NÁŠ TÍM - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

NÁŠ TÍM

Vedenie školy

Mgr. Peter Vachula, riaditeľ školy
Mgr. Monika Trembuľáková, zást. riad. školy pre II. st.
Mgr. Alena Hurková, zást. riad. školy pre I. st.

Výchovný a kariérový poradca

Mgr. Ján Andrejčík

Špeciálny pedagóg

Mgr. Eva Mažeriková

Školský psychológ

Mgr. Zdenka Čurlejová

Asistent učiteľa

1. Mgr. Katarína Strížová
2. Mgr. Petra Cholpová Sokáčová
3. Mgr. Eva Polláková
4. Adriana Sivá, DiS.
5. Lenka Šepeľová
Vychovávatelia    

1. Iveta Mochnacká
2. Iveta Kakošová
3. Mgr. Zuzana Poltoráková
4. Mgr. Antónia Halecká
5. Zuzana Žielinská
6. Mgr. Ivana Šuľáková
7. Mgr. Mária Kuľhová
8.  Mgr. Zuzana Krasnay

Školská jedáleň    

1. Anna Polovková - vedúca ŠJ    
2. Gabriela Hudáková
3. Marta Macková
4. Valéria Lučkaničová
5. Nataša Čornaničová
6. Terézia Ficiková

Prevádzkoví zamestnanci    

1. Miroslav Kuľha - školník    
2. Denisa Falová
3. Viera Ondicová
4. Danka Volovská
5. Ľubica Hakošová
6. Ingrid Hrubovčáková

Hospodársko-ekonomický útvar    

1. Jana Čurillová
2. Magdaléna Leňová

Externí zamestnanci    

1. Ing. Peter Huray - technik BOZP
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah