ÚSPECHY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ÚSPECHY

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
V piatok 15. októbra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Zúčastnilo sa ho spolu 9 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Všetci žiaci riešili online test prostredníctvom portálu EduPage. Vzhľadom na momentálnu epidemickú situáciu, súťaž pozostávala len z jednej časti, teda zo spomínaného testu, v ktorom si žiaci zmerali sily z rôznych oblastí nášho materinského jazyka.
Najlepšie sa darilo Veronike Hodorovej z 9. A, ktorá bude našu školu reprezentovať na okresnom kole. Na druhom mieste sa umiestnila Laura Jakubčová z 9. B a tretie miesto patrí Nine Hužvárovej z 8. A.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 23.10.2021
Na Makovickej strune!
Všetkých nás, a obzvlášť pedagógov, vždy veľmi poteší, ak ich žiaci úspešne reprezentujú svoju školu. Tak sa to stalo aj v prípade speváčok Viktórie Vasilenkovej a Laury Jakubčovej, ktoré sa 19.9. zúčastnili regionálnej súťaže Makovická struna v Snine. Vhodný výber piesní, kvalita hlasových dispozícií a výborný dojem z interpretácie zabezpečili, že odborná porota rozhodla o umiestnení oboch speváčok v Zlatom pásme, a postupe na celoslovenskú súťaž v Bardejove a Prešove. Z úspechu dievčat sa tešíme a srdečne im blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 20.9.2021
Zlato v hrdle a titul laureáta!
Ako to už zvykom býva, speváci z Pugačevky opäť zahviezdili. Dňa 12.9. sa v rámci podujatia Chemlonfest zúčastnili speváckej súťaže Zemplin špiva. Naši sólisti Martin Harakaľ, Viktória Vasilenková, Petronela Čorná a Júlia Parnicová úspešne reprezentovali našu školu. Svojím dokonalým prejavom a autentickým predvedením ľudových piesní oslovili nielen publikum Humenčanov, ale aj odbornú porotu. A porota rozhodla o veľkom úspechu našej Petronelky Čornej! Stala sa laureátkou celej súťaže. Srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, Mgr. Veronika Hrubovská, 14.9.2021
Naši malí angličtinári opäť úspešní
3.kolo súťaže Na jazykových krídlach sa nieslo v duchu recitácie anglických básní. Za tretí ročník sa v konkurencii žiakov humenských škôl na 3. mieste umiestnil William Krajník z 3.A  a za štvrtákov obsadila 3. miesto Grétka Macíková zo 4.A triedy. Srdečne blahoželáme! Veľmi pekný prednes predviedli aj Pavol Mikloš z 3.A a Elizabeth Lina Henčeková zo 4.A triedy.
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 18.6.2021
Pugačevkári úspešní aj v 2. kole projektovej súťaže „Na jazykových krídlach“
Čítanie, ako jedna zo základných jazykových zručností umožňuje čitateľovi prijímať a spracovávať informácie, ktoré má v úmysle alebo potrebuje vedieť. Rozvoj čítania s porozumením patrí medzi primárne ciele predmetu anglický jazyk v treťom aj vo štvrtom ročníku.
Dňa 26. mája 2021 sa uskutočnilo 2. kolo projektovej súťaže „Na jazykových krídlach“, ktoré bolo tentoraz zamerané práve na čítanie s porozumením a prácu s textom v anglickom jazyku. O miestenku na reprezentáciu školy sa pobili tretiaci a tiež štvrtáci v triednych kolách. Dvaja najúspešnejší tretiaci a štvrtáci hájili farby našej Pugačevky.
Vo veľmi silnej konkurencii žiakov z ostatných humenských škôl sa našej žiačke Adelke Akurátnej zo 4.A triedy, po zdolaní náročného textu o Austrálii, podarilo získať výborné 3. miesto. Adelka, úprimne blahoželáme! Si super!
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, Mgr. Vladimíra Ševecová, 27.5.2021
Foto: Mgr. Monika Gajdošová, Mgr. Irena Topoľančinová
Olympijský odznak zdatnosti
Žiaci 6. ročníka našej školy sa dňa 26.5.2021 zapojili do celoslovenského testovania športovej výkonnosti. Testovala sa sila brušného svalstva, rýchlosť spojená s obratnosťou, vytrvalosť, sila dolných končatín, relatívna sila horných končatín a absolútna sila horných končatín.
Najlepší šiestaci z jednotlivých testov:  
sed – ľah 30 s.: Júlia Parnicová a Adam Ďurian
člnkový beh 10 x 5 m: Ella Čopanová a Oliver Šnurik
člnkový vytrvalostný 20 m beh: Júlia Parnicová a Martin Hodor
skok z miesta: Nina Gavaľová, Natália Glovová a Zdeno Olach
výdrž na hrazde nadhmatom: Ella Čopanová a Daniel Harvan
hod 2 kg loptou vzad: Ema Sabolová a Zdeno Olach.
Všetkým zúčastneným blahoželáme k dosiahnutým výkonom. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 26.5.2021
Cloze test 2021
Dňa 21.5.2021 sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Lukáčovej uskutočnil na našej škole už siedmy ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka, ktorí si mohli overiť svoje schopnosti aj v tejto dôležitej oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
1. miesto: Sandra Romanová (4.A)
2. miesto: Daniel Pavlík (4.B), Adelka akurátna (4.A), Michaela Sivá (4.A)
3. miesto: Vanesa Pavlisková (4.C), Sofia Rabajdová (4.B), Šimon Stebila (4.A)
Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!
 
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 24.5.2021
Súťaž v anglickom hláskovaní - Spelling
Minulý týždeň sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili súťaže Rozprávkové hláskovanie s včeličkou Bee. Vo veľkej konkurencii tretiakov z humenských škôl sa William Krajník z 3.A umiestnil na peknom 3. mieste. Desať anglických slov vyhláskoval vo výbornom čase a bez chyby. Blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 16.5.2021
Tretiaci a štvrtáci hláskovali v školskom kole súťaže „Rozprávkové hláskovanie s včeličkou BEE“
Hláskovanie slov v angličtine je veľmi obľúbenou súťažnou disciplínou v anglicky hovoriacich krajinách, a to nielen na základných, ale i na stredných a vysokých školách. Súťaž v hláskovaní anglických slov prostredníctvom písmen anglickej abecedy, ktorá je pre žiakov veľmi obľúbená prebieha aj na našej základnej škole už niekoľko rokov. V tomto školskom roku však žiaci 3. a 4. ročníka prijali výzvu a zapojili sa do projektovej súťaže „Na jazykových krídlach," ktorá je organizovaná v spolupráci s mestom Humenné. Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvé kolo spomínanej súťaže nesie názov „Rozprávkové hláskovanie s včeličkou BEE“ a bude zamerané na hláskovanie.
Organizácia školského kola u nás prebiehala aj preto, aby sme do súboja v hláskovaní vyslali tých najlepších „hláskovačov“. Súťažné kolo pozostávalo z hláskovania slov, ktoré žiaci videli na plátne - formou prezentácie. Prezentácie sa striedali, každá obsahovala rôzne slová, avšak rovnaký počet slov a rovnaký počet písmen. Pri zostavovaní rebríčka najšikovnejších súťažiacich sa zohľadňoval najlepšie časy a odrátavali sa trestné body za chyby v hláskovaní. Dvaja najrýchlejší a najpresnejší tretiaci a štvrtáci postúpili do mestskej súťaže a budúci týždeň budú hájiť farby našej Pugačevky. Držíme im palce.
Rebríčky najšikovnejších tretiakov a štvrtákov:
Tretí ročník: 1. miesto Sofia Delinová, 2. miesto Viliam Krajník, 3. miesto Štefan Tomčák
Štvrtý ročník: 1. miesto Vanesa Pavlisková, 2. miesto Daniel Birnstein, 3. miesto Sandra Romanová
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, Mgr. Vladimíra Ševecová, 9.5.2021
Foto: Ing. Jana Vajsová, Mgr. Monika Gajdošová
Logo pre Team Slovakia
Do tejto súťaže sa zapojilo 1154 žiakov a študentov ZŠ, SŠ a VŠ. Cieľom bolo navrhnúť logo pre tím našich elitných športovcov. Súťažné logá hodnotila porota, ktorá pozostávala zo zástupcov MŠVVaŠ a slovenskí športovci. Súťažiaci museli splniť požiadavky ,,Slovensko, špičková úroveň a šport."
Spomedzi žiakov našej Pugačevky sa medzi 13 najlepšími prácami na Slovensku umiestnilo logo žiačky Laury Jakubčovej (8. ročník). Odmena z MŠVVaŠ SR nesmierne potešila.
Blahoželáme!
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 25.4.2021
Krajské kolo geografickej olympiády
Aj v tomto školskom roku majú naši Pugačevkári vynikajúce úspechy v geografickej olympiáde (kategória F). Krajského kola sa zúčastnilo 34 žiakov. Našimi úspešnými riešiteľmi sú žiaci Bruno Orinín (5. miesto) a Barbora Baníková (6.miesto). Z celkového počtu 100 bodov sa im podarilo získať 96 a 95 bodov. Krásny výsledok. Ďakujem im za čas, trpezlivosť a chuť do učenia aj v tejto náročnej dobe.
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 21.4.2021
Úspešný aj 42. ročník súťaže - Pytagoriáda
    V dňoch 13. a 14.4.2021 sa úspešní riešitelia 3. – 8. ročníka školského kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola tejto matematickej súťaže, kde aj tentokrát úspešne reprezentovali našu školu. V tomto školskom roku súťaž prebiehala netradičnou formou a všetci riešili súťažné úlohy online.
Žiaci riešili zadané úlohy aj teraz veľmi zodpovedne. Podmienky boli rovnaké ako pri školskom kole. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia.  Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
    V silnej konkurencii 42 zúčastnených v kategórii P6 sa naša žiačka Barborka Baníková (6.B) umiestnila na peknom 2. mieste. Jej, aj ostatným úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.
Úspešnými riešiteľmi pre jednotlivé kategórie sú:
P3 -Sopko Patrik (3.C), Tomčák Štefan (3.A), Polák Dominik (3.B), Orinín Teodor (3.A), Krajník Wiliam (3.A), Voľanská Liana Lea (3.C), Delinová Sofia (3.A); P4 - Romanová Sandra Nikol (4.A), Maciková Gréta (4.A), Max Tobias (4.A); P5 - Kováč Radovan (5.B), Sotáková Olívia (5.A), Oros Samuel (5.B); P6 - Baníková Barbora (6.B), Hodor Martin (6.C), Harvan Daniel (6.A), Mašlonková Laura (6.A); P7 - Čorný Filip (7.A), Koudelka Alex (7.B), Kasarda Štefan (7.B); P8 - Jakubčová Laura (8.B), Stanková Michaela (8.A), Valiga Filip (8.A)

Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 20.4.2021
Biologická olympiáda
Záujem o prírodu a jej ochranu privádza žiakov k hlbšiemu poznávaniu pestrosti slovenskej flóry a fauny. Naučiť sa viac o živočíchoch, rastlinách a vzťahoch medzi nimi, vedieť poznať chránené a ohrozené druhy je cieľom biologickej olympiády kategória E „Poznaj a chráň.“ V tomto roku prebiehala príprava na olympiádu tak ako všetko, v online priestore. Na pravidelných stretnutiach počas video rozhovorov  sme poznávali zaujímavé živočíchy a nahliadli do tajomstiev ich života. Počas zimných mesiacov sme však nezostali len vo virtuálnom priestore, ale zapojili sme sa aj do sčítavania vtáctva na kŕmidlách. Prikrmovaním vtáčikov sme pomohli našim spevavcom, ktoré sa nám v lete istotne odvďačia množstvom uloveného hmyzu. Samozrejme, nezanedbávali sme ani teoretické vedomosti, ktoré sú na súťažiach veľmi dôležité. Príprava bola náročná, priniesla však svoje ovocie. Úspešnými riešiteľkami školského kola biologickej olympiády boli štyri žiačky – Bianka Sklenčárová a Nina Hužvárová zo 7.A, Barbora Beňová (5.B) a Viktória Majerníková (6.A). Dve najúspešnejšie žiačky sa zúčastnili dňa 8.4.2021 okresného kola, ktoré prebiehalo online formou. Pre dievčatá to bola nová skúsenosť, ale poctivá práca sa vyplatila. Bianka Sklenčárová sa umiestnila na 2. mieste a postupuje na krajské kolo. Nina Hužvárová bola 6. a taktiež úspešná riešiteľka olympiády. Všetkým srdečne blahoželám a teším sa na ďalšie stretnutia.
Text: Ing. Jana Vajsová, 13.4.2021
Ďalší úspech v Okresnom kole Matematickej olympiády
Poslaním Matematickej olympiády je okrem iného vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti. Okresné kolo MO Z6-Z8 sa tento školský rok konalo dňa 31.3.2021. Kategória Z8 je určená pre žiakov 8. ročníka ZŠ a III. ročníka OG. Naša žiačka, Laura Jakubčová, reprezentovala našu školu v tejto kategórii a obsadila krásne druhé miesto. Na vypracovanie troch úloh mala časový interval dve hodiny.  Laure srdečne blahoželáme a prajeme jej, aby ju získané poznatky motivovali k ďalšej tvorivej činnosti, a aby ich naďalej využívala vo výchovno-vzdelávacom procese.
Text: Mgr. Jana Šubertová, 11.4.2021
Foto: Laura Jakubčová
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
Fyzikálna olympiáda je určená pre žiakov, ktorých fyzika zaujíma a baví a sú ochotní urobiť aj niečo navyše, ako len precvičovať školské učivo a mechanicky riešiť úlohy. V tomto školskom roku sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády dňa 17.3.2021. Richard Čisľák, žiak deviatej triedy, reprezentoval našu školu v kategórii E. Počas súťaže riešili žiaci 4 teoretické úlohy, na ktorých vypracovanie mali 4 hodiny. Richard sa s úlohami popasoval, stal sa úspešným riešiteľom a umiestnil sa na skvelom prvom mieste. Našu školu bude reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v apríli. Blahoželáme a prajeme veľa trpezlivosti na ďalšej ceste za fyzikálnym poznaním.
Text: Mgr. Jana Šubertová, 27.3.2021
ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády
Krajské kolo Dejepisnej olympiády už pozná svojich víťazov. V kategórii E (7. ročník) stojí na zlatom stupienku žiak našej školy - Štefan Kasarda. Vo veľkej konkurencii získal zaslúžené prvenstvo a my sa nesmierne tešíme z tejto reprezentácie školy. Online doučovanie, čítanie historických kníh a nekonečné vypĺňanie cvičných testov prinieslo svoje ovocie.
Nech je Števko vo svojej vytrvalosti inšpiráciou a vzorom pre nás všetkých!
Text a foto: Mg. M. Andrejčíková, 26.3.2021
Dominik úspešný v matematike aj na krajskom kole
Krajské kolo Matematickej olympiády sa v tomto školskom roku uskutočnilo 16.3.2021 dištančnou formou. Matematická olympiáda ako aj ďalšie matematické súťaže majú vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti. Našu školu úspešne reprezentoval nielen na okresnom ale aj na krajskom kole MO žiak IX. B triedy Dominik Kužma, ktorý sa v silnej konkurencii stal úspešným riešiteľom v kategórii Z9.
Srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 23.3.2021
Biblická olympiáda a vedomostná súťaž "Čo vieš o hviezdach"
Aj touto cestou chcem prejaviť veľkú vďaku a pochvalu našim Pugačevkárom, ktorí sa zúčastnili Biblickej olympiády a vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach".
V Biblickej olympiáde súťažili traja žiaci: Laura Jakubčová, Dominik Kužma a Jozef Zaremba. Za jednotlivcov v okresnom (dekanátnom) kole najviac bodov získala Laura Jakubčová a umiestnila sa na 2.mieste. Priemer našich šikovných súťažiacich umiestnil Pugačevku na 3. miesto v okrese.
Vo vedomostnej súťaži aktívne a úspešne súťažili títo žiaci: Maroš Barňák (5.A), Barborka Boberová (5.A), Soňa Čisľáková (7.A). Adam Kulik (7.B) a Richard Čisľák (9.B).
Richard Čisľák získal umiestnenie na  1. mieste a Soňa Čisľáková na 3. mieste. Obidvaja postupujú a budú našu školu reprezentovať na krajskom kole. Blahoželáme!
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 22.3.2021
Výborné výsledky na Chemickej olympiáde
Aj počas dištančného štúdia sa dá urobiť viac. Dokázali to naše deviatačky, ktoré sa popri náročnej príprave na prijímacie skúšky na stredné školy rozhodli absolvovať v tomto školskom roku Chemickú olympiádu. Najprv zvládli domáce a školské kolo a potom sa zúčastnili na okresnom kole - s výbornými výsledkami. Liliana Čurlejová z 9.A triedy obsadila 2. miesto s rovnakým počtom bodov ako víťaz. A Danielu Hužvárovú z 9.B triedy delilo od 3. miesta len pol boda. Okresné kolo sa opakovane konalo v domácom prostredí formou dištančných úloh. Praktické úlohy žiaci riešili ako virtuálne pokusy.
Obidvom dievčatám srdečne blahoželám, ďakujem za doterajšiu spoluprácu a prajem dostatok síl v príprave na krajské kolo.
Text: Mgr. Andrea Polanská, 18.3.2021
Žiaci zo ZŠ Pugačevova opäť triumfovali na Dejepisnej olympiáde
V tomto školskom roku sme na Dejepisnú olympiádu vyslali výpravu žiakov v tomto zložení:
V kategórii F (6. ročník) súťažili žiačky Barbora Baníková a Ella Čopanová, v kategórii E (7. ročník) súťažili Bruno Orinín a Štefan Kasarda, v kategórii D (8. ročník) súťažili Jozef Zaremba a Michaela Stanková, v kategórii C (9. ročník) súťažil Richard Čisľák.
Každý zo zúčastnených bojoval vo svojej kategórii statočne. Všetci žiaci sa popasovali s otázkami z učiva príslušného ročníka a zároveň s otázkami z monotematického celku – tým bolo obdobie stredoveku.
S veľkou radosťou a nadšením sme sledovali výsledkovú listinu. V každej kategórii získali naši žiaci pódiové umiestnenia alebo boli úspešní.
Barbora Baníková získala 1. miesto, Štefan Kasarda získal 1. miesto, Jozef Zaremba obsadil 2. miesto, Michaela Stanková obsadila 3. miesto a Richard Čisľák získal 2. miesto. Našim bojovníkom srdečne gratulujeme a Števovi, Jožkovi a Rišovi želáme veľa chuti do štúdia a prípravy na nový boj o víťazstvo na krajskom kole.
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychcyová, 22.2.2021
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Pugačevkári odmenení za 1. miesto v Národnej súťaži eTwinning
V októbri 2020 Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite eTwinning  vyhlásila víťazov súťaže o najlepší eTwinningový projekt na Slovensku, ktorý bol realizovaný v školskom roku 2019/2020 a získal Národný certifikát kvality. Súťažilo sa pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Jozefa Jandačku.
Projekt s názvom V KRÁĽOVSTVE PEŇAZÍ, ktorého realizátorkou bola pani učiteľka Irena Topoľančinová so svojimi žiakmi z terajšej IV.A triedy, odborná komisia udelila 1. miesto v kategórii 1. stupeň ZŠ.
Odovzdávanie cien na Žilinskej univerzite v Žiline sa bohužiaľ nekonalo kvôli nepriaznivej pandemickej situácii, a tak odmeny pre ocenených prišli poštou.
Slávnostného odovzdávania cien sa zhostila riaditeľka školy PaedDr. Pavlina Kurucová, ktorá koordinátorke projektu a žiakom úspešného tímu poďakovala za úspešnú reprezentáciu školy.
Toto naše ocenenie je pre všetkých veľkým povzbudením a inšpiráciou do ďalšej práce obzvlášť preto, že sme súčasťou prestížnej komunity škôl Etwinning, čo nás zaväzuje v napredovaní na európskej úrovni.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 17.2.2021
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Úspešní geografi Pugačevky!
Veľké gratulujeme patrí všetkým zúčastneným a aj úspešným žiakom našej školy v geografickej olympiáde okresného kola.
Umiestnenia:
2. miesto - Marián Ocilka (5.A)
2. miesto - Barbora Baníková (6.B)
3. miesto - Bruno Orinín (7.B)
5. miesto - Radovan Kováč (5.B), Laura Mašlonková (6.A),  Richard Čisľák (9.B) a úspešný riešiteľ Maroš Barňák (5.A).
Postupujúcim žiakom Barbore Baníkovej a Brunovi Orinínovi želáme veľa úspechov v krajskom kole geografickej olympiády.
Všetkým žiakom patrí veľké poďakovanie za náročnú prípravu a za úspešnú reprezentáciu školy.
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 17.2.2021
Pugačevkári úspešní aj v matematike
Matematika vo všeobecnosti nepatrí medzi najobľúbenejšie predmety v škole. Na hodinách matematiky, ale aj v záujmových útvaroch sa snažíme našich žiakov presviedčať, že matematické vedomosti využívame každý deň pri bežných praktických činnostiach, kde si to často ani neuvedomujeme.
Mnohí naši žiaci pochopili, že aj matematika má svoje čaro. Neboja sa popasovať s náročnými úlohami a aktívne sa zapájajú do rôznych matematických súťaží. O tom, že sme aj v nich úspešní, nás presvedčili výsledky obvodného kola Matematickej olympiády, ktorá sa uskutočnila 27.1.2021. V kategórii M9 sa náš žiak Dominik Kužma (IX.B) umiestnil na peknom 2. mieste. Úspešným riešiteľom bol aj Richard Čisľák (IX.B).
Chlapcom blahoželáme
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 1.2.2021
Úspech na Olympiáde v nemeckom jazyku

Dňa 20. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala v kategórii 1B Diana Orechovská (8.A). Online test, ktorý bol zameraný na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatiku, zvládla Diana veľmi dobre a z 1. miesta postúpila do krajského kola.
K dosiahnutému výsledku jej blahoželáme a držíme palce!!!

Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 29.1.2021
Olympiáda ANJ

V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 13. januára 2021, v kategórii 1B získala prvenstvo naša „Pugačka“.
Našu školu úspešne reprezentovala NINA BANÍKOVÁ, ktorej prvé miesto ako jedinej zaručilo postup do krajského kola, ktoré sa bude konať vo februári.
Ninke prajeme veľa šťastia a všetci jej držíme prsty.
 
Mgr. J. Koudelková, 27.1.2021
Literárna súťaž – Vianočný príbeh
V tomto predvianočnom období sa žiaci 3.A triedy zapojili do literárnej súťaže Vianočný príbeh, ktorú organizuje Kníhkupectvo Na Korze pod záštitou mesta Humenné a Literárnych večerov. Žiaci sa popasovali s neľahkou úlohou a vytvorili vianočné príbehy, ktoré sa nesú v duchu ochrany životného prostredia - Ekologické Vianoce.
Práce našich žiakov získali výborné výsledky:
1. miesto - Teodor Orinín, 2. miesto - Pavol Mikloš, 2. miesto - Ema Škovronská, 3. miesto - Timka Sklenčárová, 3. miesto - Lilien Harbáčová, 3. miesto - Timea Ohorčáková.
Žiaci získali vecné ceny, knihy a diplomy. Tešíme sa z úspechu a srdečne blahoželáme.
Výsledky aj príbehy žiakov budú zverejnené aj na www.knihynakorze.sk.
Text: Mgr. Monika Gajdošová, 16.12.2020
Literárne talenty
Už tradične sa žiaci našej školy zúčastňujú literárnej súťaže Literárne talenty, ktoré každoročne organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom. Aj v tomto roku sa žiaci obidvoch stupňov zapojili do tvorby poézie i prózy. Práce hodnotili fundovaní porotcovia z Prešova – manželia Andričíkovi, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú už desiatky rokov.
Žiačka 4. A triedy Sandra Romanová za svoj príbeh „Smetiari,“ získala čestné uznanie.
Ocenenej Sandre srdečne blahoželáme.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 10.12.2020
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe „Voda pre život- život pre vodu“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo celoslovenskú súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl pod názvom Voda pre život - život pre vodu.
Cieľom súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
V tejto súťaži s rovnomenným názvom Sandra Nicol Romanová, žiačka 4.A triedy, získala 2. miesto so svojou básňou VODA v III. kategórii poézia.
Sandre blahoželáme a prajeme veľa úspechov!
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 8.12.2020
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Úspech na olympiáde
Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii i prechodu z prezenčnej na dištančnú formu vzdelávania sa nám aj tohto roku podarilo zorganizovať už 13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Trošku v obmedzených podmienkach, keďže sme nemohli navzájom miešať žiakov z rôznych tried, sme si urobili prvú,  písomnú časť olympiády ešte v škole. Pozostávala z testu, kde si žiaci mohli overiť svoje vedomostí zo všetkých zákutí nášho rodného jazyka i z literatúry a doplňovačky, ktorá nám zase ukázala pravopisné zručnosti našich olympionikov.  Druhú časť olympiády, tzv. transformáciu informačného textu na uvítací príhovor už žiaci tvorili v domácom prostredí v istom časovom limite.
Do olympiády sa zapojilo spolu 14 žiakov 8. a 9. ročníkov. Na základe výsledkov , ktoré monitorovali ich znalosti i zručnosti v oblasti materinského jazyka , sme zostavili rebríček tých najúspešnejších.
Patria k nim:
Richard Čisľák, IX.B - 1. miesto
Dominik Kužma, IX. B - 2. miesto
Daniela Hužvárová, IX. B - 3. miesto
Aj keď sme mali pochybnosti o tom, či sa v tejto „koronedobe“ vôbec uskutoční aj okresné kolo, nakoniec sa tak stalo. Prebiehalo online iba prostredníctvom testu a našu Pugačevku na ňom reprezentoval víťaz Richard Čisľák. Rišo potvrdil, že jeho vedomosti zo slovenčiny sú naozaj dobré, keď obsadil pekné druhé miesto. K úspechu mu  blahoželáme a sme radi, že  po dvoch rokoch naša  škola opäť získala pódiové umiestnenie.
Text : Mgr. Anna Austová, 4.12.2020
Medzinárodná informatická súťaž iBobor  2020/2021
Aj tento školský rok sme sa zapojili do súťaže iBobor. Súťaž prebehla v dňoch 10. novembra 2020 až 16. novembra 2020.
Do súťažnej kategórie Drobci sa celkovo na Slovensku zapojilo 11 915 súťažiacich, z našej školy v nej súťažilo 14 žiakov 3.A, 3.B a 3.C  a z týchto žiakov máme 10 úspešných riešiteľov, čo je 71,4 % zapojených žiakov (úspešných riešiteľov v SR bolo 44,3%). Maximálny počet bodov v teste bol 72, úspešný riešiteľ musel získať aspoň 45 b.
Drobci úspešní riešitelia: Melničáková Bibiána 68 b, Polák Dominik 68 b, Delinová Sofia 60 b, Pajtašová Kristína 60 b, Ivanová Petra 56 b, Dolobáč Dávid 49 b, Harasim Adam 48 b, Karas Šimon 48 b, Krajník Wiliam 48 b, Tomčák Štefan 48 b.
Do súťažnej kategórie Bobríci sa celkovo na Slovensku zapojilo 14 866 súťažiacich, z našej školy v nej súťažilo 28 žiakov 4.A, 4.B a 4.C a z týchto žiakov máme 5 úspešných riešiteľov, čo je 17,9% zapojených žiakov (úspešných riešiteľov v SR bolo 48,9%). Maximálny počet bodov v teste bol 96, úspešný riešiteľ musel získať aspoň 60 bodov.
Bobríci úspešní riešitelia: Max Tobias 92 b, Akurátna Adela 80 b, Stebila Šimon 67b, Birnstein Daniel 64 b, Romanová Sandra Nicol 60 b.
V kategóriách Benjamín a Kadet žiaci súťažili z domu, prihlasovacie  kódy im boli zaslané cez Edupage. V tomto školskom roku sa zapojil nízky počet žiakov, ale v oboch kategóriách máme 50% úspešných žiakov. Maximálny počet bodov v teste bol v oboch kategóriách 80, úspešný riešiteľ potrebuje aspoň 50 b.
Benjamíni úspešní riešitelia: Koudelka Alex 53,35 b
Kadeti úspešní riešitelia: Stanková Michaela 66,68 b
Text: Mgr. Jana Stanková, 26.11.2020
Ďakovný list ministra školstva

Milí priatelia,
nedávno sme vás informovali o prvenstve, ktoré sme získali v Národnej súťaži eTwinning 2020.Tento výnimočný úspech, získanie certifikátu Škola eTwinning 2020-2021 i cieľavedomú snahu usilovne pracovať na modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom čo najväčšej otvorenosti a uplatňovania inkluzívneho prístupu si všimlo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Ďakovný list a slová ministra školstva Branislava Gröhlinga sú pre nás zadosťučinením i záväzkom, aby sme v tejto snahe nepoľavovali, ale naďalej našim žiakom poskytovali moderné metódy a formy výučby, pracovali na vytváraní dobrých vzťahov medzi žiakmi a budovali dobré meno našej školy.
Text: Mgr. J. Andrejčík, 21.10.2020
Pugačevkari víťazne
Dňa 30.9.2020 sa v daždivom počasí v Mestskom parku v Humennom uskutočnili Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu starších žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev základných škôl okresu Humenné. ZŠ Pugačevovu reprezentovali najlepší bežci školy vo vytrvalostnom behu - Matej Ragan, Tobias Sikorský a Ján Gajovský. Chlapci našej školy zvíťazili a budú okres Humenné reprezentovať na Majstrovstvách kraja v Starej Ľubovni.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 1.10.2020
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah