NÁŠ TÍM - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
NÁŠ TÍM

Vedenie školy

1. PaedDr. Kurucová Pavlina, riaditeľka školy
2. Mgr. Vachula Peter, zást. riaditeľky školy pre II. st.
3. Mgr. Hurková Alena, zást. riaditeľky školy pre I. st.

Výchovný a kariérový poradca

Mgr. Andrejčík Ján

Špeciálny pedagóg

Mgr. Mažeriková Eva

I. stupeň

1. Mgr. Procová Renáta, tr. učiteľka 1.A
2. Mgr. Dolobáčová Petra, tr. učiteľka 1.B
3. Mgr. Smoleková Soňa, tr. učiteľka 2.A
4. Mgr. Šepeľová Iveta, tr. učiteľka 2.B
5. Mgr. Veronika Hrubovská, tr. učiteľka 2.C
6. Mgr. Gajdošová Monika, tr. učiteľka 3.A
7. Mgr. Babinová Beáta, tr. učiteľka 3.B
8. Mgr. Fedorová Martina, tr. učiteľka 3.C
9. Mgr. Topoľančinová Irena, tr. učiteľka 4.A
10. Mgr. Lukáčová Erika, tr. učiteľka 4.B
11. Mgr. Macejová Andrea, tr. učiteľka 4.C

II. stupeň

1. Mgr. Bobaľová Veronika, tr. učiteľka 5.A
2. Mgr. Ševecová Kerlíková Vladimíra, tr. učiteľka 5.B
3. Mgr. Austová Anna, tr. učiteľka 6.A
4. Mgr. Andrejčíková Miroslava, tr. učiteľka 6.B
5. Mgr. Polanská Andrea, tr. učiteľka 6.C
6. Mgr. Šubertová Jana, tr. učiteľka 7.A
7. Mgr. Trembuľáková Monika, tr. učiteľka 7.B
8. Mgr. Brzychcyová Silvia, tr. učiteľka 8.A
9. Mgr. Karčová Anna, tr. učiteľka 8.B
10. Mgr. Megelová Viera, tr. učiteľka 9.A
11. Mgr. Jakubčová Katarína, tr. učiteľka 9.B12. Mgr. Koudelková Feiglová Jana
13. Mgr. Lysý Genadij
14. Mgr. Ontkocová Eva
15. Mgr. Stanková Jana
16. Mgr. Suško Marián
17. Ing. Vajsová Jana
18. Mgr. Voloch Marek

Asistent učiteľa

1. Mgr. Suško Marián
2. Sivá Adriana
3. Mgr. Savkanič Tomáš
4. Mgr. Stočková Marianna
5. PaedDr. Šimúnová Zuzana

Vychovávatelia   

1. PaedDr. Blaščáková Magdaléna
2. Mochnacká Iveta
3. Kakošová Iveta
4. Čorná Petronela
5. Stariatová Petra
6. Dušáková Zuzana

Externí zamestnanci   

1. Ing. Huray Peter - technik BOZP    
2. Mgr. Humeník Peter

Školská jedáleň   

1. Polovková Anna - vedúca ŠJ    
2. Hudáková Gabriela    
3. Macková Marta    
4. Lučkaničová Valéria    
5. Čornaničová Nataša    
6. Ficiková Terézia

Hospodársko-ekonomický útvar   

1. Froľová Zlatuša    
2. Leňová Magdaléna

Prevádzkoví zamestnanci   

1. Kuľha Miroslav - školník    
2. Sivčová Lenka
3. Ondicová Viera    
4. Prigancová Lucia    
5. Hakošová Ľubica    
6. Hrubovčáková Ingrid

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah