AKTIVITY 2 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
AKTIVITY

Druhý deň na lyžiarskom
Po včerajšej únave sa utorok niesol v znamení nových úspechov. Mnohí sme sa začali posúvať v lyžovaní a začalo sa nám to veľmi páčiť. Takmer všetci sme už boli aj na vleku a naozaj to nie je také ťažké ako sme si mysleli. Dnes nám prialo aj počasie. Po včerajšom hustom snežení zjazdovka bola dokonale pripravená a na naše úspechy sa pozeralo aj slnko. Večer sa tešíme na program, ktorý pripravila 7.A. Zajtra nás čaká trochu odlišný program, ale o tom Vám viac povieme zajtra. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Pugačevký VLHA tím J, 31.1.2023
Karneval

Veľa farieb, kopec srandy,
vystrájali celé bandy.
Šašovia a všetky deti,
zrazu balón niekam letí.
Tanečky a súťaže
čo nám šašo ukáže?
Ukázal nám veľký bál,
MY SME MALI KARNEVAL!!!
Text a video: Vaši klubáči, 31.1.2023
Karneval
Prvý deň lyžiarskeho 7.A a 7.B triedy
Konečne pre nás siedmakov nadišiel dlho očakávaný lyžiarsky výcvik na DRIENICI. Ráno nami lomcovali rôzne emócie. Radosť, že budeme so spolužiakmi dlhých päť dní, očakávanie z nepoznaného, aké budú izby, program na večernej diskotéke, ako rýchlo sa naučím lyžovať. Cesta na DRIENICU zbehla veľmi rýchlo. Bývame v hoteli JAVORNA a dnešný deň zbehol veľmi rýchlo. Hneď po výstupe z autobusu sme mali menšiu rozcvičku a to vyniesť si všetky kufre na tretie poschodie. Ubytovať sa, požičať si lyže hneď sme išli na svah. Podmienky sú veľmi, veľmi dobré a dokonca aj snežilo. Také husté sneženie sme už dlho nevideli. Super lyžiari už lyžovali aj na vleku a tí, ktorí také skúsenosti ešte nemajú sa učili základy. Hlavne ako si pripnúť lyže, výstup hore kopcom, otočiť sa, brzdiť a  podobne. No nakoniec sa nám ani nechcelo skončiť. Večera bola nad naše očakávania . Večer sme mali program, ktorý si pripravila 7.A trieda a po programe diskotéka. Ešte pred programom, nám naši učitelia pustili krátky film o správnej technike  lyžovania. Tešíme sa už na zajtra.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Pugačevský – VLHA tím, 31.1.2023
Geopugáčik s Montessori prvkami
Naši malí prváci sa začali zaoberať potulkami po svete. Na tejto ceste využívali v priestoroch školskej knižnice Montessori princípy. Farby olympijských kruhov, názvy svetadielov s prepojením na finančnú gramotnosť, či zaradenie zvierat do jednotlivých typov krajín, je len začiatkom našej bádateľskej cesty.  Žiaci  budú na potulkách svetom postupne objavovať  čarovný svet. Geopugáčik pod vedením Mgr. Kataríny Jakubčovej nás učí spolupráci medzi žiakom a učiteľom. Žiak je bádateľ, ktorému pozitívny zážitok z objavovania prináša okrem nových poznatkov aj radosť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Text a foto: Mgr. V. Hrubovská, 29.1.2023
Čítanie Pippi na 3. spoločnej videokonferencii
Vo štvrtok sa malí e-Twinningáči stretli s českými kamarátmi na spoločnej videokonferencii. Jej cieľom bolo čítať s porozumením v materinskom a v cudzom jazyku, prezentovať obrázky nakreslených českých slov a predstaviť nášho maskota, našu literárnu hrdinku Pippi.
Videokonferencia sa nám vydarila a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, PaedDr. Zuzana Šimúnová, 27.1.2023
Korčuliarsky výcvik našich prváčikov
V dňoch od 23.1.2023 do 27.1.2023 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili korčuliarskeho výcviku v priestoroch zimného štadióna v Humennom. Pod vedením skúsených trénerov sa naučili základy korčuľovania, nadobudli istotu na ľade a dokonca získali nové poznatky o správnej životospráve, dopravných značkách, planétach a záchranných zložkách. Posledný deň ukončili témou Olympiáda a všetci žiaci už predviedli svoje korčuliarske zručnosti  bez pomôcok. Zvládli to na 1!
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 27.1.2023
Tretiaci a štvrtáci na klzisku
Dňa 25. 1. žiaci 3. a 4. ročníkov opäť absolvovali hodinu korčuľovania na humenskom klzisku. Zdokonalili svoje korčuliarske schopnosti a svojím vzorným správaním potešili prítomné panie učiteľky. Ďakujeme trénerom a ochotným rodičom.
Text a foto: Mgr. P. Dolobáčová, 25.1.2023
Beseda o hygiene
Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili besedy s pracovníčkou RÚVZ v Humennom  p. Lobovou, ktorá im pútavým spôsobom priblížila tému hygieny a starostlivosti o svoje telo. Informovala ich o ochrane pred chorobami spôsobenými nedodržiavaním hygienických návykov. Poučila ich o nutnosti udržiavať poriadok v triede a v domácom prostredí.
Text a foto: Mgr. Macejová A., Mgr. Topoľančinová I., 19.1.2023
Prevencia látkových a nelátkových závislostí v 6.C
Dňa 13. januára 2023 sa pre nás, žiakov 6.C, uskutočnila dvojhodinová beseda na tému Prevencia látkových a nelátkových závislostí. Mgr. Valentína Lučkaničová - psychologička z Centra poradenstva a prevencie v Humennom si pre nás pripravila rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na formovanie postojov k zdravému životnému štýlu života. Rozprávali sme sa o škodlivosti fajčenia a robili pokus s cigaretami, ktorý bol veľmi zaujímavý. Nechýbala ani skupinová práca. Našou úlohou bolo napísať rôzne informácie, ktoré máme o fajčení. Na záver sme si overili vedomosti prostredníctvom kvízu. Ten si cez prezentáciu pripravila pani psychologička. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavú besedu. Získané informácie nám určite pomôžu správne sa rozhodnúť.
PS: Podobné besedy prebehnú v nasledujúcich týždňoch aj v ďalších triedach.
Text: Daniela Harviliková, Fatima Mária Bielavská, 13.1.2023
Foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, Soňa Čisľáková
Poďakovanie pre DFS Púpavienka
Od našich ctených priaznivcov, pána spisovateľa Milana Zelinku a Slovenského zväzu telesne postihnutých,  sa nám dostalo takéhoto krásneho uznania. Veľmi nás teší, že vám prinášame našimi vystúpeniami radosť.
Text: Mgr. Dolobáčová, Mgr. Hrubovská, 12.1.2023
Úspešný projekt na Pugačevke
Na ZŠ Pugačevova sa zrealizoval úspešný projekt Spoločne v Európe vďaka finančnej podpore Karpatskej nadácie.
Projekt Spoločne v Európe nám umožnil zefektívniť vyučovací proces. Opäť sme dokázali, že vzájomná spolupráca je dôležitá, a že naozaj funguje. Spolupráca našich žiakov so žiakmi zo zahraničia, spolupráca medzi učiteľmi a rodičmi. Cieľom projektu bolo vytvorenie zmysluplných aktivít, pri ktorých žiaci získajú nielen vedomosti, zručnosti, ale najmä zažijú radosť z vykonanej činnosti. Realizácia Zóny priateľstva s výsadbou stromov a kríkov, lavičky a edukačné tabule na spoznávanie Európy. Slovnú zásobu v troch jazykoch upevňovali v školskej kuchynke pri tradičných jedlách národov Európy. Spoznávali svetadiely a vianočné zvyky vo svete. Pritom vyrábali aj vianočné ozdoby, ktorými obdarovali tých, ktorí im pomáhajú. Pri všetkých spomínaných aktivitách získali vedomosti z finančnej gramotnosti, slovenského jazyka, anglického jazyka a geografie.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii projektu Spoločne v Európe. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
Text: Mgr. K. Jakubčová, 10.1.2023
Foto: Mgr. J.Šubertová, Mgr. A.Polanská, Mgr. I.Topoľančinová
Žiačky z chemického krúžku v Košiciach
Predvianočnú náladu si dievčatá, ktoré navštevujú chemický krúžok, vychutnali v Košiciach. Cieľom bola exkurzia v Steelparku, kde absolvovali vzdelávaciu aktivitu s názvom Tajomstvá vody. Jej súčasťou boli aj zaujímavé experimenty zamerané na skúmanie skupenstiev vody a čistenie odpadových vôd. Žiačky si takto overili svoje vedomosti z hodín chémie a fyziky. Spestrením celého nášho podujatia bola návšteva historického centra mesta s peknou vianočnou výzdobou.
text a foto: Mgr. Andrea Polanská, 21. 12. 2022
Vjanočne vichodňarske rozpravočki
Čítali ste už knihu v našom nárečí? My dnes áno. So svojimi spolužiakmi zo 6.A, 7.A a 7.B sme dnes navštívili Vihorlatskú knižnicu v Humennom. Spoznali sme pána Jozefa Jenča, ktorý takúto knihu napísal. Prečítal nám z tejto knihy úryvok z príbehu Vjanočni perňik zos „D“ u štreDku. V nárečí sme čítali úryvky aj my a nebolo to teda jednoduché. Herci z divadla KĽUD v Prešove nám jednu rozprávku aj zdramatizovali. Veľmi dobre sme sa zasmiali a pobavili. Skvelý zážitok!  Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text: Barborka Beňová, Ema Pajtašová, 20.12.2022
Foto: Mgr. Bobaľová, Mgr. Jakubčová
DFS Púpavienka opäť na pódiu
V prvej polovici decembra vystúpili deti z Púpavienky trikrát v zariadeniach pre seniorov. Vďačným divákom priniesli radosť, šťastie a predvianočnú náladu.  Svojimi koledami a vinšami tak potešili babky a dedkov, ktorým určite spríjemnili tento sviatočný čas. Tešíme sa na ďalšie folklórne stretnutia.
Text a foto: Mgr. Veronika Hrubovská, Mgr. Petra Dolobáčová, 18.12.2022
Rozprávkové Vianoce
Obdaruj svojho malého kamaráta
Začiatok týždňa nemohol pre žiakov 2.B začať lepšie. Opäť ich čakalo stretnutie s kamarátmi z MŠ Osloboditeľov. No nešlo iba o stretnutie. Každý z nich si pripravil malý darček, ktorý vlastnoručne vyrobil a z úprimného srdiečka sa navzájom obdarovali. Škôlkari nám zaspievali krásnu pesničku a predviedli chlapčenský tanec. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Andrea Macejová, 12.12.2022
DFS Púpavienka na Mikuláša
Deti z DFS Púpavienka priniesli do zariadenia pre seniorov Starinská mikulášsku atmosféru. Svojím spevom, tancom a zábavným hovoreným slovom potešili všetkých v tomto zariadení. V závere nášho vystúpenia prišiel naozajstný Mikuláš!
Text: Mgr. Dolobáčová, Mgr. Hrubovská, 9.12.2022
Foto: Petronela Albičuková
Mikulášsky výlet
Sviatok Mikuláša sa žiaci 2.B triedy rozhodli stráviť trocha netradične. Vybrali sa na „Mikulášsky výlet historickým vláčikom“ z Humenného smerom do Lupkowa. Veľmi sa tešili, lebo opäť sa stretli so svojimi kamarátmi z MŠ Osloboditeľov. Cesta vláčikom, ktorá bola pre niektorých ich prvou jazdou v živote, príjemne ubiehala, no ukázalo sa, že vláčik je naozaj už „starší pán“. Pri stúpaní do kopca si musel oddýchnuť, lebo nevládal. Keď znova načerpal sily, tak pokračoval v ceste až do tunela, kde bolo počuť detské výkriky radosti, ale i strachu, lebo sa zrazu ocitli v tme. Pri spiatočnej ceste zavítal k deťom Mikuláš spolu s čertom. A keďže boli celý rok poslušné, tak ich obdaroval sladkými dobrotami.
Viac fotografíí nájdete na našom faceboku.
Text a foto: Mgr. Andrea Macejová, 6.12.2022
Misia splnená, krabičky odovzdané do správnych rúk!
Vyslovujeme obrovské ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili do celoslovenského projektu a naplnili škatule rôzneho druhu obrovským množstvom lásky. Bolo ich presne 121.
ĎAKUJEME Vám, milí rodičia, lebo ste skvelí a obetaví!
ĎAKUJEME Vám, milí žiaci, lebo ste dobrosrdeční.
ĎAKUJEME Vám, milé vedenie školy, lebo ste ústretoví.
ĎAKUJEME Vám, milé učiteľky, lebo ste nápomocné a pracovité.
ĎAKUJEME Vám, milá pani Ulipová, lebo ste jedinečná!
Babičky a deduškovia, Vám prajeme, nech máte z darčekov aspoň takú radosť, s akou sme ich pre Vás nachystali my.
Viac fotografiíí si pozrite na našom facebooku.
Za tím ZŠ Pugačevova M. Andrejčíková, 5.12.2022
Naši deviataci na Hre proti AIDS
K 1. decembru patrí červená stužka ako symbol Svetového dňa boja proti AIDS. Aj my na Pugačevke patríme k tým, ktorých tento problém zaujíma. Žiaci deviateho ročníka sa v rámci celoslovenskej kampane Červené stužky zúčastnili na podujatí Hrou proti AIDS. Organizujeme ho už niekoľko rokov v spolupráci s RÚVZ v Humennom.
Hre proti AIDS predchádzala odborná prednáška s Mgr. Zlaticou Kožinovou o spôsoboch prenosu vírusu HIV, o prejavoch a prevencii tohto vážneho ochorenia. Pri riešení rôznych úloh, náučných aj zábavných, deviataci získané vedomosti aktívne využili. Keďže to bolo súťažné dopoludnie, máme aj víťazov. Prvé miesto získala skupina v zložení Alex Koudelka, Filip Kuľha, Katarína Lopatová, Simona Lelková a Adam Kislan.
Víťazom blahoželáme, aj keď pomyselnými víťazmi môžu byť všetci žiaci, a to najmä vtedy, keď získané informácie využijú vo svojom budúcom živote.
Text a foto: Mgr. Andrea Polanská, Mgr. Silvia Brzychcyová, 1.12.2022
Na Ondreja
Posledný novembrový deň už tradične patrí všetkým Ondrejom. Deti z Púpavienky si práve na tento sviatok pripravili krásne vystúpenie. Naši skvelí diváci si mohli vyskúšať  kúzla a čary, hádanie ženícha, či odlievanie olova. Nechýbali ani nečakané prekvapenia a zábavné situácie. Rozlúčili sme sa piesňou Ondreju, Ondreju a pevne veríme, že v nasledujúcom roku si ju opäť spoločne zaspievame.
Text: Mgr. V. Hrubovská, 30.11.2022
Foto Mgr. B. Babinová
Beseda o šikane v 7. ročníku
V pondelok 28.11.2022 zavítala k nám, žiakom 7. ročníka, pani psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom PhDr. Svetlana Kozmonová. Pripravila si pre nás informácie o šikane. Vypočula si aj naše názory na túto tému. Rozprávali sme sa o tom, ako my vnímame šikanu, ako sa môže prejavovať, aké sú jej následky. Teraz už vieme, čo všetko môže šikanovaný žiak prežívať. Neskôr sme rozobrali aj kyberšikanu - druh šikany, špecifický tým, že je realizovaný prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, najčastejšie prostredníctvom internetu či mobilného telefónu a sociálnych sietí. Dozvedeli sme sa o spôsoboch, ako môže niekto šikanovať iného. Samozrejme nechýbali ani rôzne konkrétne prípady. Ďakujeme pani psychologičke za zaujímavú besedu, ktorú sme mali možnosť absolvovať v rámci prevencie sociálno-patologických javov.
Text: Barbi Boberová (7.A), Diana Milčíková (7.A), Antónia Popčáková (7.B), 29.11.2022
Advent na Pugačevke
V nedeľu 27.11.2022 sa rozhorela prvá sviečka na adventnom venci takmer v každej domácnosti. V tomto školskom roku sme my, Pugačevkári, zvolili tému Advent a jeho hodnoty, a preto nám adventný veniec pred našou školou bude počas vianočného obdobia pripomínať rôzne ľudské hodnoty. Okrem adventného venca žiaci vytvorili aj adventnú knihu, ktorá má náhodného čitateľa povzbudiť a potešiť príbehmi či milými odkazmi. Naši najmenší žiaci tvorili anjelikov, ktorí zdobia vianočný stromček. Súčasťou adventného času sú aj naše tradičné vianočné trhy na Pugačevke, na ktorých si žiaci zakúpili rôzne darčeky, ktorými, veríme, potešia svojich najdrahších. Vyzbierané peniaze budú použité opäť pre žiakov našej Pugačevky, ktorí to potrebujú. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Jana Šubertová, 28.11.2022
Foto: Adriana Sivá, DiS.
DFS Púpavienka rozsvietila v Humennom prvú adventnú sviecu
Pri rozsvecovaní adventného venca dnes tvorila príjemnú atmosféru aj naša Púpavienka. Svojím vystúpením na námestí spríjemnila obyvateľom mesta prvú adventnú nedeľu.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, Mgr. Veronika Hrubovská, 27.11.2022
Beseda s policajtkou v 5.A a v 5.B
V stredu 23.11.2022 navštívila naše triedy 5.A a 5.B Anna Čopáková, preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom. Rozprávali sme sa o šikanovaní, kyberšikane, používaní web kamery, o trestných činoch. Pani policajtka nám poskytla informácie aj o tom, ako sa brániť pred šikanovaním. Dozvedeli sme sa, že keď uvidíme žiaka alebo skupinu detí, ktorí niekoho šikanujú, máme sa šikanovaného zastať, alebo o tom niekomu dospelému povedať. Vyplnili sme dotazník „Zamotaný v sieti?“. Následne sme dostali množstvo informácií, ako sa nezamotať do sociálnych sietí, čo tam môžeme dávať a čo by sme tam v žiadnom prípade dávať nemali. Pýtali sme sa aj na to, ako sa stať príslušníkom Policajného zboru. Dozvedeli sme sa, ako máme postupovať, ak nájdeme veci, ktoré stratili spolužiaci v škole. Určite si ich nemáme nechať, ale máme ich odovzdať triednej učiteľke. Už teraz sa tešíme na ďalšie besedy na zaujímavé témy.
Text: Timka Sklenčárová (5.A), William Krajník (5.A), Bibiána Melničáková (5.B), 24.11.2022
Aktivita "Pošli svoj odkaz"
Zvedavosť a úprimnosť sprevádzala našich žiakov pri aktivite „Pošli svoj odkaz“.  Aj s  pomocou šikovných žiakov školského parlamentu sa podarilo pozbierať odkazy a odovzdať pre každú triedu. Odkazy si žiaci ponechajú v triedach. Navzájom sa pozitívne povzbudzovali a podelili sa so svojimi zážitkami z minulého roka. Svoj odkaz odovzdali od terajších deviatakov po druhákov. Napísali, čo zažili a na čo sa môžu tešiť začínajúce ročníky. Odkazy motivovali  k práci a na vyučovaní prispeli k udržaniu pozitívnych vzťahov na škole.
Text, foto: A. Sivá DiS., 23.11.2022
Škôlkari na telesnej výchove
Minulý týždeň nás navštívili predškoláci z MŠ Družstevná. Žiaci 1.C ich zobrali medzi seba a ukázali im, ako vyzerá naozajstná hodina telesnej výchovy. Nástup, rozcvička, kruhový tréning a v závere hodiny obľúbené súťaže. Škôlkarov musím naozaj pochváliť! Boli disciplinovaní a športovo veľmi zdatní. Dokázali to aj v súťažiach, ktoré skončili remízouJ
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 21.11.2022
V kruhu prijatia
Hodiny občianskej náuky poskytujú široký priestor na aktivity smerujúce k rozvoju osobnosti našich žiakov.
Uvedomujeme si, že všetky deti majú potrebu získať pocit uznania, prijatia i pochvaly. Majú potrebu vedieť a cítiť, že si ich druhí všímajú. So žiakmi šiesteho ročníka sme sa zamerali na vlastnosti a cnosti spolužiakov, ktoré sme si povedali v „kruhu prijatia“. Primárnou úlohou bolo vysloviť a oceniť pozitívnu vlastnosť spolužiaka, povedať mu, prečo je nám blízky, čo nám na ňom imponuje.
Táto aktivita dala našim žiakom príležitosť pocítiť radosť, prijatie, ale aj možnosť naučiť sa vysloviť veci, ktoré si bežne nepovieme.
Nechýbali veľmi silné emócie, slzy dojatia, potlesk, spokojnosť i pocit bezpečia a dôvery.
V takomto vzájomnom obohacovaní budeme pokračovať aj naďalej.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 21.11.2022
Výstava žiackych prác na tému Zmysel života
V spolupráci so školským parlamentom a v rámci prevencie sociálno-patologických javov pripravili žiaci 5. – 9. ročníka pre svojich spolužiakov výstavu na tému Zmysel života. Keďže 3. novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám, zobrazili naši starší žiaci pri tejto príležitosti ich zmysel života prostredníctvom výtvarných prác, ktoré sa nachádzajú na 1. poschodí. Súčasťou tejto výstavy sú aj zaujímavé a inšpiratívne myšlienky.
Text a foto: žiaci školského parlamentu, 21.11.2022
Spoločné varenie slovenských a ukrajinských žiakov
V rámci projektu Spoločne v Európe sa ukrajinskí žiaci, ktorých  naša škola prijala, spolu so svojimi slovenskými kamarátmi stretli v školskej kuchynke pri spoločnom varení. Spoločné varenie podporuje rozvoj jazyka slovnej zásoby, rozvíja tvorivosť a kreativitu, podporuje spoluprácu a napomáha pri rozvíjaní  všetkých zmyslov. Šikovní žiaci  pomáhali úžasným  kuchárkam  Tatiane Feľtine a Marianne Stočkovej pri príprave sladkých tvarohových „varenikov“ a našich tradičných „nalešnikov.“
Veľmi nás teší, že sa akcia vydarila, spoločne sme si pochutili na tradičných jedlách slovensko ukrajinskej kuchyne a utužili vytvorené priateľstvá. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová a Mgr. Jana Koudelková, 18.11.2022
Video: Tatiana Feľtina
Spoločné varenie slovenských a ukrajinských žiakov
Pasovanie prvákov – 1.B, 1.C
 
Druhý novembrový týždeň sa na Pugačevovej škole niesol v znamení „pasovania prvákov“.  Tí, aby boli pasovaní za skutočných školákov a prijatí do prváckych radov, museli zdolať rôzne skúšky. Testovala sa múdrosť, šikovnosť, odvaha, tanečné i spevácke zručnosti.  O tom, že to všetci prváci zvládli bez najmenšieho zaváhania, niet ani pochýb. A za to ich pán riaditeľ a pani zástupkyňa pasovali veľkou ceruzkou. Na záver každý prvák zložil svoj prvácky sľub pred celým obecenstvom, ktoré nešetrilo potleskom a tým odmenilo našich malých veľkých školákov.  Prajeme vám, milí prváci, veľa chuti do učenia, trpezlivosti a úspechov v škole!
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. V. Hrubovská, Mgr. M. Gajdošová, 15.11.2022
 
Foto: Mgr. Z. Poltoráková, Mgr. M. Gajdošová, Z. Žielinská, A. Sivá, DiS.
Veda a technika je aj o zábave
Základná škola na Pugačevovej ulici v Humennom privítala v rámci týždňa vedy a techniky študentov a pedagógov z Cirkevnej spojenej školy sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Pre žiakov našej školy si pripravili množstvo zaujímavých aktivít, ktoré podnecovali tvorivosť, originálny prístup k riešeniu problémových úloh, spoluprácu v tímoch a súťaživosť. Aj keď sa predmety technického charakteru vo všeobecnosti považujú za náročnejšie, v tento deň nám naši priatelia ukázali, že veda a technika môže byť zábavná a inšpiratívna.
Spoločne sme zažili množstvo veselých momentov, ktoré boli dobrými dôvodmi na vytváranie priateľstiev a vzájomnej spolupráce. Ďakujeme Vám za príjemne strávené chvíle s vedou a technikou.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 14.11.2022
Jazykovú bariéru prekonávajú ukrajinskí žiaci s inovatívnou aplikáciou
Ukrajinským žiakom, ktorých prijala naša škola, pomáha v integrácii do vyučovania aplikácia
na učenie slovíčok WocaBee. Ukrajinskí žiaci sa v nej učia slovenský a anglický jazyk moderným a efektívnym spôsobom. Pomoc školám v náročnej situácii poskytuje od marca tohto roku zadarmo autor WocaBee – slovenský programátor Michal Ošvát. Vďaka aplikácii sa žiaci zábavnou formou veľmi rýchlo naučili základy jazyka, osmelili sa v komunikácii a rýchlejšie sa zaradili do kolektívu aj do vyučovacieho procesu. Teší nás, že žiaci sa v novom prostredí budú môcť kvalitne vzdelávať spolu s našimi žiakmi.
Text a foto: Mgr. J. Koudelková, 14.11.2022
Pasovanie prvákov 1.A
Naši prváci v dnešný deň presvedčili svojich najbližších, aj vedenie školy o tom, že už sú naozaj skutoční školáci. Pestrým programom a samotným nadšením sme presvedčili všetkých, že na to máme a pasovanie na pravého „Pugačevkára“ si zaslúžime!
Neveríte!?
Pozrite si naše video a presvedčte sa sami!
Vaši prváci
Text, video: Mgr. Beáta Babinová, Mgr. Marianna Stočková, 12.11.2022
Pasovanie prvákov 1.A
VVS na Pugačevke
Každému z nás by malo záležať na zachovaní kvality životného prostredia, v ktorom žijeme a budú žiť ďalšie generácie. V tomto duchu dnes prebehla odborná aj praktická ukážka VVS Humenné pod vedením riaditeľa Mariána Fedora a rovnako zamestnancov firmy. Vďaka tejto príjemnej návšteve na pôde našej Pugačevky sme sa dozvedeli veľa užitočných informácií, vyskúšali sme si v praxi prácu s prístrojom, ktorý napomáha pri upchatých potrubiach. Dozvedeli sme sa ako sa máme ako spotrebitelia správať, aby sme neohrozovali funkčnosť svojich kanalizačných prípojok.
Ďakujeme p. riaditeľovi a rovnako jeho kolegom, že si našli pre nás čas a strávili s nami príjemné dopoludnie.
Text: Mgr. Martina Fedorová, 11.11.2022
Foto: Mgr. Martina Fedorová, Mgr. Veronika Gavurová
 
Pugačevské dni vedy a techniky
Prvý novembrový  týždeň je už dávnejšie známy ako Týždeň vedy a techniky. Jeho cieľom je popularizovať a prezentovať vedu a techniku v povedomí celej spoločnosti a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín. V rámci tohto týždňa naša škola zorganizovala Pugačevské dni vedy a techniky, ktoré ukázali, že žiaci, malí aj veľkí, majú záujem o prírodné aj technicky zamerané vedy. Pre mladších spolužiakov tí starší pripravili rôznorodé aktivity spojené so skúmaním fyziky, matematiky, informatiky, techniky, biológie a chémie. Návštevníkov podujatia čakali matematické hlavolamy, výrobky z technickej dielne, biologické prírodniny a rôzne fyzikálne aj chemické pokusy. Veľkú radosť mali aj žiaci z humenských materských škôl, ktorí odmenili našich vedcov častokrát aj potleskom. Veríme, že sa s niektorými stretneme v prvom ročníku v budúcom školskom roku. A pre ostatných na záver malý odkaz – aj taká pekná a zaujímavá je naša škola. Tešíme sa na vás aj nabudúce. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Andrea Polanská, Mgr. Jana Šubertová, 11.11.2022
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Pugačevské Dni vedy a techniky
V krajine Slabikovo
Dnes nás v 1.A triede navštívili naši malí kamaráti z MŠ Mierová. Spoločne sme sa ocitli v krajine Slabikovo. Naši žiaci im ukázali čo všetko už zvládli od septembra. Na interaktívnej tabuli určovali prvé slabiky v slovách. Hrou „Písmenká, písmenká hýbte sa!“ si zopakovali tvorenie slabík. Pomocou didaktickej kocky vytlieskali, krokovali, vydupali či vyskákali počet slabík v slovách. No ani malí kamaráti sa nenechali zahanbiť. Ukázali nám, že aj oni vedia pracovať na interaktívnej tabuli. Na záver nášho stretnutia im učiteľky zo škôlky rozdali čokoládky KAMOŠI a my sme im zaspievali pieseň o zúbkoch a psíčkovi Rikovi. Veríme, že sa im v našej triede páčilo, a že to nebolo naše posledné stretnutie.
Text a foto: Mgr. Beáta Babinová, 8.11.2022
Futbalový zápas FK Humenné - Prešov
Dnes sa naši žiaci z Pugačevky zúčastnili na skvelom zápase FK Humenné verzus Prešov.
Napriek výsledku si žiaci užili úžasnú atmosféru a podporili náš tím hlasným skandovaním. Presvedčte sa sami. Ďakujeme za skvelý zážitok!
Text, foto, video: Genadij Lysý, 8.11.2022
Futbalový zápas FK Humenné - Prešov
5.C trieda si prezrela unikátnu zbierku stavebnice MERKUR
V pondelok 7.11.2022 smerovali kroky 5.C triedy do Vihorlatského múzea v Humennom, ktoré v tejto dobe vystavuje vo svojich priestoroch zbierku detských stavebných dielcov stavebnice MERKUR a takmer 400 malých i veľkých predmetov zostrojených z týchto kovových stavebnicových dielcov. Po vzhliadnutí všetkých prístupných exponátov si žiaci vytvorili pomocou farebných kovových plieškov, skrutiek a matíc svoje vlastné originálne diela.
Text a foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, 7.11.2022
Vystúpenie pre starých rodičov 3.B
Október je mesiacom úcty k starším. Naši tretiaci sa preto rozhodli, že svojim starým rodičom prejavia lásku, vďaku a pozornosť, ktorú si bezpochyby zaslúžia. Veď práve oni s radosťou zastupujú rodičov, užívajú si spoločnosť svojich vnúčat, odovzdávajú im životné skúsenosti a rozmaznávajú ich. Pripravili sme vystúpenie plné básní, piesní, tancov a divadelných scénok. Zažili sme popoludnie plné radostí a emócií. Zo srdiečka Vám ďakujeme starkí.
Článok: Mgr. Petra Dolobáčová, 10.10.2022
Foto: rodičia žiakov 3.B
Adaptácia žiakov 1.C
Vystúpenie pre starých rodičov 3.B
Október je mesiacom úcty k starším. Naši tretiaci sa preto rozhodli, že svojim starým rodičom prejavia lásku, vďaku a pozornosť, ktorú si bezpochyby zaslúžia. Veď práve oni s radosťou zastupujú rodičov, užívajú si spoločnosť svojich vnúčat, odovzdávajú im životné skúsenosti a rozmaznávajú ich. Pripravili sme vystúpenie plné básní, piesní, tancov a divadelných scénok. Zažili sme popoludnie plné radostí a emócií. Zo srdiečka Vám ďakujeme starkí.
Článok: Mgr. Petra Dolobáčová, 10.10.2022
Foto: rodičia žiakov 3.B
Keď nám záleží na zážitkoch detí...
V stredu večer sa naša Pugačevka opäť raz mohla  premeniť na opustený ostrov, kde si žiaci piateho a šiesteho ročníka mohli vyskúšať svoju odvahu a vyriešiť množstvo záhad, rébusov, hádaniek a indícií v anglickom jazyku. Tie však strážili tajomní obyvatelia ostrova –  hrôzostrašné strašidlá. Vojsť k nim si tak vyžadovalo veľkú dávku odvahy. Keďže žiaci ostrovom putovali v skupinách, navzájom sa povzbudzovali a pomáhali si.  
V závere ich po náročnom putovaní ostrovom čakala zaslúžená pizza. Večer sa však ešte nekončil. Z tried sa totiž stali spálne. Žiaci sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi, učiteľmi cudzích jazykov, vyzbrojení spacími vakmi, karimatkami, plyšovými hračkami a hlavne dobrou náladou ešte porozprávali a zahrali. Spať v škole bolo ďalšie veľké dobrodružstvo. Veď škola je v noci úplne iná. Tajomná a záhadná.
Cesta odvahy sa skončila raňajkami v školskej jedálni. Tety kuchárky uvarili teplý čaj a naši učitelia pripravili chutné raňajky.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc pri realizácii.
Text: Mgr. Koudelková a Mgr. Brzychcyová, 29.10.2022
Keď nám záleží na zážitkoch detí...
Našim starým rodičom
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a týždňa školských knižníc žiaci II. A pripravili pekný program pre svojich starých rodičov. V utorok 25. októbra privítali blízkych v jesennom období ich života. Krátky, ale zo srdca venovaný program zahŕňal spev, tanec a prednes básní. Dojatí starí rodičia s hrdosťou sledovali vystúpenia svojich vnukov a vnučiek. Po kultúrnom programe nasledovala chvíľa pohody. Pri chutných koláčikoch z dielní šikovných babičiek sa starí rodičia mohli medzi sebou vzájomne pozhovárať a so svojimi vnúčatami pospomínať na ich školské časy. Veríme, že sa medzi nami cítili dobre a na túto slávnostnú chvíľu im ostanú pekné spomienky. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 26.10.2022
Foto: PaedDr. Zuzana Šimúnová
Výzdoba a darčeky: Iveta Kakošová
Video: Mgr. Zuzana Krasnay - rodič
Exkurzia v observatóriu
Dňa 25.10. naši štvrtáci navštívili Astronomické observatórium na Kolonickom sedle.
Jednohlasné „WAU!" sa ozvalo sálou, keď lektor spustil projekciu s 3D efektom. Žiaci mali možnosť vidieť krátky náučný dokument „Dve sklíčka", rozšírili si vedomosti o vesmíre, prezreli si planéty Slnečnej sústavy zblízka a skúmali súhvezdia. Taktiež sa dozvedeli niečo nové o čiastočnom zatmení Slnka, ktoré práve v tento deň prebiehalo. Mali si možnosť prezrieť Tyfloplanetárium a Vihorlatský národný teleskop. Exkurziu sme ukončili krátkou prechádzkou s výhľadom na Starinu.
Text a foto: Mgr. Veronika Gavurová, 25.10.2022
Októbrové tvorivé dielničky
Dnes sme v 2.B mali vzácnu návštevu. Prišli k nám naši kamaráti z MŠ Osloboditeľov so svojimi p. učiteľkami Nelkou a Jankou. Už od rána sa druháci nevedeli dočkať vzájomného stretnutia, aby spolu s predškolákmi príjemne strávili dopoludnie a zažili veľa zábavy. Škôlkari im ukázali svoje zručnosti. Kreslili, spievali a vyrábali papierových pavúčikov. Druháci im ochotne pomáhali a práca išla všetkým od ruky. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Andrea Macejová, 24.10.2022
Zažiť krásu všednosti
Základná škola na Pugačevovej ulici v Humennom patrí do neveľkej skupiny škôl na Slovensku, ktoré vo vzdelávacom programe ponúkajú environmentálnu výchovu ako samostatný predmet. Úlohou environmentálnej výchovy je komplexný rozvoj poznatkov, myslenia a postojov žiakov tak, aby konal múdro a citlivo v prospech ochrany života vo všetkých jeho formách, aby vedel prijímať zodpovednosť za svojej konanie a žil dobrovoľne skromne, únosne zaťažujúc životné prostredie.
Jednou z najväčších výziev v tomto úsilí je otázka vzbudenia záujmu o túto problematiku, vedieť rozprávať jazykom mladých. Ak sa spoločne máme niečo nové naučiť, zmeniť svoje zmýšľanie, postoje a konanie, vyžaduje si to od nás osobnú zaangažovanosť, uplatňovať inovatívne prístupy, využívať moderné technológie a najmä nechať žiakov hľadať východiská a tvorivo pristupovať k riešeniu úloh, poskytnúť im priestor na prezentáciu svojho nazerania na svoje okolie.
Spoločne so žiakmi piateho ročníka sme sa rozhodli, že sa na všedné veci nášho životné prostredia pozrieme cez objektív digitálnej techniky. Inovatívny a zároveň individuálny prístup je vo výsledku našej práce ohromujúci. Prostredie, v ktorom sa denne pohybujeme je fascinujúce. Stačí sa pozerať trochu inak, pozornejšie, nájsť si priestor a čas na pozorovanie, skúmanie a osobný zážitok.
Ponúkame Vám teda výsledok našej práce, aby ste i vy mali možnosť poznať nepoznané, vidieť prehliadané, skúsiť neskúsené, no najmä zažiť krásu všednosti.
Text: Mgr. J. Andrejčík, 24.10.2022
Foto a video: žiaci piateho ročníka, Mgr. J. Andrejčík
Zažiť krásu všednosti
Misie aj u nás doma
Cieľom tejto aktivity bolo motivovať a naučiť našich žiakov pomáhať iným deťom. Na hodinách geografie sme sa učili o chudobných štátoch Afriky, ktoré sú odkázané na našu pomoc. Aj tento rok sme zakúpili misijné čokoládky (dvakrát dobrá čokoláda). Ich kúpou sa však naša úloha ešte len začala. Vyrobili sme si svoje obálky a napísali list našim najdrahším. Zakúpenú čokoládku s listami sme zalepili a odovzdali našim blízkym. Posolstvo aktivity Milión detí sa modlí ruženec bolo jednoznačné. Modlili sme sa za deti sveta a našich rodičov. A tak sa svetové misie uskutočnili aj u nás doma. Lebo nie je nič krajšie, ako vyčariť úsmev tým, ktorých ľúbime.
Text: žiaci 6.A, 22.10.2022
Foto: Mgr. K. Jakubčová, Mgr. V. Megelová
Beseda Ukáž jedlu, kto je pán
Dnes našu školu navštívila p. Lobová z Úradu verejného zdravotníctva, ktorá našim žiakom porozprávala o správnych stravovacích návykoch a zdravom životnom štýle. Zdravý životný štýl je také správanie, ktoré ho nepoškodzuje, ba práve naopak, ktoré ho podporuje. Žiaci sa naučili ako sa stravovať, pochopili aké je dôležité pravidelné stravovanie, dostatok pohybu a spánku.
Nech jedlo je vašim liekom a liek vaším jedlom.
Text: Mgr. Martina Fedorová, 21.10.2022
Foto: Mgr. Iveta Šepeľová
Jabĺčkový deň
 
Žiaci v 2.B počas dnešného „Jabĺčkového dňa“ pracovali na rôznych aktivitách, pri ktorých zažili kopec zábavy a dozvedeli sa mnoho zaujímavosti o jablkách. Jabloň je údajne najstarší ovocný strom na svete. V súčasnosti existuje minimálne 7000 odrôd jabĺk. Ak by ste skúšali každý deň iný druh, trvalo by vám to 19 rokov. Dali ste si už dnes jabĺčko? Tak neváhajte, pretože iba takto objavíte jeho blahodarné účinky na naše zdravie.
 
Dobrú chuť s jabĺčkami!
 
Text a foto: Mgr. Andrea Macejová, 21.10.2022
V kráľovstve zdravia
Žiaci I.A triedy sa dnes ocitli „V KRÁĽOVSTVE ZDRAVIA“. Počas celého dopoludnia plnili rôzne úlohy súvisiace so zdravým životným štýlom. Zábavnou formou si zopakovali prebraté písmenká, čísla a ich bodkovú symboliku, pripravili si ovocné pávie pierka a upiekli jablkové muffiny. Verím, že žiaci dnes spoločne prežili kopec zábavy. Viac fotografii nájdete na našom facebooku - album 1, album 2.
Text a foto: Mgr. B. Babinová, 19.10.2022
Historici v akcii
Jéj! Wau! Čo to je? Aj ja chcem! Takéto nadšenie sa dnes ozývalo na hodine dejepisu v 5.A. Ocitli sme sa v malom múzeu, v ktorom bolo výnimočne dovolené dotýkať sa exponátov. Naši historici sa zoznámili s historickými prameňmi rôzneho druhu a naučili sa ich správne zatriediť do jednotlivých kategórií. Bolo to veľmi podnetné a inšpirujúce aj pre mňa, toľko nadšenia sa v škole len tak nevidí. Tešíme sa na ďalšie aktivity.
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 18.10.2022
„Prváci „varia“ lepšie ako štvrtáci“
16.10. si pripomíname Svetový deň výživy. Pri tejto príležitosti si žiaci zasúťažili podľa známeho televízneho formátu „Prváci „varia“ lepšie  ako štvrtáci“. Vďaka žiakom a ochote rodičov sa prinesené produkty ovocia a zeleniny premenili  na učebné pomôcky, ktorými podporili zdravý spôsob života našich žiakov. Počas dnešného tematického dňa žiaci vytvárali Zdravý jedálny lístok, snažili sa rozlúsknuť  Zdravé hádanky, prešli celú Abecedu zdravia, vytvorili výstavku a ochutnali svoje sladké aj slané výtvory. V závere sme našich najmenších naučili báseň Chcem byť zdravý....   Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.
Text: Mgr. M. Fedorová, 17.10.2022
Foto: Mgr. M. Gajdošová
Vychádzka na hodine biológie
Vraj je lepšie raz vidieť ako viackrát počuť. Pre skúmanie prírody to určite platí. Preto sa žiaci 5.A zúčastnili na vychádzke do blízkeho areálu Hotelovej akadémie, kde na malom priestore rastie až 8 druhov ihličnatých a listnatých stromov. Pre poznávanie našich drevín nie je nič lepšie ako ich ukázať naživo. Keďže je jeseň, žiaci si všímali najmä rozmanité zmeny farieb listov. Mohli si urobiť aj fotografie, z ktorých zhotovíme peknú triednu prezentáciu. Toto poznávanie drevín všetci piataci ukončia herbárom listov našich stromov a kríkov. Práce vyhodnotíme a najlepších aj odmeníme.
text a foto: Mgr. Andrea Polanská, 16.10.2022
Chemický krúžok aj na školskom dvore
Naša činnosť je veľmi pestrá. Väčšinou pracujeme v moderne vybavenej chemickej učebni. Niektoré pokusy však môžeme realizovať aj na našom školskom dvore. Tak sa nám to podarilo tento týždeň, na čerstvom vzduchu a za krásneho slnečného počasia. Pokusy boli viac demonštračné, ale dievčatám sa veľmi páčili a zároveň sa presvedčili, že chémia je zaujímavá a niekedy až adrenalínová veda. Vidieť zubnú pastu pre slony alebo nebezpečné faraónove hady predsa nie je len tak. Nečakanou návštevou pre nás boli aj žiaci zo ŠKD. Verím, že aj im sa takéto hokusy-pokusy páčili.
Text: Mgr. Andrea Polanská, 13.10.2022
Foto: Barbora Baníková
Odkaz starkým - Ľúbime Vás…babka, dedko…
V estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska dnes zazneli z úst našich recitátorov Zuzky Tkáčovej a Adriana Haníka nádherné básne. Predniesli ich humenským seniorom s láskou a citom. Veď je mesiac október - tak si pripomínajme dôležitosť našich starkých. A možno by sme to mohli robiť častejšie…aj po celý rok!
Text a foto: Mgr. P. Dolobáčová, 12.10.2022
Priateľstvo je vzácny dar
Dnes sme sa so žiakmi 2.A rozprávali o tom, akým veľkým darom je mať skutočného priateľa. V spoločnom kruhu priateľstva vyjadrovali svoje pocity, čo pre nich kamarát znamená, čo na ňom najviac obdivujú, prečo ho majú radi. Zároveň vyslovili úprimné vyznania tomu, komu poslali klbko priateľstva. Nakoniec všetci vytvorili pavučinu ako symbol spolupatričnosti a vzájomnej náklonnosti. Tento zážitok posilnili kreslením srdiečok, ktorými obdarovali svojho kamaráta.
Text: PaedDr. Z. Šimúnová
Foto: PaedDr. Z. Šimúnová, Mgr. I. Topoľančinová
Jaskynní maliari
Dnes sme so žiakmi 6.B odštartovali cyklus zážitkových hodín z dejepisu. Spoločne sme sa preniesli do obdobia praveku. Trieda sa premenila na veľkú jaskyňu a prácou v skupinách sa nám podarilo vytvoriť nádherné jaskynné maľby. Vzájomná spolupráca, spoločné nápady a chuť pracovať aj v duchu arteterapie priniesli očakávané výsledky. Tešíme sa na ďalšie zážitky.
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 29.9.2022
Európsky deň jazykov 2022
Začiatok posledného septembrového týždňa sa opäť niesol v duchu cudzích jazykov a oslavy Európskeho dňa jazykov. Žiaci druhého ročníka si na hodinách angličtiny vytvorili svoje vlastné „passporty“ EÚ. Starší žiaci prepojili prácu s anglickými úrovňovými čítankami s najnovšími výdobytkami modernej techniky a vyhľadávali v knihách rôzne slová podľa pokynov v angličtine. Z nájdených slov potom podľa fantázie, ale aj gramaticky správne vytvárali vety. Neskôr s použitím prekladačov tieto vety prekladali do rôznych jazykov. Niektorí zase využili medzipredmetové vzťahy a prostredníctvom anglického jazyka získavali nové vedomosti z geografie. Do slepej mapy "Blank map" dopĺňali názvy krajín, jazier a známych oblastí v Spojenom kráľovstve.
Nezabudli sme ani na zoznámenie sa s jazykmi, ktoré sa používajú v EÚ – zoznámenie sa so  základnými frázami – „Ďakujem.“, „Dobrý deň.“ „Ako sa máš?“, počítanie do 10 v jazykoch jednotlivých štátov EÚ či priradenie jednotlivých jazykov k štátom EÚ na mape.
Žiaci tiež absolvovali kvíz o anglicky hovoriacich krajinách, sledovali film o britskej panovníčke kráľovnej Alžbete II. a kráľovskej rodine – následne prebehli rozhovory o zistených poznatkoch a žiaci sa dozvedeli o výnimočnosti tejto panovníčky. Vyučujúci cudzích jazykov si pre žiakov pripravili rôzne kvízy, tajničky, krížovky či osemsmerovky. Niektorí tiež dopĺňali slová do pesničiek, opakovali si abecedu písaním slov na chrbát a hádaním, o aké písmeno ide (back writing). Určite zaujímavou súčasťou tejto oslavy cudzích jazykov bolo aj rozhlasové vysielanie, ktoré si pre našich žiakov pripravili žiaci 8. ročníka. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 29.9.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Deň eura a finančnej gramotnosti
Dňa 23.9.2022 sme si na druhom stupni našej školy pripomenuli Medzinárodný deň eura (24.9.) spojený s Medzinárodným dňom finančnej gramotnosti (8.9.). Vyučovanie na hodinách matematiky sme spestrili rôznymi aktivitami a súťažami, ktorých cieľom bolo prehĺbiť a upevniť finančnú gramotnosť. Žiaci pracovali v skupinách a riešili rôzne modelové situácie. Mladší žiaci nakupovali potraviny pre svoje rodiny, starší žiaci sa zaoberali šetrením a investovaním financií. Žiaci si nakoniec uvedomili, že peniaze nie je vhodné minúť len na vlastné aktuálne potreby a zážitky, ale mali by myslieť aj na budúcnosť.
Text: Mgr. J. Šubertová, 25.9.2022
Deň otvorených dverí Technických služieb
Naši Pugačevkári sa dnes dozvedeli veľa nového o triedení odpadu, kompostovaní a mali možnosť si aj poobzerať viacero áut Technických služieb mesta Humenné. Žiaci si vyskúšali tiež skladanie kartónových škatúľ, presádzanie rastlín a domov odchádzali so sadeničkami krásnych kvetov. Dnešný piatok bol pre nás veľmi obohacujúci.
Text: Mgr. V Hrubovská, 23.9.2023
Foto: Mgr. Gavurová, Mgr. Dolobáčová, Mgr. Macejová
Zdravé zúbky
V dnešné septembrové dopoludnie priniesla na našu školu pani Lobová z RÚVZ v Humennom veľa zaujímavých informácií o detských zúbkoch. Spolu s našimi najmenšími sa porozprávali o starostlivosti o detské zuby, prevencii kazov a ukázali si aj správnu techniku čistenia zubov. Tak milí prváci, nech vás nikdy netrápia boľavé zúbky!
Text a foto: tr. uč. 1. ročníkov, 19.9.2022
Dni mesta Humenné
Dňa 7. 9. 2022 navštívili žiaci 5.C triedy v rámci DOD Mestský úrad v Humennom. Zástupca primátora Ing. Ondrej Babjarčík ich v zasadačke mestského zastupiteľstva privítal a oboznámil s fungovaním MsÚ. Taktiež si pripravil aj nejaké otázky súvisiace s mestom Humenné a ten, kto vedel správne odpovedať, získal zaujímavú cenu. Žiaci 7.A triedy navštívili Vihorlatskú knižnicu, v ktorej ich čakala zaujímavá prehliadka, v rámci ktorej zavítali aj na miesta, ktoré verejnosti nie sú inak prístupné. Nasledovala tvorivá dielňa na tému „Knižnica o 100 rokov“.
Text a foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, Mgr. Veronika Bobaľová, 9.9.2022
Nezabudnutí susedia
V tomto roku sa druhýkrát uskutočnilo celoslovenské spomienkové podujatie „Nezabudnutí susedia“. Zapojilo sa do neho veľa miest a obcí na Slovensku, ktoré si pripomenuli obete, záchrancov a zároveň smutné 81. výročie prijatia Židovského kódexu. Dňa 8.9.2022 smerovali naše kroky do CVČ Humenné. Aj my, žiaci 9.A triedy, sme si tu pripomenuli pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí, napr. o živote Anny Frankovej, o počte obetí, o nacistoch, o rasovom násilí počas 2. svetovej vojny, ale aj o tých, ktorí prekonali strach či ľahostajnosť a pomáhali v ťažkej dobe. Celkovú atmosféru dotvorila a emócie vystupňovala kapela Young Voices svojím emotívnym vystúpením. Na záver sme si vypočuli príhovory zaujímavých osobností. Myslím, že to pre nás všetkých bolo určite poučné a nezabudnuteľné.
Text: Nina Hužvárová, 8.9.2022
VITAJTE MILÍ PRVÁCI!
5. september otvoril  brány našej školy i našim novým žiakom „NAŠIM PRVÁČIKOM“. Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa Mgr. Petra Vachulu a poslanca Prešovského samosprávneho kraja Ing. Ondreja Mudreho  naši malí prváci prvýkrát vstúpili do svojich tried. Želáme im, aby sa ich túžby splnili, aby sa v našej škole cítili dobre, aby okrem učenia zažili i kopec radosti a našli si veľa dobrých kamarátov. Všetky fotografie si pozrite na našom faceboku. - album 1, album 2.
Text: Mgr. B. Babinová, 5.9.2023
Foto: Mgr. J. Andrejčík, A. Sivá, DiS.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah