AKTIVITY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
AKTIVITY 2

AKTIVITY 1   AKTIVITY 2
Zo struny na strunu 2021 - okresné kolo
Dňa 11.6.2021 sa v priestoroch skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“. Našu školu reprezentovali najúspešnejší speváci školského kola: Harakaľ Martin - 2.C, Čorná Petronela - 3.A, Vasilenková Viktória - 3.B, Sabovová Kiara - 4.B, Parnicová Júlia - 6.C a Jakubčová Laura - 8.B.
Záštitu nad podujatím prevzal a diplomy malým spevákom odovzdal predseda poroty - tanečný pedagóg a choreograf doc. Vladimír Marušin, ArtD. Vydarené podujatie obohatil aj detský folklórny súbor Chemloňáčik a folklórny súbor Chemlon Humenné.
Keďže výsledky, a tým aj žiaci vystupujúci v galaprograme pri príležitosti 50. výročia založenia folklórneho súboru Chemlon Humenné budú známe až neskôr, ostáva nám len popriať našim súťažiacim veľa šťastia a poďakovať im za vzornú reprezentáciu školy.
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 14.6.2021
Príbeh hudby  – Opera letí!
To je tretie pokračovanie úspešného cyklu koncertov Bratislavského chlapčenského zboru. Tento výnimočný koncert sa uskutočnil 7. júna 2021 v online priestore a jeho krásne melódie popretkávané zaujímavým hovoreným slovom sa ozývali aj chodbami našej Pugačevky. Dôležitosť kultúry a umenia v živote nielen dospelých ale aj detí má nezastupiteľnú úlohu. Nám sa dnes podarilo vďaka dirigentovi a moderátorovi koncertu Gabrielovi Rovňákovi ml. zažiť neopakovateľný umelecký zážitok. Ďakujeme a veríme, že už čoskoro budeme môcť odmeniť potleskom výkony umelcov aj v hľadisku skutočného divadla.  
Text a foto: Mgr. Veronika Hrubovská, 7.6.2021
Projekt FAST
Naši žiaci sa zapojili do celosvetového projektu a získali sme certifikát. Okrem podpory zo strany známych slovenských osobností, sa o projekte dozvedelo čoraz viac  ľudí, lekárov, zdravotných sestier, ktoré túto iniciatívu vzdelávať deti  na školách veľmi vítajú.
Text: Petronela Čorná, 7.6.2021
Koleso šťastia
Dnes sa žiaci 4. ročníka zúčastnili súťaže Koleso šťastia. Päťčlenné družstvá si medzi sebou zmerali sily. V prvej časti súťaže preukázali svoje vedomosti v rôznych oblastiach. Hľadali ukryté slová vo vetách, riešili logické úlohy, preverili si znalosti z cudzieho jazyka a taktiež z nášho nárečia. Popasovali sa s hádankami, ľudovými piesňami a hrdinami rozprávok. Nechýbali ani zaujímavosti zo zvieracej ríše. V druhej časti potrebovali veľkú dávku šťastia pri točení kolesa, aby padla čo najvyššia bodová hodnota. Všetci členovia družstiev sa veľmi snažili, no víťazstvo si napokon vybojovalo družstvo zo 4.A triedy.
text: Mgr. Andrea Macejová, 2.6.2021
foto: Mgr. Erika Lukáčová
Pugačevkári čítajú
Uplynulý mesiac prebiehala na našej škole čitateľská akcia, ktorej cieľom bolo odporučiť prečítanú knihu ostatným spolužiakom. Mnohí žiaci naozaj radi čítajú, a preto sa do tejto aktivity s chuťou zapojili. Spomedzi všetkých zúčastnených dnes pani riaditeľka vyžrebovala siedmich šťastlivcov, ktorí získali pekné ceny. Na priebeh žrebovania dohliadala odborná porota, ktorú tvorili milovníčky kníh Laura Jakubčová z 8.B a Liliana Čurlejová z 9.A.
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!
Ela Haníková, 1.B, Oliver Mríz, 1.B, Michaela Sivá, 4.A, Amália Ščerbová, 4.A, Antónia Popčáková, 5.B, Barbora Beňová, 5.B, Štefan Kasarda, 7.B.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 2.6.2021
Pugačevkári spoznávajú ako žijú deti sveta
Naši Pugačevkári putovali dňa 26.5. 2021 po celom svete. Pripomenuli si krásne slovenské zvyky a tradície, spoznávali život detí rôznych kultúr a svoje putovanie zakončili v Amerike. My sme na našom školskom ihrisku postavili veľký TEEPEE stan, ktorý budú môcť využívať všetky deti našej Pugačevky. Ďakujeme za pomoc a prejavenú dôveru.

Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 28.5.2021
Deti sveta
Piataci sa testovali zo slovenského jazyka a matematiky
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v období od 3. mája do 28. mája 2021 pripravil ponuku testov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v systéme e-Test pre žiakov 5. ročníka základných škôl.
Tieto testy sú určené na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov, a zároveň umožňujú efektívne identifikovať nedostatky v dôsledku dištančného vzdelávania.
Naša škola túto ponuku, samozrejme, využila. Žiaci 5. ročníka sa testovali v dňoch 20. a 21. 5. 2021 z oboch predmetov. V časovom limite 60 minút riešili testy obsahujúce 30 úloh. V testoch sa žiaci popasovali s rôznymi úlohami. V niektorých zapisovali výsledky riešenia a odpovede, v niektorých vyberali správnu odpoveď zo štyroch možností. Výsledky testovania z oboch predmetov jednotlivým žiakom ukázalo, v ktorých tematických celkoch je potrebné učivo ešte precvičiť a upevniť.
Text a foto: Mgr. Monika Trembuľáková, 21.5.2021
Folklórne popoludnie
Včerajší deň bol pre nás naozaj výnimočný! Náš spev a radosť z tanca rozohnal všetky mraky a my sme konečne mohli vyjadriť lásku k tradíciám a folklóru, ako sa patrí! VEĽKÁ VĎAKA patrí Folklórnemu súboru Chemlon a Pánovi Viktorovi Hnátovi, ktorí vniesli obrovský zážitok a profesionalitu do nášho programu. Deti boli úžasné a vystupovali ako ozajstní junáci a devy!
Drahí rodičia! Ďakujeme Vám za spoluprácu a pomoc s folklórnou vizážou detí! Program bol plný spevu, tanca a farieb. Tešíme sa, že po tak ťažkom období pre nás všetkých, mohli deti zažiť niečo tak veselé a výnimočné. Každý, kto má záujem, si môže pozrieť reportáž v Humenskej televízii, ktorú určite prezdieľame na našej stránke a dokonca bude možnosť prečítať si o nás v Podvihorlatských novinách.
Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.
 
Text: Zuzana Dušáková, 20.5.2021
Foto: ZŠ Pugačevova
Pugačevkári čítajú, Pugačevkári odporúčajú!
Knihy sú skvelé, otvárajú nám brány do čarovných svetov, zabúdame pri nich na starosti každodenného života, s ich hrdinami prežívame dobrodružstvá, lásky aj sklamania, stávame sa múdrejšími... Je dobré, ak si k nim vždy vieme nájsť cestu.
Na prvom poschodí našej Pugačevky, pri počítačových učebniach máme nástenku, ktorú vyrobili deviataci z opadavého materiálu. Žiaci na ňu pripínajú svoje tipy na dobré knihy, ktoré prečítali a odporúčajú ich aj svojim spolužiakom. V blízkosti nástenky sme umiestnili geograficko-rozprávkový minikvíz,  kde majú Pugačevkári možnosť zopakovať si so známymi rozprávkovými postavami hlavné mestá Európy.
Všetci žiaci, ktorí sa o svoje čitateľské zážitky podelia, budú 1. júna zaradení do žrebovania o pekné ceny.
Tak hurá do čítania!
Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 13.5.2021
Príjemné s užitočným
Dnešné teplé počasie sme na hodine anglického jazyka využili trochu netradične. Učebňu sme vymenili za krásny školský dvor a v tieni stromov sme sa venovali edukačným hrám. Je to  skvelá metóda na precvičenie učiva, rozvoj komunikačných schopností a myslenia.
Žiaci súťažili na čas v družstvách a prešli mnohými úlohami.  Triedili, spájali, určovali ... . A aj keď  všetky družstvá mali približne rovnaký čas, ten nebol dnes dôležitý. Dôležité bolo precvičovanie učiva a získavanie nových vedomostí v hravej a príjemnej atmosfére, učenie bez stresu so šťastnými a spokojnými žiakmi.
Text a foto: Mgr. Jana Koudelková, 12.5.2021
Deň matiek 3.B
 
Milá mamička,
nech Ti tento deň prinesie toľko šťastia a radosti, koľko lásky Ty sama rozdávaš svojim najbližším po celý čas!
Text: Mgr. B. Babinová, 9.5.2021
Video: Mgr. M. Trembuľáková
Deň matiek 3.B
Deň matiek v 3.A
 
Básničkou a kytičkou potešili svoje drahé mamky žiaci 3.A triedy.
Videoprezentácia: Mgr. Monika Gajdošová
Deň matiek 3.A
Deň matiek
Milé mamičky,
dovoľte mi, aby som Vám k Vášmu milému sviatku zaželala najmä pevné zdravie, veľa lásky a radosti z Vašich detí a rovnako dostatok síl na Vaše dôležité a nezištné poslanie, ktoré tu máte.
Byť mamkou je obrovský dar a zodpovednosť. Ale aj mnoho najkrajších životných okamihov, ktoré nikdy nevymiznú z vašich sŕdc.
Prajem Vám, aby ste ich vždy zažívali s láskou a pokorou. Prajem Vám, aby ste na svoje deti boli vždy hrdé.
Krásny deň matiek!
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, 8.5.2021
Deň matiek
Angliký jazyk kreatívne
Gramatika je neoddeliteľnou súčasťou výučby anglického jazyka. Žiaci ôsmeho ročníka si neobľúbené gramatické časy zopakovali a upevnili formou projektu. Rozdelení na dve skupiny vytvorili fiktívny zaľúbený pár a vymysleli ich „príbeh lásky“. Svoje práce odprezentovali a v závere hodiny mali priestor na vzájomné sebahodnotenie a spätnú väzbu.  Objektívne zhodnotenie vlastnej práce, ale i práce iných považujeme za jednu zo sociálnych zručností, ktoré sú potrebné v každodennom živote.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 7.5.2021
AKTIVITY 1   AKTIVITY 2
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah