ÚSPECHY - ZŠ PUGAČEVOVA

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ÚSPECHY

Olympiáda ANJ

V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 13. januára 2021, v kategórii 1B získala prvenstvo naša „Pugačka“.
Našu školu úspešne reprezentovala NINA BANÍKOVÁ, ktorej prvé miesto ako jedinej zaručilo postup do krajského kola, ktoré sa bude konať vo februári.
Ninke prajeme veľa šťastia a všetci jej držíme prsty.
Mgr. J. Koudelková, 27.1.2021
Literárna súťaž – Vianočný príbeh
V tomto predvianočnom období sa žiaci 3.A triedy zapojili do literárnej súťaže Vianočný príbeh, ktorú organizuje Kníhkupectvo Na Korze pod záštitou mesta Humenné a Literárnych večerov. Žiaci sa popasovali s neľahkou úlohou a vytvorili vianočné príbehy, ktoré sa nesú v duchu ochrany životného prostredia - Ekologické Vianoce.
Práce našich žiakov získali výborné výsledky:
1. miesto - Teodor Orinín, 2. miesto - Pavol Mikloš, 2. miesto - Ema Škovronská, 3. miesto - Timka Sklenčárová, 3. miesto - Lilien Harbáčová, 3. miesto - Timea Ohorčáková.
Žiaci získali vecné ceny, knihy a diplomy. Tešíme sa z úspechu a srdečne blahoželáme.
Výsledky aj príbehy žiakov budú zverejnené aj na www.knihynakorze.sk.
Text: Mgr. Monika Gajdošová, 16.12.2020
Literárne talenty
Už tradične sa žiaci našej školy zúčastňujú literárnej súťaže Literárne talenty, ktoré každoročne organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom. Aj v tomto roku sa žiaci obidvoch stupňov zapojili do tvorby poézie i prózy. Práce hodnotili fundovaní porotcovia z Prešova – manželia Andričíkovi, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú už desiatky rokov.
Žiačka 4. A triedy Sandra Romanová za svoj príbeh „Smetiari,“ získala čestné uznanie.
Ocenenej Sandre srdečne blahoželáme.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 10.12.2020
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe „Voda pre život- život pre vodu“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo celoslovenskú súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl pod názvom Voda pre život - život pre vodu.
Cieľom súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
V tejto súťaži s rovnomenným názvom Sandra Nicol Romanová, žiačka 4.A triedy, získala 2. miesto so svojou básňou VODA v III. kategórii poézia.
Sandre blahoželáme a prajeme veľa úspechov!
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 8.12.2020
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Úspech na olympiáde
Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii i prechodu z prezenčnej na dištančnú formu vzdelávania sa nám aj tohto roku podarilo zorganizovať už 13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Trošku v obmedzených podmienkach, keďže sme nemohli navzájom miešať žiakov z rôznych tried, sme si urobili prvú,  písomnú časť olympiády ešte v škole. Pozostávala z testu, kde si žiaci mohli overiť svoje vedomostí zo všetkých zákutí nášho rodného jazyka i z literatúry a doplňovačky, ktorá nám zase ukázala pravopisné zručnosti našich olympionikov.  Druhú časť olympiády, tzv. transformáciu informačného textu na uvítací príhovor už žiaci tvorili v domácom prostredí v istom časovom limite.
Do olympiády sa zapojilo spolu 14 žiakov 8. a 9. ročníkov. Na základe výsledkov , ktoré monitorovali ich znalosti i zručnosti v oblasti materinského jazyka , sme zostavili rebríček tých najúspešnejších.
Patria k nim:
Richard Čisľák, IX.B - 1. miesto
Dominik Kužma, IX. B - 2. miesto
Daniela Hužvárová, IX. B - 3. miesto
Aj keď sme mali pochybnosti o tom, či sa v tejto „koronedobe“ vôbec uskutoční aj okresné kolo, nakoniec sa tak stalo. Prebiehalo online iba prostredníctvom testu a našu Pugačevku na ňom reprezentoval víťaz Richard Čisľák. Rišo potvrdil, že jeho vedomosti zo slovenčiny sú naozaj dobré, keď obsadil pekné druhé miesto. K úspechu mu  blahoželáme a sme radi, že  po dvoch rokoch naša  škola opäť získala pódiové umiestnenie.
Text : Mgr. Anna Austová, 4.12.2020
Medzinárodná informatická súťaž iBobor  2020/2021
Aj tento školský rok sme sa zapojili do súťaže iBobor. Súťaž prebehla v dňoch 10. novembra 2020 až 16. novembra 2020.
Do súťažnej kategórie Drobci sa celkovo na Slovensku zapojilo 11 915 súťažiacich, z našej školy v nej súťažilo 14 žiakov 3.A, 3.B a 3.C  a z týchto žiakov máme 10 úspešných riešiteľov, čo je 71,4 % zapojených žiakov (úspešných riešiteľov v SR bolo 44,3%). Maximálny počet bodov v teste bol 72, úspešný riešiteľ musel získať aspoň 45 b.
Drobci úspešní riešitelia: Melničáková Bibiána 68 b, Polák Dominik 68 b, Delinová Sofia 60 b, Pajtašová Kristína 60 b, Ivanová Petra 56 b, Dolobáč Dávid 49 b, Harasim Adam 48 b, Karas Šimon 48 b, Krajník Wiliam 48 b, Tomčák Štefan 48 b.
Do súťažnej kategórie Bobríci sa celkovo na Slovensku zapojilo 14 866 súťažiacich, z našej školy v nej súťažilo 28 žiakov 4.A, 4.B a 4.C a z týchto žiakov máme 5 úspešných riešiteľov, čo je 17,9% zapojených žiakov (úspešných riešiteľov v SR bolo 48,9%). Maximálny počet bodov v teste bol 96, úspešný riešiteľ musel získať aspoň 60 bodov.
Bobríci úspešní riešitelia: Max Tobias 92 b, Akurátna Adela 80 b, Stebila Šimon 67b, Birnstein Daniel 64 b, Romanová Sandra Nicol 60 b.
V kategóriách Benjamín a Kadet žiaci súťažili z domu, prihlasovacie  kódy im boli zaslané cez Edupage. V tomto školskom roku sa zapojil nízky počet žiakov, ale v oboch kategóriách máme 50% úspešných žiakov. Maximálny počet bodov v teste bol v oboch kategóriách 80, úspešný riešiteľ potrebuje aspoň 50 b.
Benjamíni úspešní riešitelia: Koudelka Alex 53,35 b
Kadeti úspešní riešitelia: Stanková Michaela 66,68 b
Text: Mgr. Jana Stanková, 26.11.2020
Ďakovný list ministra školstva

Milí priatelia,
nedávno sme vás informovali o prvenstve, ktoré sme získali v Národnej súťaži eTwinning 2020.Tento výnimočný úspech, získanie certifikátu Škola eTwinning 2020-2021 i cieľavedomú snahu usilovne pracovať na modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom čo najväčšej otvorenosti a uplatňovania inkluzívneho prístupu si všimlo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Ďakovný list a slová ministra školstva Branislava Gröhlinga sú pre nás zadosťučinením i záväzkom, aby sme v tejto snahe nepoľavovali, ale naďalej našim žiakom poskytovali moderné metódy a formy výučby, pracovali na vytváraní dobrých vzťahov medzi žiakmi a budovali dobré meno našej školy.
Text: Mgr. J. Andrejčík, 21.10.2020
Pugačevkari víťazne
Dňa 30.9.2020 sa v daždivom počasí v Mestskom parku v Humennom uskutočnili Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu starších žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev základných škôl okresu Humenné. ZŠ Pugačevovu reprezentovali najlepší bežci školy vo vytrvalostnom behu - Matej Ragan, Tobias Sikorský a Ján Gajovský. Chlapci našej školy zvíťazili a budú okres Humenné reprezentovať na Majstrovstvách kraja v Starej Ľubovni.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 1.10.2020
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah