ÚSPECHY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ÚSPECHY

Zlatý kľúčik - školské kolo
Dňa 18.5.2022 prebehol na našej škole prvý ročník vlastivednej súťaže: „ZLATÝ KĽÚČIK“. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka, ktorí si pri tejto príležitosti mohli overiť vedomosti o svojom rodnom meste a jeho okolí. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci, pričom prví traja z nich zároveň postúpili do okresného kola.
1. miesto: Ferčáková Natálka, Lelič Štefan
2. miesto: Śkovránková Hanka
3. miesto: Bednařík Jakub, Lipová Pavlínka
Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!
Text: Mgr. Erika Lukáčová, 23.5.2022
Foto: Mgr. Martina Fedorová
Chlapci druhí, dievčatá tretie
V dňoch 16. a 17. mája 2022 sa na našej škole uskutočnilo okresné finále v bedmintone žiačok a žiakov. Dievčatá v zložení Leila Kabátová, Ema Pajtašová a Sofia Šmídová (všetky 6.B) sa umiestnili na 3. mieste.
V kategórii žiakov nás reprezentovali Filip Kuľha a David Kuľha (8.A), ktorí získali 2. miesto.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 17.5.2022
Slávik Slovenska 2022
 
V dnešný výnimočný deň naše šikovné speváčky Laura Jakubčová, Viktória Vasilenková a Sára Mitalčaková, zabojovali svojím talentom v súťaži Slávik Slovenska 2022. Po skvelom dni plnom folklóru sme sa dočkali úžasného výsledku a to obsadenie PRVÉHO MIESTA!!....Naším ,,zlatým slávikom " sa stala nesmierne talentovaná Viktória Vasilenková. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na krajské kolo súťaže .
 
Text,foto,video:Veronika Hrubovská a Zuzana Dusakova
Deti a architektúra
Zúčastniť sa vernisáže ocenených žiakov prestížnej  súťaže "Deti a architektúra" bol pre nás neskutočný zážitok. Pozvané žiačky Laura Jakubčová a Aurélia Kridlová slávnostne prevzali ocenenia v Košiciach a súčasne sa inšpirovali pre nasledujúce tvorivé obdobie. Kto vie? Možno raz budú naozaj navrhovať mosty a vysoké budovy...
Text a foto: Mgr. Liana Gógová, 4.5.2022
Mgr. Miroslava Andrejčiková
Zo struny na strunu 2022 - okresné kolo
Dňa 29.4.2022 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“. Našu školu reprezentovali najúspešnejší speváci školského kola:
Ján Gojdič, Vanesa Skybová, Martin Harakaľ, Sára Mitaľčáková, Laura Jakubčová, Ema Alexovičová, Petronela Čorná, Viktória Vasilenková a Júlia Parnicová.
Keďže výsledky, a tým aj žiaci postupujúci do krajského kola, budú známe až neskôr, ostáva nám len popriať našim súťažiacim veľa šťastia a poďakovať im za vzornú reprezentáciu školy.
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 29.4.2022
Súťaž v spellovaní
Tento týždeň sa uskutočnilo 2. kolo súťaže Na jazykových krídlach a naši žiaci opäť získali pekné umiestnenia. Toto kolo bolo zamerané na hláskovanie anglických slov na rýchlosť a správnosť. Spomedzi žiakov humenských škôl sa naši žiaci umiestnili nasledovne:
3. ročník
  2. miesto - Natália Kopčáková, 3.C  
  3. miesto - Laura Fitzeková, 3.A
4. ročník
  3. miesto - Sofia Delinová, 4.A
Srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 29.4.2022
3. miesto krajského kola 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
Víťazka okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín Kristínka Vachulová sa dnes zúčastnila krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
S veľkým potešením môžeme povedať, že na doskách, ktoré znamenajú svet, v konkurencii skvelých recitátorov obsadila nádherné tretie miesto. Je pre nás veľkým potešením, že naši žiaci dosahujú krásne výsledky.
Srdečne blahoželáme Kristínka!
Text: Mgr. Martina Fedorová, 28.4.2022
71. ročník Matematickej olympiády
Na úspechy žiakov 5. a 9. ročníka v Matematickej olympiáde nadviazali aj ich ďalší spolužiaci. Nedali sa zahanbiť a v silnej konkurencii žiakov škôl celého humenského okresu zabojovali. Žiaci, ktorí postúpili na okresné kolo, po úspešnom vyriešení úloh domáceho kola, sa dve hodiny pokúšali nájsť riešenia troch zadaných úloh. Za každý z nich mohol žiak získať 6 bodov. Úspešným riešiteľom bol každý žiak, ktorý získal aspoň 9 bodov.
V kategórií M6 našu Pugačevku reprezentovali Radovan Kováč, ktorý obsadil krásne 2. miesto a úspešnou riešiteľkou bola aj Barbora Beňová (obaja žiaci 6.B triedy).
Pre všetkých zúčastnených žiakov, aj keď sa im tento rok nepodarilo úspešne vyriešiť zadané úlohy, či už domáceho kola alebo okresného kola, nech sú povzbudením do ďalšej práce slová:
"Kto zažije potešenie z matematiky, porozumie jej a zatúži naučiť sa viac." Theoni Pappasová
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 22.4.2022
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Oliver úspešný v matematike aj na krajskom kole
Krajské kolo Matematickej olympiády sa v tomto školskom roku uskutočnilo 29.3.2022 dištančnou formou. Matematická olympiáda ako aj ďalšie matematické súťaže majú vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti. Našu školu úspešne reprezentoval nielen na okresnom ale aj na krajskom kole MO žiak IX.A triedy Oliver Taliga, ktorý sa v silnej konkurencii stal úspešným riešiteľom v kategórii Z9.
Srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 13.4.2022
Fotot: Mgr. Ján Andrejčík
Úspešní Pugačevkári v okresnej súťaži Na jazykových krídlach
Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do okresnej súťaže v anglickom jazyku. Súťaž pozostáva zo 4 kôl. V prvom kole s názvom „Malí bádatelia pátrajú“ si overili zručnosti v čítaní s porozumením a počúvaní v anglickom jazyku. S veľkým potešením sa môžeme pochváliť troma umiestneniami. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolá.
3. ročník
2.miesto,  Kopčáková Natália
3.miesto, Fitzeková Laura
4.ročník
1.miesto,  Krajník William
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, Mgr. Martina Fedorová, 13.4.2022
Biologická olympiáda – Poznaj a chráň
Dňa 31.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády, kategória E – Poznaj a chráň, cieľom ktorej je prehĺbiť záujem žiakov o prírodu a naučiť sa ju chrániť. V tomto školskom roku bola príprava na súťaž sťažená kvôli pandemickým opatreniam, takže väčšina stretnutí so žiakmi sa odohrávala v online priestore. Poctivá príprava a vedomosti o živočíchoch, ktoré žijú synantropne s človekom sa ukázali aj na súťaži. Barbora Beňová, žiačka 6.B získala 1.miesto a Bianka Sklenčárová z 8.A sa umiestnila na 3. mieste. Obidvom dievčatám srdečne blahoželám!
Text: Ing. Jana vajsová, 10.4.2022
Bronzová Laura na chemickej olympiáde
Laura Jakubčová, naša deviatačka, sa ešte koncom marca zúčastnila na okresnom kole chemickej olympiády. Jej vynikajúce 3. miesto je výsledkom náročnej prípravy, najmä vzhľadom na dištančné vyučovanie v minulom školskom roku. Stala sa však zároveň vzorom pre žiakov, ktorí chcú aj v deviatom ročníku dokázať viac ako len úspešne zvládnuť monitor a prijímacie skúšky na strednú školu. Laure prajem, aby aj v ďalších rokoch v školských laviciach naplno využila všetky vedomosti a zručnosti, ktoré na našej škole nadobudla. K úspechu zo srdca blahoželám!
Text: Mgr. Andrea Polanská, 6.4.2022
Úspešný aj 43. ročník súťaže - Pytagoriáda
V dňoch 29. a 30.3.2022 sa úspešní riešitelia 3. – 8. ročníka školského kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola tejto matematickej súťaže, kde aj tentokrát úspešne reprezentovali našu školu. V tomto školskom roku, tak ako aj v predchádzajúcom, súťaž prebiehala formou online.
Žiaci riešili zadané úlohy aj teraz veľmi zodpovedne. Podmienky boli rovnaké ako pri školskom kole. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia.  Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
V silnej konkurencii v kategórii P3 sa náš žiak Bednařík Jakub (3.A) umiestnil na peknom 3. mieste. Jemu, aj ostatným úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.
Úspešnými riešiteľmi pre jednotlivé kategórie sú:
 • P3 - Fedor Gregor (3.A), Poľačko Daniel (3.C)
 • P4 - Polák Dominik (4.B), Delinová Sofia (4.A), Tomčák Štefan (4.A)
 • P5 - Romanová Sandra Nikol (5.A), Max Tobias (5.A)
 • P6 - Kováč Radovan (6.B)
 • P8 - Čorný Filip (8.A)
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 1.4.2022
Tretie miesto pre Pugačevku z krajského kola Dejepisnej olympiády
Žiačka Barborka Baníková (7.B) získala na krajskom kole Dejepisnej olympiády krásne 3. miesto.
Toto naozaj pekné umiestnenie získala v silnej konkurencii 26 súťažiacich z Prešovského kraja.
Barborke zo srdca blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy i mesta Humenné aj v tomto školskom roku.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 30.3.2022
Výtvarná súťaž Čitateľského klubu Slovart
Žiaci 2.A triedy Bianka Keltošová a Dušan Hic sa zapojili do výtvarnej súťaže Čitateľského klubu Slovart o jari a za svoje zaujímavé a originálne výtvarné dielka získali ocenenie a detské knižky, s ktorými môžu zažiť rôzne dobrodružstvá a zábavu a dozvedieť sa veľa nových zaujímavých informácií.
Srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 24.3.2022
 
Pugačevkári na stupňoch víťazov v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína
V utorok 15. marca sa po dvoch rokoch opäť uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Miestom konania boli už tradične priestory Vihorlatského múzea v Humennom. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola – Bernadetka Vachulová – I. kategória, poézia, Kristínka Vachulová – I. kategória, próza. II. kategóriu zastupovala s básňou Barborka Baníková a napokon III. kategóriu Laura Jakubčová.
Naša Pugačevka dosiahla výborné pódiové umiestnenia – Kristínka Vachulová skončila na prvom mieste a postupuje na krajské kolo a Laura Jakubčová obsadila v konkurencii výborných recitátoriek krásne tretie miesto. Srdečne blahoželáme! Kristínke veľmi držíme prsty na krajskom kole!
Text a foto: Mgr. M. Fedorová, Mgr. E. Ontkocová, 16.3.2022
Zo struny na strunu 2022 – školské kolo
Dňa 16.3.2022 sa na ZŠ Pugačevovej uskutočnil už jedenásty ročník školského kola speváckej súťaže ľudových piesní „Zo struny na strunu“, z ktorej sa budú môcť tí najlepší zúčastniť regionálnej súťaže ľudových spevákov a detských folklórnych speváckych skupín z okresov Snina, Medzilaborce a Humenné.
Najúspešnejšími spevákmi sa stali títo žiaci: Ján Gojdič, Vanesa Skybová, Martin Harakaľ, Sára Mitaľčáková, Laura Jakubčová, Ema Alexovičová, Petronela Čorná, Viktória Vasilenková a Júlia Parnicová.
Mladým speváčikom srdečne blahoželáme! Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto : Mgr. Lukáčová Erika, 16.3.2022
Cloze test 2022
Dňa 2.3.2022 prebehol na našej škole ďalší ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka, ktorí si pri príležitosti mesiaca knihy mohli overiť svoje schopnosti aj  v tejto dôležitej oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
1. miesto: Hana Hrubovská,Timea Ohorčáková, Hanka Bálintová
2. miesto: Dávid Dolobáč, Hana Surničinová, Štefan Tomčák, Teodor Orinín, Sofia Delinová
3. miesto: Sarah Buríková
Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!
Text: Mgr. Erika Lukáčová, 7.3.2022
Foto: Mgr. Beáta Babinová
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese.
Aj Pugačevkári sa svedomito zapojili do školského kola Hviezdoslavovho Kubína a predviedli  sa na verejnom vystúpení pred spolužiakmi a  porotou.
Tá spomedzi skvelých recitátorov vybrala víťazov.
Pézia:
 1. miesto Bernadetka Vachulová
 2. miesto Lianka Voľanská
 3. miesto Elka Haníková
Próza:
 1. miesto  Kristínka Vachulová
 2. miesto Jurko Hrubovský
 3. miesto Nelly Čurlejová
Text: Mgr. Martina Fedorová, 6.3.2022
Moja najmilšia kniha
V mesiaci február vyhlásila Vihorlatská knižnica výtvarnú súťaž s názvom: „Moja najmilšia kniha“ Medzi zúčastnenými boli aj žiaci našej Pugačevky, ktorí ju aj úspešne reprezentovali.
Sofia Timuľáková zo 4.C sa umiestnila na 3.mieste a prvenstvo získal Damián Ajredini z 2.B.
Srdečne im gratulujeme!
Text a foto : Mgr. Dolobáčová, Mgr. Breková, 4.3.2022
 
Úspešní geografi Pugačevky
Aj v tomto školskom roku naša Pugačevka získala vynikajúce výsledky vo svete geografie.
V kategórii E (6.–7. ročník) sa žiačka Barbora Baníková zo 7.B umiestnila na 1. mieste a Marián Ocilka zo 6.A na 3. mieste. V kategórii F (8.-9. roč.)  patrí 2. miesto Brunovi Orinínovi z 8. B.
Aj ďalší zúčastnení patria k úspešným riešiteľom školy, keďže získali  vysoký počet  bodov: Tobias Max (5.A), William Krajník (4.A), Laura Mašlonková 7.A a Natália Rovňáková (5.A)
Milí žiaci, patrí vám veľké poďakovanie za čas, chuť do učenia, snahu a reprezentáciu našej Pugačevky. Poďakovanie zo srdca patrí aj vám, vážení rodičia, za povzbudenie, toleranciu a motiváciu našich žiakov.
Srdečne všetkým blahoželáme!
Zároveň žiakom na víťazných miestach prajeme veľa úspechov na krajskom kole!
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová  23.2.2022
Pugačevkári opäť na stupienkoch víťazov
Pugačevkársky tím sa aj v tomto školskom roku vypravil do náročného boja o víťazstvo. Na okresnom kole Dejepisnej olympiády si naši žiaci vo svojich kategóriách vybojovali mimoriadne úspechy a na konto školy pripísali ďalšie body.
Barborka Beňová obsadila 1. miesto, Radko Kováč obsadil 2. miesto. Barborka Baníková získala 1. miesto a Ella Čopanová bola ôsma. Miška Stanková obsadila bronzovú priečku a Jožko Zaremba bol piaty. Barborka Baníková sa ako reprezentantka siedmeho ročníka prebojovala na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v marci.
Sme veľmi vďační za všetku námahu a snahu, ktorú títo bojovníci vynaložili najmä počas dlhých mesiacov prípravy, ale aj počas samotnej súťaže. A nebolo to veru vždy jednoduché. Preukázali tak nielen svoje vedomosti a zručnosti, ale i vytrvalosť a chuť súperiť až do úspešného konca.
Barborke prajeme veľa síl do ďalšieho štúdia a veľa úspechov na krajskom kole.
Text: Mgr. M. Andrejčíková, Mgr. S. Brzychcyová, 15.2.2022
Foto: Mgr. J. Andrejčík
Odznak všestrannosti
Naša škola sa zúčastnila súťaže  Odznak všestrannosti „na diaľku“, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva SR pre žiakov 6. ročníka.
V tejto súťaži žiaci absolvovali 6 disciplín – skok do diaľky, hod ťažkou loptou, vytrvalostný člnkový beh, rýchlostný člnkový beh, výdrž na hrazde a merania sily brušného svalstva. Zo všetkých zúčastnených 42 žiakov získalo certifikát úspešného súťažiaceho v odznaku všestrannosti.
Najúspešnejšou z našej školy bola Leila Kabátova (6.B), ktorá získala naviac aj zlatý odznak všestrannosti, čo je v tejto súťaži najvyššie ohodnotenie. Zároveň sa dostala medzi 2% najúspešnejších účastníkov tejto súťaže na Slovensku. Najlepší z chlapcov boli Tobe Clinton John (6.B) a Max Stravka (6.A), ktorí získali strieborný odznak všestrannosti a dostali medzi 4%, resp. 8% najlepších zúčastnených na Slovensku.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 13.2.2022
Obdiv a rešpekt recitátorom
Keď sa usilovnosť snúbi s talentom, výsledkom je ÚSPECH. Nezľaknúť sa výzvy a predviesť svoje recitátorské umenie v pomerne dlhom a náročnom texte. Pokračujeme teda úspechom našich recitátorov, ktorí dňa 10.2.2022 získali ocenenie v okresnom kole v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského.
I. kategória 3.miesto: Nelly Čurlejová. Prednesom vtipnej povesti o prefíkanom „báčim“ a milosť paničke sa zapáčila porote i obecenstvu.
II. kategória 2.miesto: Adrián Haník. Porotu si získal nevšedným rozprávaním veselej čertovskej povesti o Bačkovskom hrade a jeho tajomstve.
Výhercom srdečne blahoželáme, zaslúžia si náš obdiv a rešpekt. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.
Text a foto: Mgr. I. Šepeľová, Mgr. A. Austová, 11.2.2022
Šaliansky Maťko - školské kolo
Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí.
Na našej škole prebehlo školské kolo a vďaka tomu sme vybrali najšikovnejších recitátorov , ktorí budú Pugačevku reprezentovať na okresnom kole.
V 1. kategórii sa víťazkou stala Nelly Čurlejová .
V 2. kategórii si prvenstvo odniesla Lianka Voľanská
V 3. kategórii zvíťazil Adrián Haník
Našim úspešným recitátorom blahoželáme a držíme im palce na okresnom kole.
Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 7.2.2022
AMFO Roberta Spielmanna 2022
Fotografiou dokážeme zastaviť ČAS. Uplynulé dni sme sa venovali tejto téme a naše úsilie prinieslo úžasné výsledky v celoštátnej  postupovej súťaži fotografie AMFO Roberta Spielmanna 2022!!! Ocenenia a postup do krajského kola získavajú: Martin Borč, Daniel Birnstein, Laura Jakubčová, Liliana Melcová, Maroš Milčík a Jozef Zaremba. Okrem nich sa výstavy zúčastnia aj Alexandra Husárová a Klaudia Kužmová. Online výstavu našich šikovných žiakov môžete vidieť v digitálnej prezentácii na webe Vihorlatského múzea v Humennom. Zastavil sa nielen čas, ale aj dych.
Srdečne gratulujeme.
Text a foto: Mgr. Liana Gógová, 4.2.2022
Víťaz výtvarnej súťaže
Žiak Damianko Dušák z 2.B triedy sa zúčastnil výtvarnej súťaže Darček pre starkých. Súťaž organizovala Vihorlatská knižnica v Humennom pre školy v našom meste a okrese.  Damianko získal prvé miesto! Z tohto úspechu sa všetci tešíme nielen preto, lebo je to veľký umelec, ale aj náš kamarát a skvelý vnúčik, ktorý svojim starkým vyrobil 3D srdiečko.
Text: Mgr. Petra Dolobáčová, 24.01.2022
Foto Mgr. Petra Dolobáčová, galéria Vihorlatskej knižnice v Humennom
Diana Orechovská opäť postúpila do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku
Dňa 19.01.2022 reprezentovala našu školu v okresnom kole 32. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B žiačka 9.A triedy Diana Orechovská. Cieľom písomnej časti tejto súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, bolo preveriť jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka). Diana úspešne absolvovala písomnú časť a z 2. miesta postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16.02.2022. K dosiahnutým výsledkom jej blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 24.1.2022
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Literárna časť súťaže „Mestečko snov“
Naši žiaci excelovali v okresnej literárnej súťaži „Mestečko snov“. Ich úlohou bolo vymyslieť klasickú rozprávku o meste Humenné a jeho okolí. Do súťaže sa zapojili ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Pugačevova, ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Kudlovská, ZŠ Jána Švermu, CSŠ Duchnovičová, ZŠ SNP. Odborná porota mala z čoho vyberať. Naši šikovní žiaci získali 4 krásne ocenenia.
I.kategória (2.-4.roč)
1.miesto – Pavol Mikloš  4.A
2.miesto – Timka Sklenčárová 4.A
3.miesto – Hana Hrubovská 4.A
II.kategória (5. – 6.roč)
3.miesto – Natália Rovňáková 5.A
Nádejným spisovateľom srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, Mgr. Eva Ontkocová, 16.12.2021   
Vojna očami mladých
V súťaži "Vojna očami mladých" sa Ondrejko Hudák umiestnil na krásnom 2. mieste. Dnes si prevzal ocenenie od organizátorov súťaže. Tešíme sa my a teší sa i celá trieda.
Srdečne blahoželáme...
Text a foto: Mgr. Liana Gógová, 14.12.2021
43. ročník súťaže - Pytagoriáda
V dňoch 8. a 9.12.2021 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola 43. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Slovenská komisia Pytagoriády a IUVENTA reagujúc na aktuálne platné protipandemické opatrenia navrhla realizovať školské kolo Pytagoriády v školskom roku 2021/22 výberom jednej z týchto foriem súťaže:
· online na www.onlineolympiady.sk
· klasická papierová forma v škole
· kombinácia týchto dvoch foriem
Žiaci našej školy, keďže sa vzdelávali prezenčne, súťažili klasickou papierovou formou. Žiaci riešili zadané úlohy veľmi zodpovedne. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia. Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 13.12.2021
Mesto snov
Naši mladí výtvarníci mali dnes veľmi úspešný deň. V súťaži "Mesto snov" odborná porota vyhlásila výsledky a my sme získali päť krásnych výtvarných ocenení!!!
Dorota Širá - 2. miesto v kategórii pre 2.- 4. ročník ZŠ
Barbora Boberová - 1. miesto v kategórii pre 5.- 6. ročník ZŠ
Olívia Sotáková - 2. miesto v kategórii pre 5.- 6. ročník ZŠ
Laura Jakubčová - 1. miesto v kategórii  "Portréty známych osobností mesta"
Liliana Melcová - 3. miesto v kategórii  "Portréty známych osobností mesta"
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých chvíľ...
 
Text: Mgr. Liana Gógová, 10.12.2021
Prevzali si ocenenie
Naše šikovné výtvarníčky Laura Jakubčová a Ema Sabolová si uplynulé dni prezvali ocenenie za 1. miesto v súťaži "Európa hovorí jazykmi". Srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Gógová Liana, 9.12.2021
Úspešní geografi Pugačevky
Školské kolo geografickej olympiády pripravila v tomto školskom roku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Na okresné kolo postúpili títo skvelí a úspešní riešitelia: kategória G - Tobiás Max (5.A), William Krajnik (4.A), Natália Rovňáková (5.A); kategória F: Barbora Baníková (7.B), Marián Ocilka (6.A), Laura Mašlonková (7.A); kategória E: Bruno Orinín (8.B). Postupujúcim Pugačevkárom ďakujeme za čas, ktorý venovali príprave. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa síl a trpezlivosti do učenia.
Text a foto: Mgr. K. Jakubčová 9.12.2021
Okresné kolo Technickej olympiády
Dňa 25. 11. 2021 sa konalo okresné kolo 12. ročníka Technickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Fabián Škuci z VIII.B triedy a Oliver Taliga z IX.A triedy súťažili v kategórií A. Aj tento školský rok sa súťaž konala online formou. So zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si chlapci poradili veľmi dobre a obsadili krásne tretie miesto. Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti  ale aj dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy. Chlapcom srdečne blahoželáme.
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 29.11.2021
5. miesto zo 185 školských knižníc na Slovensku
Takéto krásne umiestnenie získala naša školská knižnica Knihuľkovo v rámci celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.  V tomto školskom roku sme ho zorganizovali 26. októbra 2021 pod názvom Čarovný svet knihovčielok.  Z našich Pugačevkárov sa stali šikovné knihovčielky, ktoré čítali, prechádzali čarovným svetom s knihou v ruke a tvorili. Podobné podujatie zorganizovalo na Slovensku spolu 185 školských knižníc. My sa z nášho 5. miesta ešte veľmi dlho budeme tešiť. Ďakujeme, knihovčielky!
Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, 25.11.2021
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
 
Dňa 23. novembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastňujú žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí súťažia v dvoch kategóriách – kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) a kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka). Olympiáda v anglickom jazyku sa delí na písomnú časť (používanie jazyka – test slovnej zásoby a gramatiky, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením) a ústnu časť (roleplay a picture story). Cieľom písomnej časti je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni a cieľom ústnej časti je preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie.
 
Angličtinou naplnené dopoludnie malo jasný zámer, nájsť najlepších žiakov pre obe kategórie, pretože len súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. mieste môžu reprezentovať školu na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Stalo sa a na záver sme spoznali dve víťazky: v kategórii 1A sa ňou stala žiačka Simona Birnsteinová zo 7.B a v kategórii 1B žiačka Michaela Boubelová z 9.A.
 
Ďakujeme všetkým za účasť, ukázali ste, že ste veľmi šikovní, všetkým srdečne blahoželáme a Simonke a Miške držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2022. GOOD LUCK, GIRLS!
 
Text a foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, Mgr. Jana Koudelková Feiglová, 23.11.2021
Európsky deň jazykov - Jazyky okolo nás
Hurá, získali sme 1. miesto v súťaži "Európsky deň jazykov - Jazyky okolo nás" vo výtvarnej kategórii pre 2. stupeň ZŠ a to rovno v oboch projektoch. Laura Jakubčová zobrazila námet - Jazyky na dlani Európy a Ema Sabolová sa pohrala s témou - Neži vo svojej bubline. Srdečne blahoželáme.
Text: Mgr. Gógová Liana, 22.11.2021
Súťaž iBobor 2021
Celý tento týždeň od 8. 11. do 12. 11. 2021 sa niesol v súťažnom duchu. 94 žiakov našej „Pugačevky“ sa zapojilo do 15. ročníka medzinárodnej súťaže iBobor. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách – Drobec  (2. a 3. ročník), Bobrík (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Popasovali sa statočne s náročnými úlohami, ktoré preverili ich logické i algoritmické myslenie a schopnosť využívať informačno-komunikačné technológie v rozličných úlohách. O tom, že úlohy boli skutočne náročné, svedčí aj percentuálna úspešnosť v jednotlivých kategóriách.
V kategórii Drobec na Slovensku súťažilo 21 202 súťažiacich, z toho bolo 22,74% úspešných riešiteľov, medzi nich patria aj naši žiaci: 1. Sebastián Škuci, 2. Damián Ajredini, 3. Kristína Vachulová, 4. Filip Albičuk, 5. Bernadeta Vachulová, 6. Matej Rovňák, 7. Jakub Bednařík.
V kategórii Bobrík súťažilo 25 412 súťažiacich, z toho bolo 33,12% úspešných riešiteľov, medzi nich patria aj naši žiaci: 1. Pavol Mikloš, 2. Adam Harasim, 3. Sofia Delinová, 4. Adela Akurátna, 5. Petra Ivanová, 6. Štefan Tomčák.
V kategórii Benjamín bolo 23 431 súťažiacich, z toho bolo 26,32% úspešných riešiteľov, medzi nich patria aj títo pugačevkári: 1. Liliana Melcová, 2. Maximilián Stravka, 3. Branislav Biľo, 4. Adam Ďurian.
V kategórii Kadet bolo 16 752 súťažiacich, z toho bolo 18,3% úspešných riešiteľov, medzi nich patria aj títo naši starší žiaci: 1. Oliver Taliga, 2. Marko Brudňák, 3. Filip Valiga, 4. Daniel Chripák, 5. Laura Jakubčová.  
Všetkým žiakom, ktorí súťažili, ďakujeme a chceme ich povzbudiť do účasti aj v nasledujúcom ročníku.
Text a foto: Mgr. Jana Stanková, 14.11.2021
Pugačevkári získali z Bruselu Európsky certifikát kvality
Centrálna podporná služba eTwinning v Bruseli udelila Európsky certifikát kvality našim PUGAČEVKÁROM za projekt Malí cestovatelia.
IDE O NAJVYŠŠIE OCENENIE KVALITY PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V PROSTREDÍ ETWINNING.
Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný za výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň.
Za celoročné snaženie žiakom 4.C pod vedením Mgr. Martiny Fedorovej dnes osobne zablahoželala riaditeľka školy PaedDr. Paulína Kurucová.
Svojim Malým cestovateľom želám, aby bol toto ich 1.krok k tomu, že v živote môžu dosahovať úspechy na európskej úrovni.
Srdečne blahoželám!
Text: Mgr. Martina Fedorová, 2.11.2021
Naša škola je víťazom okresného kola Jazykového WocaBee šampionátu!
Žiaci triedy 7. ročníka – skupina č.1 získali prvenstvo v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže a postupujú do krajského kola.
V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študentivšetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na
Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok  s názvom WocaBee.
Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov. V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi stali žiaci našej školy, gratulujeme triede: 7 - 1 angličtina. Žiaci získali prvenstvo vďaka tomu, že v súťažnom období 20.10. - 29.10.2021 nahrali denne v priemere 240 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka. Žiaci v aplikácii získavajú body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok.
Vďaka tomu, že podali skvelý výkon, sa stali okresnými WocaBee šampiónmi a zaslúžene postupujú do krajského kola, ktoré začína 3.11. a končí 12.11.2021.
Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou
až do česko-slovenského finále Jazykového WocaBee šampionátu.
Text a foto: Mgr. Jana Koudelková, 2.11.2021
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
V piatok 15. októbra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Zúčastnilo sa ho spolu 9 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Všetci žiaci riešili online test prostredníctvom portálu EduPage. Vzhľadom na momentálnu epidemickú situáciu, súťaž pozostávala len z jednej časti, teda zo spomínaného testu, v ktorom si žiaci zmerali sily z rôznych oblastí nášho materinského jazyka.
Najlepšie sa darilo Veronike Hodorovej z 9. A, ktorá bude našu školu reprezentovať na okresnom kole. Na druhom mieste sa umiestnila Laura Jakubčová z 9. B a tretie miesto patrí Nine Hužvárovej z 8. A.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 23.10.2021
Na Makovickej strune!
Všetkých nás, a obzvlášť pedagógov, vždy veľmi poteší, ak ich žiaci úspešne reprezentujú svoju školu. Tak sa to stalo aj v prípade speváčok Viktórie Vasilenkovej a Laury Jakubčovej, ktoré sa 19.9. zúčastnili regionálnej súťaže Makovická struna v Snine. Vhodný výber piesní, kvalita hlasových dispozícií a výborný dojem z interpretácie zabezpečili, že odborná porota rozhodla o umiestnení oboch speváčok v Zlatom pásme, a postupe na celoslovenskú súťaž v Bardejove a Prešove. Z úspechu dievčat sa tešíme a srdečne im blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 20.9.2021
Zlato v hrdle a titul laureáta!
Ako to už zvykom býva, speváci z Pugačevky opäť zahviezdili. Dňa 12.9. sa v rámci podujatia Chemlonfest zúčastnili speváckej súťaže Zemplin špiva. Naši sólisti Martin Harakaľ, Viktória Vasilenková, Petronela Čorná a Júlia Parnicová úspešne reprezentovali našu školu. Svojím dokonalým prejavom a autentickým predvedením ľudových piesní oslovili nielen publikum Humenčanov, ale aj odbornú porotu. A porota rozhodla o veľkom úspechu našej Petronelky Čornej! Stala sa laureátkou celej súťaže. Srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, Mgr. Veronika Hrubovská, 14.9.2021
Naši malí angličtinári opäť úspešní
3.kolo súťaže Na jazykových krídlach sa nieslo v duchu recitácie anglických básní. Za tretí ročník sa v konkurencii žiakov humenských škôl na 3. mieste umiestnil William Krajník z 3.A  a za štvrtákov obsadila 3. miesto Grétka Macíková zo 4.A triedy. Srdečne blahoželáme! Veľmi pekný prednes predviedli aj Pavol Mikloš z 3.A a Elizabeth Lina Henčeková zo 4.A triedy.
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 18.6.2021
Pugačevkári úspešní aj v 2. kole projektovej súťaže „Na jazykových krídlach“
Čítanie, ako jedna zo základných jazykových zručností umožňuje čitateľovi prijímať a spracovávať informácie, ktoré má v úmysle alebo potrebuje vedieť. Rozvoj čítania s porozumením patrí medzi primárne ciele predmetu anglický jazyk v treťom aj vo štvrtom ročníku.
Dňa 26. mája 2021 sa uskutočnilo 2. kolo projektovej súťaže „Na jazykových krídlach“, ktoré bolo tentoraz zamerané práve na čítanie s porozumením a prácu s textom v anglickom jazyku. O miestenku na reprezentáciu školy sa pobili tretiaci a tiež štvrtáci v triednych kolách. Dvaja najúspešnejší tretiaci a štvrtáci hájili farby našej Pugačevky.
Vo veľmi silnej konkurencii žiakov z ostatných humenských škôl sa našej žiačke Adelke Akurátnej zo 4.A triedy, po zdolaní náročného textu o Austrálii, podarilo získať výborné 3. miesto. Adelka, úprimne blahoželáme! Si super!
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, Mgr. Vladimíra Ševecová, 27.5.2021
Foto: Mgr. Monika Gajdošová, Mgr. Irena Topoľančinová
Olympijský odznak zdatnosti
Žiaci 6. ročníka našej školy sa dňa 26.5.2021 zapojili do celoslovenského testovania športovej výkonnosti. Testovala sa sila brušného svalstva, rýchlosť spojená s obratnosťou, vytrvalosť, sila dolných končatín, relatívna sila horných končatín a absolútna sila horných končatín.
Najlepší šiestaci z jednotlivých testov:  
sed – ľah 30 s.: Júlia Parnicová a Adam Ďurian
člnkový beh 10 x 5 m: Ella Čopanová a Oliver Šnurik
člnkový vytrvalostný 20 m beh: Júlia Parnicová a Martin Hodor
skok z miesta: Nina Gavaľová, Natália Glovová a Zdeno Olach
výdrž na hrazde nadhmatom: Ella Čopanová a Daniel Harvan
hod 2 kg loptou vzad: Ema Sabolová a Zdeno Olach.
Všetkým zúčastneným blahoželáme k dosiahnutým výkonom. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 26.5.2021
Cloze test 2021
Dňa 21.5.2021 sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Lukáčovej uskutočnil na našej škole už siedmy ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka, ktorí si mohli overiť svoje schopnosti aj v tejto dôležitej oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
1. miesto: Sandra Romanová (4.A)
2. miesto: Daniel Pavlík (4.B), Adelka akurátna (4.A), Michaela Sivá (4.A)
3. miesto: Vanesa Pavlisková (4.C), Sofia Rabajdová (4.B), Šimon Stebila (4.A)
Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!
 
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 24.5.2021
Súťaž v anglickom hláskovaní - Spelling
Minulý týždeň sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili súťaže Rozprávkové hláskovanie s včeličkou Bee. Vo veľkej konkurencii tretiakov z humenských škôl sa William Krajník z 3.A umiestnil na peknom 3. mieste. Desať anglických slov vyhláskoval vo výbornom čase a bez chyby. Blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 16.5.2021
Tretiaci a štvrtáci hláskovali v školskom kole súťaže „Rozprávkové hláskovanie s včeličkou BEE“
Hláskovanie slov v angličtine je veľmi obľúbenou súťažnou disciplínou v anglicky hovoriacich krajinách, a to nielen na základných, ale i na stredných a vysokých školách. Súťaž v hláskovaní anglických slov prostredníctvom písmen anglickej abecedy, ktorá je pre žiakov veľmi obľúbená prebieha aj na našej základnej škole už niekoľko rokov. V tomto školskom roku však žiaci 3. a 4. ročníka prijali výzvu a zapojili sa do projektovej súťaže „Na jazykových krídlach," ktorá je organizovaná v spolupráci s mestom Humenné. Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvé kolo spomínanej súťaže nesie názov „Rozprávkové hláskovanie s včeličkou BEE“ a bude zamerané na hláskovanie.
Organizácia školského kola u nás prebiehala aj preto, aby sme do súboja v hláskovaní vyslali tých najlepších „hláskovačov“. Súťažné kolo pozostávalo z hláskovania slov, ktoré žiaci videli na plátne - formou prezentácie. Prezentácie sa striedali, každá obsahovala rôzne slová, avšak rovnaký počet slov a rovnaký počet písmen. Pri zostavovaní rebríčka najšikovnejších súťažiacich sa zohľadňoval najlepšie časy a odrátavali sa trestné body za chyby v hláskovaní. Dvaja najrýchlejší a najpresnejší tretiaci a štvrtáci postúpili do mestskej súťaže a budúci týždeň budú hájiť farby našej Pugačevky. Držíme im palce.
Rebríčky najšikovnejších tretiakov a štvrtákov:
Tretí ročník: 1. miesto Sofia Delinová, 2. miesto Viliam Krajník, 3. miesto Štefan Tomčák
Štvrtý ročník: 1. miesto Vanesa Pavlisková, 2. miesto Daniel Birnstein, 3. miesto Sandra Romanová
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, Mgr. Vladimíra Ševecová, 9.5.2021
Foto: Ing. Jana Vajsová, Mgr. Monika Gajdošová
Logo pre Team Slovakia
Do tejto súťaže sa zapojilo 1154 žiakov a študentov ZŠ, SŠ a VŠ. Cieľom bolo navrhnúť logo pre tím našich elitných športovcov. Súťažné logá hodnotila porota, ktorá pozostávala zo zástupcov MŠVVaŠ a slovenskí športovci. Súťažiaci museli splniť požiadavky ,,Slovensko, špičková úroveň a šport."
Spomedzi žiakov našej Pugačevky sa medzi 13 najlepšími prácami na Slovensku umiestnilo logo žiačky Laury Jakubčovej (8. ročník). Odmena z MŠVVaŠ SR nesmierne potešila.
Blahoželáme!
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 25.4.2021
Krajské kolo geografickej olympiády
Aj v tomto školskom roku majú naši Pugačevkári vynikajúce úspechy v geografickej olympiáde (kategória F). Krajského kola sa zúčastnilo 34 žiakov. Našimi úspešnými riešiteľmi sú žiaci Bruno Orinín (5. miesto) a Barbora Baníková (6.miesto). Z celkového počtu 100 bodov sa im podarilo získať 96 a 95 bodov. Krásny výsledok. Ďakujem im za čas, trpezlivosť a chuť do učenia aj v tejto náročnej dobe.
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 21.4.2021
Úspešný aj 42. ročník súťaže - Pytagoriáda
    V dňoch 13. a 14.4.2021 sa úspešní riešitelia 3. – 8. ročníka školského kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola tejto matematickej súťaže, kde aj tentokrát úspešne reprezentovali našu školu. V tomto školskom roku súťaž prebiehala netradičnou formou a všetci riešili súťažné úlohy online.
Žiaci riešili zadané úlohy aj teraz veľmi zodpovedne. Podmienky boli rovnaké ako pri školskom kole. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia.  Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
    V silnej konkurencii 42 zúčastnených v kategórii P6 sa naša žiačka Barborka Baníková (6.B) umiestnila na peknom 2. mieste. Jej, aj ostatným úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.
Úspešnými riešiteľmi pre jednotlivé kategórie sú:
P3 -Sopko Patrik (3.C), Tomčák Štefan (3.A), Polák Dominik (3.B), Orinín Teodor (3.A), Krajník Wiliam (3.A), Voľanská Liana Lea (3.C), Delinová Sofia (3.A); P4 - Romanová Sandra Nikol (4.A), Maciková Gréta (4.A), Max Tobias (4.A); P5 - Kováč Radovan (5.B), Sotáková Olívia (5.A), Oros Samuel (5.B); P6 - Baníková Barbora (6.B), Hodor Martin (6.C), Harvan Daniel (6.A), Mašlonková Laura (6.A); P7 - Čorný Filip (7.A), Koudelka Alex (7.B), Kasarda Štefan (7.B); P8 - Jakubčová Laura (8.B), Stanková Michaela (8.A), Valiga Filip (8.A)

Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 20.4.2021
Biologická olympiáda
Záujem o prírodu a jej ochranu privádza žiakov k hlbšiemu poznávaniu pestrosti slovenskej flóry a fauny. Naučiť sa viac o živočíchoch, rastlinách a vzťahoch medzi nimi, vedieť poznať chránené a ohrozené druhy je cieľom biologickej olympiády kategória E „Poznaj a chráň.“ V tomto roku prebiehala príprava na olympiádu tak ako všetko, v online priestore. Na pravidelných stretnutiach počas video rozhovorov  sme poznávali zaujímavé živočíchy a nahliadli do tajomstiev ich života. Počas zimných mesiacov sme však nezostali len vo virtuálnom priestore, ale zapojili sme sa aj do sčítavania vtáctva na kŕmidlách. Prikrmovaním vtáčikov sme pomohli našim spevavcom, ktoré sa nám v lete istotne odvďačia množstvom uloveného hmyzu. Samozrejme, nezanedbávali sme ani teoretické vedomosti, ktoré sú na súťažiach veľmi dôležité. Príprava bola náročná, priniesla však svoje ovocie. Úspešnými riešiteľkami školského kola biologickej olympiády boli štyri žiačky – Bianka Sklenčárová a Nina Hužvárová zo 7.A, Barbora Beňová (5.B) a Viktória Majerníková (6.A). Dve najúspešnejšie žiačky sa zúčastnili dňa 8.4.2021 okresného kola, ktoré prebiehalo online formou. Pre dievčatá to bola nová skúsenosť, ale poctivá práca sa vyplatila. Bianka Sklenčárová sa umiestnila na 2. mieste a postupuje na krajské kolo. Nina Hužvárová bola 6. a taktiež úspešná riešiteľka olympiády. Všetkým srdečne blahoželám a teším sa na ďalšie stretnutia.
Text: Ing. Jana Vajsová, 13.4.2021
Ďalší úspech v Okresnom kole Matematickej olympiády
Poslaním Matematickej olympiády je okrem iného vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti. Okresné kolo MO Z6-Z8 sa tento školský rok konalo dňa 31.3.2021. Kategória Z8 je určená pre žiakov 8. ročníka ZŠ a III. ročníka OG. Naša žiačka, Laura Jakubčová, reprezentovala našu školu v tejto kategórii a obsadila krásne druhé miesto. Na vypracovanie troch úloh mala časový interval dve hodiny.  Laure srdečne blahoželáme a prajeme jej, aby ju získané poznatky motivovali k ďalšej tvorivej činnosti, a aby ich naďalej využívala vo výchovno-vzdelávacom procese.
Text: Mgr. Jana Šubertová, 11.4.2021
Foto: Laura Jakubčová
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
Fyzikálna olympiáda je určená pre žiakov, ktorých fyzika zaujíma a baví a sú ochotní urobiť aj niečo navyše, ako len precvičovať školské učivo a mechanicky riešiť úlohy. V tomto školskom roku sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády dňa 17.3.2021. Richard Čisľák, žiak deviatej triedy, reprezentoval našu školu v kategórii E. Počas súťaže riešili žiaci 4 teoretické úlohy, na ktorých vypracovanie mali 4 hodiny. Richard sa s úlohami popasoval, stal sa úspešným riešiteľom a umiestnil sa na skvelom prvom mieste. Našu školu bude reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v apríli. Blahoželáme a prajeme veľa trpezlivosti na ďalšej ceste za fyzikálnym poznaním.
Text: Mgr. Jana Šubertová, 27.3.2021
ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády
Krajské kolo Dejepisnej olympiády už pozná svojich víťazov. V kategórii E (7. ročník) stojí na zlatom stupienku žiak našej školy - Štefan Kasarda. Vo veľkej konkurencii získal zaslúžené prvenstvo a my sa nesmierne tešíme z tejto reprezentácie školy. Online doučovanie, čítanie historických kníh a nekonečné vypĺňanie cvičných testov prinieslo svoje ovocie.
Nech je Števko vo svojej vytrvalosti inšpiráciou a vzorom pre nás všetkých!
Text a foto: Mg. M. Andrejčíková, 26.3.2021
Dominik úspešný v matematike aj na krajskom kole
Krajské kolo Matematickej olympiády sa v tomto školskom roku uskutočnilo 16.3.2021 dištančnou formou. Matematická olympiáda ako aj ďalšie matematické súťaže majú vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti. Našu školu úspešne reprezentoval nielen na okresnom ale aj na krajskom kole MO žiak IX. B triedy Dominik Kužma, ktorý sa v silnej konkurencii stal úspešným riešiteľom v kategórii Z9.
Srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 23.3.2021
Biblická olympiáda a vedomostná súťaž "Čo vieš o hviezdach"
Aj touto cestou chcem prejaviť veľkú vďaku a pochvalu našim Pugačevkárom, ktorí sa zúčastnili Biblickej olympiády a vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach".
V Biblickej olympiáde súťažili traja žiaci: Laura Jakubčová, Dominik Kužma a Jozef Zaremba. Za jednotlivcov v okresnom (dekanátnom) kole najviac bodov získala Laura Jakubčová a umiestnila sa na 2.mieste. Priemer našich šikovných súťažiacich umiestnil Pugačevku na 3. miesto v okrese.
Vo vedomostnej súťaži aktívne a úspešne súťažili títo žiaci: Maroš Barňák (5.A), Barborka Boberová (5.A), Soňa Čisľáková (7.A). Adam Kulik (7.B) a Richard Čisľák (9.B).
Richard Čisľák získal umiestnenie na  1. mieste a Soňa Čisľáková na 3. mieste. Obidvaja postupujú a budú našu školu reprezentovať na krajskom kole. Blahoželáme!
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 22.3.2021
Výborné výsledky na Chemickej olympiáde
Aj počas dištančného štúdia sa dá urobiť viac. Dokázali to naše deviatačky, ktoré sa popri náročnej príprave na prijímacie skúšky na stredné školy rozhodli absolvovať v tomto školskom roku Chemickú olympiádu. Najprv zvládli domáce a školské kolo a potom sa zúčastnili na okresnom kole - s výbornými výsledkami. Liliana Čurlejová z 9.A triedy obsadila 2. miesto s rovnakým počtom bodov ako víťaz. A Danielu Hužvárovú z 9.B triedy delilo od 3. miesta len pol boda. Okresné kolo sa opakovane konalo v domácom prostredí formou dištančných úloh. Praktické úlohy žiaci riešili ako virtuálne pokusy.
Obidvom dievčatám srdečne blahoželám, ďakujem za doterajšiu spoluprácu a prajem dostatok síl v príprave na krajské kolo.
Text: Mgr. Andrea Polanská, 18.3.2021
Žiaci zo ZŠ Pugačevova opäť triumfovali na Dejepisnej olympiáde
V tomto školskom roku sme na Dejepisnú olympiádu vyslali výpravu žiakov v tomto zložení:
V kategórii F (6. ročník) súťažili žiačky Barbora Baníková a Ella Čopanová, v kategórii E (7. ročník) súťažili Bruno Orinín a Štefan Kasarda, v kategórii D (8. ročník) súťažili Jozef Zaremba a Michaela Stanková, v kategórii C (9. ročník) súťažil Richard Čisľák.
Každý zo zúčastnených bojoval vo svojej kategórii statočne. Všetci žiaci sa popasovali s otázkami z učiva príslušného ročníka a zároveň s otázkami z monotematického celku – tým bolo obdobie stredoveku.
S veľkou radosťou a nadšením sme sledovali výsledkovú listinu. V každej kategórii získali naši žiaci pódiové umiestnenia alebo boli úspešní.
Barbora Baníková získala 1. miesto, Štefan Kasarda získal 1. miesto, Jozef Zaremba obsadil 2. miesto, Michaela Stanková obsadila 3. miesto a Richard Čisľák získal 2. miesto. Našim bojovníkom srdečne gratulujeme a Števovi, Jožkovi a Rišovi želáme veľa chuti do štúdia a prípravy na nový boj o víťazstvo na krajskom kole.
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychcyová, 22.2.2021
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah