AKTIVITY2 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

AKTIVITY 2

Spoznávanie Francúzska s Montessori prvkami

Rovesnícke vyučovanie je medzi žiakmi veľmi obľúbené. Zážitkovou formou s prvkami Montessori dnes spoznávali Francúzsko žiaci 2.A triedy. K výsledku im aktívnou spoluprácou pomáhali žiaci zo 7.A triedy. Z aktivít žiaci odchádzali s radosťou z učenia a s novými vedomosťami. Už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie spoznávania Talianska.
Text: Mgr. K Jakubčová, 31.1.2024
Foto: Mgr. B. Babinová
Výchova k občianstvu
 
Na hodinách občianskej náuky v triede 6.A sme sa zamerali na projektové vyučovanie, v ktorom nosnou myšlienkou boli voľby do žiackeho parlamentu. Tak ako pred každými dôležitými voľbami, začali aj v tejto triede vznikať skupiny s podobnými ideami a názormi na rôznu problematiku zo školského prostredia. Rôzne myšlienkové prúdy dali dobrý základ pre vznik 5 tímov, ktoré sa s vervou pustili do prípravy na odštartovanie predvolebnej kampane. Ich názvy hovoria za všetko: TJČF – Toto Je Čistá Fantázia,  Školské Duo, Lepšia škola, Zemplínski demokratickí drifteri a Inteligentný holubník. Na prvý pohľad jednoduché pomenovania však v sebe nesú hlboké myšlienky, ktoré autori jednotlivých billboardov vyjadrili vo svojich sloganoch.
-          Budeš sa cítiť ako doma.
-          Tak ako rodina, tak aj škola.
-          Nezáleží, aké auto máš, ale ako ho riadiš.
Nadišiel čas kampane. Kto by čakal ostré výmeny názorov, nezáujem, osočovanie, či zosmiešňovanie, ostal by prekvapený. Tak inteligentnú a kultivovanú diskusiu akú predviedli naše volebné tímy, sme už dlho nestretli. Ich príprava bola precízna. Spôsob akým svoje myšlienky predstavovali ostatným, zaujal i oslovil. Počas sledovania jednotlivých prezentujúcich sa zvyšok publika spontánne vžil do rolí politických oponentov, novinárov, kameramanov, verejnosti, voličov.
Sledovať mladých vzájomne sa rešpektujúcich, počúvajúcich, dopytujúcich i zaujímavo odpovedajúcich mladých ľudí, bolo veľmi povzbudzujúce. Veľký rešpekt a uznanie.
Ostáva veriť, že v nich tieto ideály a zručnosti pretrvajú čo najdlhšie, aby do spoločnosti, v ktorej raz budú plnoprávnymi členmi, priniesli tak potrebný rešpekt, slušnosť, úctu, či uznanie.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 24.1.2024
Mýty a fakty o fajčení
Dňa 23.1.2024 zavítala do triedy 6.C pani psychologička z Centra poradenstva a prevencie v Humennom Mgr. Valentína Lučkaničová, ktorá nám odprezentovala informácie zamerané na prevenciu látkových a nelátkových závislostí. Zistili sme, že fajčenie prináša so sebou všelijaké riziká. Taktiež sme vyskúšali pokus s cigaretou. Videli sme, že niekedy stačí len jedna cigareta, ktorá môže človeku uškodiť. Ďakujeme pani psychologičke za cenné informácie. Besedu sme si užili všetci a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu pani psychologičky.
Text: Liana Lea Voľanská (6.C), 23.1.2024
Foto: Mgr. Silvia Brzychcyová
Posledný deň na LV
 
V posledný deň nášho lyžiarskeho výcviku sme si užili preteky, kde sme sa snažili čo najviac priblížiť profesionálom. Ráno sme si urobili niekoľko jázd a potom nám pán učiteľ meral čas. Všetci sme prešli cieľom, ani raz nespadli a po dobrom obede sme dostali medaile. A to už bol čas odchodu. My sme si tento týždeň naozaj užili, ale doma je doma. Viac fotografií a videí nájdete na našom facebooku.
 
Pugačevka na lyžiach, 19.1.2024

Hlásenie zo štvrtého dňa LV
 
Náš štvrtý deň lyžiarskeho výcviku začal za sychravého počasia s dažďom. Ale keďže sme boli všetci veľmi dobrí počas celého týždňa (aspoň to hovoria naši učitelia), tak ten dážď netrval celý deň a my sme mali možnosť lyžovať nakoniec za veľmi dobrých podmienok. Dnes večer nám program vymýšľali naši učitelia a na záver sme si ešte zatancovali. Sme však dosť smutní, pretože zajtra sa náš super lyžiarak končí, ale samozrejme tešíme sa už aj domov. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Pugačevka na lyžiach, 19.1.2024
Hlásenie z tretieho dňa LV
 
Tretí deň na lyžiarskom kurze sme si obohatili viacerými aktivitami. V dopoludňajších hodinách sme sa zdokonaľovali na svahu. Keďže tretí deň prichádza najväčšia únava, poobede sme lyžovanie vymenili za prechádzku do dediny Drienica. A ako odmena za snahu na svahu bola možnosť zahrať si bowling a biliard. Deň sme zakončili programom a super diskotékou.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Pugačevka na lyžiach, 17.1.2024
Hlásenie z druhého dňa
 
Všetci žiaci zaznamenávame krásne úspechy. Vozíme sa už takmer všetci na vleku, skúšame nové oblúčiky a zisťujeme, aký potenciál sa v nás nachádza.  Večery patria jednotlivým triedam, ktoré si chystajú program, ktorý baví všetkých. V závere ešte trošku diskotéky a potom zaslúžený oddych. Veľmi sa tešíme na ďalší pokrok, ktorý nás čaká zajtra.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Pugačevka na lyžiach, 16.1.2024
Tretiaci na Dni otvorených dverí v HNTV

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí našej regionálnej televízie HNTV žiaci 3.A triedy dňa 15. 1. 2024 zavítali do ich priestorov. Oboznámili sa s históriou premietania filmov a históriou výroby programov. Naši žiaci si vyskúšali byť v pozícií hlásateľa, aj redaktora. Čas strávený uprostred kreatívnych ľudí HNTV nebol zbytočný, pretože žiaci boli nadšení a so sebou si odniesli milé darčeky, a aj úžasný zážitok.
Naše poďakovanie patrí skvelému tímu HNTV, ktorý už 30 rokov prináša aktuálne informácie z diania v našom regióne. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a foto: Mgr. Eva Polláková, Mgr. Irena Topoľančinová, 16.1.2024
Prvé hlásenie z lyžiarskeho
 
Už každoročne v tomto čase vyráža naša Pugačka na lyžiarsky výcvik. Tento rok nás Drienica privítala slnečným počasím, perfektne pripravenou zjazdovkou a krásnou prírodou. Máme za sebou prvé jazdy, prvý program a diskotéku. Tešíme sa na ďalší deň. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Pugačka na lyžiach, 15.1.2024
Koledníci

Aj v tomto školskom roku nás potešili koledníci.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
22.12.2023
Pečenie vianočných oblátok

Žiaci 7. a 8. ročníka sa stretli v školskej knižnici, kde zistili, že v poviedke Vianočné oblátky od M. Kukučína kedysi oblátky piekol učiteľ so svojimi žiakmi. A tak sme pozvali vzácneho hosťa, ktorý nám vysvetlil, ako sa takéto oblátky pečú. Rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a tradíciách. Spoločné chvíle nám prišli spestriť aj naše Púpavienky svojím spevom. Radosť v očiach a úsmev na tvári mali všetci.  Každý si aj upiekol svoju vlastnú vianočnú oblátku. Ďalšie nezabudnuteľné chvíle sú zapísané v srdciach všetkých. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Strížová, Mgr. Jakubčová, Mgr. Bobaľová, 22.12.2023
Vianočná besiedka

Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
Foto a text: Mgr. Marianna Stočková, 18.12.2023
Vianočná besiedka
Vianočné tvorivé dielne
 
Toto vianočné obdobie je čas, keď sa otvárajú ľudské srdcia naplnené láskou. Každý z nás v tomto období chce z tejto lásky venovať veľkú časť aj iným ľuďom. Tvorivé dielne žiakov 1.B naplnili toto posolstvo. Spolu s rodičmi vytvorili výrobky, ktoré potešia nejedno srdiečko.
Veľká vďaka patrí našej milej návšteve Miške, ktorá nám opísala a ukázala postup pri výrobe sviečok z prírodného včelieho vosku. Následne si všetci žiaci vyskúšali vyrobiť svoju vlastnú sviečku.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
Foto a text: Mgr. Marianna Stočková, 18.12.2023
Vianočné tvorivé dielne
 
Toto vianočné obdobie je čas, keď sa otvárajú ľudské srdcia naplnené láskou. Každý z nás v tomto období chce z tejto lásky venovať veľkú časť aj iným ľuďom. Tvorivé dielne žiakov 1.B naplnili toto posolstvo. Spolu s rodičmi vytvorili výrobky, ktoré potešia nejedno srdiečko.
Veľká vďaka patrí našej milej návšteve Miške, ktorá nám opísala a ukázala postup pri výrobe sviečok z prírodného včelieho vosku. Následne si všetci žiaci vyskúšali vyrobiť svoju vlastnú sviečku.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
Foto a text: Mgr. Marianna Stočková, 18.12.2023
Divadlo Deti deťom
 
Pred víkendom sme si spestrili vyučovanie návštevou divadelného predstavenia Deti deťom vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Skvelý výkon mladých hercov nás zabavil a inšpiroval.
 
Triedy: 6.A, 7.B, 8.A, 8.B s triednymi učiteľkami
Text a foto: Mgr. Gógová, Mgr. Koudelková Feiglová, Mgr. Bobaľová, Mgr. Ševecová Kerlíková, 16.12.2023
Rozhovor pri stole
 
Vianoce sú najočakávanejšie sviatky pre deti na celom svete. Spolu so žiakmi  5.B triedy sme sa zamýšľali nad vianočnou aktivitou "Rozhovor pri stole", pri ktorej sme rozvíjali skupinové a kooperatívne myslenie. Žiaci sa inšpirovali krátkym vianočný príbehom "Vianočné dary" a dotvorili ho podľa ich vlastných vianočných predstáv. Výsledkom spoločného úsilia boli nádherné príbehy a myšlienky.
Prajeme Vám krásne Vianoce plné pekných slov, jedinečných darov a súdržnosti v kruhu svojich najbližších.
 
Text a foto: Mgr. Katarína Strížová, 15.12.2023
Vianočné poďakovanie
 
Naši prváci  dnes písali svoj prvý list. Nielen v  tomto vianočnom období ich učíme, aby nezabudli byť vďační svojim najbližším za všetko, čo pre nich robia.
A tak vznikol milý vianočný list, ktorý dali do obálky a adresujú ho s veľkou láskou.
Veríme, že adresátov potešil.
 
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, 14.12.2023
Veda a vianočné Košice
 
V jeden deň zažiť vedecké skúmanie a zároveň si aspoň trošku vychutnať vianočnú atmosféru Košíc sa podarilo žiakom, ktorí navštevujú chemický krúžok. V Steelparku nás čakali zaujímavé pokusy z oblasti chémie a fyziky. Najviac zaujal supravodivý levitujúci vláčik. Pri niektorých pokusoch asistovali aj naši dobrovoľníci, čím si určite doplnili vedomosti z prírodovedných predmetov. Na záver našej exkurzie sme navštívili aj vysvietené a Vianocami voňajúce historické centrum Košíc. Verím, že pre všetkých žiakov to bol príjemný zážitok, ktorý si možno o rok aj zopakujeme.
 
Text a foto: Mgr. Andrea Polanská, 10.12.2023
Púpavienka v Domove sociálnych služieb

"Zdaľeka my putujeme a idzeme k vám!" S touto koledou prišli deti z Púpavienky pozdraviť a potešiť klientov v Domove sociálnych služieb v Humennom. Vinše, spevy a tance v podaní malých Pugačevkárov preniesli týchto starkých do ich mladých čias. Milým spestrením nášho vystúpenia bolo aj rozdávanie Mikulášskych balíčkov. Ďakujeme za pozvanie a prajeme pokojný predvianočný čas.

Text a foto: Mgr. Veronika Hrubovská, Mgr. Petra Dolobáčová, 8.12.2023
Zase vieme o niečo viac
 
V stredu 6.12.2023 sa uskutočnila v 6. ročníku beseda s policajtkou z OR PZ v Humennom, ktorá bola výborná. Dozvedeli sme sa o tom, čo je šikana, aké druhy šikany existujú, ako sa pred nimi brániť.  Pani policajtka si pre nás priniesla aj materiály o sociálnych sieťach. Zistili sme, že zákony platia nielen v reálnom svete, ale aj na internete. Teraz už vieme, že si musíme dávať pozor na to, čo zverejňujeme, s kým si na sociálnych sieťach píšeme. Na záver nás čakalo mikulášske prekvapenie. Každý z nás si mohol vylosovať darček, napr. pero, ceruzu, zápisník, reflexný pásik a pod. Veľká vďaka patrí por. Mgr. Kataríne Harvaníkovej.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Hana Bálintová (6.A), Nikola Ferkaninová (6.C), 7.12.2023
Foto: Mgr. Silvia Brzychcyová – koord. prevencie soc.-patologických javov
Divadelné predstavenie v Košiciach

Dňa 6.12.2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka vybrali do Štátneho divadla v Košiciach na činoherné predstavenie AMADEUS. Zážitok to bol opäť nezabudnuteľný.

Opona sa dvíha
a naša pozornosť sa upína
na scénku Mozartovej smrti.
Ako ho hudba miluje a drtí.
 
Láska ,,opätovaná“ zasnúbením
a svadbou zviazaná.
Salieriho trik
a  jeho manželky krik,
keď sa hudby vzdal,
o život sa obral.
 
Keď prvý sneh dopadol
a mráz namrzol,
Mozartova hodina odbila
a opona nás opäť oslepila.

Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Aneta Smolková, žiačka 8.A triedy, 7.12.2023
Foto: Mgr. V. Bobaľová, Mgr. V. Ševecová Kerlíková
Sv. Mikuláš
 
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Foto: Adriana Sivá, DiS., 6.12.2023
Naši deviataci na Hre proti AIDS
1. december sa už tradične spája so Svetový dňom boja proti AIDS. AIDS je skratka pre veľmi vážne ochorenie, ktoré je  za istých okolností prenosné z človeka na človek, a preto mu každoročne venujeme veľkú pozornosť. V tejto téme si naši deviataci aj zasúťažili v Hre proti AIDS. Pred týmto podujatím sa zúčastnili na odbornej prednáške a besede, kde získali potrebné informácie, ktoré následne využili v jednotlivých súťažiach. Pri hravých aktivitách aj vedomostných úlohách žiaci naplno ukázali súťaživého ducha. Vyhrali tí najlepší, tím v zložení: Noemi Ondovčáková, Sofia Januchová (9.A), Martina Adamová, Nella Lukáčová, Ella Čopanová, Oliver Šnurik (9.B), Ema Sabolová, Marek Gdovin, Peter Mitrík a Branislav Bilľo (9.C). Výhercom, samozrejme blahoželáme. Ďakujeme všetkým žiakom za aktívnu účasť a slušné správanie počas celého podujatia. Veríme, že získané vedomosti a podstatné myšlienky budú využívať v období svojho dospievania, ktoré majú pred sebou.
Text a fotky: Mgr. Andrea Polanská, Mgr. Silvia Brzychcyová, 5.12.2023
Požehnanie adventného venca
 
Aj v tomto školskom roku sme sa na adventný čas pripravovali už celý november. Súčasťou vianočnej výzdoby sa stal adventný veniec, vianočný stromček a Betlehem – Dom chleba. Dňa 4.12.2023 nám prišiel požehnať adventný veniec pán kaplán Roman Haľko a Pugačevkári mohli na vianočnej burze nakúpiť svojim najbližším pekné darčeky. Ďakujeme všetkým za spoluprácu. Sú za nami ďalšie radostné chvíle. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 4.12.2023
Púpavienka vítala advent
 
V prvú adventnú nedeľu vystúpili deti z Púpavienky v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom so svojím vianočným pásmom. Koledy a vinše v podaní malých Pugačevkárov potešili oči aj uši prítomných divákov. Do Vianoc nám zostáva zapáliť ešte tri sviečky. Tú prvú, MIER, sme zapálili nielen na adventnom venci, ale nepochybne aj v našich srdciach. Tak nech stále horí a nikdy nezhasne!
 
Text a foto: Mgr. Dolobáčová, Mgr. Hrubovská, 4.12.2023
„Moje telo“
 
Naši žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka sa zabávali a zároveň učili sústrediť svoju pozornosť na dve veci zároveň. Úlohou vybraného žiaka bolo prísť k druhému žiakovi, chytiť ho za rameno a povedať „to je môj nos“. Oslovený hráč musí reagovať presne naopak. Ukáže na nos a povie to je moje rameno. Tretiaci pracovali s kartičkami, kde boli zobrazené časti tela. Zrýchlením sa od žiakov vyžadovala väčšia pozornosť v ich reakciách. Nakoniec využili svoju sústredenosť na obrázok v ktorom boli skryté tváre, či postavy.
 
Text a foto: A. Sivá, DiS. (školský podporný tím),29.11.2003
Návšteva z MŠ Mierová
 
Dnes nás na hodine prvouky v II. A, navštívili budúci prváci z MŠ Mierová. Dozvedeli sa o práci hasičov, vyskúšali si, čo sa stane s horiacou sviečkou ak ju zakryjeme pohárom, zahrali si pexeso, pomocou číselného radu zložili obrázky  a zacvičili si s malými hasičmi. Veríme, že sa im v našej škole páčilo.
 
Text a foto: Mgr. B. Babinová, 27.11.2023
Svetový deň pozdravov
 
Pozdrav je láskavý postoj človeka k človeku. Úprimný a úsmevný pozdrav, milý pohľad k tomu určite potešia každého. Aj žiaci 2.A a 5.B sa v rámci predmetu geografia zoznamovali s pozdravmi v rôznych krajinách sveta. K pozdravu každej vybranej krajiny vytvorili vlajku štátu, z ktorých vznikol spoločný "fotorámček". V tejto spoločnej aktivite, naše deviatačky Laura a Sára, preukázali mladším spolužiakom svoje geografické vedomosti.
Posolstvo dnešného stretnutia je jednoduché…každý deň stačí slovom, pohľadom a úsmevom niekoho pozdraviť.
 
Text a foto: Mgr. K. Jakubčová, Mgr. B. Babinová, 21.11.2023
Vystúpenie pre starkých
 
Žiaci 4.B triedy si v tomto jesennom období pripravili vystúpenie pre starých rodičov. Potešili ich spevom, tancom, recitáciou básní a hraním scénok. Všetkým divákom ďakujeme za bohatú účasť, potlesk a záverečné pohostenie.
 
Text: Žiaci 4.B triedy, 17.11.2023
Foto: Zuzka Gajovská
Návšteva planetária 4.A triedy
 
Dňa 16.novembra sa žiaci 4.A triedy zúčastnili veľmi zaujímavej akcie – Návštevy planetária v našom meste. Dozvedeli sa v ňom veľa zaujímavostí o našej Slnečnej sústave, planétach a hviezdach vo vesmíre, čiernych dierach a podobne.
V závere prednášky absolvovali žiaci ešte jednu zaujímavú besedu s environmentálnou tematikou o svetelnom smogu na našej planéte a ochrane životného prostredia. Návšteva sa všetkým veľmi páčila a do školy sme sa vracali obohatení novými informáciami a zážitkami.
 
Text a foto:  Mgr. Erika Lukáčová, 16.11.2023
Návšteva stredoškolákov

V rámci Týždňa študentstva navštívili našu školu študenti z Gymnázia arm. generála L. Svobodu v Humennom. Čakalo na nich stretnutie s deviatakmi, budúcimi gymnazistami.
Stredoškoláci našim záujemcom o štúdium na gymnáziách predstavili svoju vzdelávaciu inštitúciu ako školu, ktorá ponúka vysoko profesionálnu formu stredoškolského štúdia a zároveň možnosť ako prostredníctvom rôznych zaujímavých podujatí na škole prežiť veselý  stredoškolský život. Z pestrej ponuky štúdia nám prezentovali prírodovednú časť, kde naši žiaci prostredníctvom interaktívnych aktivít mohli nahliadnuť do chemickej i biologickej kuchyne.
Deviataci aktívne spolupracovali, stretnutie sa im páčilo.  Mnohých nielen motivovalo, ale aj utvrdilo v tom, že gymnaziálne štúdium môže byť pre nich vhodnou cestou získavania stredoškolského vzdelania.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text:  Mgr. Anna Austová, 16.11.2023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Beseda o šikane a kyberšikane
 
Dňa 15.11.2023 navštívili triedy ôsmeho ročníka príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky v Humennom. Hlavnou témou bola šikana a kyberšikana. Šikanovanie a kyberšikanovanie patrí medzi najzávažnejšie sociálno-patologické javy, s ktorými sa v súčasnosti bohužiaľ stretáva veľmi veľa žiakov. Príslušníci PZ nám na konkrétnych príkladoch vysvetlili tieto dva pojmy. Aktívne sme sa do tejto besedy zapájali formou rôznych otázok. Bolo nám vysvetlené aj to, aké sú hlavné znaky šikany a kyberšikany, ako reagovať, keď sa staneme terčom, alebo ak sme jej svedkom. Vysvetlené nám bolo aj to, aké nebezpečné miesto môže byť internet. Pozreli sme si aj video o kyberšikane. Príslušníkom PZ v Humennom ďakujeme za túto prínosnú a náučnú besedu. Uistili nás, že kedykoľvek budeme mať tento problém, môžeme ich navštíviť.
 
Text: Barbora Boberová (8.A), Matej Floch (8.B)
Foto: Mgr. S. Brzychcyová – koordinátor prevencie soc.-patol. javov, Mgr. V. Bobaľová
Otvorené hodiny
 
Dnešný deň bol pre žiakov 1.C výnimočný, pretože vyučovania sa zúčastnili rodičia či starí rodičia. Pozreli si ako pracujú deti na hodine Slovenského jazyka a Prvouky. Zapojenie rodičov do života školy je pre nás dôležité, pretože poskytuje rodičom možnosť spoznať hlbšie filozofiu školy, spôsoby učenia a fungovania. Príležitosť pozorovať svoje dieťa na vyučovaní, priamo v triede snáď bola milá skúsenosť. Ďakujeme za Vašu aktívnu účasť.
 
Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 14.11.2023
Čo už vieme
 
Ako zvládli žiaci 1.C prvý štvrťrok, aké pokroky urobili od nástupu do školy a najmä ako to vyzerá počas dňa v škole či v školskom klube si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.
 
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, Iveta Kakošová, 11.11.2023
Čo už vieme
Týždeň vedy a techniky 2023
 
Začiatkom novembra žije Základná škola na Pugačevovej ulici v Humennom viac ako inokedy vedou a technikou. Počas dvoch dopoludní sme usporiadali veľkolepé podujatie s názvom Pugačevské dni vedy a techniky. Pod odborným vedením pedagógov odprezentovali žiaci druhého stupňa svoje vedomosti aj zručnosti z matematiky, fyziky, chémie, biológie, techniky a informatiky. Takto sme zároveň realizovali populárny spôsob vyučovania – rovesnícke vyučovanie.
Pozvanie na pripravený program prijali deti z humenských materských škôl a naši žiaci prvého stupňa. Čakali ich riešenia matematických hlavolamov, rôzne skladačky, výrobky z technickej dielne, ukážky prírodnín. Z oblasti fyziky a chémie žiakov upútali rôzne zaujímavé pokusy. Veľkú radosť mali z využitia tabletov, notebookov a robotických hračiek, či nahliadnutia do virtuálnej reality. Všetkými aktivitami sme ukázali, že skúmanie prírodných a technicky zameraných vied je veľmi zaujímavé. Možno si niektorí malí návštevníci a naši vedci vyberú práve tento smer vo svojom budúcom štúdiu. Aj takto veselo a družne si žijeme na našej Pugačevke. Veľká vďaka a pochvala patrí všetkým žiakom, ktorí sa svojou aktívnou prácou, záujmom a nasadením podieľali na príprave a realizácii celého podujatia. Tešíme sa na budúce stretnutia.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Andrea Polanská, Mgr. Jana Šubertová, 8.11.2023
Foto: Mgr. Ján Andrejčík, Adriana Sivá, DiS.
Video: Mgr. Ján Andrejčík
Týždeň vedy a techniky 2023
Púpavienka jubilantom
 
Ôsmy novembrový deň bol pre jubilujúcich členov Slovenského zväzu telesne postihnutých určený na oslavu. V rade vinšovníkov stáli aj naše deti z Púpavienky. Svojim vystúpením, veselým spevom, tancom a humorným hovoreným slovom spríjemnili stretnutie oslávencov. Bolo nám cťou byť súčasťou tejto skvelej párty.
 
Text a foto: Mgr. Dolobáčová, Mgr. Hrubovská, 8.11.2023
6.C fandila humenským hokejistom
 
Žiaci 6.C sa piatkový večer rozhodli stráviť spoločne. Vybrali sa na miestny zimný štadión, aby povzbudili humenských hokejistov v extraligovom zápase proti Popradu. Svojím vytrvalým a energickým povzbudzovaním doviedli hokejistov k vytúženej výhre 4:3. Po zápase si tak mohli vychutnať pravú víťaznú hokejovú atmosféru a spoločnú „ďakovačku“.
 
Text a foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, 3.11.2023
Halloweensky express na Pugačevke
 
Halloweensky express precestoval celou Pugačevkou a už tradične pred jesennými prázdninami priviezol na vyučovacie hodiny angličtiny a anglického jazyka od nepamäti mágiou a tajomstvami opradený sviatok Halloween, ktorý sa oslavuje každoročne 31. októbra a je veľmi obľúbený hlavne medzi deťmi.
Žiaci na prvom stupni sa venovali rôznym výtvarným aktivitám, pri ktorých zobrazovali Halloweenske symboly, učili sa rytmické básničky, slovnú zásobu, Halloweensku matematiku a vtipy o zombíkoch, upíroch, čarodejniciach a kostlivcoch. Zobudiť svojho spisovateľského ducha sa žiakom podarilo tvorbou strašidelných príbehov. Nechýbala ani príprava fantastickej Halloweenskej torty.      
Žiaci druhého stupňa sa oboznámili s tradíciami, ktoré sa spájajú s Halloweenom, diskutovali o nich, riešili rôzne zadania v anglickom jazyku – hádanky, doplňovačky, jazykolamy, dopĺňali texty, tvorili a učili sa básne, spievali piesne, sledovali krátke hrôzostrašné príbehy, vytvárali pozdravy pre svojich blízkych, aby aj im mohli sprostredkovať kúsok svojich získaných vedomostí.
Happy Halloween to everyone! Viac fotografií na našom facebooku.
 
Text a foto: ZŠ Pugačevova, 31.10.2023
Cesta anglicky hovoriacimi krajinami
 
Už tradične na „Pugačke“ pred jesennými prázdninami meníme triedy na opustené ostrovy a spálne. Ináč to nebolo ani tento rok, kedy sa triedy zmenili na anglicky hovoriace krajiny.  Žiaci piateho ročníka, rozdelení do skupín,  s kufríkom pripraveným na odkladanie zážitkov, postupne precestovali  anglicky hovoriace krajiny - Veľkú Britániu, Spojené štáty Americké, Kanadu  a Austráliu. Žiaci vyšších ročníkov  previedli piatačikov od histórie cez mnohé hlavné znaky krajín, ako je typické jedlo, šport, slávne osobnosti, poloha na mape,  vlajky krajín. Popri tom absolvovali zábavné hry a súťaže, ktoré museli splniť, aby sa mohli vydať spoznávať ďalšiu krajinu. Keď sa im napokon zaplnil kufrík zážitkov, vyhladnutí turisti si pochutnali na pizzi a pobrali sa do tried, ktoré sa postupne menili na spálne. Zažiť noc v škole patrí neodmysliteľne k pasovaniu za piataka.  Ráno bolo celkom iné, pretože mať z každej strany kamaráta je proste super. Po spoločných raňajkách v školskej jedálni sme sa si ešte užili posledný školský deň pred jesennými prázdninami. Viac fotografií na našom facebooku.
 
Akciu pripravili: Mgr. Koudelková, Mgr. Brzychcyová a žiaci – Ivanová, Januchová, Bardzáková, Fedorová, Mašlonková a Porvazníková z 9.A, Mináriková a Švec z 9.B, Shumeiko, Smolková a Sotáková z 8.A a Kovalíková, Sabovová, Smolejová D., Smolejová T. a Šedzmaková zo 7. B
Aj takto trávime voľný čas v škole
 
V priebehu minulého týždňa pribudli na prvé poschodie našej školy dva multifunkčné hracie stoly. Svoju šikovnosť a rýchlosť si môžu žiaci trénovať počas veľkých prestávok i triednických hodín pri hokeji, biliarde, stolnom futbale, šachu či stolnom tenise podľa vopred pripraveného rozpisu v prítomnosti svojho učiteľa. Žiaci prvého stupňa môžu tráviť čas pri hracích stoloch aj v popoludňajších hodinách v školskom klube detí. V budúcnosti ešte plánujeme rozšíriť tento hrací kútik o ďalšie športové a spoločenské hry. Veríme, že aj takýmto spôsobom prispejeme k príjemne strávenému voľnému času našich žiakov a podporíme budovanie dobrých vzťahov v triednych kolektívoch. Viac fotografií na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová – koordinátorka školského parlamentu, 29.10.2023
Foto: triedne učiteľky
Pasovanie prvákov

Pani učiteľky I.A, I.B a I.C triedy, pani vychovávateľky, i celá prvácka cháska boli v pohotovosti. Dôvodom bolo PASOVANIE prvákov do rádu ŠKOLÁKOV. Za vtipné básničky, pesničky na anglickú i pop music nôtu, súťaže, tanečné kreácie zožali naši šikovní prváci – „Roztomilé včielky“, „Námorníci“ aj „Múdre sovičky“ veľký úspech a uznanie. Skvelé vystúpenia! Pamätné listy im budú pripomínať túto sviatočnú chvíľu. Absolventské čiapky vkusne doplnili sviatočný outfit prvákov. Kto vie, či pyšných rodičov prvákov viac potešil prvácky prísľub, že prváci budú bystrí a dobrí žiaci, alebo symbolicky vstup do školského sveta. Prajeme našim ozajstným žiakom – prvákom, školu hrou, ktorá ich bude dlho baviť, veľa vytrvalosti, trpezlivosti, chuti do učenia a veľa školských úspechov.

Text: Mgr. I. Šepeľová, 26.10.2023
Videá: Z. Žielinská
Pasovanie prvákov - 1.A
Pasovanie prvákov - 1.B
Pasovanie prvákov - 1.C
Európsky týždeň programovania
 
V týždni od 16.10.2023 do 20.10.2023 sa naša škola prvý krát zapojila do európskeho projektu EU Code Week. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.
Naši žiaci prvého aj druhého stupňa sa naučili zábavnou formou základy programovania. Využili sme na to aktivity neziskovej organizácie zameranej na vzdelávanie Code.org. Najmenší sa naučili programovať pomocou blokov Angry Birds a tí starší si naprogramovali vlastnú tanečnú choreografiu na pieseň podľa vlastného výberu.
Počas hodín informatiky sme my učitelia videli mnohé gestá aj pokriky radosti, keď žiaci postupne zdolávali jednotlivé úlohy. A o tom, že táto aktivita mala u žiakov veľký úspech svedčí najmä to, že všetky skupiny si žiadali v tejto aktivite pokračovať aj nasledujúce hodiny informatiky a niektorí dokonca aj doma.
Viac fotografií nájdete na našom FB.

Text: Mgr. Z. Krajníková, 27.10.2023
Foto: Mgr. J. Andrejčík, Mgr. A. Hurková, Mgr. Z. Krajníková, Mgr. J. Stanková
HALLOWENSKE UČENIE V II.A

Vo štvrtok sa žiaci II.A ocitli v JEŽIBÁBELOVE, kde  vládla šéfka všetkých ježibáb, ježidedov, bosoriek, bosorákov, netopierov, malých i veľkých strašidiel a tiež čiernych kocúrov, HELOVÍNA. Pre žiakov pripravila rôzne úlohy z matematiky  a zo slovenského jazyka. Po splnení všetkých úloh im sľúbila ,že v ŠKD zažijú zábavné popoludnie s tancom a rôznymi súťažami. Niet sa čo čudovať, že žiaci sa naozaj snažili. Veď posúďte sami.
Viac fotografií nájdete na našom FB.
 
Text a foto: Mgr. Babinová, Mgr. Halecká, 26.10.2023
Jabĺčkový deň v 2.A

Dnešný deň sme začali netradične. Najskôr sme mali dokončiť príbeh, ktorý nám napísala pani učiteľka. Na hodine matematiky sme riešili zábavné úlohy o jabĺčkach a spoločne v skupinách sme pomocou geometrických tvarov vyzdobili jedno veľké jablko. Na záver dňa sme si urobili pokus o oxidácií, kde sme štvrtiny  jabĺk vložili do sklíčok a zaliali octom, vodou, olejom a v poslednom sklíčku sme uzatvorili len vzduch. Viac fotografií nájdete na našom FB.
 
Text a foto žiaci 2.A, 20.10.2023
Misie aj doma
 
Sladká pomoc pre misie. Dňa 20.10.2023 kúpou misijnej čokoládky naši siedmaci pomohli misiám. Počas dňa pracovali s krásnou myšlienkou - Nezabúdajme na vďačnosť. A čo si všetci zapamätali? ,,Nie šťastní ľudia sú vďační, ale vďační ľudia sú šťastní."  Viac fotografií nájdete na našom FB.

Text: Mgr. K. Jakubčová, 20.10.2023
Foto: Mgr. S. Brzychcyová
Akademické ašpirácie žiakov a žiačok základných škôl
 
Pod týmto názvom sa žiaci 9. ročníka našej školy zapojili do projektu NIVAMu, Ekonomickej fakulty TU v Košiciach v spolupráci s Durham University, School of Education (Spojené Kráľovstvo), Monash University, Monash Business School (Austrália), financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a Európskou komisiou.
Cieľom výskumu je preskúmať, ako súvisí poskytovanie spätnej väzby v testovaní z matematiky s ašpiráciami žiakov a zistiť, ktoré typy úloh robia žiakom najväčšie problémy. Pre potreby naplnenia tohto cieľa je vytvorený súbor štandardizovaných testov z matematiky, ktoré boli zaradené do vstupného a hlavného merania.
Vstupné testy naši žiaci absolvovali v dňoch 10. – 16.10.2023. 80 minút riešili test s 26 úlohami, v ktorých rozsah učiva bol v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 2. Žiaci riešili úlohy s krátkou odpoveďou aj úlohy s výberom odpovede spomedzi štyroch ponúkaných možností.
 
Text: Mgr. Monika Trermbuľáková, koordinátor, 19.10.2023
Foto: Mgr. Monika Trermbuľáková, Mgr. Jana Stanková
Púpavienka starkým
 
Október už tradične patrí našim skôr narodeným. Pri tejto príležitosti zorganizovalo mesto Humenné príjemné stretnutie, kde vystúpili aj členovia DFS Púpavienka. Veselé vystúpenie mladých rozprávačov a ľudové piesne nadaných speváčok prispeli k príjemnej atmosfére. Milí naši starkí, želáme vám pevné zdravie, lásku, porozumenie a ešte veľa slnečných dní a rokov.
 
Text a foto: členovia DFS Púpavienka, 16.10.2023
Hodina dejepisu s múmiami
 
Azda k najpútavejším oblastiam histórie mocných ríš patrí obdobie starovekej egyptskej ríše a kultúry. Svojou dávnovekosťou, pieskom a prachom zapadnutými tajomstvami sa už po celé tisícročia záhadne vinie ľudskými dejinami pripomínajúc slávu a moc pánov Nílu.
Fascinovaní touto kultúrou sa aj žiaci 6.A triedy nechali voviesť do tajov nesmrteľných faraónov,  prejsť sa pomedzi precízne vybudované veľké pyramídy, zblízka si obzreli Tutachamónovú posmrtnú masku vytepanú z jedného kusa vzácneho zlata a striebra. Stretli sa s viacerými faraónmi a ich manželkami, ktoré sa im predviedli vo vzácnych dobových odevoch.
Našich mladých egyptológov neoslovili len príjemné zážitky. Pomohli aj s mumifikáciou faraónov, zhotovovali posmrtné rakvy – sarkofágy, do ktorých panovníkov uložili a vyprevadili ich na ich nebezpečnú cestu do večnosti.
A tak pozlátená niť starovekého Egypta, ktorá je votkávaná do historickej pamäte ľudstva, naďalej nesie záhadné tajomno, ktoré aj dnes púta pozornosť mnohých z nás. Viac fotografií na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 12.10.2023
Veselý úsmev
 
Už tradične žiaci 1.ročníka besedujú na tému „Zúbky zubaté“. Mená zúbkov, rezáky, stoličky, očné, vy, starší určite poznáte, a nám malým to prezradila p. Lobová z Úradu verejného zdravotníctva. Prváci sa dozvedeli, koľko zúbkov je mliečnych, koľko je trvalých, ktoré potraviny sú pre zúbky užitočné, čo im škodí, kedy a ako si čistiť zúbky a ako predchádzať zubnému kazu. Všetkých maškrtníkov potešilo, že zubný kaz sa dá poraziť jednoduchou technikou čistenia zubov. Teda na záver, aj mliečne zuby majú dôležitú úlohu nielen pri žuvaní, pri tvorení slov, ale ovplyvňujú aj vývoj čeľuste a postavenie stálych zubov. Preto sa treba o ne starať a snažiť sa zabrániť ich predčasnej strate. Za tieto dôležité informácie p. Lobovej ďakujeme!
 
Text: Mgr. I. Šepeľová, 3.10.2023
Foto: tr. učiteľky
Aj my sme povedali ÁNO jazykom
 
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2023 sme pre našich žiakov v priebehu tohto týždňa pripravili množstvo zaujímavých aktivít. Na vyučovacích hodinách anglického jazyka sa žiaci na 1. stupni zoznamovali s jazykmi, ktoré sa používajú v Európskej únii - vyfarbovali a kreslili vlajky jednotlivých európskych štátov. Hravou formou sa naučili základné frázy - ďakujem, prepáč, áno, nie, ľúbim ťa a pozdravy.
Na 2. stupni nechýbali na hodinách anglického a nemeckého jazyka rôzne súťaže, kvízy, tajničky, osemsmerovky, ktoré boli súčasťou vyučovacieho procesu. Na základe indícií sa napr. snažili žiaci vypozorovať nielen to, o aký jazyk ide, ale aj tému ukážky. Starší žiaci vytvorili prezentácie o jazykoch a svoje prezentačné zručnosti potom predviedli spolužiakom v triede. Niektorí žiaci zase zisťovali a následne prehľadným spôsobom spracovali informácie o krajinách, ktoré sa stanú súčasťou nástenky v učebni anglického jazyka. Viac fotografií na Facebooku.
 
Text a foto: učitelia cudzích jazykov, 1.10.2023
Svetový deň srdca na Pugačevke
 
V dnešný Svetový deň srdca 2023 prosíme svet aby: používal srdce, poznal srdce. Pretože keď vieme viac, môžeme sa lepšie starať. Vraví sa, že ak chceš spoznať lásku, navštív novorodenecké oddelenie. Preto sme si medzi nás, žiakov 7.A triedy, pozvali vzácnu návštevu MUDr. Máriu Vasilovú. Pani doktorka všetkých obohatila svojou prítomnosťou a slovom o srdci. Aktivity prebiehali aj v školskej knižnici. Žiaci 8.A triedy pracovali s odbornou literatúrou a zisťovali informácie o srdci. V závere popriali všetkým zo srdca najmä zdravie, veď radosť je zdravím duše. Slovo srdce však patrí aj k vzorom v slovenčine a tomu sa venovali žiaci 6.B triedy. ,,Miluj svoje srdce, nech bije zdravo.
 
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 29.9.2023
Foto: Mgr. Šubertová, Mgr. Bobaľová, Mgr. Čorná
Európsky deň jazykov
Bez cudzieho jazyka sa v dnešnom svete nezaobídeme. Musíme preto využívať všetky dostupné možnosti vzdelávania. Dokonca aj prostredníctvom digitálnych technológii si vieme zlepšiť svoje jazykové zručnosti. Využili sme aplikáciu Duolingo na oboznámenie sa s rôznymi európskymi jazykmi. Spoznali sme jednoduchú a zábavnú formu nadobudnutia nových vedomostí.
Text a foto: Mgr. T. Savkanič, 27.9.2023
Dopravné ihrisko v Sobranciach

Dopravná výchova je veľmi dôležitá. Netušili sme však, koľko informácií môžeme získať takou zábavnou formou. Vyskúšali sme si základy jazdy na šliapacích autíčkach, simulátor prevrátenia vozidla aj simulátor alkoholu a drog.  Už vieme, aké sú dôležité pravidlá a predovšetkým zodpovednosť. Ľudský život je predsa nevyčísliteľný..
.Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Triedy: 6.A, 7.B
Text a foto: Mgr. Koudelková a Mgr. Gógová
Deň eura a finančnej gramotnosti
 
Dňa 25.9.2023 sme si na druhom stupni našej školy opäť pripomenuli Medzinárodný deň eura a Medzinárodný deň finančnej gramotnosti. Na hodinách matematiky si žiaci mohli preveriť vedomosti a zručnosti z oblasti finančnej gramotnosti. Piataci a šiestaci rozpoznávali odlišnosti na eurominciach, spoznávali ochranné prvky na eurobankovkách, nakupovali rozličný tovar. Starší žiaci riešili rôzne kvízy a zaujímavé úlohy z bežného života týkajúce sa sporenia a investovania financií. Aj takouto formou sa snažíme viesť našich žiakov k zodpovednému prístupu k financiám a podporiť ich finančné vzdelávanie.

text: Mgr. J. Šubertová, 26.9.2023
foto: vyučujúce matematiky na 2. stupni
Deň eura u tretiakov
 
24. september bol vyhlásený za Medzinárodný deň eura. Žiaci 3. ročníka si dnes pripomenuli spoločnú menu Európskej únie formou rôznych aktivít. Nakupovali v kníhkupectve, vytvárali vlastný návrh 50-eurovej bankovky, hrali hry, riešili rozličné úlohy a vytvárali „lapbooky“.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Andrea Macejová, 25.9.2023
Foto: triedne učiteľky 3.A, 3.B
Svetový deň mlieka na Pugačevke

Kravské, kozie, ovčie, sójové, mandľové, ryžové, ovsené i kokosové. Aké by ste si dali vy? Naši práci a druháci dnes ochutnali väčšinu z týchto druhov mlieka. Riešili rôzne zábavné úlohy, pexeso, puzzle aj  hádanky. Dozvedeli sa tiež veľa iných zaujímavostí o tejto najzdravšej potravine. O  tom, že sa tento deň vydaril na výbornú  niet pochýb.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: učiteľky 1 a 2. ročníka, 25.9.2023
Tajný život kníh

Odkiaľ pochádza Daniel Hevier a kto ho priviedol ku knihám? Prečo si  založil vlastné vydavateľstvo? Ako ho pomenoval a prečo? A aký má vôbec rukopis? To všetko sme sa dnes dozvedeli vo Vihorlatskej knižnici na úžasnej výstave spojenej s prezentáciou "Tajný život kníh". Stihli sme ešte výstavu krojovaných bábik - jedinečnú ukážku ľudových krojov z nášho okolia.
 
Trieda: 6.A a 6.C
Foto a text: Mgr. Gógová a Mgr. Brzychcyová, 12.9.2023
Druháci na besede

Dobrá sociálna klíma v triede je nesmierne dôležitá. Vplýva na aktivitu a motiváciu žiakov i na samotné učebné výsledky. O tom ako budovať a udržiavať pozitívnu  klímu v triede sa žiaci druhého ročníka zúčastnili dňa 12. 9. 2023 aktivity na tému „Ako predchádzať rovesníckemu násiliu v triedach.“  Pod vedením koordinátorky  ochrany detí pred násilím Mgr. Jany Buričovej a psychologičky referátu poradensko - psychologických služieb ÚPSVaR Humenné Mgr. Moniky Turcovskej sa naši druháci dozvedeli ako predísť a zabrániť takýmto nežiaducim situáciám.

Text a foto: triedne učiteľky 2. roč., 12.9. 2023
Tajný život kníh

Odkiaľ pochádza Daniel Hevier a kto ho priviedol ku knihám? Prečo si  založil vlastné vydavateľstvo? Ako ho pomenoval a prečo? A aký má vôbec rukopis? To všetko sme sa dnes dozvedeli vo Vihorlatskej knižnici na úžasnej výstave spojenej s prezentáciou "Tajný život kníh". Stihli sme ešte výstavu krojovaných bábik - jedinečnú ukážku ľudových krojov z nášho okolia.
 
Trieda: 6.A a 6.C
Foto a text: Mgr. Gógová a Mgr. Brzychcyová, 12.9.2023
Druháci na besede

Dobrá sociálna klíma v triede je nesmierne dôležitá. Vplýva na aktivitu a motiváciu žiakov i na samotné učebné výsledky. O tom ako budovať a udržiavať pozitívnu  klímu v triede sa žiaci druhého ročníka zúčastnili dňa 12. 9. 2023 aktivity na tému „Ako predchádzať rovesníckemu násiliu v triedach.“  Pod vedením koordinátorky  ochrany detí pred násilím Mgr. Jany Buričovej a psychologičky referátu poradensko - psychologických služieb ÚPSVaR Humenné Mgr. Moniky Turcovskej sa naši druháci dozvedeli ako predísť a zabrániť takýmto nežiaducim situáciám.

Text a foto: triedne učiteľky 2. roč., 12.9. 2023
Kurz ochrany života a zdravia

Viac fotografií na našom facebooku - album 1, album 2.

11.9.2023
Foto: ZŠ Pugačevova
4.B navštívila Vihorlatskú hvezdáreň

Naša návšteva hvezdárne bola veľmi poučná. Najprv sme mali prednášku o škodlivosti umelého osvetlenia, ktoré sa využíva pri osvetľovaní ulíc na celom svete. Zistili sme, ako svietiť efektívne a neničiť ekosystém. Neskôr sme ďalekohľadom pozorovali Mesiac, Slnko a Venušu. Na povrchu Mesiaca sme videli krátery a nerovný povrch.

Text: Rebeka a Šarlotka 4.B, 13.9.2023
Foto: Mgr. Petra Dolobáčová
Dni mesta Humenné

Foto: Mgr. Beáta Babinová, 7.9.2023
Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024
 
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku - album 1, album 2.
 
Foto: Adriana Sivá, DiS., Mgr. Ján Andrejčík, 4.9.2023
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah