NÁŠ TÍM - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
NÁŠ TÍM

Vedenie školy

1. Mgr. Peter Vachula, riaditeľ školy
2. Mgr. Monika Trembuľáková, zást. riaditeľa školy pre II. st.
3. Mgr. Alena Hurková, zást. riaditeľa školy pre I. st.

Výchovný a kariérový poradca

Mgr. Ján Andrejčík

Špeciálny pedagóg

Mgr. Eva Mažeriková

Vychovávatelia   

1. PaedDr. Magdaléna Blaščáková
2. Iveta Mochnacká
3. Iveta Kakošová
4. Mgr. Antónia Halecká
5. Zuzana Žielinská
6. Mgr. Zuzana Poltoráková
7. Mgr. Marianna Stočková

Asistent učiteľa

1. Mgr. Klaudia Divulitová
2. Mgr. Veronika Gavurová
3. Mgr. Zuzana Krasnay
4. Adriana Sivá, DiS.
5. PaedDr. Zuzana Šimúnová
Školská jedáleň   

1. Anna Polovková - vedúca ŠJ    
2. Gabriela Hudáková
3. Marta Macková
4. Valéria Lučkaničová
5. Nataša Čornaničová
6. Terézia Ficiková

Hospodársko-ekonomický útvar   

1. Jana Čurillová
2. Magdaléna Leňová

Externí zamestnanci   

1. Ing. Peter Huray - technik BOZP    
2. Mgr. Stanislav Sorokáč

Prevádzkoví zamestnanci   

1. Miroslav Kuľha - školník    
2. Lenka Sivčová
3. Viera Ondicová
4. Lucia Prigancová
5. Ľubica Hakošová
6. Ingrid Hrubovčáková

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah