevkári,  žiaci 5. – 7. ročníkov, si  zmerali sily v náročných  úlohách  zameraných na čítanie s porozumením, pravopis  i úlohy z hláskoslovia, lexiky, morfológie aj skladby. Nechýbali ani otázky z literárnej zložky a štylistiky. Výsledky ukázali, že  vedomosti mnohých našich pugačevkárov  sú celkom dobré a aj pomerne vyrovnané. Samozrejme, u mnohých sa našli aj isté rezervy a v budúcnosti by bolo dobré tráviť v spoločnosti našej „ jazykovej dámy“ viac času.
Jazykové i čitateľské zručnosti  priniesli pódiové umiestnenie  týmto jednotlivcom:
5. ročník:
1. miesto – Natália Rovňáková, V.A, 2. miesto – Sandra Nicol Romanová, V.A, 3. miesto -  Daniela Harvilíková, V.C    
6. ročník:
1. miesto – Tereza Hrubovská, VI.A, 2. miesto – Radovan Kováč, VI.B, 3. miesto -  Maroš Barňák, VI.A
7. ročník:
1. miesto – Natália Glovová, VII.C, 2. miesto – Sára Stebnická, VII.A, 3. miesto - Ella Čopanová, VII.B
Víťazom srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Anna Austová, 29.6.2022
Hviezdy ENGLISH STAR na našej škole
ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali nasledujúci žiaci, ktorí dosiahli výborné výsledky: Jakub Bednařik 100%, Natália Kopčáková 100%, Daniel Poľačko 100%, Laura Fitzeková 100 %, William Krajník 98%, Patrik Sopko 97%, Štefan Tomčák 97%, Viktor Gajdoš 88%, Petronela Čorná 85%, Gregor Fedor 77%. Srdečne blahoželáme a sme radi, že vás angličtina baví.
Text a foto: Mgr. M. Fedorová, Mgr. M. Gajdošová, 22.6.2022
Mladý záhradkár
V piatok 17.6. sa žiačky Natália Rovňáková, Michaela Sivá (5.A) a Nela Mináriková, Zuzana Gajovská (7.B) zúčastnili súťaže Mladý záhradkár, organizovanej okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov v Humennom. V súťaži sa žiačky popasovali s poznávaním listov drevín, zeleniny, semien a liečivých rastlín. Taktiež museli zvládnuť vedomostný test o liečivých rastlinách. Preukázali pekné vedomosti, za čo si zaslúžia pochvalu. Zároveň získali nové skúsenosti o zaujímavých druhoch rastlín. Zo súťaže sme odchádzali s odhodlaním zopakovať si ju aj nabudúce.
Text a foto: Ing. Jana Vajsová, 21.6.2022
Naši šikovní výtvarníci
Po tvorivom období nás opäť potešili ďalšie fantastické výtvarné ocenenia. Maroš Milčík postúpil do krajského kola vo fotografickej sútaži AMFO.  Barborka Beňová bola ocenená vydavateľstvom Slovart za kresbu nádherného koňa. Ondrejko Hudák získal umiestnenie v súťaži "Vojna očami mladých".
Všetkým srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Liana Gógová, 21.6.2022
Štefánikov beh
Dňa 6. 6. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na XXIII. ročníku Štefánikovho behu mládeže, ktorý sa uskutočnil tradične na Námestí slobody v Humennom. Našu školu reprezentovalo 21 žiakov, súťažiacich v štyroch vekových kategóriách.
Najúspešnejšími boli:
Štefan Tomčák (4.A) – 1. miesto, Tomáš Skyba (2.A) – 2. miesto, Filip Kuľha (8.A) – 3. miesto, Ella Čopanová (7.B) – 3. miesto a Leila Kabátová (6.B) – 3. miesto.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 6.6.2022
Biologická olympiáda – krajské kolo
Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň“ sa konalo prezenčnou formou v Prešove. Našu školu reprezentovala žiačka 6.B triedy Barbora Beňová. V náročnej súťaži zvládla písomný test, ústnu časť, praktickú časť aj poznávanie živočíchov. V silnej konkurencii 22 súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnila na krásnom piatom mieste.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcich súťažiach.
Text: Ing. Jana Vajsová, 30.5.2022
Zlatý kľúčik - školské kolo
Dňa 18.5.2022 prebehol na našej škole prvý ročník vlastivednej súťaže: „ZLATÝ KĽÚČIK“. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka, ktorí si pri tejto príležitosti mohli overiť vedomosti o svojom rodnom meste a jeho okolí. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci, pričom prví traja z nich zároveň postúpili do okresného kola.
1. miesto: Ferčáková Natálka, Lelič Štefan
2. miesto: Śkovránková Hanka
3. miesto: Bednařík Jakub, Lipová Pavlínka
Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!
Text: Mgr. Erika Lukáčová, 23.5.2022
Foto: Mgr. Martina Fedorová
Chlapci druhí, dievčatá tretie
V dňoch 16. a 17. mája 2022 sa na našej škole uskutočnilo okresné finále v bedmintone žiačok a žiakov. Dievčatá v zložení Leila Kabátová, Ema Pajtašová a Sofia Šmídová (všetky 6.B) sa umiestnili na 3. mieste.
V kategórii žiakov nás reprezentovali Filip Kuľha a David Kuľha (8.A), ktorí získali 2. miesto.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 17.5.2022
Slávik Slovenska 2022
 
V dnešný výnimočný deň naše šikovné speváčky Laura Jakubčová, Viktória Vasilenková a Sára Mitalčaková, zabojovali svojím talentom v súťaži Slávik Slovenska 2022. Po skvelom dni plnom folklóru sme sa dočkali úžasného výsledku a to obsadenie PRVÉHO MIESTA!!....Naším ,,zlatým slávikom " sa stala nesmierne talentovaná Viktória Vasilenková. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na krajské kolo súťaže .
 
Text,foto,video:Veronika Hrubovská a Zuzana Dusakova
Deti a architektúra
Zúčastniť sa vernisáže ocenených žiakov prestížnej  súťaže "Deti a architektúra" bol pre nás neskutočný zážitok. Pozvané žiačky Laura Jakubčová a Aurélia Kridlová slávnostne prevzali ocenenia v Košiciach a súčasne sa inšpirovali pre nasledujúce tvorivé obdobie. Kto vie? Možno raz budú naozaj navrhovať mosty a vysoké budovy...
Text a foto: Mgr. Liana Gógová, 4.5.2022
Mgr. Miroslava Andrejčiková
Zo struny na strunu 2022 - okresné kolo
Dňa 29.4.2022 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“. Našu školu reprezentovali najúspešnejší speváci školského kola:
Ján Gojdič, Vanesa Skybová, Martin Harakaľ, Sára Mitaľčáková, Laura Jakubčová, Ema Alexovičová, Petronela Čorná, Viktória Vasilenková a Júlia Parnicová.
Keďže výsledky, a tým aj žiaci postupujúci do krajského kola, budú známe až neskôr, ostáva nám len popriať našim súťažiacim veľa šťastia a poďakovať im za vzornú reprezentáciu školy.
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 29.4.2022
Súťaž v spellovaní
Tento týždeň sa uskutočnilo 2. kolo súťaže Na jazykových krídlach a naši žiaci opäť získali pekné umiestnenia. Toto kolo bolo zamerané na hláskovanie anglických slov na rýchlosť a správnosť. Spomedzi žiakov humenských škôl sa naši žiaci umiestnili nasledovne:
3. ročník
  2. miesto - Natália Kopčáková, 3.C  
  3. miesto - Laura Fitzeková, 3.A
4. ročník
  3. miesto - Sofia Delinová, 4.A
Srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 29.4.2022
3. miesto krajského kola 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
Víťazka okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín Kristínka Vachulová sa dnes zúčastnila krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
S veľkým potešením môžeme povedať, že na doskách, ktoré znamenajú svet, v konkurencii skvelých recitátorov obsadila nádherné tretie miesto. Je pre nás veľkým potešením, že naši žiaci dosahujú krásne výsledky.
Srdečne blahoželáme Kristínka!
Text: Mgr. Martina Fedorová, 28.4.2022
71. ročník Matematickej olympiády
Na úspechy žiakov 5. a 9. ročníka v Matematickej olympiáde nadviazali aj ich ďalší spolužiaci. Nedali sa zahanbiť a v silnej konkurencii žiakov škôl celého humenského okresu zabojovali. Žiaci, ktorí postúpili na okresné kolo, po úspešnom vyriešení úloh domáceho kola, sa dve hodiny pokúšali nájsť riešenia troch zadaných úloh. Za každý z nich mohol žiak získať 6 bodov. Úspešným riešiteľom bol každý žiak, ktorý získal aspoň 9 bodov.
V kategórií M6 našu Pugačevku reprezentovali Radovan Kováč, ktorý obsadil krásne 2. miesto a úspešnou riešiteľkou bola aj Barbora Beňová (obaja žiaci 6.B triedy).
Pre všetkých zúčastnených žiakov, aj keď sa im tento rok nepodarilo úspešne vyriešiť zadané úlohy, či už domáceho kola alebo okresného kola, nech sú povzbudením do ďalšej práce slová:
"Kto zažije potešenie z matematiky, porozumie jej a zatúži naučiť sa viac." Theoni Pappasová
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 22.4.2022
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Oliver úspešný v matematike aj na krajskom kole
Krajské kolo Matematickej olympiády sa v tomto školskom roku uskutočnilo 29.3.2022 dištančnou formou. Matematická olympiáda ako aj ďalšie matematické súťaže majú vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti. Našu školu úspešne reprezentoval nielen na okresnom ale aj na krajskom kole MO žiak IX.A triedy Oliver Taliga, ktorý sa v silnej konkurencii stal úspešným riešiteľom v kategórii Z9.
Srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 13.4.2022
Fotot: Mgr. Ján Andrejčík
Úspešní Pugačevkári v okresnej súťaži Na jazykových krídlach
Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do okresnej súťaže v anglickom jazyku. Súťaž pozostáva zo 4 kôl. V prvom kole s názvom „Malí bádatelia pátrajú“ si overili zručnosti v čítaní s porozumením a počúvaní v anglickom jazyku. S veľkým potešením sa môžeme pochváliť troma umiestneniami. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolá.
3. ročník
2.miesto,  Kopčáková Natália
3.miesto, Fitzeková Laura
4.ročník
1.miesto,  Krajník William
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, Mgr. Martina Fedorová, 13.4.2022
Biologická olympiáda – Poznaj a chráň
Dňa 31.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády, kategória E – Poznaj a chráň, cieľom ktorej je prehĺbiť záujem žiakov o prírodu a naučiť sa ju chrániť. V tomto školskom roku bola príprava na súťaž sťažená kvôli pandemickým opatreniam, takže väčšina stretnutí so žiakmi sa odohrávala v online priestore. Poctivá príprava a vedomosti o živočíchoch, ktoré žijú synantropne s človekom sa ukázali aj na súťaži. Barbora Beňová, žiačka 6.B získala 1.miesto a Bianka Sklenčárová z 8.A sa umiestnila na 3. mieste. Obidvom dievčatám srdečne blahoželám!
Text: Ing. Jana vajsová, 10.4.2022
Bronzová Laura na chemickej olympiáde
Laura Jakubčová, naša deviatačka, sa ešte koncom marca zúčastnila na okresnom kole chemickej olympiády. Jej vynikajúce 3. miesto je výsledkom náročnej prípravy, najmä vzhľadom na dištančné vyučovanie v minulom školskom roku. Stala sa však zároveň vzorom pre žiakov, ktorí chcú aj v deviatom ročníku dokázať viac ako len úspešne zvládnuť monitor a prijímacie skúšky na strednú školu. Laure prajem, aby aj v ďalších rokoch v školských laviciach naplno využila všetky vedomosti a zručnosti, ktoré na našej škole nadobudla. K úspechu zo srdca blahoželám!
Text: Mgr. Andrea Polanská, 6.4.2022
Úspešný aj 43. ročník súťaže - Pytagoriáda
V dňoch 29. a 30.3.2022 sa úspešní riešitelia 3. – 8. ročníka školského kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola tejto matematickej súťaže, kde aj tentokrát úspešne reprezentovali našu školu. V tomto školskom roku, tak ako aj v predchádzajúcom, súťaž prebiehala formou online.
Žiaci riešili zadané úlohy aj teraz veľmi zodpovedne. Podmienky boli rovnaké ako pri školskom kole. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia.  Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
V silnej konkurencii v kategórii P3 sa náš žiak Bednařík Jakub (3.A) umiestnil na peknom 3. mieste. Jemu, aj ostatným úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.
Úspešnými riešiteľmi pre jednotlivé kategórie sú:
 • P3 - Fedor Gregor (3.A), Poľačko Daniel (3.C)
 • P4 - Polák Dominik (4.B), Delinová Sofia (4.A), Tomčák Štefan (4.A)
 • P5 - Romanová Sandra Nikol (5.A), Max Tobias (5.A)
 • P6 - Kováč Radovan (6.B)
 • P8 - Čorný Filip (8.A)
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 1.4.2022
Tretie miesto pre Pugačevku z krajského kola Dejepisnej olympiády
Žiačka Barborka Baníková (7.B) získala na krajskom kole Dejepisnej olympiády krásne 3. miesto.
Toto naozaj pekné umiestnenie získala v silnej konkurencii 26 súťažiacich z Prešovského kraja.
Barborke zo srdca blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy i mesta Humenné aj v tomto školskom roku.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 30.3.2022
Výtvarná súťaž Čitateľského klubu Slovart
Žiaci 2.A triedy Bianka Keltošová a Dušan Hic sa zapojili do výtvarnej súťaže Čitateľského klubu Slovart o jari a za svoje zaujímavé a originálne výtvarné dielka získali ocenenie a detské knižky, s ktorými môžu zažiť rôzne dobrodružstvá a zábavu a dozvedieť sa veľa nových zaujímavých informácií.
Srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 24.3.2022
 
Pugačevkári na stupňoch víťazov v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína
V utorok 15. marca sa po dvoch rokoch opäť uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Miestom konania boli už tradične priestory Vihorlatského múzea v Humennom. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola – Bernadetka Vachulová – I. kategória, poézia, Kristínka Vachulová – I. kategória, próza. II. kategóriu zastupovala s básňou Barborka Baníková a napokon III. kategóriu Laura Jakubčová.
Naša Pugačevka dosiahla výborné pódiové umiestnenia – Kristínka Vachulová skončila na prvom mieste a postupuje na krajské kolo a Laura Jakubčová obsadila v konkurencii výborných recitátoriek krásne tretie miesto. Srdečne blahoželáme! Kristínke veľmi držíme prsty na krajskom kole!
Text a foto: Mgr. M. Fedorová, Mgr. E. Ontkocová, 16.3.2022
Zo struny na strunu 2022 – školské kolo
Dňa 16.3.2022 sa na ZŠ Pugačevovej uskutočnil už jedenásty ročník školského kola speváckej súťaže ľudových piesní „Zo struny na strunu“, z ktorej sa budú môcť tí najlepší zúčastniť regionálnej súťaže ľudových spevákov a detských folklórnych speváckych skupín z okresov Snina, Medzilaborce a Humenné.
Najúspešnejšími spevákmi sa stali títo žiaci: Ján Gojdič, Vanesa Skybová, Martin Harakaľ, Sára Mitaľčáková, Laura Jakubčová, Ema Alexovičová, Petronela Čorná, Viktória Vasilenková a Júlia Parnicová.
Mladým speváčikom srdečne blahoželáme! Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto : Mgr. Lukáčová Erika, 16.3.2022
Cloze test 2022
Dňa 2.3.2022 prebehol na našej škole ďalší ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka, ktorí si pri príležitosti mesiaca knihy mohli overiť svoje schopnosti aj  v tejto dôležitej oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
1. miesto: Hana Hrubovská,Timea Ohorčáková, Hanka Bálintová
2. miesto: Dávid Dolobáč, Hana Surničinová, Štefan Tomčák, Teodor Orinín, Sofia Delinová
3. miesto: Sarah Buríková
Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!
Text: Mgr. Erika Lukáčová, 7.3.2022
Foto: Mgr. Beáta Babinová
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese.
Aj Pugačevkári sa svedomito zapojili do školského kola Hviezdoslavovho Kubína a predviedli  sa na verejnom vystúpení pred spolužiakmi a  porotou.
Tá spomedzi skvelých recitátorov vybrala víťazov.
Pézia:
 1. miesto Bernadetka Vachulová
 2. miesto Lianka Voľanská
 3. miesto Elka Haníková
Próza:
 1. miesto  Kristínka Vachulová
 2. miesto Jurko Hrubovský
 3. miesto Nelly Čurlejová
Text: Mgr. Martina Fedorová, 6.3.2022
Moja najmilšia kniha
V mesiaci február vyhlásila Vihorlatská knižnica výtvarnú súťaž s názvom: „Moja najmilšia kniha“ Medzi zúčastnenými boli aj žiaci našej Pugačevky, ktorí ju aj úspešne reprezentovali.
Sofia Timuľáková zo 4.C sa umiestnila na 3.mieste a prvenstvo získal Damián Ajredini z 2.B.
Srdečne im gratulujeme!
Text a foto : Mgr. Dolobáčová, Mgr. Breková, 4.3.2022
 
Úspešní geografi Pugačevky
Aj v tomto školskom roku naša Pugačevka získala vynikajúce výsledky vo svete geografie.
V kategórii E (6.–7. ročník) sa žiačka Barbora Baníková zo 7.B umiestnila na 1. mieste a Marián Ocilka zo 6.A na 3. mieste. V kategórii F (8.-9. roč.)  patrí 2. miesto Brunovi Orinínovi z 8. B.
Aj ďalší zúčastnení patria k úspešným riešiteľom školy, keďže získali  vysoký počet  bodov: Tobias Max (5.A), William Krajník (4.A), Laura Mašlonková 7.A a Natália Rovňáková (5.A)
Milí žiaci, patrí vám veľké poďakovanie za čas, chuť do učenia, snahu a reprezentáciu našej Pugačevky. Poďakovanie zo srdca patrí aj vám, vážení rodičia, za povzbudenie, toleranciu a motiváciu našich žiakov.
Srdečne všetkým blahoželáme!
Zároveň žiakom na víťazných miestach prajeme veľa úspechov na krajskom kole!
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová  23.2.2022
Pugačevkári opäť na stupienkoch víťazov
Pugačevkársky tím sa aj v tomto školskom roku vypravil do náročného boja o víťazstvo. Na okresnom kole Dejepisnej olympiády si naši žiaci vo svojich kategóriách vybojovali mimoriadne úspechy a na konto školy pripísali ďalšie body.
Barborka Beňová obsadila 1. miesto, Radko Kováč obsadil 2. miesto. Barborka Baníková získala 1. miesto a Ella Čopanová bola ôsma. Miška Stanková obsadila bronzovú priečku a Jožko Zaremba bol piaty. Barborka Baníková sa ako reprezentantka siedmeho ročníka prebojovala na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v marci.
Sme veľmi vďační za všetku námahu a snahu, ktorú títo bojovníci vynaložili najmä počas dlhých mesiacov prípravy, ale aj počas samotnej súťaže. A nebolo to veru vždy jednoduché. Preukázali tak nielen svoje vedomosti a zručnosti, ale i vytrvalosť a chuť súperiť až do úspešného konca.
Barborke prajeme veľa síl do ďalšieho štúdia a veľa úspechov na krajskom kole.
Text: Mgr. M. Andrejčíková, Mgr. S. Brzychcyová, 15.2.2022
Foto: Mgr. J. Andrejčík
Odznak všestrannosti
Naša škola sa zúčastnila súťaže  Odznak všestrannosti „na diaľku“, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva SR pre žiakov 6. ročníka.
V tejto súťaži žiaci absolvovali 6 disciplín – skok do diaľky, hod ťažkou loptou, vytrvalostný člnkový beh, rýchlostný člnkový beh, výdrž na hrazde a merania sily brušného svalstva. Zo všetkých zúčastnených 42 žiakov získalo certifikát úspešného súťažiaceho v odznaku všestrannosti.
Najúspešnejšou z našej školy bola Leila Kabátova (6.B), ktorá získala naviac aj zlatý odznak všestrannosti, čo je v tejto súťaži najvyššie ohodnotenie. Zároveň sa dostala medzi 2% najúspešnejších účastníkov tejto súťaže na Slovensku. Najlepší z chlapcov boli Tobe Clinton John (6.B) a Max Stravka (6.A), ktorí získali strieborný odznak všestrannosti a dostali medzi 4%, resp. 8% najlepších zúčastnených na Slovensku.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 13.2.2022
Obdiv a rešpekt recitátorom
Keď sa usilovnosť snúbi s talentom, výsledkom je ÚSPECH. Nezľaknúť sa výzvy a predviesť svoje recitátorské umenie v pomerne dlhom a náročnom texte. Pokračujeme teda úspechom našich recitátorov, ktorí dňa 10.2.2022 získali ocenenie v okresnom kole v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského.
I. kategória 3.miesto: Nelly Čurlejová. Prednesom vtipnej povesti o prefíkanom „báčim“ a milosť paničke sa zapáčila porote i obecenstvu.
II. kategória 2.miesto: Adrián Haník. Porotu si získal nevšedným rozprávaním veselej čertovskej povesti o Bačkovskom hrade a jeho tajomstve.
Výhercom srdečne blahoželáme, zaslúžia si náš obdiv a rešpekt. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.
Text a foto: Mgr. I. Šepeľová, Mgr. A. Austová, 11.2.2022
Šaliansky Maťko - školské kolo
Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí.
Na našej škole prebehlo školské kolo a vďaka tomu sme vybrali najšikovnejších recitátorov , ktorí budú Pugačevku reprezentovať na okresnom kole.
V 1. kategórii sa víťazkou stala Nelly Čurlejová .
V 2. kategórii si prvenstvo odniesla Lianka Voľanská
V 3. kategórii zvíťazil Adrián Haník
Našim úspešným recitátorom blahoželáme a držíme im palce na okresnom kole.
Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 7.2.2022
AMFO Roberta Spielmanna 2022
Fotografiou dokážeme zastaviť ČAS. Uplynulé dni sme sa venovali tejto téme a naše úsilie prinieslo úžasné výsledky v celoštátnej  postupovej súťaži fotografie AMFO Roberta Spielmanna 2022!!! Ocenenia a postup do krajského kola získavajú: Martin Borč, Daniel Birnstein, Laura Jakubčová, Liliana Melcová, Maroš Milčík a Jozef Zaremba. Okrem nich sa výstavy zúčastnia aj Alexandra Husárová a Klaudia Kužmová. Online výstavu našich šikovných žiakov môžete vidieť v digitálnej prezentácii na webe Vihorlatského múzea v Humennom. Zastavil sa nielen čas, ale aj dych.
Srdečne gratulujeme.
Text a foto: Mgr. Liana Gógová, 4.2.2022
Víťaz výtvarnej súťaže
Žiak Damianko Dušák z 2.B triedy sa zúčastnil výtvarnej súťaže Darček pre starkých. Súťaž organizovala Vihorlatská knižnica v Humennom pre školy v našom meste a okrese.  Damianko získal prvé miesto! Z tohto úspechu sa všetci tešíme nielen preto, lebo je to veľký umelec, ale aj náš kamarát a skvelý vnúčik, ktorý svojim starkým vyrobil 3D srdiečko.
Text: Mgr. Petra Dolobáčová, 24.01.2022
Foto Mgr. Petra Dolobáčová, galéria Vihorlatskej knižnice v Humennom
Diana Orechovská opäť postúpila do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku
Dňa 19.01.2022 reprezentovala našu školu v okresnom kole 32. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B žiačka 9.A triedy Diana Orechovská. Cieľom písomnej časti tejto súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, bolo preveriť jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka). Diana úspešne absolvovala písomnú časť a z 2. miesta postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16.02.2022. K dosiahnutým výsledkom jej blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 24.1.2022
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Literárna časť súťaže „Mestečko snov“
Naši žiaci excelovali v okresnej literárnej súťaži „Mestečko snov“. Ich úlohou bolo vymyslieť klasickú rozprávku o meste Humenné a jeho okolí. Do súťaže sa zapojili ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Pugačevova, ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Kudlovská, ZŠ Jána Švermu, CSŠ Duchnovičová, ZŠ SNP. Odborná porota mala z čoho vyberať. Naši šikovní žiaci získali 4 krásne ocenenia.
I.kategória (2.-4.roč)
1.miesto – Pavol Mikloš  4.A
2.miesto – Timka Sklenčárová 4.A
3.miesto – Hana Hrubovská 4.A
II.kategória (5. – 6.roč)
3.miesto – Natália Rovňáková 5.A
Nádejným spisovateľom srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, Mgr. Eva Ontkocová, 16.12.2021   
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah