ÚSPECHY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ÚSPECHY

1. kolo vedomostnej súťaže prinieslo 1. miesto pre ZŠ Pugačevova
 
V utorok 20.02.2024 sa žiaci našej školy zúčastnili na prvom kole vedomostnej súťaže SchoolQuiz  v CVČ v Humennom. Kvíz obsahoval 50 otázok z rôznych oblastí, napr.: grécka mytológia, geografické názvy začínajúce na písmeno M, symboly, zahraničné meny, hudba, ale i iné. Naši žiaci Barbora Baníková (9.B), Barbora Beňová (8.B), Radovan Kováč (8.B), William Krajník (6.A), Liliana Melcová (9.C) a Kristína Vachulová (5.A) skončili s počtom 43 bodov na 1. mieste. Gratulujeme a držíme palce v ďalších štyroch kolách.
 
Text: Barbora Baníková (9.B), Mgr. Silvia Brzychcyová, 20.2.2024
Foto: Ema Sabolová (9.C)
Víťazi v zbere starých mobilov!
 
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže SMS – Starý Mobil Sem, ktorá prebieha v rámci projektu RECYKLOHRY. Ide o zber starých, nepotrebných mobilov, ktorých všetky vhodné časti budú opätovne použité, recyklované. Žiak Timotej Guľak zo 7.B sa zaradil medzi 50 najlepších zberačov z celého Slovenska a získal tablet Samsung od spoločnosti Orange. Odovzdal 106 mobilov. Vecné ceny získali aj Karolína Vajsová zo 4.A triedy (44 mobilov) a Elizabeth Lina Henčeková zo 7.A triedy  (22 mobilov). Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tohto ročníka súťaže SMS.
 
Text: Mgr. Monika Gajdošová, 15.2.2024
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Víťazné miesto v okresnom kole Šalianskeho Maťka
 
V pondelok 13.2.2024 sa naši recitátori zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali Vanessa Fajčíková 2.A, Samuel Kaššai 3.A, Ela Haníková 4.B a Ema Škovronská 6.A. Práve Elka Haníková sa postarala o veľký úspech, keďže získala krásne 1. miesto vo svojej kategórii. Na našich recitátorov sme hrdí a Elke držíme palce v krajskom kole!
 
Text: Mgr. Petra Dolobáčová, 14.2.2024
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Dejepisná olympiáda písaná veľkými písmenami
Základná škola na Pugačevovej ulici v Humennom píše históriu Dejepisnej olympiády opäť veľkými písmenami. Historické poznatky z jednotlivých ročníkov, regionálna história a tohtoročný monotematický celok hrady a zámky na Slovensku sa stali na niekoľko mesiacov náplňou usilovného bádania a štúdia mladých historikov z Pugačevky. Nasiaknutých veľkoleposťou dejín našich hradov a zámkov, vyzbrojených štítmi vedomostí sme piateho februára tohto roku spomedzi nás vyslali šiestich odvážnych, aby zviedli boj o slávu a česť. Dlhé a urputné boje prebiehali v troch kategóriách: D – 8. ročník, E – 7. ročník a F – 6. ročník. Z našich nebolo ani jedného, ktorý by sa vrátil na štíte. Vracajúc sa na domovský hrad sa im už v diaľke leskli brnenia – dvom do zlata, jednej do strieborna a dvom do bronzova.
Právo zasiahnuť do ďalších bojov v slobodnom kráľovskom meste Prešov získali dvaja z bojujúcich. Súčasné i budúce generácie si budú pamätať na týchto šiestich odvážnych:
Barbora Beňová 1. miesto, Radko Kováč 3. miesto, Dominika Smolejová 1. miesto, Adela Šedzmáková 3. miesto, Bibiána Melničáková 2. miesto, Dominik Polák 5. miesto – úspešný riešiteľ.
Ďakujeme za odvahu a blahoželáme!
 
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychcyová, 7.2.2024
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Školské kolo Šalianskeho Maťka
 
Súťaž v prednese slovenských povestí prebieha na Slovensku od roku 1991. Aj naši žiaci sa dnes zapojili do školského kola, začo im patrí poďakovanie a pochvala. Zvládli náročné texty a nebáli sa vystúpiť pred publikom.
V I. kategórii sa umiestnili: 1. miesto Vanessa Fajčíková, 2. miesto Samuel Kaššai, 3. miesto Marko Tkáč
V II. kategórii: 1. miesto Ela Haníková, 2. miesto Sofia Ferjaková, 3. miesto Ondrej  Hudák
V III. kategórii: 1. miesto Ema Škovronská.
Blahoželáme!  Vanesske, Elke a Emke držíme palce na okresnom kole!
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Martina Fedorová, 5.2.2024
Úspešní Pugačevkári na okresnom kole Matematickej olympiády
 
Dňa 24.1.2024 sa v priestoroch Mestského úradu v Humennom uskutočnilo okresné kolo 73. ročníka Matematickej olympiády, na ktorom našu školu reprezentovali úspešní riešitelia domáceho kola kategórií Z5 a Z9. Náš žiak 5.A triedy Gregor Fedor sa v kategórii Z5 umiestnil na krásnom 2. mieste a žiačka 9.C triedy Ema Sabolová obsadila v kategórii Z9 pekné 4. miesto. Obom srdečne blahoželáme.
 
Text: Mgr. J. Šubertová, 2.2.2024
Foto: Mgr. J. Andrejčík
Zlatá Júlia
 
Dňa 31.1.2024 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže a Slovo bolo u Boha, na ktorom sa naša žiačka Júlia Parnicová z 9.C umiestnila na 1. mieste v kategórii próza a postúpila na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v Bratislave.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!
 
Text: Mgr. V. Megelová, 2.2.2024
Foto: Mgr. J. Andrejčík
H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2024
 
Ani tento rok sme si nenechali ujsť príležitosť zapojiť sa do celoštátnej postupovej fotografickej tvorby H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2024. Žiaci sa v priebehu celého roka pokúšali zachytiť moment, v ktorom by sa skĺbila kompozícia, farby alebo samotné čaro fotografie. Postup do krajského kola získali žiačky: Nella Orechovská, Ester Zozuličová, Michaela Sivá, Alexandra Babjaková a Barbora Beňová.
Srdečne blahoželáme!
 
Text a foto: Mgr. Liana Gógová, 31.1.2024
Pugačevka sa zapojila do Ekonomickej olympiády
 
Ekonomická olympiáda pre ZŠ je súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a žiakom nižších ročníkov viacročných gymnázií na celom Slovensku (tercia – kvarta) a organizuje ju INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Na Slovensku sa konal len 2.ročník súťaže pre ZŠ. Naša škola sa zapojila do nej po prvýkrát. Naši deviataci sa zúčastnili školského online kola, ktoré prebiehalo v dňoch 15. – 26. januára 2024. Test pozostával z 25 otázok z oblasti finančnej gramotnosti a ekonómie a na jeho vypracovanie mali 40 minút. Náš tím bol v zložení – Eva Fedorová, Roman Kalanin, Noemi Ondovčáková (9.A), Simona Birnsteinová, Zuzana Gajovská, Martin Švec (9.B), Branislav Biľo, Adam Ďurian, Martin Hodor, Liliana Melcová, Peter Mitrík, Ema Sabolová (9.C). Všetkým úcastníkom blahoželáme k skvelým výkonom.
 
Text a foto: Mgr. J. Stanková, 30.1.2024
Striebro pre angličtinárov
 
Dňa 17.1.2024 sa v Centre voľného času Dúha uskutočnil 34. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ; 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií) našu školu reprezentovala žiačka 9.B triedy Simona Birnsteinová, ktorá v konkurencii najlepších angličtinárov dosiahla vynikajúci úspech a obsadila krásne 2. miesto. Simonke srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!
 
Text: Mgr. Vladimíra Ševecová, 24.1.2024
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Aneta opäť v okrese najlepšia!
 
Dňa 18.1.2024 sa v priestoroch CVČ v Humennom uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Túto súťaž vyhlasuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zúčastňujú sa na nej najlepší nemčinári v okrese. Našu školu reprezentovala aj tento rok žiačka 8.A triedy Aneta Smolková. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií) si vďaka svojim jazykovým zručnostiam a poctivej príprave Aneta zaslúžene vybojovala 1. miesto a tým aj postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!
 
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 19.1.2024
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Pugačevkári získali z Bruselu Európsky certifikát kvality
 
Centrálna podporná služba  eTwinning v Bruseli žiakom 3.A triedy udelila Európsky certifikát kvality za projekt „Pipi Dlhá pančucha.“ Je to najvyššie ocenenie kvality projektov realizovaných v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že realizovaný projekt splnil európske  kritériá v oblastiach medzinárodnej kooperácie, použitia IKT, pedagogického prístupu a integrácie do kurikula s najvyšším hodnotením  a predstavuje príklady úspešnej európskej spolupráce.
Z ocenenia sa veľmi tešíme.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 15. 1. 2024
Mestečko snov
 
Čas a energia vložená do umeleckej tvorby vždy prináša tvorivé výsledky. V okresnej súťaži Mestečko snov sme získali nádherné umiestnenia:
1. miesto v II. kategórii vo výtvarnej časti  - Viktória Vasilenková, 6.B
1. miesto v III. kategórii vo výtvarnej časti - Barbora Boberová, 8.A
3. miesto v II. kategórii vo výtvarnej časti - Nela Lodičová, 6.C
2. miesto v II. kategórii v literárnej časti - Nikola Ferkaninová, 6.C
Blahoželáme!

Text a foto: Mgr. Liana Gógová, 11.1.2024
2. kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy v podaní Pugačevkárov
 
Dňa 9.1.2024 sa v priestoroch ZŠ Kudlovskej uskutočnilo 2. kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Viktor Felc (2.A), Damián Ajredini (4.B), Ondrej Hudák (4.B), František Kaduk (4.B), Matej Rovňák (4.B), Jakub Bednařík (5.A), Gregor Fedor (5.A), Štefan Lelič (5.A), Natália Kopčáková (5.B), Daniel Poľačko (5.B), Júlia Polláková (5.B), Denis Max Roman (5.B), Ján Šalata (5.B), Kristián Derďak (6.B), David Dolobáč (6.B), Sára Felcová (6.B), Sofia Mitalčáková (6.B), Dominik Polák (6.B), Šimon Polák (7.A), Barbora Beňová (8.B), Leila Zoe Kabátová (8.B), Dominik Kremnícky (8.B), Noemi Ondovčáková (9.A), Eva Fedorová (9.A), Dominik Dolobáč (9.B) a Damián Ujvári (9.B). Naši reprezentanti ukázali v zápasoch v skupinách svoje zlepšenie a odohrali vyrovnané zápasy s kvalitnými súpermi. Viacerí sa tešili zo svojich prvých víťazstiev či prvých získaných setov. Postup zo skupiny do play off si vybojovali v kategórii najmladší chlapci a starší chlapci Damián Ajredini, Dominik Dolobáč, Viktor Felc a František Kaduk. Najďalej, do osemfinále, sa prebojovali Dominik Dolobáč a Viktor Felc. Najväčší doterajší úspech sme zaznamenali v kategórii starších dievčat, keď o postup do semifinále bojovali proti sebe dve naše žiačky – Sára Felcová a Noemi Ondovčáková. Vo veľmi zaujímavom zápase bola úspešnejšia Sára, ktorá sa celkovo umiestnila z 32 dievčat na konečnom 4. mieste. Noemi získala v tejto kategórii konečné 5. – 8. mieste. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce v ďalšom kole. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, Mgr. Rastislav Brzychcy, 9.1.2024
Slávnostné predstavenie knihy Rozprávky z Vlčích hôr
 
Táto krásna rozprávková kniha, ktorú napísali deti deťom je výsledkom mladých a šikovných autorov. Sme hrdí, že k nim patrí aj Pugačevkárka Grétka Macíková, ktorej rozprávka sa dostala medzi 24 najkrajších rozprávok z celého Slovenska. Vo štvrtok 4. januára 2024 sa v Snine uskutočnilo slávnostné predstavenie tejto knihy, ktorého súčasťou bola ja Grétka.
Srdečne blahoželáme!
 
Text: Mgr. Mária Čorná 8.1.2024
Foto: Ing. Silvia Džopková 4.1.2024
Silvestrovský beh - Števo víťazom
 
Dňa 31.12.2023 sa v Humennom uskutočnil ďalší ročník Silvestrovského behu. Našu školu reprezentoval Štefan Tomčák (6.A), ktorý v svojej kategórii (žiaci 6.- 7. ročníka) zvíťazil.
Blahoželáme a Števovi i ďalším reprezentantom školy v súťažiach prajeme v roku 2024 veľa zdravia a úspechov.

Text: Mgr. G. Lysý, 31.12.2023
Vianočný florbalový turnaj
 
Kabinet telesnej výchovy zorganizoval dňa 20.12.2023 Vianočný florbalový turnaj. Na turnaji sa zúčastnili tri družstvá:
8.A Piráti - S. Krídla, M. Stravka, M. Barňák, L. Sabol, A. Rada
8.B Žabáci - M. Floch, D. Kremnický, S. Oros, T. John, B. Vargaeštok
výber 7. ročníka Levy - D. Bardzák, T. Mihaľov, Š. Stebila, T. Max, Š. Priganc.
Po tesných výsledkoch, keď každé družstvo jeden zápas vyhralo a jeden prehralo, všetky družstvá získali rovnaký počet bodov. O konečnom poradí rozhodlo „skóre“ - počet strelených a inkasovaných gólov.
Víťazom sa stalo a putovný pohár získalo družstvo 8.A Piráti. Druhé miesto obsadilo družstvo 8.B Žabáci, na treťom mieste sa umiestnil výber 7. ročníka Levy.
Blahoželáme!
 
Text a foto: Mgr. G. Lysý, 20.12.2023
45. ročník súťaže Pytagoriáda

Tento školský rok prebieha už 45. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. V dňoch 12. a 13.12.2023 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola, ktoré prebiehalo prezenčne, papierovou formou. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje o poradí úspešnosti počet dosiahnutých bodov a až potom kratší čas vynaložený na riešenie úloh. Žiaci k riešeniu úloh pristupovali zodpovedne, pričom vedeli, že v tejto súťaži je okrem správne vyriešených úloh dôležitá aj rýchlosť riešenia.

Úspešnými riešiteľmi pre jednotlivé kategórie sú:

Kategória P3
1. Kaššai Samuel, 2. Krajník Damián, 2. Pipák Michal, 3. Dolný Ján, 3. Hrubovský Marek, 4. Slepák Matúš
Ďalšími úspešnými riešiteľmi v kategórii P3 sú: Vasiľko Miroslav, Sokáčová Emma, Skybová Vanesa, Albičuková Stela a Nemčík Martin.

Kategória P4
1. Ducár Sebastián, 2. Šubertová Šarlota, 3. Dušák Damian, 4. Gajovský Maroš, 4. Puliková Kristína,
Ďalšími úspešnými riešiteľmi v kategórii P4 sú:  Stebnický Boris, Kováčová Dajana, Alexovičová Ema, Balintová Nina, Humplíková Kristína, Sven Sivák

Kategória P5
1. Bednařík Jakub, 1. Fedor Gregor, 2. Kuneš Jaroslav, 2. Poľačko Daniel, 3. Vachulová Bernadeta

Kategória P6
1. Krajník William, 2. Lukáč Michal, 2. Polák Dominik, 2. Tomčák Štefan

Kategória P7
1. Romanová Sandra Nicol, 2. Akurátna Adela, 2. Orechovská Nela, 2. Sivá Michaela

Kategória P8
1. Kováč Radovan, 2. Beňová Barbora, 3. Hrubovská Tereza, 4. Liptáková Barbora
 
Text a foto: Mgr. J. Šubertová, 18.12.2023
Poznáme víťazov školského kola Dejepisnej olympiády
 
V tomto predvianočnom období sa žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili na školskom kole Dejepisnej olympiády. Riešili testy, ktoré boli zamerané na učivo príslušného ročníka, regionálne dejiny a monotematickú časť – vybrané hrady a zámky Slovenska.
S radosťou konštatujeme, že našu školu budú na okresnom kole reprezentovať Dominik Polák a Bibiána Melničáková (6.B), Adela Šedzmáková a Dominika Smolejová (7.B), Barbora Beňová a Radovan Kováč (8.B).
Blahoželáme k postupu a veríme v ďalšie perfektné umiestnenia.
 
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, Mgr. S. Brzychcyová, 12.12.2023
Najkrajší betlehem

Do súťaže o najkrajší betlehem  sa tento rok zapojili kolektívnymi prácami triedy 2.A a 6.A. Samostatne pracovali žiaci - Damian Dušák a Viktoriia Kutsko z triedy 4.B.  Priniesli sme si domov sladké odmeny a  puzzle. Predovšetkým však ostáva v nás  skvelý pocit z vykonanej práce. Blahoželáme!
 
Foto a text: Mgr. Liana Gógová, 12.12.2023
Pugačevka prvá

Dňa 8.12.2023 zorganizovala Stredná odborná škola polytechnická v Humennom v spolupráci CVČ Dúha Vianočný turnaj pre žiakov základných škôl. Na turnaji sa zúčastnilo šesť družstiev.
Našu školu reprezentovali Adam Ďurian, Peter Mitrík, Sebastián Šereg, Oliver Šnurik, Dominik Dolobáč, Jaroslav Džurbala, Martin Hodor, Tobe Clinton John a Max Stravka. Po veľmi dobrom výkone naše družstvo v tomto turnaji zvíťazilo.
Poradie: 1. ZŠ Pugačevova, 2. ZŠ Hrnčiarska, 3. Cirkevná spojená škola, 4. ZŠ Kamenica, 5. ZŠ Jána Švermu, 6. ZŠ Dargovských hrdinov.
Blahoželáme.
 
Text a foto: Mgr. G. Lysý, 8.12.2023
Naši tretí
 
Dňa 4.12.2023 sa 10 družstiev základných škôl humenského okresu zúčastnilo IX. ročníka futbalového turnaja z príležitosti Dňa otvorených dverí Obchodnej akadémie v Humennom.
Našu školu reprezentovali: O. Šnurik, A. Ďurian, M. Stravka, P. Mitrík, M. Hodor, T. C. John a  J. Džurbala.
Družstvo našej školy získalo tretie miesto. Adam Ďurian získal titul najlepšieho hráča turnaja a najlepším brankárom bol Oliver Šnúrik.
Blahoželáme.

Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 4.12.2023
Výtvarné a literárne umenie vždy kráčalo ruka v ruke
 
Pre vydavateľstvo Slovart  kreslili a maľovali Timea Ohorčáková, Hana Hrubovská a Anastasija Sokur. Témou bol tentokrát  vysnívaný psík. Vydavateľstvo nás ocenilo skvelými knihami, ktoré zaiste nezapadnú prachom na poličke. Dievčatá si sľúbili, že si ich navzájom po prečítaní požičajú.
Skvelá práca!
 
text a foto: Mgr. Liana Gógová, 4.12.2023
Festival Spevy môjho rodu 2023
 
Dňa 4.12.2023 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom uskutočnila detská časť festivalu ľudových spevákov pod názvom „Spevy môjho rodu 2023 “. Zúčastnili sa ho najlepší speváci z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
Našu školu  reprezentovali najúspešnejší speváci tohtoročnej okresnej  speváckej súťaže: Ján Gojdič (3.A), Viktória Vasilenková (6.B) a Sára Mitalčáková (5.A), ktorí postúpili na krajské kolo z okresného kola.
Vynikajúce spevácke výkony v následnom večernom galakoncerte bolo aj s verejnou rozhlasovou a televíznou nahrávkou, sprevádzané orchestrom folklórneho súboru Chemlon Humenné. Všetkým srdečne blahoželáme!
 
Text: Mgr. E. Lukáčová, 4.12.2023
Foto: A. Sivá, DiS.
Tím z Pugačevky bojoval v 1. kole Humenskej školskej stolnotenisovej ligy
 
Dňa 1.12.2023 sa 22 žiakov našej školy v zložení Viktor Felc (2.A), Damián Ajredini (4.B), Ondrej Hudák (4.B), František Kaduk (4.B), Matej Rovňák (4.B), Jakub Bednařík (5.A), Štefan Lelič (5.A), Daniel Poľačko (5.B), Júlia Polláková (5.B), Denis Max Roman (5.B), Ján Šalata (5.B), Kristián Derďak (6.B), Sára Felcová (6.B), Sofia Mitalčáková (6.B), Dominik Polák (6.B), Barbora Beňová (8.B), Leila Zoe Kabátová (8.B), Dominik Kremnícky (8.B), Noemi Ondovčáková (9.A), Eva Fedorová (9.A), Dominik Dolobáč (9.B) a Damián Ujvári (9.B) zúčastnilo v konkurencii 154 žiakov z humenských základných škôl 1. kola Humenskej školskej stolnotenisovej ligy. Naši žiaci sa na turnaji prezentovali dobrými športovými výkonmi. Na svoje konto si v základnej časti pripísali viaceré víťazstvá, ktoré niekoľkých z nich posunuli do vyraďovacích bojov. Medzi 26 postupujúcich v kategórii najmladší chlapci (rok narodenia 2013 a mladší) sa prebojovali Viktor Felc, Damián Ajredini, Daniel Poľačko a Denis Max Roman. Do osemfinále postúpil Damián Ajredini a štvrťfinále turnaja si zahral Viktor Felc. V kategórii chlapcov (rok narodenia 2012 a starší) Dominik Dolobáč v konkurencii 50 žiakov skončil na 9. – 16. mieste. V kategórii dievčat (rok narodenia 2012 a staršie) postúpila do ďalších bojov Sára Felcová, ktorá skončila na 5. – 8. mieste. Všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a už teraz sa tešíme na 2. kolo, ktoré sa uskutoční 18.12.2023. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, 2.12.2023
Zimný viacboj všestrannosti
 
Eliška Petrovčinová z 3.B vybojovala pekné 3. miesto. Blahoželáme.
 
Text a foto: Mgr. B. Babinová, 29.11.2023
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
 
Dňa 28. novembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastňujú žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí súťažia v dvoch kategóriách:
- kategória 1A (žiaci 5., 6. a 7. ročníka)
- kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka)
Olympiáda v anglickom jazyku sa skladá z písomnej časti (používanie jazyka – test slovnej zásoby a gramatiky, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením) a ústnej časti (roleplay a picture story). Cieľom písomnej časti je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni a cieľom ústnej časti je preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie.
Angličtinou naplnené dopoludnie malo jasný cieľ, nájsť najšikovnejších žiakov pre obe kategórie, pretože len súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. mieste môžu reprezentovať školu na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.
Výsledné umiestnenie žiakov:
 
KATEGÓRIA 1A

1. miesto, Ester Zozuličová, 7.A
2. miesto, Wiliam Krajník, 6.A
3. miesto, Daniel Birnstein, 7.A
 
KATEGÓRIA 1B

1. miesto, Simona Birnsteinová, 9.B
2. miesto, Laura Mašlonková, 9.A
3. miesto, Nella Lukáčová, 9.B
 
Ďakujeme za účasť a blahoželáme všetkým žiakom a Ester a Simone držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2024. GOOD LUCK!
 
Text a foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, Mgr. Jana Koudelková Feiglová, 28.11.2023
Úspešní slovenčinári
 
Po školskom kole predmetovej Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry nás jeho úspešná riešiteľka a víťazka Laura Mašlonková reprezentovala na kole okresnom.
V konkurencii žiakov humenských základných škôl obsadila pekné tretie miesto a len dva body ju delili od celkového víťazstva.  Priebeh súťaže mal rovnaký formát ako kolo školské. Súťaž bola rozdelená do troch častí, ktoré pozostávali z vedomostného testu, transformácie  vecného textu na inzerát a rečníckej časti, v rámci ktorej žiaci tvorili a prednášali referát na tému výhod a využitia slovenských liečebných kúpeľov. Laure sa najviac darilo v druhej časti, kde získala najviac bodov.
Laurine vedomosti a nadobudnuté zručnosti z materinského jazyka, jej chuť vyhrávať i štipka šťastia jej nakoniec priniesli peknú bronzovú medailu.
Laure blahoželáme a tešíme sa z pódiového umiestnenia našej Pugačevky.
 
text: Mgr. A. Austová, 27.11.2023
foto: Mgr. J . Andrejčík
Pugačevkári úspešní na Školských majstrovstvách okresov Humenné a Medzilaborce v zrýchlenom šachu
 
Dňa 16.11.2023 sa zúčastnilo 11 žiakov našej školy na okresných majstrovstvách ZŠ v šachu. V hracej miestnosti klubu Šachy REINTER, n. o. nás v kategórii žiakov a žiačok reprezentovali títo Pugačevkári: Maroš Barňák (8.A), Sebastián Ducár (4.B), Maroš Gajovský (4.B), Martin Hodor (9.C), Radovan Kováč (8.B), Kristián Mydlo (8.A), Marián Ocilka (8.A), Timka Sklenčárová (6.A), Aneta Smolková (8.A), Anastasia Sokur (8.A) a Ema Škovronská (6.A). Obe kategórie odohrali 7 súťažných kôl tempom 2x12 min. + 3 s/ťah. Naším najúspešnejším reprezentantom bol Radovan Kováč, ktorý vo svojej kategórii obsadil 2. miesto a zabezpečil si tak postup na Školské majstrovstvá Prešovského kraja. Do prvej šestky sa dostali aj Marián Ocilka (4. miesto) a Kristián Mydlo (6. miesto), ktorí ešte môžu využiť divokú kartu na krajské majstrovstvá. Celkovo v tejto kategórii súťažilo 42 žiakov. Spomedzi dievčat získala najviac bodov Anastasia Sokur a obsadila medzi žiačkami 4. miesto. Všetkým šachistom ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a Radkovi držíme palce na majstrovstvách Prešovského kraja.
Výsledky:
 
Text a foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, 16.11.2023
Fotografická súťaž AMFO 2023
 
Výsledky nášho úsilia vidíme obvykle až po čase. A tak sme sa aj my dočkali fantastického umiestnenia vo fotografickej  súťaži AMFO 2023 , ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Do celoštátneho kola 51.ročníka postúpilo 232 autorov s 565 fotografiami. Víťazov vyhlásili v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Žiak Alex Koudelka súťažil s diptychom, v ktorom zvečnil prírodné štruktúry dreva a ľadu. Tieto nádherné zábery ho posunuli do  najvyššieho  celoslovenského kola, v ktorom sa stal jedným z vystavujúcich mladých autorov. Srdečne mu blahoželáme a prajeme mnoho úspechov na gymnáziu!

Text: Mgr. Liana Gógová, 5.11.2023
Foto: Alex Koudelka
Pugačevkárka – úspešná autorka rozprávky
 
Čoskoro uplynie rok odkedy Centrum voľného času v Snine vyhlásilo súťaž o najkrajšiu rozprávku z Vlčích hôr. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti všetkých stredných škôl na celom Slovensku.  
Inšpiráciou pre napísanie rozprávky mala byť nedotknutá príroda Polonín, v ktorej, tak ako v každej rozprávke, zvíťazí dobro nad zlom. Odborná porota v zložení: Miro Jaroš, Celeste Buckingham, Monika Zázrivcová, Kristína Suchánková a Ondrej Kandráč, vyberala z viac ako 250 rozprávok. Každá z nich mala určite svoje čaro, no porota vybrala 24 najkrajších.
Medzi najúspešnejších súťažiacich sa zaradila aj Grétka Macíková žiačka 7.A triedy Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom s rozprávkou Poloninský škriatok Grúnik. Vo svojom rozprávkovom príbehu mladá autorka poukazuje na dôležitosť viacerých ľudských hodnôt, no v Grétkinej rozprávke dominuje láska k prírode. Napokon posúďte sami: „Príroda je dar. Poznávaj ju a chráň! Prírody sa dotýkaj iba srdcom! Nezabudni, že bez vody niet života. Vždy  pamätaj, že príroda bez človeka prežije. Ale človek bez prírody nie... “
V uplynulých dňoch boli tieto rozprávky vydané aj knižne pod názvom - Rozprávky z Vlčích hôr. Každá z rozprávok je doplnená o ilustráciu, ktorá umocňuje čaro a posolstvo každej z nich.
Grétke ešte raz srdečne blahoželáme a pevne veríme, že sa v budúcnosti stane vzorom pre ďalšie mladé talenty.
 
Text: Mgr. Mária Čorná, 4.11.2023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Čitateľský maratón „Číta celá trieda“
 
K obľúbeným čitateľským podujatiam, ktoré už tradične prebiehajú na našej škole v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, patrí aj aktivita  zameraná na techniku a rýchlosť čítania pod názvom čitateľský maratón „Číta celá trieda“.
Svoje čitateľské zručnosti si medzi sebou merajú všetci piataci. Tí si v rámci triednych kôl vybrali spomedzi seba šiestich najrýchlejších zástupcov, ktorí zabojovali o najlepšieho čitateľa i čitateľský kolektív v školskom kole. Super rýchle a sem-tam i trošku popletené jazýčky jednotlivcov „odsypávali“ slovíčka  knihy Rozruch na Kavuličovej ulici. Na kolektívne čítanie
nám naša školská knižnica ponúkla Andersenovu rozprávku Dievčatko so zápalkami.
Obrovská snaha i súťažný duch všetkých čitateľov priniesli nasledovné umiestnenia:
1. miesto Kristína Vachulová, V.A
2. miesto Paulína Lipová, V.A
3. miesto Filip Sabol, V.B
V kolektívnom  čítaní bol najlepší  čitateľský tím žiakov v zložení: Emma Palaštová, V. B, Kristína Vachulová, V.A a Natália Tokárová, V.A.
Víťazom blahoželáme!
 
Text a foto:  Mgr. Anna Austová, 28.10.2023
Olympiáda zo slovenského jazyka
 
V tretí októbrový týždeň si svoje sily mohli zmerať všetci milovníci nášho materinského jazyka. Príležitosť im poskytla predmetová olympiáda zo slovenského jazyka, ktorá oslávila už  svoje 16. narodeniny. Na podujatí sa zúčastnilo 16 žiakov, ktorí boli zaradení do kategórie C, teda žiaci ôsmych a deviatych ročníkov.    
V tomto roku nás opäť čakali malé novinky. Všetky kolá súťaže už pripravoval organizátor NIVaM, t. j. Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Pre súťažiacich si pripravil balíček úloh, ktoré rozdelil do troch častí . Všetky však boli tematicky prepojené spoločnou motívom migrácie vtákov.
V prvej časti olympiády na žiakov čakal online test, ktorý preveril ich schopnosti čítania s porozumením, ale aj zručnosti zo všetkých rovín jazyka získané na hodinách SJL.
Druhá - písomná časť, tzv. transformácia textu bola zasa skúškou tvorivosti i znalosti slohových žánrov. Žiaci sa museli na chvíľu stať novinármi a  zo známeho vecného textu o migrácii vtákov tvorili správu.
V tretej – ústnej časti , ktorá býva pre žiakov tou najobávanejšou, zasa olympionici predviedli svoje rečnícke schopnosti. Ich úlohou bolo pripraviť si a predniesť príhovor pre spolužiakov, v ktorom im mali vysvetliť, prečo je potrebné zachovávať v prírode ticho a pokoj v čase migrácie vtákov.
Vedomostný test lepšie zvládli deviataci. Ich ročný náskok vo vedomostiach bol viditeľný. Veľmi nás však potešili i prekvapili výkony ôsmakov, ktorí boli veľmi dôstojnými súpermi v druhom, ale i treťom - rétorickom kole.  Napokon si prvé priečky vybojovali tieto olympioničky:
1. miesto  Laura Mašlonková, IX.A
2. miesto  Ella Čopanová, IX.B
3. miesto Sára Stebnická, IX.A
Víťazkám blahoželáme a veríme, že Laura bude dôstojne reprezentovať našu Pugačevku v okresnom kole.
 
Text: Mgr. A. Austová, 23.10.2023
Foto: Mgr. V. Bobaľová
Vojna očami mladých
 
Koniec tvorivého školského roka sme ukončili vyhodnotením súťaže "Vojna očami mladých". Farbou a štetcom sme vyjadrili súcit a podporu všetkým tým, ktorých zasiahlo násilie a nespravodlivosť.
Ocenení žiaci: Gregor Fedor, Alex Góga a Hana Škovranková.
Gratulujeme!
Text a foto: Mgr. L. Gógová, 6.7.2023
Školský šachový turnaj

Dňa 23.6.2023 naša škola v spolupráci so šachovým klubom Reinter zorganizovala školský šachový turnaj. Hralo sa „švajčiarskym systémom“ a zúčastnilo sa ho 24 žiakov školy. Zvíťazil Martin Hodor (8.C). Na ďalších miestach sa umiestnili títo žiaci:  2. Radoslav Kováč (7.B), 3. Viktor Gajdoš (9.B), 4. Christián Rossi (8.B), 5. Marián Ocilka (7.A), 6. Jaroslav Džurbala (8.A)... Najúspešnejšou medzi dievčatami bola Anastasiia Sokur (7.A) a medzi žiakmi 1.-4. ročníka Sebastián Ducár. Všetkým účastníkom blahoželáme. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a foto: Mgr. G. Lysý, 24.6.2023
Turnaj vo vybíjanej
 
V utorok 6.6.2023 sa na našej škole uskutočnil školský turnaj dievčat 6. ročníka vo vybíjanej. Turnaja sa zúčastnili tri družstvá, z každej triedy 6. ročníka jedno.
SWAGERKY (6.A) – Rovňáková N., Macíková G., Henčeková E., Radová M., Milová A., Romanová S. a Orechovská N.
OREO (6.B) – Husárová B., Šedzmáková A., Hudáková S., Smolejová D., Smolejová T., Kucerová E. a Liptáková K.
MASTERS (6.C) – Brudňáková V., Mudríková M., Puliková S., Matyščáková A., Babjaková A., Rošková V. a Čurmová L.
Po dramatických stretnutiach s tesnými výsledkami si víťazstvo odniesli dievčatá zo 6.B – družstvo OREO. Na druhom mieste skončili dievčatá zo 6.C – MASTERS a tretie miesto obsadilo družstvo 6. A – SWAGERKY.
Všetkým účastníčkam blahoželáme a v blížiacich sa prázdninách prajeme veľa športu.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 6.6.2023
Zo struny na strunu 2023 - okresné kolo

Dňa 2.6.2023 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“. Našu školu reprezentovali najúspešnejší speváci školského kola: Ján Gojdič, Sára Mitaľčáková, Ema Alexovičová,Timea Ohorčáková, Viktória Vasilenková a Júlia Parnicová.
Keďže výsledky, a tým aj žiaci postupujúci do krajského kola, budú známe až neskôr, ostáva nám len popriať našim súťažiacim veľa šťastia a poďakovať im za vzornú reprezentáciu školy.

Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 2.6.2023
Oceňovanie úspešných žiakov v CVČ v Humennom

Dňa 30.05.2023 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného odovzdávania diplomov a cien za úspechy v olympiádach na okresnej úrovni, ktoré sa konali v tomto roku. Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 30.5.3023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Hliadka mladých zdravotníkov

Viete poskytnúť prvú pomoc? Ak ide o záchranu ľudského života, je dôležité rozhodnúť sa rýchlo a správne, pretože prvých päť minút rozhoduje...
Dňa 19.5. 2023 sa naše družstvo „záchranárov“ v zložení Natália Glovová, Nina Gavaľová, Martin Hodor, Peter Mitrík (8.C.) a Viktória Majerníková (8.A) zúčastnili súťaže "Hliadka mladých zdravotníkov" v priestoroch Červeného kríža v Humennom. Na prípravu sme nemali veľa času, no verili sme si. Absolvovali  sme 4 stanovištia, ktoré preverili nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické poskytnutie prvej pomoci pri oživovaní, krvácaní a šoku. Dobrovoľníci a všetci členovia Červeného kríža boli veľmi milí, ochotne odpovedali na naše otázky, ponúkli nám aj malé občerstvenie.  Nakoniec sme skončili na 3.mieste a vyhrali super cenu.  Veľmi sme sa potešili a boli sme na seba pyšní. Ďakujeme pani učiteľke Vajsovej, že nás podporovala a dala nám možnosť zúčastniť sa tejto súťaže.

Text: Nina Gavaľová, 24.5.2023
Foto: Adam Sirovič
Biologická olympiáda – Poznaj a chráň

Dňa 16.5. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň“. V odbornosti zoológia úspešne reprezentovala našu školu žiačka Barbora Beňová zo 7.B, víťazka okresného kola. V silnej konkurencii sa umiestnila na piatom mieste. Srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov aj do budúcnosti.

Text: Ing. Jana Vajsová, 24.5.2023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Fotografická súťaž AMFO 2023

Krajské kolo fotografickej súťaže AMFO 2023 prinieslo úžasné výsledky a my opäť získavame postup do celoslovenského kola. Alex Koudelka je ocenený a postupuje s fotografiami Štruktúry 1-2 a žiaci Alex Góga (fotografia Mrázik) a Natália Rovňáková (fotografia V spleti konárov) sa tešia z toho, že môžu vystavovať svoje prvotiny. Blahoželáme!

Foto a text: Mgr. Liana Gógová, 23.5.2023
Atletika chlapci
 
V piatok 19.5.2023 sa na atletickom štadióne pre ZŠ Hrnčiarska uskutočnili Majstrovstvá okresu v atletike starších žiakov. Majstrovstiev okresu sa zúčastnilo 9 škôl. Našu školu reprezentovali Samuel Lipták, Filip Kuľha, Adam Kislan (všetci 9.A), Oliver Šnurik, Alexander Ferko (obidvaja 8.A) a Adam Ďurian (8.C).
V jednotlivých súťažiach družstvo našej školy získalo 3. miesto v štafete 4 X 60 metrov a v behu na 800 metrov 3. miesto obsadil Filip Kuľha. Blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 20.5.2023
Shakespeare’s  Club

Aj v tomto školskom roku prebieha medzi humenskými školami anglická súťaž Na jazykových krídlach. V súťažnom kole Shakespeare’s Club  (recitácia anglickej básne), obsadil žiak našej školy – Jakub Bednařík  zo 4.A  pekné 3. miesto.

Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 19.5.2023
Atletika dievčatá
 
Najlepšie atlétky našej školy sa 18.5.2023 zúčastnili Majstrovstiev okresu v atletike. Súťaž sa uskutočnila na novom atletickom štadióne pri ZŠ Hrnčiarska. Našu školu reprezentovali Sabina Bardzáková (8.A), Ella Čopanová, Barbora Baníková, Nella Mináriková (všetky 8.B) a Ema Sabolová (8.C). V súťaži družstiev naše dievčatá získali bronzové umiestnenie.
Poradie škôl:
1. ZŠ Hrnčiarska, 2. ZŠ Dargovských hrdinov, 3. ZŠ Pugačevova, 4. ZŠ Spojená cirkevná škola, 5. ZŠ J. Švermu, 6. ZŠ Kudlovská, 7. ZŠ Kamenica nad Cirochou...
V  súťaži jednotlivcov dievčatá dosiahli ďalšie úspechy:
Sabina Bardzáková - 2. miesto - beh na 800 metrov,  3. miesto -  skok do výšky
Ema Sabolová - 3. miesto – vrh guľou
Blahoželáme.

Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 18.5.2023
Slávik Slovenska 2023
 
Dňa 16. 5. 2023 sme sa zúčastnili okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska. Táto súťaž má dlhoročnú tradíciu a jej garantom je slovenský operný spevák Peter Dvorský. Našu školu reprezentovali tri žiačky. V 1. kategórii spievala Vaneska Skybová, v 2. kategórii Viktória Vasilenková a v tretej Júlia Parnicová. Všetky dievčatá získali nádherné umiestnenia.
Vanesa Skybová - 2. miesto
Viktória Vasilenková - 2. miesto
Júlia Parnicová - 3. miesto
 
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 16.5.2023
Štefánikov beh

Utorok 16. 5. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili XXIII. ročníka Štefánikovho behu.  Družstvo našej školy tvorilo 16 najlepších bežcov a bežkýň v štyroch vekových kategóriách.
Najúspešnejšími boli:  
Štefan Tomčák (5.A) - 1. miesto
Hana Surničinová (5.B) - 2. miesto
Tomáš  Skyba (3.A) - 2. miesto
Filip Kuľha (9.A) - 3. miesto
Sabina  Bardzáková (8.A) - 3. miesto
Ella Čopanová (8.B) - 4. miesto
Kristína Pajtášová (5.B) - 5. miesto
Eliška Petrovčínová (2.B) - 5. miesto
Blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.

Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 16.5.2023
Botanikiáda
 
Potešilo nás, keď sme sa znova mohli zapojiť do peknej súťaže pre piatakov, ktorú už niekoľko rokov organizuje Botanická záhrada v Košiciach. Súťaž prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo (školské) sa konalo v mesiaci apríl formou online testu. Zúčastnili sa na ňom žiaci z 5.a, 5.b, 5.c, ktorí sa popasovali s otázkami o známych aj neznámych rastlinách. Niekomu sa darilo viac, niekomu menej, ale dievčatá Zuzana Tkáčová a Bibiána Melničáková z V.B zvládli túto úlohu najlepšie, a preto postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo  priamo v botanickej záhrade dňa 10. mája. Súťažiaci riešili úlohy na stanovištiach, kde sa zároveň dozvedeli aj mnohé zaujímavosti o rastlinách a podmienkach pre ich život. Navyše každý preukázal svoju zručnosť vysadením okrasnej rastliny. Vďaka netradičnej forme súťaže a zaujímavému prostrediu deň ubehol veľmi rýchlo. Kým žiaci súťažili, učitelia si vypočuli niekoľko prednášok o nových vedeckých poznatkoch v biologickej ochrane rastlín a veľmi aktuálnej téme – ako bojovať so suchom. V areáli botanickej záhrady sa nám veľmi páčilo a radi sa tam znova vrátime.
 
Text a foto: Ing. Jana Vajsová, 15.5.2023
Koniec dobrý, všetko dobré...
 
Staré a múdre príslovie: „Koniec dobrý, všetko dobré“ vyjadruje postoj, že úspešné zavŕšenie niečoho dáva do úzadia problémy alebo prekážky, ktoré sa vyskytli predtým. To ale neplatí pre rovnakú zostavu žiakov 4. ročníka Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom  Sebastiána Škuciho, Daniela Poľačka a  Štefana Leliča, pretože tí úspešne zavŕšili svoju viac ako pred mesiacom započatú cestu jednotlivými biblickými kolami. To posledné – metropolitné – celoslovenské absolvovali 2.-3. mája v mládežníckom centre Juskovej Voli. Aj keď čerešničkou na torte by bolo umiestnenie na 1. mieste, krivo pozerať sa určite nemožno ani na obsadené druhé miesto. Zvlášť preto, že okrem 2. miesta chlapci nazberali potrebné skúsenosti v tejto súťaži do ďalších rokov. Nemenej pekné zážitky okrem súťaže budú mať zo spoločenstva, stretnutia s mnohými deťmi, s biskupmi Mons. Petrom Rusnákom a arcibiskupom Cyrilom Vasiľom. Obaja povzbudili deti v ich snahe po čítaní Božieho slova, oceňovali víťazov i tých menej úspešných, celebrovali  ako úvodnú, tak záverečnú liturgiu.
 
Čo ešte dodať na záver? Napadá mi známa hláška z rovnomennej českej  komédie so skvelými  hercami. Jej názov bol: “Co je doma, to se počíta pánov顓.  Tak i nám sa to snáď trochu počíta.
 
Text: Mgr. Marek Voloch, 6.5.2023
 
Foto: o. Michal Jančišin, Mgr. Martina Jančišinová, Mgr. Ján Andrejčík
Turnaj v šípkach
 
Zúčastnili sme sa na turnaji v šípkach O pohár riaditeľa CVČ. Družstvá tvorilo osem základných škôl z Humenného. Športové dopoludnie nám otvoril primátor mesta Humenné Miloš Meričko. Zaželal všetkým súťažiacim veľa úspechov. Reprezentanti našej školy Hana Ciprová a Dominik Dolobáč zažili zaujímavé dopoludnie pri tejto nevšednej športovej činnosti. Organizátorom ďakujeme za príležitosť zasúťažiť si.
 
Text a foto: Mgr. Tomáš Savkanič, 3.5.2023
A príbeh pokračuje ďalej ...

Po zahrievacom diecéznom kole 28.3. uskutočnenom v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho,  po peknom úspechu a radosti z obsadenia prvého miesta, prišlo na rad ešte väčšie prekvapenie, v podobe rovnakého umiestnenia. Tentokrát v krajskom-arcidiecéznom meraní síl, ktoré už prebiehalo v tradičných priestoroch kňazského seminára blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove naši žiaci obsadili 1. miesto. Hoci po príchode do kňazského seminára sa  rovnaká zostava žiakov 4. roč. Sebastiána Škuciho, Daniela Poľačka, a Štefana Leliča musela popasovať s malým časovým sklzom nakoniec si poradila na jednotku a v konkurencii 15 družstiev tak dôstojne reprezentovala v tejto kategórii nie len svoju školu, ale aj vlastný humenský dekanát. V tejto súvislosti mi prišli na um aj známe Ježišove biblické slová o tom, že mnohí prví budú poslední a poslední prvými. Dúfam, že najbližšie sa tieto slová nenaplnia v náš neprospech, pretože chlapcov čaká ešte posledné meranie síl v tejto kategórii, v metropolitnom-celoslovenskom kole. To by sa malo uskutočniť v dvoch dňoch 2.-3. mája, v gréckokatolíckom pastoračnom centre Juskovej Vôli. Súčasťou súťaže by mala byť aj krátka prezentácia svojej školy, farnosti, zároveň predstavenie symbolu, ktorý by mal družstvo charakterizovať. Pri jeho výbere reakcia chlapcov bola takmer okamžitá, keďže ich športové fanúšikovské srdce bije aktuálne pre hokejové družstvo Levov Humenného, pretože sa mu podarilo prvý krát v histórii prebojovať do najvyššej ligy na Slovensku. A keďže zároveň jeden zo symbolov biblických evanjelistov, a to konkrétne Mareka, je práve lev, voľba bola jasná. Tak ako pred stáročiami hlas revúci Jána Krstiteľa, ako leva, zaznel na púšti pri ohlasovaní príchodu mesiáša, práve evanjelista Marek o tom podáva správu, tak aj pugačevské levíčatá dali na tomto poli o sebe razantne vedieť. Patrí im za to pochvala a vďaka. A veríme, že nie naposledy...

Text a foto: Mgr. Marek Voloch, 28.4.2023
Biologická olympiáda - okresné kolo
 
Cieľom biologickej olympiády kategória E „Poznaj a chráň“ je naučiť sa viac o živočíchoch, odhaľovať zaujímavosti z ich života, poznať chránené a ohrozené druhy. V tomto roku sme sa zamerali na živočíchy našich lesov. Príprava bola náročná, preto sme sa do učenia pustili od začiatku školského roka. Získané vedomosti nám priniesli úspech. Víťazkou okresného kola sa stala žiačka 7.B Barbora Beňová, ktorá si týmto zabezpečila postup na krajské kolo.  Úspešnou riešiteľkou je aj Bianka Sklenčárová z 9.A, ktorá sa umiestnila na 5. mieste. Dievčatám srdečne blahoželám a teším sa na ich ďalšie úspechy.
 
Text: Ing. Jana Vajsová, 25.4.2023
 
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Druhí v McDonald‘s Cup
 
Dnes sme opäť odohrali skvelý turnaj - okresné kolo McDonald‘s Cup. Našimi súpermi boli družstvá ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Kamenica a ZŠ Kudlovská. Pugačevku reprezentovali žiaci v zohratom výbere: Alex Góga, Adam Firkaľ, Samuel Jarmoljuk, Gregor Fedor, Jakub Bednaŕik, František Kaduk, Denis Max Roman, Ján Šalata, Sebastián Zemba, Kristína Vachulová, Hana Škovranková a úžasný brankár Juraj Pipák, ktorý vychytal takmer všetko. Naše úsilie nám prinieslo krásne II. miesto.
 
Text a foto: Mgr. Tomáš Savkanič 26.4.2023
Postup v McDonald's Cup
 
Dnešok bol úspešný! Víťazstvo v základnej skupine vybojovali žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Družstvá Pugačevky a Švermovky sa stretli vo futbalovom zápase. Sily boli vyrovnané na oboch stranách. Ale naši sa nedali. Víťazstvo 6:3 nám umožnilo postup do štvrťfinále, ktoré sa uskutoční na pôde ZŠ Pugačevova v stredu 26.4.2023. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, pôjdeme pripravení a s radosťou !
 
Text a foto: Mgr. Tomáš Savkanič, 20.4.2023
Úspešná Zarka v okresnej súťaži Na jazykových krídlach
 
Aj tento  rok sa žiaci našej školy zapojili do okresnej súťaže v anglickom jazyku. Súťaž pozostáva zo štyroch kôl. V prvom kole pod názvom „Malí čitatelia tvoria“  žiaci 1. a 2. ročníka preukázali svoju šikovnosť v tvorbe obrázkových anglických slovníkov – leporela. Žiačka 2. A triedy Zarka Sciranková za svoje leporelo Toys získala 3. miesto. Blahoželáme.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 18.4.2023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Skvelý úspech na krajskom kole Dejepisnej olympiády s medailovou príchuťou
 
Aristoteles Onassis raz povedal: „Tajomstvom úspechu je vedieť niečo, čo iní nevedia“. A o to sa snažili naši dvaja siedmaci – Barbora Beňová (7.B) a Radovan Kováč (7.B), ktorí reprezentovali Základnú školu Pugačevova, ba i svoje mesto Humenné na krajskom kole Dejepisnej olympiády v Prešove v kategórii E. Svoj voľný čas venovali štúdiu literatúry zameranej na vedu a techniku, cirkevné stavby Prešova, Samovu ríšu, Veľkú Moravu, dejiny Uhorska do roku 1526 či obdobie novoveku.
 
V konkurencii 22 najlepších „dejepisárov“ Prešovského kraja sa vďaka svojim vedomostiam, logickému mysleniu, čitateľským zručnostiam a usilovnosti umiestnili na popredných priečkach. Barborka získala vynikajúce 3. miesto a Radko rovnako obdivuhodné 5. miesto. Obom našim žiakom blahoželáme k dosiahnutému úspechu!
 
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 12.4.2023
 
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Zimný viacboj všestrannosti žiakov 1.-4. ročníka
 
Dňa 4.4.2023 si naši žiaci prvého stupňa mali možnosť zmerať sily s ostatnými žiakmi humenského okresu vo viacboji všestrannosti . Našu školu reprezentovali: Ella Sliviaková 1.A,Vratko Babjak 1.C, Eliška Petrovčinová 2.B, Sebastián Ferko 2.B, Rebeka Hužvárová 3.B, Adam Firkaľ 4.A a Kristína Vachulová 4.A . Žiaci súťažili v týchto disciplínach : člkový beh 4x10 m, hod loptou, skok z miesta a žiaci 2.-4. ročníka aj v šplhu na tyči. Najviac sa darilo žiačke Elle Sliviakovej z 1.A triedy, ktorá získala vynikajúce 2. miesto. Všetkým športovcom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.
 
Geografická olympiáda
 
Žiaci našej Pugačevky opäť úspešní!
V kategória G - 5. ročník súťažilo 33 žiakov, avšak pre náročnosť úloh boli zo všetkých škôl úspešní len desiati žiaci.
A naši Pugačevkári medzi nimi: William Krajník, Teodor Orinín a Števko Tomčák. Úspešné 2. miesto získal William Krajník. Chlapci, ste skvelí!
V kategórii E pre 8. a 9. ročník má Pugačevka taktiež vynikajúce výsledky. Súťažilo 21 žiakov zo všetkých škôl, avšak úspešní sú len deviati žiaci. Medzi nimi aj naše ôsmačky Barborka Baníková (8.B) a Laura Mašlonková (8.A).
Všetkým geografom blahoželám! Zároveň ďakujem za čas a obetu pri príprave. Ďakujem aj ďalším geografom, ktorí prejavujú záujem o predmet geografia.
 
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová, 5.4.2023
Zlatý úspech na Chemickej olympiáde
 
Soňa Čisľáková, naša deviatačka sa po náročnej príprave a úspešnom absolvovaní domáceho a školského kola chemickej olympiády zúčastnila aj na kole okresnom. V teoretickej a praktickej časti súťažilo 15 žiakov z dvoch okresov. Naša Soňa bola najlepšia! Obsadila 1. miesto, ku ktorému jej z celého srdca blahoželám! Nech sa tento úspech stane motiváciou pre ďalších deviatakov –  aj také prekážky môžu zvládnuť na jednotku. Držte Soni palce na krajskom kole.
 
Text a fotky: Mgr. Andrea Polanská, 31.3.2023
Úspech na okresnom kole  Hviezdoslavovho Kubína
 
Priaznivci krásy umeleckého slova i jeho prezentácie sa 29.3.2023 stretli už na 69. ročníku Hviezdoslavovho Kubína. Ten sa tradične konal vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov. Nepochybne k nim patria aj naši pugačevkári, ktorí nesklamali  a za svoj umelecký prednes  získali  krásne a vzácne ocenenia.
V I. kategórii v próze obsadila  2. miesto Kristínka Vachulová  a v poézii rovnako 2. miesto Bernadetka Vachulová zo 4.A. Podobný scenár sme naplnili aj v III. kategórii. Tu sme získali 3. miesto v poézii zásluhou Julky Parnicovej z 8.C a 3. miesto v próze si zasa vybojovala Zoe Ivanová z 8.A.  
Úspešným recitátorkám blahoželáme!
 
Text: Mgr. M. Fedorová a Mgr. A. Austová, 30.3.2023
Foto: Mgr. J. Andrejčík
Cloze test 2023
 
Dňa 29.3.2023 prebehol na našej škole ďalší ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka, ktorí si pri príležitosti mesiaca knihy mohli overiť svoje schopnosti aj  v tejto dôležitej oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:  1. miesto: Natália Ferčáková, 2. miesto: Daniel Poľačko, 3. miesto: Jakub Bednařík a Gregor Fedor.
Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!
 
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 30.3.2023
Biblická olympiáda
 
Naši Pugačevkári dnes súťažili v Biblickej olympiáde v dvoch kategóriách na okresnom kole. Nádherné 1. miesto získali žiaci prvého stupňa, v kategórii pre 1. stupeň,  Štefan Lelič (4.A) a Daniel Poľačko (4.B). Aj žiaci druhého stupňa, v kategórii 5.-9. ročník, získali vynikajúce 3. miesto. V tejto kategórii školu reprezentovali Nellka Orechovská, Tobias Max (6.A) a Šimon Karas (5.A). ĎAKUJEME, milí žiaci, za čas, ktorí ste strávili nad inšpiratívnou a najčítanejšou knihou - Biblia.
 
Text a foto:  Mgr. Katarína Jakubčová, Mgr. Marek Voloch, 28.3.2023
Chlapci tretí
 
Na tohtoročnom okresnom florbalovom turnaji starších žiakov sa zúčastnilo 12 škôl. Žiaci našej školy po víťazstve v skupine nad ZŠ Kudlovská a ZŠ Košarovce postúpili do finálového turnaja, ktorý sa uskutočnil 27.3.2023 v humenskej športovej hale.
Zvíťazila ZŠ Koškovce, na druhom mieste skončila ZŠ Hrnčiarska. Žiaci našej školy obsadili tretie miesto.
Našu školu reprezentovali: B. Kaduk, A. Koudelka, D. Chripák, S. Onufer, A. Kulik, F. Kuľha, D. Kuľha, A. Kislan, S. Lipták, O. Šnúrik, A. Ďurian, P. Mitrík, Max Stravka a T. John.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 27.3.2023
Slávici z lavice 2023
 
Dňa 23. marca 2023 sa na Základnej škole Pugačevovej v Humennom uskutočnil 9. ročník hudobnej prehliadky spevákov populárnych piesní pod názvom „Slávici z lavice“. Prehliadky sa zúčastnilo 25 hudobne nadaných žiakov zo šiestich humenských základných škôl.
Naše spoločné dopoludnie sa začalo úvodným príhovorom pána riaditeľa Mgr. Petra Vachulu, po ktorom sme si všetci spoločne zaspievali pomyselnú hymnu prehliadky - pieseň „Úsmev“. Po navodení tej správnej atmosféry nám mladí talentovaní speváci predviedli svoje spevácke vystúpenia a ich výkony boli naozaj veľmi vydarené. Neodmysliteľnou súčasťou prehliadky bola aj odborná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: PaedDr. Pavlina Kurucová, Viera Suchá DiS. Art., Mgr. Zuzana Dirbáková, PaedDr. Lukáš Jeňo DiS. art. a pán Štefan Tóth.
Hodnotením poroty sa do zlatého pásma zaradilo 6 žiačok, do strieborného pásma 9 žiačok a do bronzového pásma 2 žiačky. Špeciálnu Cenu poroty získala Diana Jeňová z Cirkevnej spojenej školy a skupina C band zo Základnej školy Jána Švermu.
Všetci účastníci si za svoj spevácky výkon vyslúžili diplom a zároveň každý získal aj vecný darček. Hudobná prehliadka bola realizovaná s finančnou podporou mesta Humenné.
Ďakujeme všetkým, ktorí neváhali prísť ukázať svoj talent a tešíme sa na stretnutie nabudúce.
Viac fotografií si pozrite na našom faceboku.
 
Text: Mgr. Vladimíra Ševecová. 24.3.2023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Úspešný aj 44. ročník súťaže - Pytagoriáda
 
V dňoch 20. a 21.3.2023 sa úspešní riešitelia 3. – 8. ročníka školského kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola tejto matematickej súťaže, kde aj tentokrát úspešne reprezentovali našu školu. V tomto školskom roku opäť prebiehala súťaž prezenčnou formou.
Žiaci riešili zadané úlohy aj teraz veľmi zodpovedne. Podmienky boli rovnaké ako pri školskom kole. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia.  Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
V silnej konkurencii žiakov škôl humenského okresu sa aj naši žiaci umiestnili na popredných miestach. Všetkým umiestneným aj ostatným úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.
Úspešnými riešiteľmi pre jednotlivé kategórie sú:
 • P3 (35 súťažiacich)
Šarlota Šubertová (3.B) – 2. miesto, Kristína Puliková (3.B) – 3. miesto, Sebastián Ducár (3.B) – 5. miesto, Damián Dušák (3.B) – úspešný riešiteľ
 • P4 (38 súťažiacich)
Jakub Bednařik (4.A) – 1. miesto, Daniel Poľačko (4.B) – 2. miesto, Gregor Fedor (4.A) – 5. miesto
 • P5 (35 súťažiacich)
Štefan Tomčák (5.A) – 3. miesto, Dominik Polák (5.B) – 5. miesto, Wiliam Krajník (5.A) -  úspešný riešiteľ
 • P6 (32 súťažiacich)
Adela Akurátna (6.A) – 5. miesto
 • P7 (26 súťažiacich)
Radovan Kováč (7.B) – 4. miesto, Marián Ocilka (7.A) – 5. miesto
 • P8 (36 súťažiacich)
Jakub Novák (8.A) – 5. miesto
 
Mgr. Monika Trembuľáková, 24.3.2023
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - ŠKOLSKÉ KOLO
Po jarných prázdninách  sa v našej  knižnici stretli najlepší recitátori v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prehliadka prednesov sa konala vo všetkých vekových kategóriách a to v poézii aj v próze. Porota to mala opäť nesmierne ťažké. Umelecké prednesy súťažiacich boli fantastické!
I. kategória poézia
1.miesto - Bernadeta Vachulová
2.miesto - Ela Hániková, Štefan Lelič
3.miesto - Samuel Kašai
I. kategória próza
1.miesto s postupom (účastníčka krajského kola v šk.roku 2021/2022) - Kristína Vachulová
1.miesto - Alex Góga
2.miesto  - Allya Godžáková, Hana Škovránková
3.miesto - Eliška Petrovčinová, Sebastián Škuci
II.kategória poézia
1.miesto - Elizabeth Henčeková
2.miesto - Adam Bachura
II.kategória próza
1.miesto - Liana Lea Voľanská
2.miesto - Timea Ohorčáková
III.kategória poézia
1.miesto - Júlia Parnicová
III.kategória próza
1.miesto - Zoe Ivanová
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Gógová Liana, Mgr. Fedorová Martina, Mgr. Dolobáčová Petra
Zo struny na strunu 2023 – školské kolo
 
Dňa 16.3.2023 sa na ZŠ Pugačevovej uskutočnil už dvanásty ročník školského kola speváckej súťaže ľudových piesní „Zo struny na strunu“, z ktorej sa budú môcť tí najlepší zúčastniť regionálnej súťaže ľudových spevákov a detských folklórnych speváckych skupín z okresov Snina, Medzilaborce a Humenné.
Najúspešnejšími spevákmi sa stali títo žiaci: Ján Gojdič, Vanesa Skybová, Sára Mitalčáková, Ema Alexovičová, Viktória Vasilenková, Júlia Parnicová, a Vanessa Fajčíková.
Mladým speváčikom srdečne blahoželáme!
 
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 17.3.2023
Spelling Bee – súťaž v hláskovaní
 
Dňa 22. 02. 2023 sa na našej škole uskutočnila  anglická súťaž „SPELLING  BEE“ v hojnej účasti. Žiaci súťažili  v 4. kategóriách  - 3. ročník, 4. ročník,  5. ročník a 6. ročník.
Súťaž  „Spelling Bee“ je národnou súťažou v USA od roku 1925. Každoročne sa približne 11 miliónov študentov zapojí do súťaže, aby získali titul  „Majster  v hláskovaní.“  Táto súťaž sa stala inšpiráciou aj pre iné, nielen anglicky hovoriace krajiny.
Čo je vlastne „Spelling Bee?“  Spelovanie je hláskovanie jednotlivých  slov  po písmenách.  Súťaž sa zameriava na správne vyslovenú hlásku a rýchlosť.
Vedieť „spellovať"  je nevyhnutnou súčasťou v anglicky hovoriacich krajinách.  30 žiakov  „spellovalo“ slová  na  čas v jednotlivých kategóriách.
Táto súťaž  je medzi žiakmi veľmi populárna  a to,  že toľko žiakov našlo odvahu zúčastniť sa tejto súťaže nás veľmi teší, lebo je to znak toho, že na našej škole je záujem aj o alternatívne metódy vzdelávania.
Umiestnenie žiakov:
3.ročník: 1.miesto Diana Bodnárová, 2.miesto Ela Haníková, 3.miesto Rebeka Hužvárová
4.ročník: 1.miesto Júlia Poláková, 2.miesto Dominika Baníková, 3.miesto Alya  Godžáková
5.ročník: 1.miesto Sofia Delinová, 2.miesto Bibiána Melničáková, 3.miesto William Krajník
6.ročník: 1.miesto Ester  Zozuličová, 2.miesto Elizabeth Lina Henčeková, 3.miesto Adela Lucia Šedzmaková
Viac fotografié si pozrite na našom facebooku.
 
Zodpovedné za súťaž: Mgr. M. Gajdošová , Mgr. J. Koudelková, 22.2.2023
Odznak všestrannosti
 
222 žiakov 6.-9. ročníka našej školy sa v mesiacoch október - december 2022 zúčastnilo súťaže Olympijský odznak všestrannosti.
Súťažilo sa v šiestich disciplínach:
 • rýchlostný člnkový beh 5 x 10
 • intervalový vytrvalostný člnkový beh
 • hod ťažkou loptou
 • sed – ľah  za 30 sekúnd
 • skok z miesta
 • výdrž v zhybe.
152 žiakov získalo certifikát odznaku zdatnosti – diplom s uvedenými 6 výkonmi a percentuálnou úspešnosťou medzi svojimi rovesníkmi na Slovensku. Najúspešnejších bolo 25 žiakov, ktorí navyše získali bronzový, strieborný a dvaja aj zlatý odznak všestrannosti. Najvyššie percentuálne ohodnotenie z chlapcov získal Tobe Clinton John (99%) a z dievčat Leila Zoe Kabátová (98%). To znamená, že ich výkonnosť je lepšia ako 99%,  resp. 98% populácie na Slovensku v ich vekovej kategórii.
Najúspešnejší žiaci školy:
 
Zlatý odznak:
Tobe Clinton John 7.B, Filip Kuľha 9.A
 
Strieborný odznak:
Leila Zoe Kabátová 7.B, Max Stravka 7.A, Samuel Lipták 9.A, Sabina Bardzáková 8.A, Ella Čopanová 8.B, Oliver Šnúrik 8.B, Boris Surničin 8.A, Kiara Sabovová 6.B, Sebastián Krídla 7.A, Kristián Mydlo 7.A
 
Bronzový odznak:
Ema Pajtášová 7.B, Adam Kulik 9.B, Tomáš Jaroš 9.A, Vladyslav Shumeiko 9.A, Fabián Škuci 9.B, Tadeáš Mihaľov 6.A, Gréta Macíková 6.A, Roman Kalanin 8.A, Nela Mináriková 8.B, Alexander Ferko 8.B, Peter Mitrík 8.C, Sára Stebnická 8.A, Sebastián Šereg 8.A
 
Všetkým 152 žiakom školy blahoželáme k získaniu certifikátu Olympijského odznaku všestrannosti a veríme, že v budúcom školskom roku  sa zúčastnia ďalšieho ročníka súťaže a prekonajú svoje tohtoročné maximá.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 22.2.2023
Valentínsky list
 
MsKS v Humennom dnes vyhodnotilo súťaž Valentínsky list, do ktorej sa zapojili základné školy mesta Humenné.
Úlohou žiakov bolo ručne napísať vyznania svojim najmilším, či najbližším. Listy boli milé, úprimné, úsmevné a plné detskej lásky.
Z našej školy boli ocenení žiaci: Paulína Lipová, Bernadeta  Vachulová, Filip Albičuk, Adam  Firkaľ, Hana Škovránková a Erin Ivanová.
 
Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 14.2.2023
Je to jasné. Opäť sme na pódiu!
 
15. ročník Dejepisnej olympiády sa v tomto školskom roku konal 8. februára. Našu školu reprezentovali štyria žiaci v dvoch kategóriách. A opäť máme skvelé pódiové výsledky.
V kategórii F sa žiačka Adela Šedzmáková (6. B) umiestnila na 2. mieste a Dominika Smolejová (6.B) na 5. mieste.
V kategórii E statočne bojovali Radko Kováč (7.B), ktorý sa umiestnil na 1. mieste a Barborka Beňová (7.B), ktorá získala 2. miesto.
Všetci naši žiaci boli úspešní. Po nekonečných hodinách štúdia dejín naplnili nielen naše, ale aj vlastné očakávania. Sme na nich veľmi hrdí, pretože sú zapálení pre históriu a dokázali sa prebiť nespočetným množstvom historických udalostí, letopočtov, údajov, osobností, vynálezov a objaviteľov. Veľká poklona!
Radkovi a Barborke držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v apríli.
 
Text: Mgr. M. Andrejčíková, Mgr. S. Brzychcyová, 9.2.2023
Foto: Mgr. J. Andrejčík
Úspech v projekte deti a architektúra
 
Zakladatelia projektu Deti a architektúra si pre nás tento rok pripravili  tému "Výnimočné školy". Našou úlohou bolo teda navrhnúť školu snov. Spomedzi 500 výtvarných prác získala Zuzana Gajovská výnimočné ocenenie - Cenu autorky projektu D. Lalíkovej. Je to veľký úspech!  
PS: nevieme sa dočkať 21. apríla na výlet do Bratislavy spojený so slávnostnou vernisážou a tematickou vychádzkou.
Blahoželáme!
 
Text a foto: Mgr. L. Gógová, 7.2.2023
Úspech v AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2023
 
Zastaviť čas dokážeme len fotografiou. Zachytiť moment tak, aby mala fotografia všetky potrebné technické a umelecké kvality nie je vôbec jednoduché. Nám sa to však podarilo! V celoštátnej postupovej súťaži fotografickej tvorby sme aj tento rok získali fantastické ocenenia:
ocenení: Natália Rovňáková, Alex Góga
čestné uznanie: Timka Sklenčárová, Alex Koudelka, Daniel Chripák
Gratulujeme!
 
Foto a text: Mgr. L. Gógová, 6.2.2023
Úspešní piataci v Matematickej olympiáde
 
Naši Pugačevkári sa stali úspešnými riešiteľmi  72. ročníka okresného kola Matematickej olympiády. Tu sú mená šikovných matematikárov:
Delinová Sofia (5.A), Polák Dominik (5.B),  Lukáč Michal (5.B),  Orinín Teodor (5.A), Tomčák Štefan (5.A).
Srdečne blahoželáme!
 
Text: Mgr. M. Trembuľáková
Fotot: Mgr. J. Andrejčík, 31.1.2023
Úspešný ročník Šalianskeho Maťka
 
Dňa 31.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našu Pugačevku úspešne reprezentovali:
1. kategória - Ela Haníková
2. kategória - Ema Škovronská
3. kategória - Natália Rovňáková
Žiačky Ela Haníková a Ema Škovronská sa umiestnili na krásnom 2.mieste vo svojej kategórii.
Srdečne blahoželáme!
 
Text a foto: Mgr. Čorná, Mgr. Gógová, Mgr. Dolobáčová, 31.1.2023
Aneta Smolková postúpila z 1. miesta do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku
 
Dňa 18.01.2023 reprezentovala našu školu v kategórii 1A na okresnom kole 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku žiačka Aneta Smolková (7.A). Táto súťaž mala písomnú a ústnu časť. Cieľom písomnej časti bolo preveriť jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a praktické ovládanie nemeckého jazyka). Ústna časť pozostávala z opisu obrázka. Úlohou súťažiacich bolo tiež zaujať stanovisko k rôznym zaujímavým témam. Aneta absolvovala písomnú i ústnu časť vynikajúco a z 1. miesta postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 15.02.2023 v Prešove. K dosiahnutým výsledkom Anete blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov na krajskom kole!
 
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 20.1.2023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
 
Dňa 19.1.2023 sa v Centre voľného času Dúha uskutočnil 33. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) našu školu reprezentovala žiačka Simona Birnsteinová z 8.B triedy, ktorá po výhre v školskom kole dosiahla vynikajúci úspech aj na okresnom kole a obsadila krásne 3. miesto. Simonke srdečne blahoželáme!
 
Text: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 20.1.2023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Šaliansky Maťko
 
Začiatkom nového roka sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povestí – Šaliansky Maťko. V kategórii 2. a 3. ročník sa zúčastnilo jedenásť recitátorov. Všetci zúčastnení podali skvelé výkony, no víťazmi sa stali:
1. miesto: Ela Haníková
2. miesto: Šarlota Šubertová
3. miesto: Liliana Demjanová
Víťazka Ela bude našu školu reprezentovať na okresnom kole súťaže. Držíme jej palce.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 18.1.2023
Foto: Mgr. Andrea Macejová
Novoročný turnaj
 
Dňa 17.1.2023 sa v telocvični našej školy uskutočnil florbalový turnaj žiakov 6. a 7. ročníka.
Zúčastnili sa ho štyri družstvá týchto ročníkov:
1. družstvo 6.A – Bulls (Mihaľov T., Sivčo P., Max T., Birnstein D., Pavlik D.)
2. družstvo 6.B – Gobling (Bardzák D., Pľuta  D., Guľak T., Vargaeštok B.)
3. družstvo 7.A – Pumy (Stravka M., Sabol L., Mydlo K., Barňák M., Gašpar J., Krídla S.)
4. družstvo 7.B – Strikers (John T., Haník A., Sivý S., Kinský J., Floch M., Vargaeštok K.).
Súťažilo sa systémom „každý s každým“ s týmito výsledkami v jednotlivých zápasoch:
7. A – 7.B      3 : 1
6. A – 6.B      2 : 4
7. A – 6.B      3 : 1
6. A – 7.B      2 : 2
6. B – 7.B      4 : 1
7. A – 6.A      1 : 3.
Poradie v turnaji:
1. 6.B  Gobling
2. 7.A  Pumy
3. 6.A  Bulls
4. 7.B  Strikers
Všetkým blahoželáme.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 18.1.2023
Mesto snov
 
V okresnej výtvarnej súťaži "Mesto snov" sme získali tri skvelé umiestnenia a čestné uznanie. Téma "radosť"  nás potešila a tak sme mnoho myšlienok  pretavili farebnými nápadmi.
1. miesto (2.stupeň) Barborka Kunešová
3. miesto (2.stupeň) Laura Mašlonková
3. miesto (1.stupeň) Alex Góga
Čestné uznanie (1.stupen) Dorota Širá
Srdečne blahoželáme!
 
text a foto: Mgr. Gógová Liana, Mgr. Šepeľová Iveta, 9.1.2023
Filip víťazne
 
Dňa 31.12.2022 sa uskutočnil 40. ročník Silvestrovského behu. Súťažilo sa v šiestich kategóriách na novom humenskom atletickom štadióne.
V kategórii starších žiakov našu školu reprezentoval Filip Kuľha (9.A), ktorý túto kategóriu vyhral.
Blahoželáme a prajeme Filipovi a ďalším reprezentantom školy v roku 2023 veľa športových úspechov.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 1.1.2023
Najkrajší medovník
 
Aj žiaci našej školy sa zapojili do súťaže MsKS o najkrajší medovník. Ocenení boli Zuzana Gajovská, Barbora Baníková (8.B) a Oliver Mríz (3.B). Srdečne blahoželáme!
 
Mgr. Miroslava Andrejčíková, 19.12.2022
Taktika a stratégia na šachovnici
 
7. decembra sa v historickom slobodnom kráľovskom meste Bardejov konali Školské Majstrovstvá Prešovského kraja ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu 2022/23. Do hry kráľov vyslala svojho zástupcu aj naša škola. Po postupe z tretieho miesta v okrese sa ním stal siedmak Radovan Kováč, ktorý bol so svojou taktikou a stratégiou dôstojným súperom kandidátov na víťazstvo. Vo veľkej konkurencii súťažiacich získal napokon bodové skóre 3,5/7, čím úspešne reprezentoval Základnú školu na Pugačevovej ulici v Humennom i samotné mesto Humenné. Aj keď to tentokrát na dosiahnutie najvyšších mét nestačilo, Radko si okrem pekných zážitkov odniesol aj cenné skúsenosti do ďalších šachových partií.
Ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Text a foto: Mgr. Ján Andrejčík, 7.12.2022
Postup do krajského kola v šachovom turnaji
 
Dnes sa naši žiaci zúčastnili na šachovom turnaji v priestoroch firmy REINTER. Šachové partie sa odohrali v siedmich kolách. Tretie miesto v okrese Humenné nám vybojoval žiak siedmeho ročníka Radko Kováč, ktorý postupuje na krajské kolo do Bardejova. Víťazovi blahoželáme a účastníkom ďakujeme.
 
Text a foto: Mgr. Tomáš Savkanič, 2.12.2022
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 29. novembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastňujú žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí súťažia v dvoch kategóriách – kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) a kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka). Olympiáda v anglickom jazyku sa delí na písomnú časť (používanie jazyka – test slovnej zásoby a gramatiky, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením) a ústnu časť (roleplay a picture story). Cieľom písomnej časti je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni a cieľom ústnej časti je preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie.
Angličtinou naplnené dopoludnie malo jasný cieľ, nájsť najšikovnejších žiakov pre obe kategórie, pretože len súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. mieste môžu reprezentovať školu na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Stalo sa a na záver sme spoznali dvoch víťazov: v kategórii 1A sa ním stal Maroš Barňák zo 7.A triedy a v kategórii 1B žiačka Simona Birnsteinová z 8.B triedy.
KATEGÓRIA 1A
1. miesto, Maroš Barňák, 7.A
2. miesto, Wiliam Krajník, 5.A
3. miesto, Aneta Smolková, 7.A
KATEGÓRIA 1B
1. miesto, Simona Birnsteinová, 8.B
2. miesto, Laura Mašlonková, 8.A
3. miesto, Marko Brudňák, 9.A
Ďakujeme všetkým žiakom za účasť, všetkým blahoželáme a Simonke a Marošovi držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2023. GOOD LUCK!

Text a foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, Mgr. Jana Koudelková Feiglová, 29.11.2022
Naša Viktória úspešne na Makovickej strune
 
Pedagógov vždy veľmi poteší, ak ich žiaci úspešne reprezentujú školu, alebo celý región. V danom prípade Humenský okres. Tak sa to stalo aj v prípade našej žiačky Viktórie Vasilenkovej, ktorá sa úspešne zúčastnila 48. prehliadky rusínskych a ukrajinských ľudových piesní Makovická struna. Program v dňoch 11. a 12. novembra v Bardejove a 13. novembra v Prešove bol nesmierne bohatý.
Celé jedinečné kultúrne podujatie prebehlo v ovzduší mimoriadne veľkého záujmu obecenstva, milujúceho rusínske a ukrajinské ľudové piesne. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove doslova praskalo vo švíkoch. Obecenstvo malo veľké umelecké zážitky, potleskom nebolo konca. Svoje interpretačné umenie v sprievode Orchestra ľudových nástrojov Júliusa Selčana predviedli speváci rôzneho veku od najmladších po najstarších. Naša žiačka Viktóra mala iste veľkú radosť, že sa mohla ocitnúť na pódiu spolu s nimi. Získala ocenenie pre najmladšieho interpreta.
 
Mgr. Petra Dolobáčová, 19.11.2022
Foto: Ing. Lenka Vasilenková
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo
 
Po víťazstve v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa Soňa Čisľáková, žiačka 9.A triedy, predstavila aj na okresnom kole, ktoré sa konalo 10.11.2022. My sme veľmi hrdí a spokojní s tým, že Soni sa podarilo získať krásne 2. miesto. Víťazke srdečne blahoželáme!
 
Text: Mgr. Veronika Bobaľová, 11.11.2022
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Okresní šampióni WOCABEE súťaže sú šiestaci z Pugačevky

6.B si vybojovala 1. miesto v okresnom kole medzinárodnej jazykovej súťaže WOCABEE, ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiaci svojou usilovnosťou a ochotou pracovať  s anglickými slovíčkami  si zabezpečili postup do krajského kola. O postup sa najviac pričinili Adelka Šedzmaková a Timotej Guľak, ktorí nahrali rekordné množstvo bodov.
Blahoželáme. „Good luck“ v krajskom kole 6.B.

Text a foto: Mgr. J. Koudelková Feiglová, 7.11.2022
Olympiáda zo slovenského jazyka
 
V mesiaci októbri sme na našej škole otvorili bránu predmetových olympiád. Ako prví si v nej zmerali sily technici a hneď po nich aj priaznivci nášho materinského jazyka.
Veľmi nás potešilo, že konečne po dvoch rokoch nebol priebeh ani rozsah podujatia obmedzený epidemiologickými nariadeniami.
Na 15. ročníku súťaže v kategórii C sa zúčastnilo 16 žiakov z 8. a 9. ročníkov. Svoje znalosti zo slovenského jazyka si zmerali v troch kolách. Prvé sa realizovalo online v rámci Slovenska a žiaci sa v ňom popasovali s vybranými úlohami zo všetkých rovín jazyka formou vedomostného testu. Po jeho skončení prebehli ešte ďalšie dve kolá, a to už na pôde našej školskej knižnice. V druhej časti žiaci transformovali text správy do podoby uvítacieho príhovoru  a v tretej predviedli svoje rétorické zručnosti. Treba oceniť obrovskú snahu i súťaživosť súčasných ôsmakov a deviatakov, a to najmä v druhom aj  treťom kole. Celkovo boli sily súťažiacich veľmi vyrovnané. Vedomostný test lepšie zvládli deviataci. Bolo vidieť, že predsa len majú vo vedomostiach ročný náskok. Veľmi však prekvapili ôsmaci, ktorí dominovali v tretej, rečníckej časti. Napokon si prvé priečky vybojovali tieto olympioničky:
1. miesto  Soňa Čisľáková, IX.A
2. miesto Katarína Lopatová, IX.B
3. miesto Laura Mašlonková, VIII.A
Víťazkám blahoželáme a veríme, že Soňa bude dôstojne reprezentovať našu Pugačevku na okresnom kole.
 
Text. Mgr. A. Austová, 16.10.2022
Foto: Mgr. V. Bobaľová
Otváracie preteky
 
V piatok 30.9.2022 sa otváral nový atletický štadión na Hrnčiarskej ulici. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj významní slovenskí športovci:  reprezentanti Matej Tóth (olympijský víťaz v chôdzi) a Ján Volko (európsky šampión v behu na 100 metrov).
Účastníkmi slávnostného otvorenia boli aj niektoré triedy našej školy. Nás zvlášť teší, že medzi pozvanými hosťami – športovcami bol aj reprezentant Slovenska, bývalý žiak našej školy, ktorý s atletikou začal práve na ZŠ Pugačevova - Patrik Megela.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnila atletická súťaž pre žiakov 7. a 8. ročníka. Súťažilo sa v behu na 60 metrov, v skoku do diaľky, hod vortexom a v štafete.
Našu školu reprezentovali: Ella Čopanová, Leila Kabátová, Nela Mináriková, Oliver Šnurik a Tobe Clinton John.
Našou najúspešnejšou atlétkou otváracích pretekov sa stala Leila Kabátová.
Všetkým atlétom školy ďakujeme za vzornú reprezentáciu a návštevníkom v hľadisku za hlasitú podporu.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 1.10.2022
Pugačevkári víťazne
 
Dňa 23. 9. 2022 Florbalový klub v Humennom a CVČ Dúha zorganizovali Mestský florbalový turnaj pre žiakov 5. a 6. ročníka.
Turnaj sa uskutočnil v športovej hale a zúčastnilo sa ho šesť základných škôl mesta Humenné.
Našu školu reprezentovali: Daniel Bardzák, Tadeáš Mihaľov, Tobias Max, Patrik Sivčo, Tomáš Gajdoš, Oliver Demeter, Timotej Guľák, Štefan Tomčák, Šimon Stebila a Šimon Karas. Maratón všetkých turnajových zápasov absolvovali ako víťazi a tým získali prvé miesto.
Na ďalších miestach sa umiestnili: 2. ZŠ Kudlovská, 3. ZŠ Dargovských hrdinov, 4. ZŠ Hrnčiarska, 5. ZŠ SNP, 6. ZŠ Spojená cirkevná škola.
Blahoželáme!
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 23.9.2022
Prevzali si cenu
Dňa 8.9.2022 sme v Univerzitnej knižnici v Bratislave prevzali cenu víťaza za Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Zo 185 školských knižníc sme získali krásne 5. miesto. Ďakujeme bývalej pani riaditeľke PaedDr. Pavline Kurucovej za podporu, učiteľkám Mgr. Jakubčovej a Mgr. Babinovej za ochotu a nápady pri realizácii podujatia, no predovšetkým našim žiakom – šikovným knihovčielkam.
(na foto s Mgr. Rozáliou Cenigovou, metodičkou Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave)
Autorka: školská knihovníčka Mgr. V. Bobaľová, 10.9.2022
Pugačevkári víťazne
V stredu 7.9.2022 sa naši žiaci 6. a 7. ročníka v rámci osláv Dní mesta Humenné zúčastnili hokejbalového turnaja na novootvorenom ihrisku ZŠ  Laborecká. Turnaja sa zúčastnilo sedem základných škôl mesta. Po víťazných zápasoch v svojej skupine sa naša  škola prebojovala do finále, kde sa stretla s domácim družstvom. Po dramatickom zápase, ktoré skončilo nerozhodne, nasledovali trestné strieľania, v ktorých bolo naše družstvo úspešnejšie.
Poradie družstiev v turnaji: 1. ZŠ Pugačevova, 2. ZŠ Laborecká, 3. ZŠ Hrnčiarska, 4. ZŠ SNP, 5. ZŠ Švermova, 6. ZŠ Kudlovská, 7. ZŠ Darg. Hrdinov. Našu školu reprezentovali: Max Stravka, Martin Gaži, Kristián Mydlo, Jakub Kinský, Tobe Clinton John, Dominik Kremnický, Daniel Bardzák, Tobias Max.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 7.9.2022
Prváci získali ocenenie za realizáciu eTwinningového projektu
Uprostred prázdninových dní nás zastihla naozaj vynikajúca správa: náš projekt ZACHRAŇME NAŠÍ PLANETU/ZACHRÁŇME NAŠU PLANÉTU získal eTwinning Quality Label (Národný certifikát kvality). Toto ocenenie je udeľované Národnou podpornou službou eTwinning Slovensko  za výnimočnú prácu, množstvo aktivít a využívanie moderných technológií na komunikáciu s partnerskou školou.
Z ocenenia sa veľmi tešíme.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 29.7.2022
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah