NÁŠ TÍM - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
NÁŠ TÍM

Vedenie školy

1. PaedDr. Kurucová Pavlina, riaditeľka školy
2. Mgr. Vachula Peter, zást. riaditeľky školy pre II. st.
3. Mgr. Hurková Alena, zást. riaditeľky školy pre I. st.

Výchovný a kariérový poradca

Mgr. Andrejčík Ján

Špeciálny pedagóg

Mgr. Mažeriková Eva

I. stupeň

1. Mgr. Topoľančinová Irena, tr. učiteľka 1.A
2. Mgr. Macejová Andrea, tr. učiteľka 1.B
3. Mgr. Lukáčová Erika, tr. učiteľka 2.A
4. Mgr. Dolobáčová Petra, tr. učiteľka 2.B
5. Mgr. Fedorová Martina, tr. učiteľka 3.A
6. Mgr. Šepeľová Iveta, tr. učiteľka 3.B
7. Mgr. Veronika Hrubovská, tr. učiteľka 3.C
8. Mgr. Gajdošová Monika, tr. učiteľka 4.A
9. Mgr. Babinová Beáta, tr. učiteľka 4.B
10. Mgr. Michaela Breková. tr. učiteľka 4.C

II. stupeň

1. Mgr. Jakubčová Katarína, tr. učiteľka 5.A
2. Mgr. Koudelková Feiglová Jana, tr. učiteľka 5.B
3. Mgr. Megelová Viera, tr. učiteľka 5.C
4. Mgr. Bobaľová Veronika, tr. učiteľka 6.A
5. Mgr. Ševecová Kerlíková Vladimíra, tr. učiteľka 6.B
6. Mgr. Austová Anna, tr. učiteľka 7.A
7. Mgr. Andrejčíková Miroslava, tr. učiteľka 7.B
8. Mgr. Polanská Andrea, tr. učiteľka 7C
9. Mgr. Šubertová Jana, tr. učiteľka 8.A
10. Mgr. Trembuľáková Monika, tr. učiteľka 8.B
11. Mgr. Brzychcyová Silvia, tr. učiteľka 9.A
12. Mgr. Ontkocová Eva, tr. učiteľka 9.B12. Mgr. Gógová Liana
13. Mgr. Lysý Genadij
14. Mgr. Savkanič Tomáš
15. Mgr. Stanková Jana
16. Mgr. Suško Marián
17. Ing. Vajsová Jana
18. Mgr. Voloch Marek

Asistent učiteľa

1. Mgr. Čorná Mária
2. Bc. Čurová Zdena
3. Sivá Adriana
4. Mgr. Suško Marián
5. PaedDr. Šimúnová Zuzana
Vychovávatelia   

1. PaedDr. Blaščáková Magdaléna
2. Mochnacká Iveta
3. Kakošová Iveta
4. Mgr. Halecká Antónia
5. Dušáková Zuzana
6. Mgr. Stočková Marianna

Externí zamestnanci   

1. Ing. Huray Peter - technik BOZP    
2. Mgr. Sorokáč Stanislav

Školská jedáleň   

1. Polovková Anna - vedúca ŠJ    
2. Hudáková Gabriela    
3. Macková Marta    
4. Lučkaničová Valéria    
5. Čornaničová Nataša    
6. Ficiková Terézia

Hospodársko-ekonomický útvar   

1. Froľová Zlatuša    
2. Leňová Magdaléna

Prevádzkoví zamestnanci   

1. Kuľha Miroslav - školník    
2. Sivčová Lenka
3. Ondicová Viera    
4. Prigancová Lucia    
5. Hakošová Ľubica    
6. Hrubovčáková Ingrid

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah