AKTIVITY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

AKTIVITY

PUGILAND - Športový deň
 
Posledný táborový deň sa niesol v znamení športu. Žiaci si vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti. Súťažilo sa v týchto športových disciplínach: beh 4x10m, sed - ľah, hod medicimbalom a skok do diaľky.  V poobedňajších hodinách sme sa presunuli do zábavného parku Eiffelko, kde sa žiaci do sýtosti vyšantili. Po ceste naspäť do školy sme si pochutili na chutnej zmrzline. Vzhľadom nato, že všetci žiaci boli výnimoční a dosiahli veľmi dobré výsledky, tak si domov odniesli Certifikát o absolvovaní Dňa športu a medailu za 1. miesto. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Pedagogický dozor 12.7.2024
PUGILAND – Morské oko
 
Plánovanou aktivitou bola turistická vychádzka okolo najväčšieho sopečného jazera na Slovensku a zároveň národnej prírodnej rezervácie, v ktorej platí 5. najvyšší stupeň ochrany. Každá skupina dostala 7 PRAVIDIEL slušného turistu, alebo „Ako sa správať v prírode, na horách, pri jazerách a nepokaziť zážitok ostatným?“ Turistika viedla po modrej značke okolo Morského oka.  Sladká ľadová odmena bola príjemným osviežením tohto tropického prázdninového dňa. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text  a foto: Mgr. Iveta Šepeľová a Mgr. Monika Gajdošová, 11.7.2024
PUGILAND – Po stopách zaujímavostí mesta
 
Siedmy deň letného tábora mal za cieľ spoznať pár pamiatok a zaujímavostí nášho mesta. Zamerali sme sa na mosty. Navštívili sme Galériu pod mostom, nový cyklomost a najstarší Valaškovský most, ktorému hovoria aj „bratranec“ Eiffelovky. Deti sa osviežili zmrzlinou a pozreli si aj miniatúru vojaka Švejka pri Fontáne lásky. Po chutnom obede sme vyrábali maľby a medaily na pamiatku. No najviac zábavy sme si užili pri súťažiach. .Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Stanková a Mgr. Mažeriková, 10.7.2024
PUGILAND – Westernový deň
 
Šiesty deň letného tábora sa niesol v štýle westernu. Na ranči Súhrady boli pre deti pripravené atrakcie ako je streľba z luku, hod podkovou, hádzanie lasom, hobby horsing, jazda na koni a iné zaujímavé hry vo voľnej prírode. Deti si dnešný deň veľmi užívali a tešili sa z aktivít, ktoré si mohli vyskúšať. Z ranča sme všetci odchádzali plní dojmov, zážitkov a nových poznatkov o prírode. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Pedagogický dozor westernového dňa, 09.07.2024
PUGILAND – Deň človeka a prírody
 
Trošku vedecky, ale samozrejme najmä hravo a veselo sa začal druhý turnus nášho letného tábora Pugiland. Dopoludnie bolo venované podujatiu, ktoré pre našich žiakov pripravili zamestnanci a dobrovoľníci Slovenského červeného kríža so sídlom v Humennom. Žiaci boli pútavo opakovane informovaní o vážnych poškodeniach zdravia, ale aj obyčajných poraneniach, s ktorými sa môžu osobne stretnúť aj počas týchto prázdnin. Najdôležitejšie bolo pochopiť správny postup pri poskytovaní prvej pomoci. Po obede v školskej jedálni a krátkom oddychu žiaci absolvovali druhú časť programu – rôzne stanovištia zamerané na poznávanie prírodnín. Pracovali vo viacerých skupinách a spoločným úsilím plnili zadané úlohy: určovanie ihličnatých a listnatých drevín, pestovaných plodín, húb, triedenie živočíchov, poznávanie lesnej zveri podľa ich stôp, ale aj triedenie odpadov. So všetkým sa počas prázdnin môžu stretnúť. Všetci boli veľmi šikovní a bolo vidieť, že si zo školských lavíc ešte veľa pamätajú. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Polanská, Ing. Šestáková, 8.7.2024
Letný tábor v Archeoparku
 
Štvrtý deň Letného tábora umožnil našim žiakom cestovať v čase. Jediné živé archeologické múzeum v prírode na Slovensku – Archeopark v Hanušovciach nad Topľou nám ponúklo možnosť nielen vidieť, ale aj zažiť návrat do najstarších ľudských dejín. Jednoduché remeselné činnosti  ako napr. tkanie, práca s keramikou, výroba drôtených šperkov, streľba z luku, mletie obilia a iné, si žiaci mohli prakticky vyskúšať. A že sa im takéto cestovanie v čase naozaj zapáčilo, o tom niet najmenších pochýb. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto:  Mgr. Hrubovská, Mgr. Babinová, 4.7.2024
PUGILAND – Tretí deň
 

PUGILAND – Deň hier
 
Najmladší Pugačevkári absolvovali táborový utorok, ktorý dostal označenie Deň hier. Hlavným a jediným pravidlom tohto dňa bolo hrať sa. Žiaci sa venovali rôznym spoločenským, tímovým, vedomostným hrám, pri ktorých získali okrem schopnosti spolupracovať v skupine, aj množstvo vedomostí. Dopoludnia sme sa tiež nechali očariť rozprávkovým filmovým predstavením Čarovná lienka a Čierny kocúr vo filme v rámci Letného prázdninového festivalu. Napriek nepriaznivému počasiu sme spoločne prežili super deň plný zábavy a smiechu.
 
Text a video: Pedagogický dozor Dňa hier, 02.07.2024
Letný tábor 01
 
Našou Pugačevkou sa aj počas letných prázdnin rozliehajú radostné výkriky. Začal sa letný tábor Pugiland. A témou prvého dňa bol Detský sen. Pripravili sme si pre vás video z dnešného dňa. Príjemné pozeranie a my sa už tešíme na zajtrajší deň v tábore.
 
Text a video : Mgr. Veronika Bobaľová, 1.7.2024
Posledný zvonček

NIEKEDY STAČÍ
RUKA, KTORÁ ICH DRŽÍ,
UCHO, KTORÉ ICH VYPOČUJE,
SRDCE, KTORÉ ICH POCHOPÍ.
Video: Mgr. J. Andrejčík, A. Sivá, DiS., 28..6.2024
Rozlúčka deviatakov
 
Foto: Mgr. J. Andrejčík, 26..6.2024
Deň s matematikou
 
V pondelok 24.6.2024 žiaci 4. ročníka našej školy zažili Deň s matematikou. Na školskom dvore riešili hravou formou rôzne typy úloh, ktoré pre nich pripravili vyučujúce matematiky spolu so žiakmi 9. ročníka. Zástupcovia jednotlivých tried pracovali v skupinách, navzájom si pomáhali. Zahrali si matematické pexeso, riešili sudoku, sčítacie pyramídy, naučili sa indické násobenie. Nechýbalo ani stavanie stavieb z kociek, upratovanie čísel podľa zadaných podmienok, či doplnenie tajničky pomocou riešenia úloh. Súťaž vyvrcholila kvízom, v ktorom žiaci preukázali svoje vedomosti z oblasti matematiky.
Tešíme sa na vás, milí štvrtáci, v 5. ročníku.
Text a foto: Mgr. J. Šubertová, 25.6.2024
Púpavienka v MŠ Tyršova
 
Posledným vystúpením v tomto školskom roku sa deti z DFS Púpavienka predstavili na milom vystúpení v MŠ Tyršova. Úžasné výkony našich folkloristov zaujali všetkých divákov. Prvý letný deň sa skutočne vydaril a my môžeme spokojne kráčať letu oproti. Vidíme sa s Púpavienkou v novom školskom roku!
 
Text a foto: vedúce DFS Púpavienka, 20.6.2024
Triedny výlet 6.A a 6.B: Nezabudnuteľné zážitky a zábava
 
Každý z nás sa teší na koniec školského roka a triedny výlet, ktorý prináša zaslúžený oddych po mesiacoch učenia sa. Tento rok sme mali obzvlášť skvelý výlet, ktorý bol plný zábavy a nezabudnuteľných zážitkov. Prvou zastávkou na našej ceste bola návšteva Múzea špeciálneho školstva v Levoči. Tu sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o histórii a vývoji špeciálneho školstva na Slovensku. Ďalšou zaujímavou časťou výletu bolo bludisko Čertova skala, kde sme sa rozdelili do skupín a hľadali cestu von. Bludisko bolo nielen vzrušujúce, ale aj poučné, pretože sme museli spolupracovať a používať logiku na nájdenie správnej cesty. Večer patril spoločenským hrám na hoteli aj v jeho areáli. Užili sme si množstvo smiechu a zábavy. Druhý deň sme navštívili Nestville Park, v ktorom sme sa zoznámili s procesom výroby čokolády a whisky. Videli sme ako sa tieto produkty vyrábajú od začiatku až po konečný produkt. Najväčšiu radosť nám priniesla možnosť vyraziť si  mincu. Výlet sme zakončili návštevou nákupného centra Eperia v Prešove. Nakúpili sme si drobnosti, naobedovali sa a oddýchli si po dni plnom dobrodružstiev. Bol to skvelý spôsob, ako zakončiť školský rok a rozlúčiť sa so spolužiakmi pred letnými prázdninami. Sme veľmi vďační našim triednym učiteľkám, že pre nás pripravili takýto zážitok,  na ktorý budeme dlho spomínať.
 
Text: Sklenčárová Timka 6.A, 18.06.2024
Foto: Mgr. Liana Gógová, Mgr. Zlatica Krajníková
Piknik v parku
 
Pekné a horúce počasie posledných júnových dní nás vylákalo do mestského parku. Žiaci  v príjemnom chladnejšom prostredí oddychovali na dekách a vychutnávali si maškrty, ktoré si priniesli. Pani vychovávateľky so žiakmi zhodnotili priebeh celého školského roka v rámci ŠKD, žiaci diskutovali, čo sa im najviac páčilo.
 
Foto a text: Klubáči, 20.6.2024
Našim prváčikom
 
Vďačnosť má veľkú silu. Slovo ďakujem je jedným z najkrajších a najsilnejších slov. Za čo všetko môžeme byť vďační v tomto školskom roku? S našimi prváčikmi sme spomínali na prvé školské dni. Boli plní očakávaní a odhodlania naučiť sa všetko potrebné. S úsmevom sme si pripomenuli aj naše prvé stretnutie. No a dnes? Dnes sú naši prváčikovia vďační za mnohé. Každý žiak vpisoval do svojej „škatuľky“, čo všetko ho potešilo v tomto školskom roku.
Krásne odkazy venovali rodičom, pani učiteľkám, vychovávateľkám, či svojim spolužiakom. Ďakujeme aj Vám milí žiaci. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
 
Text a foto: Mgr. Z. Čurlejová, ŠPT,  20.6.2024
Rozvoj finančnej gramotnosti
 
Dňa 19.06.24 sa na našej škole uskutočnila aktivita pre žiakov 9-tych ročníkov - Rozvoj finančnej gramotnosti v praktickom živote. Formou prezentácie a odborného výkladu Ing. M. Kruľovej a aktivizačného kouča J. Grameta žiakov oboznámili s tým, ako hospodáriť s financiami v praktickom živote.
 
Text a foto: žiaci 9. ročníka, 19.6.2024
Zrkadlo spoznávania
 
So žiakmi 5.B triedy sme aktivitou „zrkadlo spoznávania“ rozvíjali spolupatričnosť, pozitívne hodnotenie, oceňovanie a sebahodnotenie. Počas spoločnej diskusie sme opisovali  svoje pozitívne vlastnosti.
Využili aj sebakritické myslenie, ktoré nás motivuje byť lepšími a robiť veci lepšie. Veríme, že sa pri spoločných rozhovoroch, diskusiách s našimi žiakmi budeme stretávať aj naďalej.
 
Text a foto: Mgr.  Strížová, 18.6.2024
Školský výlet - Areál Pohody
 
8.A sa na výlet do Brestova vybrala, spať tam už aj hneď ostala. Po chutnom obede sme prechádzku mali, hríby a kvietky sme si nazbierali. Celý deň sme sa všetci zabávali a večer sme bez mobilov dokázať vydržali. Na móle sme oddychovali, ba aj šachy či karty hrali. A bola aj diskotéka, tance, spevy a boľavé kolienka. Mohli sme všetci ostať ešte pár dní, bolo nám dobre. To sme jednoducho MY!
 
Text a foto: žiaci 8.A triedy, 18.6.2024
Prvý rok za nami...
 
Prvý ročník zvládli múdre sovičky s prehľadom. Naučili sa množstvo nových vecí a zažili veľa milých okamihov. Za perfektné zvládnutie im patrí veľká pochvala. Ďakujeme rodičom, že nám boli veľmi nápomocní počas celého školského roka.
 
Text a video: Mgr. Martina Fedorová a Iveta Kakošová, 18.6.2024
Prvý rok za nami...
Deviataci na rozlúčkovom školskom výlete
 
Milou príležitosťou na jedno z posledných spoločných stretnutí deviatakov bol školský výlet v dňoch 13. a 14. júna v  lokalite Zemplínska šírava. Ubytovaní sme boli v hoteli Chemes. Ten ponúkol žiakom veľa možností na oddych, športové aktivity aj zábavu. Žiaci využili hotelový bazén a celý areál hotela. Zaujímavá bola aj vychádzka do okolia a pohľad na vodnú nádrž. Zábavnou časťou bola najmä opekačka a aj napriek nepriaznivému počasiu si ju deviataci vo veľkom užili. S množstvom zážitkov sme sa šťastne vrátili domov. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. A. Polanská, 16. 6. 2024
Foto: Mgr. J. Andrejčík
1. školský výlet PRVÁKOV...
 
... sa naozaj vydaril.
Moderné, bábkové predstavenie PINOKIO v Bábkovom divadle v Košiciach, v úžasnom prevedení  hercov a ich bábok bol odmenou za celoročné snaženie našich úspešných prvákov a tretiakov. Poučný, čarovný a zábavný  príbeh o dobrodružstvách dreveného chlapca menom Pinokio, ktorý je známy svojim dlhým nosom si zamilovali nielen prváci a tretiaci, ale aj my dospelí. Bábkarský kumšt sme všetci ocenili tak ako to bolo v predstavení – taliansky: „velikánska, bravúrna potlesk“.
Prehliadka historického mesta a výstava motýľov bola vydarenou bodkou za dnešným výletom.
 
Text a foto: p. učiteľky 1. a 3. roč.,  14.06.2024
 
Za ľudovými tradíciami
Dňa 13.06.2024 sa žiaci 5. A a 5. B triedy vybrali spoznávať ľudové tradície a remeslá do malebnej obce Topole.  Krásne prostredie a milí ľudia v nás už od začiatku vyvolávali príjemný pocit, ktorý umocnila autentická ukážka spojená s prípravou a pečením chleba, rezaním dreva, hrnčiarstvom, mlátením obilia a pečením zemiakových lokší. Po namáhavej práci si žiaci pochutnali na vlastnoručne pripravených dobrotách.  Veríme, že sa žiakom dnešný výlet páčil a zážitkovou formou tak získali nové skúsenosti a zručnosti.
Text: Mgr. Mária Čorná, 14.6.2024
Foto: Mgr. Jana Šubertová
Druháci na výlete v Poloninách
 
Tam, kde líšky chodia dávať dobrú noc a kde slnko ráno vychádza najskôr, tam sa boli naši druháci osobne pozrieť. A že je to krajina skutočne zázračná, to by vám už teraz vedeli povedať celkom jasne.  Symbolickými dverami do Polonín vstúpili naši druháci do nádherného sveta plného prírodných krás a vzácností. Tento kraj pripomína skutočnú rozprávku, veď svoj domček tam má dokonca aj deduško Večerníček.
 
Text: Mgr. V. Hrubovská, 14.6.2024
Foto: triedne učiteľky 2.ročníka
Deň Rusínov

Dvanásty jún sa oslavuje ako Deň Rusínov Slovenska. Spolu so žiakmi zo 6.A triedy sme si na hodine občianskej náuky tento deň pripomenuli vo veľkom štýle. Aj vďaka banerom, ktoré škole v spolupráci s mestom Humenné zapožičalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, o.z. sme formou skupinovej práce naštudovali a spracovali život a tvorbu osobností rusínskej medzivojnovej histórie. Každá pracovná skupina vytvorila krátky referát o živote a diele osobnosti a následne ho prezentovali a poučili ostatných. Aby to nebolo len vážne, spolu sme si lámali jazyk a učili sa základné pozdravy v rusínskom jazyku, vypočuli si rusínske piesne v podaní Mužského speváckeho súboru Rusinija a iné rusínske ľudové piesne.
Aktívnou i zábavnou formou učenia sme si tak pripomenuli niekoľko významných osobností, ktorí sa svojím talentom a životným dielom presadili ako spisovatelia, sochári či maliari. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 12.5.2024
Národný park PIENINY
 
Tohtoročný školský výlet siedmakov bol kombináciou turistiky, histórie, kultúry a zábavy.  Hlavným cieľom bolo spoznávanie  Národného parku PIENINY.  Bohatý program sme začali krásnou  prechádzkou  z obce Červený Kláštor  popri rieke Dunajec do obce Lesnica. Poobede sme navštívili  Staroľubovniansky hrad. Po výdatnej večeri v hoteli pokračoval náš program v športovo – kultúrnom duchu. Najprv sme si  zašportovali na ihrisku pred hotelom a večer, ako sa na správny výlet patrí , aj zatancovali. Druhý deň sme navštívili jedno krásne miesto - Čokoládovňu v Nestville Parku.  Ochutnávka niekoľko druhov čokoládových pochúťok a odlievanie si vlastných čokolád už len dochutili skvelý výlet. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Žiaci siedmeho ročníka, 11.6.2024
Beseda s Katarínou Škorupovou
 
Dnes sa žiaci 5. A a 5. B triedy zúčastnili besedy, ktorá sa konala vo Vihorlatskej knižnici v Humennom so spisovateľkou a prekladateľkou Katarínou Škorupovou. V úvode besedy spisovateľka predstavila svoju životnú púť, ktorá bola od detstva spojená s písaním rôznych príbehov. Žiaci sa dozvedeli, ako vzniká kniha, kto všetko sa podieľa na jej tvorbe a príprave. Následne autorka predstavila žiakom jednotlivé knihy a ich hrdinov, ktorí sú až obyčajne neobyčajní. Po ukončení besedy si žiaci mohli zakúpiť knižné tituly s venovaním a podpisom od autorky.
 
Text a foto: Mgr. Mária Čorná, Mgr. Veronika Bobaľová, 11. 06. 2024
3.A na potulkách košickým letiskom

Dnes, 10.06.2024, sme navštívili košické letisko. Vďaka pánovi Dudičovi sme sa dostali do zákutí letiska, kam bežná verejnosť nemá povolený vstup. Nahliadli sme tam, odkiaľ polícia monitoruje pohyb na celom letisku. Tu si žiaci mohli prezrieť kamerové záznamy, podržali si samopal či vyskúšali váhu nepriestrelnej vesty. Následne sme sa vybrali pozorovať to, akou rýchlosťou vzlietajú či pristávajú lietadlá. V Múzeu letectva sme obdivovali unikátne exponáty, ktoré približujú históriu letectva a vývoj lietadiel, od počiatkov lietania až po nedávnu minulosť. Žiaci tiež preskúmali hasičské autá, ktoré slúžia pri zásahoch na letisku. V neposlednom rade nás fascinovala ukážka psovoda a jeho psa pri vyhľadávaní drog v batožine. Tento skvelý deň sme zakončili posedením pri dobrom jedle. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Ivana Šuľáková, 10.6.2024
Svetobežníci zo 6.C
 
Vo štvrtok ráno (6.6.2024) sa 15 cestovatelia zo 6.C stretli na humenskej stanici, aby odštartovali svoju dobrodružnú jazdu smer Bojnice. Po niekoľkohodinovej ceste dorazili do vytúženého cieľa. Počas troch dní mali možnosť spoznávať toto nádherné kúpeľné mestečko. Zavítali do Domu ilúzií, zoznámili sa s históriou Bojnického zámku, na vlastné oči videli slony, opice, medvede a iné zvieratá v najstaršej v ZOO na Slovensku, stratili sa a opäť sa našli v zrkadlovom bludisku, či napili sa z liečivého prameňa v slávnych kúpeľoch. Nechýbali však ani každodenné športové aktivity, návštevy miestnych reštaurácií a ochutnávka špecialít v prevádzke McDonald´s v neďalekej Prievidzi. V sobotu dopoludnia ich stihla potešiť spanilá jazda historických vozidiel Bojnická Lipa kráľa Mateja 2024. No a večer po 64 hodinách spoločne strávených chvíľ sa svetobežníci plní zážitkov šťastne vrátili domov. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. S. Brzychcyová, 9.6.2024
Foto: žiaci 6.C, Mgr. S. Brzychcyová, Mgr. R. Brzychcy
Škola v prírode - 4. deň - Štrbské pleso - Diskotéka
Škola v prírode - 3. deň - Hrebienok - Bilíkova chata - Rainerova chata - Zamkovského chata
Škola v prírode - 2. deň - Belianska jaskyňa
Škola v prírode - 1. deň - Tatranská Lomnica
Pugačevský majáles

Dňa 31.5.2024 sa v popoludňajších hodinách zmenili priestory našich telocviční na miesto plné tanca, zábavy, súťaží a spoločne strávených chvíľ. Žiaci 5. – 9. ročníka sa konečne dočkali svojho vytúženého MAJÁLESU. Nechýbalo ani občerstvenie. To s láskou pripravili mamičky, babičky i pani kuchárky. Dôležitou súčasťou tejto školskej akcie, ktorú organizovali žiaci školského parlamentu, bola aj tombola i vyhlásenie kráľa a kráľovnej. Kráľom a kráľovnou Pugačevského majálesu sa stali Oliver Šnurik a Barbora Beňová. Do tomboly cenami prispeli i Cukráreň Katka, Kníhkupectvo Čas na ticho a Eiffelko – Detský zábavný park. Majáles nebol len príležitosťou na zábavu a súťaženie, ale aj príležitosťou na posilnenie puta medzi žiakmi a budovanie pozitívnej klímy v škole. Viac fotografií a videá nájdete na našom facebooku - album 1, album 2, video.
 
Text: Mgr. S. Brzychcyová, 31.5.2024
Foto a kamera: Mgr. M. Andrejčíková, Mgr. V. Ševecová, B. Baníková
Na našej planéte nám záleží
 
Dňa 28.mája sa na školskom dvore uskutočnili environmentálne aktivity pre žiakov 5. ročníka. V spolupráci s pracovníčkou CHKO Východné Karpaty Ing. Annou Mackovou sme pripravili 10 stanovíšť, na ktorých žiaci plnili rôzne zaujímavé úlohy – triedili odpad, poznávali prírodniny, stopy zvierat, huby, dreviny, motýle, lúštili tajničku, riešili úlohy, prenášali vodu... Žiaci rozdelení do 10 družstiev museli úlohy splniť v určitom časovom limite. Niektorým sa darilo viac v poznávaní prírodnín, iným na hubách, ďalší boli rýchlejší pri prenášaní vody, ale myslím, že každého niečo zaujalo.
Veľké ďakujem patrí našim deviatakom, ktorí usmerňovali, vysvetľovali a hodnotili súťažiacich a svoju úlohu zvládli veľmi dobre.
A komu sa darilo najviac? Z 5.A to bolo družstvo Korytnačky ( B. Vachulová, K.Vachulová, P. Lipová, N.Tokárová, F. Albičuk) a Čmeliaky (J.Kuneš, Š. Lelič, J. Pipák, K. Šandor).  
V 5.B sa boli najlepší Sýkorky (D.M.Roman, Z. Vadilová, D. Širá, D.Poľačko, N. Šmidová) a Vydry ( J. Hrubovský, N. Čurlejová, D. Durňáková, F. Sabol)
Aby sme zachovali našu prírodu a všetko živé v nej, je potrebné ju poznať. Ak ju budeme poznať, budeme ju chrániť. Ak ju budeme chrániť, ochráni aj ona nás.
 
Text a foto: Ing. Jana Vajsová, 29.5.2024
Voľba povolania
 
Na dnešnej prednáške o voľbe povolania a kariérovom poradenstve sme v 8.A a 8.B triede privítali Mgr. M. Čukalovskú z Centra poradenstva a prevencie v Humennom.
Voľba povolania je dôležitým krokom v živote každého mladého človeka a týka sa už žiakov základnej školy. Tento proces totiž v sebe zahŕňa zodpovedný prístup k vzdelávaniu a následný výber strednej školy, ktorý do významnej miery ovplyvní ďalšie smerovanie a uplatnenie sa absolventov stredných škôl na trhu práce. Dnešné stretnutie bolo aj priestorom kladenia si mnohých otázok, na ktoré spoločne hľadali odpovede, získali cenné rady a podporu, aby už čoskoro mohli urobiť dôležité rozhodnutie pri výbere strednej školy.
Ôsmaci zistili, že voľba povolania je aj o tom, čo ich baví, v čom sú dobrí, čo ich napĺňa a robí šťastnými. Zistili, aké kroky vedú k úspechu a ako sa môžu pripraviť na budúce povolanie už na základnej škole.
 
Text a foto: Mgr. J. Andrejčík, 29.5.2024
Reštaurácia Misericordia s Petrom Kuriškom
 
Priateľstvo, čas, láska či odpustenie. Tieto kľúčové slová boli súčasťou nášho stretnutia s Petrom Kuriškom v našej školskej knižnici, ktorá sa na istý čas stala reštauráciou slova. Prítomní si mohli z nášho denného menu objednať čaj pokoja, minerálku tichú či buchty plnené radosťou. Čakala ich práca s Bibliou a priestor reštaurácie naplnili povzbudivé a radostné myšlienky. Prežili sme radostné chvíle a nášmu vzácnemu hosťovi ďakujeme za úprimné slová a za čas, ktorý nám venoval.  A čo by ste si z nášho menu (je medzi fotkami) vybrali vy?
 
Text a foto: Mgr. K. Jakubčová, Mgr. J. Šubertová, 27.5.2024
Deň rodiny a školy
 
Dňa 25. mája sa na našej Pugačevke opäť uskutočnilo podujatie s názvom Deň rodiny a školy, ktoré má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Nepochybne je to dôkaz toho, že spolupráca medzi rodinou a školu je založená na vzájomnej dôvere, úcte a ochote vypočuť si druhú stranu. Aj tento rok si naši žiaci pripravili pre hostí pestrý program, ktorý zahŕňal hovorené slovo, ľudové tradície i moderné tance. Po ukončení programu boli pre žiakov a rodičov pripravené športovo-zábavné aktivity, po ktorých absolvovaní sa súťažiaci mohli posilniť chutnými dobrotami. Ďakujeme, že ste boli súčasťou dnešného krásneho podujatia!
Viac fotografií nájdete na našom facebooku - album 1, album 2, album 3.
 
Text a foto: ZŠ Pugačevova, 25.5.2024
Deň rodiny a školy 2024
Plavecký výcvik tretiakov
Žiaci 3.ročníka absolvovali dvojtýždňový plavecký výcvik, počas ktorého sa naučili využívať získané základné plavecké zručnosti v rôznych podmienkach, ako je splývanie, dýchanie do vody, pohyby dolných a horných končatín, nácvik súhry plaveckých spôsobov, súvislé plávanie krátkych vzdialeností.
Okrem toho prežívali radosť z pobytu vo vode, zažili množstvo hier a súťaží a tí najlepší sa v posledný deň postavili aj na stupne víťazov.
Mgr. Martina Fedorová, Mgr. Marianna Stočková, 25.5.2024
Plavecký výcvik tretiakov
Bábkové divadlo Šípková Ruženka
 
Kúzelné chvíle trávené s bábkovým divadlom, oponou a marionetami dnes zažili žiaci prvého stupňa, ktorí sa zúčastnili predstavenia Šípková Ruženka. Bábkové divadlo u detí rozvíja predstavivosť, kreativitu a fantáziu a je taktiež vynikajúci prostriedok na zdokonalenie slovnej zásoby.
Predstavenie bolo veľmi milé, poučné a vtipné.
 
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, 20.5.2024
Bábkové divadlo Šípková Ruženka
DFS Púpavienka na Deň matiek
 
Pri príležitosti osláv Dňa matiek prišli deti z Púpavienky rozveseliť aj mamky a babky v Zariadení pre seniorov. Zábavné hovorené slovo, spev a tanec vyčarili úsmev na tvárach našich starkých. Takéto stretnutia sú pre nás veľmi vzácne. Ďakujeme, milé mamky i babky, že vás máme.
 
Text a foto: Mgr. Veronika Hrubovská, Mgr. Petra Dolobáčová, 20.5.2024
Vďačnosť za našich blízkych s blahoslavenou Ankou Kolesárovou

Žiaci 9. a 7. ročníka sa v rámci NBV zúčastnili vo Vysokej nad Uhom ďakovnej púte za svoje rodiny, kde im svoju pozornosť a čas venoval otec Pavol Hudák a mladí dobrovoľníci. Spoločne všetci odchádzali z miest života Anky plní povzbudenia, vďačnosti za svoj život, za rodinu a za krásu všedných dní.  Záver tejto púte pre všetkých bol jednoznačný:  Nech žijeme všetci s pokojom a radosťou v srdci a nech v každom našom domove víťazí myšlienka: ,,Každého, kto k nám zavíta, náruč lásky privíta."
Text a foto: Vďačnosť za našich blízkych s blahoslavenou Ankou Kolesárovou
 
Text a foto: Vyučujúce NBV, 19.5.2024
Junior IT-čkári učia spolužiakov
 
V mesiacoch marec a apríl sa stali Junior IT-čkári učiteľmi Informatiky. Žiakov 3. a 4. ročníka učili pracovať s robotickými stavebnicami LEGO® education SPIKE™ Essential 6+, ktoré sú určené pre žiakov prvého stupňa. Svojich spolužiakov zo 6. ročníka zase učili pracovať s robotickými stavebnicami LEGO® education SPIKE™ Prime 10+, ktoré sú určené pre žiakov druhého stupňa.
LEGO stavebnice boli zakúpené vďaka podpore z grantového programu Nadácie Orange Digitálna budúcnosť 2023/2024.
Každý Junior IT-čkár mal na starosti jednu dvojicu spolužiakov. Najprv pre svoju dvojicu žiakov zabezpečil tablet a stavebnicu. Potom ich oboznámil s aplikáciou SPIKE a Lego stavebnicou a následne začalo spoločné skúmanie, objavovanie a programovanie. V knižnici bol čulý pracovný ruch keď každá dvojica sústredene skladala a programovala podľa zadaných inštrukcií. Všetci zanietene pracovali a po každom úspešne zvládnutom projekte predviedli, čo naprogramovali. A naši mladí učitelia boli na svojich zverencov právom pyšní.
O tom, že hodiny Informatiky s Lego stavebnicami zaujali každého žiaka aj žiačku, svedčili nielen sústredenie pri práci a úsmevy na ich tvárach ale aj otázky, či na ďalších hodinách Informatiky budeme zase pracovať s Lego stavebnicami. Odpoveď ÁNO bola prijatá s nadšením.
 
Text a foto: Mgr. Zlatica Krajníková, 16.5.2024
Po stopách štátov hokejových MS
 
Dňa 10.5.2024 si v areáli našej školy pri príležitosti začiatku MS v hokeji 2024 pripravili starší žiaci pre svojich mladších spolužiakov zaujímavé aktivity. Počas piatkového dopoludnia mohli navštíviť takmer všetky štáty, ktoré sa zúčastňujú tohto športového sviatku, a to Česko, Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, USA, Veľkú Britániu, Fínsko, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Kazachstan, Poľsko, Slovensko i Kanadu. Dozvedeli sa o nich mnohé informácie, zahrali si hokej, florbal, futbal i basketbal, skladali puzzle, hrali pexeso, farbili, lepili, hádali slová, vytvárali správne dvojice, hľadali cestu z bludiska a mnohé iné. Starší žiaci si na chvíľu vyskúšali úlohu učiteľov a mladší sa pri nich určite zabavili. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 10.5.2024
Foto: Mgr. S. Brzychcyová, Mgr. K. Jakubčová
Najdlhší detský pozdrav pre mamičku
Ďakujeme za lásku, čas, objatie, úsmev, obetavosť ...
Najdlhší detský pozdrav
Beseda s Adrianou Totikovou
 
Beseda s Adrianou Totikovou bola dnes posledným otočením kľúča v úžasnom festivale "Ako sa rodí divadlo". Žiaci 6.A boli dnes súčasťou besedy, ktorou sa  uzavrel cyklus workshopov a vzdelávaní a to odovzdaním kľúča späť na pôdu Pugačevky.
Festival bol obohacujúci. Spojili sme sily a nápady...a tak sa zrodilo divadlo. Ďakujeme Adriane za podnetné rady a úžasnú spoluprácu
 
Text a foto: Mgr. Liana Gógová, 6.5.2024
Na peršoho mája...

Táto pieseň znela posledný aprílový deň pod oknami našej Pugačevky. Spievali ju deti z Púpavienky a pritom postavili krásny máj. Nech nás teda poteší na srdci a to nielen v máji, ale po celý celučičký rok.
 
Text a foto: DFS Púpavienka, 1.5.2024
Ako sa rodí divadlo – Otvorenie festivalu

Mesto Humenné nesie tento rok titul „Mesto kultúry 2024“. 29. apríl 2024 sa zapíše medzi zaujímavé a významné dni mesta Humenné, ale aj Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom, ktorá v spolupráci s Hereckým inštitútom Adriany Totikovej pripravila v priestoroch CVČ Dúha krásny otvárací ceremoniál festivalu AKO SA RODÍ DIVADLO.
Program naplnený hovoreným slovom, spevom a hudbou i divadelným predstavením všetkých prítomných hostí zaujal.
Sme veľmi vďační za to, že sme boli súčasťou otváracieho ceremoniálu a za príležitosť zažiť atmosféru divadla aj z druhej strany – zo zákulisia.
Celému festivalu i všetkým jeho sprievodným aktivitám prajeme veľa úspechov.
Viac fotografií nájdete na našom facbooku.
 
Text: Mgr. J. Andrejčík, 29.4.2024
Foto: A. Sivá, DiS.
Ako sa rodí divadlo – sprievodné divadelné predstavenie

V rámci sprievodných aktivít k festivalu Ako sa rodí divadlo sa naši žiaci zúčastnili na miniworkshope a divadelnom predstavení, na ktorom mali možnosť vzhliadnuť vtipnou formou predvedenú slovenskú ľudovú rozprávku v podaní hercov z Divadla na Sídlisku z Prešova o Janovi, ktorý k rozumu prišiel a zlého človeka na dobré obrátil.
Viac fotografií nájdete na našom facbooku.
 
Text: Mgr. J. Andrejčík, 29.4.2024
Foto: A. Sivá, DiS., Mgr. J. Andrejčík
Deň Zeme na Pugačevke

Tak ako každý rok, aj tento sme si pripomenuli sviatok našej planéty. Oslava to bola veľkolepá. Na návštevu prišli sokoliari Majstra Vagana zo Starej Ľubovne a svojím vystúpením uchvátili našich prvostupniarov. Medzi pozvanými boli aj lesníci z VLM Kamenica nad Cirochou, ktorí priniesli na Pugačevku veľmi cenné dary v podobe množstva informácií, zážitkového učenia i zábavy. Ďakujeme všetkým zúčastneným a našej planéte prajeme, aby zažila ešte mnoho takých vydarených aktivít ako bola táto.
 
Text: Mgr. V. Hrubovská, 25.4.2024
Foto: zúčastnené p. učiteľky
Ako pomáhame nášmu mestu počas Dňa Zeme
 
22. apríl je spojený s celosvetovou oslavou Dňa Zeme. Naši žiaci 8. ročníka oslavovali prácou. V koordinácii s pracovníkmi z Technických služieb mesta Humenné sa podieľali na zbieraní odpadkov a vysádzaní okrasných bylín aj drevín vo vybraných častiach mesta. Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa na skrášľovaní životného prostredia nášho pekného mesta.
 
Text: Mgr. A. Polanská, 22.4.2024
Foto: Mgr. V. Megelová, Ing. J. Vajsová, Mgr. G. Lysý, Mgr. J. Andrejčík
Plavecký výcvik 2024

Naša škola v  dňoch od 9.4.2024 do 19.4.2024 zorganizovala plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 49 šiestakov.
Cieľom výcviku pre začiatočníkov bolo naučiť žiakov zaplávať 25 metrov, Cieľom pre pokročilých plavcov bolo zdokonaliť sa v svojom najlepšom plaveckom štýle a naučiť sa ďalšie dva plavecké štýly. Ďalším obsahom výcviku boli štartové skoky, plávanie pod hladinou, hľadanie a vyberanie predmetov z dna a rôzne plavecké súťaže. Posledný deň výcviku žiaci zaplávali 25 metrov na výkon. Tento čas sa im zapísal do „mokrého vysvedčenia“, ktoré dostal na konci výcviku každý žiak.
Veríme, že plavecký výcvik bol dobrým impulzom pre žiakov k zlepšovaniu svojich plaveckých zručností.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Genadij Lysý, 19.4.2024
Foto: Inštruktori plaveckého výcviku
Deň narcisov pri Fontáne lásky
 
Deň narcisov podporila kultúrnym programom pri Fontáne lásky aj naša Pugačevka. Vystúpili Viktória Vasilenková a Sabínka Kuľhová so sólovým spevom, žiaci 2.C kreslili na chodník a žiaci 8.A zaspievali spoločnú pieseň zloženú práve na oslavu dňa narcisov od Very Karas.

Text a foto: Mgr. M. Gajdošová, 19.4.2024
MŠ Závadka na Pugačevke

Predškoláci z MŠ Závadka si prišli vyskúšať sedenie v školských laviciach už v apríli. Popasovali sa s jednoduchými zábavnými úlohami a spoznali aj nových kamarátov z 2.B. Nástup na našu Pugačevku v septembri určite hravo zvládnu. Tešíme sa na vás, milí budúci prváci!
 
Text a foto: Mgr. V. Hrubovská, 18.4.2024
Spolužiaci na vandrovke

Naši milí druháci, dokonca aj piataci, na vandrovku sa vybrali všetci spolužiaci.
Autobusom do divadla, a tam každý vajce zbadá.
Nielen vajce, ba aj raka, chlapca Huga i piráta.
Po vandrovke v divadle, nakupovať ideme. Pekné tričká, topánky, ba aj chutné kebaby. Vandrovka je na konci, lúčia sa s vami VAŠI SPOLUŽIACI.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: žiaci 5.A, 18.4.2024
Foto: ZŠ Pugačevova
O vode v škole aj v múzeu
 
Ako môže jedna téma spojiť geografiu, dejepis, biológiu aj chémiu, sa presvedčili naši siedmaci na podujatí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. O najväčšej vodárenskej nádrži na Slovensku a v strednej Európe - Starine už niečo v škole počuli. Dozvedeli sa však oveľa viac z histórie vysídľovania dedín a aj o samotnej výstavbe nádrže. Súčasťou podujatia bola návšteva prírodovednej expozície. Svojimi odpoveďami na otázky o živote vo vodách a ich okolí si žiaci zopakovali biológiu a pri riešení zaujímavých úloh si svoje vedomosti aj upevnili. Pred podujatím v múzeu sa siedmaci rozprávali aj o zdravom pitnom režime na besede s p. Kožinovou z RÚVZ v Humennom. Voda je dôležitá. Je správne sa o tom rozprávať, aby sme poznali jej význam a následne ju všade chránili.
 
Text: Mgr. A. Polanská, 11.4.2024
fotky: Mgr. J. Šubertová, Mgr. S. Brzychcyová
Opäť v divadle
 
Žiaci siedmych ročníkov si tentokrát zacestovali za kultúrou. Navštívili profesionálnu divadelnú scénu v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
Pre väčšinu z nich to bolo prvé stretnutie s reálnymi divadelnými doskami, zaujímavými kulisami, nádhernými, veľkolepými priestormi divadla i skvelými výkonmi skutočných hercov.  Stali sa svedkami trestného činu a riešili záhadu vraždy na Havershamskom  panstve i straty CD Duran Duran.
Situačná komédia Zbabraná hra ich od začiatku vtiahla do diania na scéne. S napätím sledovali veselé, neobyčajné až bláznivé pátranie po páchateľovi vraždy a, samozrejme, ako to už v dráme býva, neočakávaný záver.  Svoje poďakovanie i silné emócie  v závere vyjadrili  dlhým standing  ovation.
Návšteva divadelného predstavenia ako spôsob edukácie opäť raz ukázala, že naši žiaci majú veľmi radi takéto formy stretnutia s umeleckou literatúrou.   
 
Text : Mgr. A. Austová, 10.4.2024
Foto: Mgr. J. Koudelková, Mgr. K. Jakubčová
Rozvoj komunikačných zručností

Viete si predstaviť náš život bez komunikácie?
Asi nie...
Nemôžeme nekomunikovať, pretože už len tým že sme, komunikujeme. Komunikujeme priamo, nepriamo, verbálne, neverbálne. So žiakmi 5-tych ročníkov sme sa zamerali na komunikáciu prostredníctvom mimiky, gestikulácie a kladením otázok zábavnou formou. Spoločne sme sa učili položiť v správnej chvíli správnu otázku alebo vyjadriť svojimi gestami čo cítime, alebo načo myslíme. Komunikovali sme pohľadom, tichom, bez slov i so slovami. V týchto našich aktivitách budeme aj naďalej pokračovať a rozvíjať komunikačné zručnosti našich žiakov.
 
Text: Mgr. Katarína Strížová, 9.4.2024
Foto: žiaci 5.A a 5.B
…pretože oceňujeme aj úsmev či nezištnú pomoc

Pozvanie na posedenie pri čaji s vedením školy zažili nečakane aj títo žiaci: Sebastián Balog (4.A), Alya Godžáková (5.B), Saška Milová (7.A) či Terezka Hrubovská (8.A). Ide o žiakov, ktorí nezištne pomôžu druhým, snažia sa byť nápomocní pri akejkoľvek príležitosti, obetujú sa za druhých, či potešia svojím úsmevom. A tak sme sa ich rozhodli potešiť malým darčekom. A to je naozaj len malá čiastka takýchto žiakov. Niekedy naozaj stačí málo. A naša Pugačevka si váži aj takýchto žiakov. Ďakujeme.
 
Text a foto: Mgr. K. Jakubčová, Mgr. J. Šubertová, 6.4.2024
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Humenné o vode so šiestakmi
 
Pri príležitosti Svetového deň vody a blížiaceho sa Dňa Zeme sa v areáli školy uskutočnila prezentácia práce našich humenských vodárov, na ktorej sa zúčastnili žiaci 6. ročníka. Niektorí žiaci si sami vyskúšali svoju zručnosť. Súčasťou zaujímavého dopoludnia bola aj prednáška s video ukážkami o úprave vody v našej najväčšej vodnej nádrži na pitnú vodu Starina. Žiakov zaujalo aj vysvetlenie náročnosti čistenia odpadových vôd, ktoré každý deň vo veľkom všetci produkujeme. Voda, je súčasťou nášho životného prostredia a druhou najdôležitejšou podmienkou života. Učíme sa ju aj takto chrániť. Poďakovanie patrí všetkým, vedeniu aj zamestnancom VVS, a. s., Humenné za spoluprácu a realizáciu zaujímavého dopoludnia pre našich žiakov. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. A. Polanská, fotky: Mgr. K. Jakubčová, Ing. M. Šestáková, 6.4.2024
Zápis do 1. ročníka
 
Pozrite si galériu fotografií dokumentujúcu priebeh zápisu do 1. ročníka
 
Foto: Adriana Sivá, DiS., 4.4.2024
Nenásytná húsenička
 
Túto knihu čítali žiaci 8. oddelenia šikovným prvákom pri príležitosti Mesiaca kníh. Prečo bola húsenička nenásytná? To prváci zistili veľmi rýchlo, keď videli koľko toho dokáže jedna húsenica zjesť. Vďaka príbehu sme si zopakovali dni v týždni, pokúsili sme sa určiť, ktoré potraviny sú prospešné pre naše zdravie, ale i to, ako sa dokáže z húsenice stať krásny farebný motýľ. Napokon sme si vyrobili jednoduchú knihu, na základe ktorej smú malí čitatelia porozprávať príbeh svojim blízkym.
 
Text a foto: Mgr. Mária Kuľhová, 29.3.2024
DFS Púpavienka v MŠ Mierová a Osloboditeľov
 
Posledné vystúpenie v materských školách v tomto mesiaci bolo výnimočné. Úžasné výkony našich folkloristov potešili všetkých divákov. Príjemný pocit umocnilo stretnutie so starými kamošmi a bývalými učiteľkami našich malých umelcov.
 
Text a foto: DFS Púpavienka, 28.3.2024
Krásny Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov sme si my, členovia školského parlamentu, v spolupráci s našimi spolužiakmi pripravili pre učiteľov, asistentov učiteľa a vychovávateľov malé prekvapenie. Za ich trpezlivosť, obetavosť a snahu odovzdať nám čo najviac vedomostí, skúseností a zručností im z celého srdca ĎAKUJEME.
Text a foto: členovia školského parlamentu, 27.3.2024
ČIERNA STREDA ( škaredá, sadzová streda) a ZELENÝ ŠTVRTOK

Žiaci sa oboznámili s ďalšími tradíciami a zvykmi prežívania týchto dní. Upečený chlebík z okolia Jeruzalema, vďačnosť za chlieb a ľudskú prácu či dôležitosť spoločného stolovania. Práve takéto zvyky nám dokazujú, že bozk a objatie má byť prejavom lásky a nie zrady. Záverom dnešného dňa bola naša spoločná krížová cesta za rodičov vo farskom kostole. Deti vložili do modlitby srdce.
Škaredá streda pripomína Judášovu zradu, teda škaredý skutok.  Označuje začiatok prísneho pôstu a očisty. Celé obydlie už bolo vyčistené, všetky smeti mali byť už spálené. Na Zelený štvrtok sa poslednýkrát rozozneli zvony a organy, ktoré sa odmlčia a rozoznejú až na Bielu sobotu. Namiesto zvonov sa používajú rapkáče a klepáče. Pripravovali sa pokrmy zo zelených darov prírody (kapusta, žihľava, šťavel), aby bol človek po celý rok zdravý. Tento deň Ježiš večeral so svojimi apoštolmi. Následne sa odobral do Getsemanskej záhrady, v ktorej bol Judášom zradený.
"Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho." (A.de S. Exupéry fr.spisovateľ)
 
Text a foto: Vyučujúce NBV, 27.3.2024
Čitateľské prekvapenie
 
Žiaci 1. B a 4. B triedy si dnes užili krásnu hodinu čítania. Starší žiaci si pripravili rovesnícke učenie o tom, prečo máme veľa čítať a ako sa kniha vyrába. Štvrtáci pantomímou napodobňovali osoby, ktoré sa podieľajú na vzniku knihy. Zvedaví prváci potom dávali štvrtákom otázky a veľmi aktívne sa zapájali do rôznych zaujímavých aktivít. Veľkou odmenou všetkým boli nové kamarátstva medzi triedami, ale aj sladká odmena a medaily najlepšieho čitateľa. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. M. Stočková, Mgr. P. Dolobáčová, 26.3.2024
Prečo Modrý pondelok a Šedivý utorok?

Pomenovanie Modrého pondelka je odvodené z nemeckého názvu ,,Blauer Montag". Ide o deň striedmosti a očisty príbytkov aj duše. Gazdiné upratovali domácnosti. Počas Šedivého utorka pokračovalo upratovanie v domácnostiach. Robilo sa to nielen kvôli dosiahnutiu čistoty obydlí, ale symbolicky znamenalo aj odstránenie nečistôt v živote. Všade sa dodržiava pokoj a ticho za účelom rozjímania. My sme sa dnes s našimi druhákmi rozhodli  upratať naše nedostatky, vzťahy a poklesky. Aktivitka (práca s príbehom, klincami, drievkom...) s deťmi je motivačná aj pre nás dospelých. Príbeh hovorí o otcovi a chlapcovi. Za každý skutok, ktorý nebol hodný chvály, zabil klinec, za dobrý skutok klinec vytiahol, avšak už v dreve boli diery.
„Človek nikdy nie je taký krásny, ako keď prosí o odpustenie alebo sám odpúšťa.“ (J. Paulnem. spisovateľ)
 
Text a foto: Mgr. K. Jakubčová, Mgr. B. Babinová,  26.3.2024
MŠ Štefánikova na Pugačevke
 
Predškoláci z MŠ Štefánikova nás dnes poctili svojou návštevou. Hravo zvládli rôzne matematické zadania ako počítanie do 10, priradenie  čísla k danému počtu, rovnako zábavné úlohy, kde sa museli vyjadrovať v jednoduchých vetách, určovať  počet slabík, rozprávať krátky príbeh na základe obrázka, vymyslieť slová na danú hlásku.
Ich predškolská príprava je skutočne vynikajúca, pretože s úlohami nemali žiadne ťažkosti, za čo patrí vďaka ich p. učiteľkám.
Tešíme sa z ich návštevy a prajeme im, nech sa im rovnako darí v školských laviciach, do ktorých v septembri zasadnú.
 
Text a foto: Mgr.Martina Fedorová, 25.3.2024
DFS Púpavienka v materských školách
 
Ďalšie materské školy, kde deti z Púpavienky priniesli svojim vystúpením radosť a potešenie pre malých divákov, boli škôlky Proalergo a MŠ Družstevná. Ďakujeme za srdečný potlesk a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Vedúce a deti z Púpavienky, 25.3.2024
Radosť z čítania
 
Žiaci 3.B a 4.B triedy, pri príležitosti aktivít Marec - mesiac  kníh,  navštívili kníhkupectvo Na korze a Vihorlatskú knižnicu. V kníhkupectve sme sa rozprávali o tom, aké druhy žánrov kníh poznáme, akým procesom prechádza kniha, kým sa nám dostane do rúk. Dokonca sme zistili, koľko ľudí je potrebných k výrobe jednej knihy. V knižnici nám bolo vysvetlené, ako sa jednotlivé knihy delia do oddelení, a ako knihu v knižnici rýchlo dokážeme nájsť. A tu naši žiaci nelenili. Pomocou zadaných úloh sa snažili spoznať čo najviac kníh.
 
Text a foto: Mgr. Mária Kuľhová, Mgr. Petra Dolobáčová, 21.3.2024
Junior IT-čkári programujú LEGO stavebnice
 
Počas februára a marca začali Junior IT-čkári pracovať s robotickými stavebnicami LEGO® education SPIKE™ Essential 6+, ktoré sú určené pre žiakov prvého stupňa. LEGO stavebnice boli zakúpené vďaka podpore z grantového programu Nadácie Orange Digitálna budúcnosť 2023/2024.
Naši IT-čkári sa rozdelili do dvojíc, dostali tablet a Lego stavebnicu a po úvodnom oboznámení sa s aplikáciou SPIKE a stavebnicou, začalo skúmanie, objavovanie a programovanie. V triede to vyzeralo ako v úli. Každá dvojica usilovne pracovala vlastným tempom a s veľkým zanietením, a po každom úspešne zvládnutom projekte, nadšene predviedla, čo naprogramovala.
A prečo naši IT-čkári programovali LEGO stavebnice určené pre žiakov prvého stupňa? Pretože to budú práve oni, ktorí budú učiť svojich mladších spolužiakov, žiakov tretieho a štvrtého ročníka, programovať na hodinách informatiky.
Po zodpovednej príprave, počas ktorej sme si všetci užili veľa zábavy a radosti z objavovania, sú naši Junior IT-čkári pripravení podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti so svojimi mladšími spolužiakmi, na čo sa už veľmi tešia.
 
Text: Mgr. Zlatica Krajníková, 22.3.2024
Foto a video: Mgr. Marianna Stočková
DFS Púpavienka v MŠ Štefánikova
 
V tohtoročnom turné po materských školách v našom meste sme prvýkrát vystúpili v MŠ Štefánikova. Milé obecenstvo nás vrúcne privítalo a odmenilo nás veľkým potleskom. Tešíme sa na ďalšie vystúpenia.
 
Text a foto: Mgr. Veronika Hrubovská, Mgr. Petra Dolobáčová, 20.3.2024
ŠKôlKari na PUgačevKE

Budúci prváci z MŠ Družstevná a MŠ Osloboditeľov navštívili našu školu, žiakov z 1.A a 1.B triedy.
Aby sme deťom uľahčili prestup zo škôlky do školy, aby sa deti tešili do školy, pretože ŠKOLA je PRÍMA VECJ, pripravili sme pre ne zaujímavé stretnutie. Previedli sme ich hodinou víly Abecedy a hodinou matematiky. Prváci ich zoznámili s myškou a šaškom Jaškom, ktorí im pomáhajú pri čítaní a písaní.
Škôlkarom to išlo super. Uhádli rozprávku z básne, v omaľovanke si precvičili ručičky, ocenili úspechy najlepších čitateľov z 1.A. Skúsili si prácu s dotykovým monitorom, kde si precvičili určovanie farieb. Úžasne zvládli porovnávanie počtu a matematickú škôlku.
Sladkosť z perníkovej chalúpky, jarné výtvarné dielka prvákov budú pre škôlkarov dobrou spomienkou na ozajstnú školu.
Želáme Vám, budúci prváci, zábavný vstup do školy!
 
Text a foto: žiaci 1.A,1.B a p. učiteľky, 20.3.2024
Slávici z lavice 2024
 
Dňa 12. marca 2024 sa na Základnej škole Pugačevovej v Humennom uskutočnil 10. ročník hudobnej prehliadky spevákov populárnych piesní pod názvom „Slávici z lavice“. Prehliadky sa zúčastnili nadaní žiaci zo siedmich humenských základných škôl.
Po úvodnom príhovore pána riaditeľa Mgr. Petra Vachulu a piesni „Úsmev“  talentovaní žiaci predviedli svoje spevácke vystúpenia a ich výkony boli veľmi vydarené.
Súčasťou prehliadky bola aj odborná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: PaedDr. Pavlina Kurucová, Viera Suchá DiS. Art., Mgr. art. Matúš Jeňo a MVDr. Štefan Tóth.
Na základe hodnotenia poroty sa do zlatého pásma zaradilo 9 účinkujúcich, do strieborného pásma 5 účinkujúcich a do bronzového pásma 6 účinkujúcich. Špeciálnu Cenu poroty získala hudobná skupina Pugačevka Band zo Základnej školy Pugačevovej.
Všetci účastníci boli odmenení diplomom a zároveň každý získal aj vecný dar. Hudobná prehliadka bola realizovaná s finančnou podporou mesta Humenné.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a predviedli svoj talent a tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Tím ZŠ Pugačevova
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Slávici z lavice 2024
Predškoláci v škole

V druhý marcový týždeň prišla ku žiakom z triedy 2.B dlho očakávaná návšteva. Predškoláci zo Súkromnej materskej školy Proalergo sa prišli pozrieť do naozajstnej veľkej školy. Na našej Pugačevke sa im veľmi páčilo. Budúci prváci bez zaváhania predviedli, čo všetko už ovládajú. O tom, že im nerobia ťažkosti ani čísla, ani písmená nás presvedčili veľmi rýchlo. Tak sa na vás veľmi tešíme, priatelia predškoláci!

Text: žiaci 2.B, 12.3.2024
Foto: Mgr. Veronika Hrubovská
Predškoláci z MŠ Mierová na hodine matematiky s mravčekmi.

12.3.2024
MDŽ

Sviatočné popoludnie pripravili pre ženy naši prváčikovia, ktorí si ich uctili piesňou, básňou aj hovoreným slovom. Nezabudli na darčeky a rovnako karafiát, ktorým obdarovali nežné pohlavie. Ďakujeme za príjemné popoludnie.
 
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, Iveta Kakošová, 9.3.2024
MDŽ
Spoznávanie Talianska s Montessori
Žiaci 2.A pod vedením žiakov 7.A spoznávali mestá, pamiatky, tradičné jedlá  Talianska. Pod vedením Mgr. Katky Strížovej sa oboznámili s pozdravmi a základnými frázami v taliančine. Spoločné aktivity ešte budú mať svoje pokračovanie. Čaká nás pečenie pizze, futbal či práca s textami. Atmosféra bola priateľská a príjemná, keďže rovesnícke vyučovanie žiaci veľmi obľubujú.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. K. Jakubčová, Mgr. B. Babinová, 6.3.2024
Medzinárodný deň materinského jazyka
 
Dňa 21.2.2023 sme na hodinách slovenského jazyka a geografie pracovali s ľubozvučnými slovami v našom jazyku. Mamička, čučoriedka, ľaľa, guľôčka, cencúľ či bisťu. Čakali nás kvízy, cestovanie po Slovensku, národná hrdosť či krásna myšlienka od Š. Moravčíka na záver: ,,Slovenčina najdrahšia, ty si poklad náš. To preto, že mamkino srdce v sebe máš.“
 
Text a foto: Mgr. V. Bobaľová, Mgr. K. Jakubčová, 22.2.2024
Škola s dobrým srdcom
 
Občianske združenie Koľko Lásky udelilo našej škole čestné ocenenie Škola s dobrým srdcom.
Toto ocenenie patrí Vám, milí rodičia a priatelia školy, ktorí ste sa do tejto výnimočnej zbierky zapojili. Ďakujeme.
 
21.2.2024
Na Valentína

Na Valentína sme pre našich učiteľov upiekli Valentínske koláčiky. Predtým sme si však recept pripravili na počítači s využitím programu Canva.
 
Text a foto: Mgr. Tom
áš Savkanič, 15.2.2024
Deň bezpečného internetu
 
Deň bezpečného internetu je najvýznamnejšou a celosvetovou aktivitou siete centier bezpečného internetu Insafe, ktorá sa týka zvyšovania povedomia o online svete a jeho rizikách i príležitostiach. Vyzýva nás k zapojeniu sa, k spoločným aktivitám s cieľom urobiť internet bezpečnejším a lepším miestom pre všetkých, ale najmä pre deti a mladých ľudí. Nás, žiakov 7.B a 7.C triedy, navštívila počas tohto týždňa por. Mgr. Katarína Harvaníková. Rozprávali sme sa s ňou o nástrahách, ktoré na nás striehnu na internete. Hovorili sme aj o kyberšikanovaní a zverejňovaní rôznych informácií a fotiek na internete. Sieť nezabúda, sieť zdieľa, sieť si pamätá! Pozreli sme si aj krátke seriály o tom, že nemáme poskytovať svoje údaje cudzím ľuďom. Už vieme aj to, ako máme reagovať, keď nám príde SMS od firmy, od ktorej sme si nič neobjednali a chce od nás peniaze alebo číslo karty. Môžeme to nahlásiť na polícii.
Počas hodín informatiky v siedmom ročníku sme sa venovali aktivite: Modelová konferencia o najmodernejších aplikáciách. V 5-členných skupinách sme pripravovali prezentácie, ktorými na ďalšej vyučovacej hodine predstavíme spolužiakom nami zvolenú mobilnú aplikáciu alebo obľúbenú sociálnu sieť. V rámci odprezentovania sa máme zamerať aj na bezpečnostné riziká a nastavenia APP. Držte nám palce, nech to dobre dopadne. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Petra Kovalíková, Kiara Sabovová, Dominika Smolejová, Adela Lucia Šedzmaková (7.B), Veronika Rošková (7.C)
Foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, Mgr. Jana Stanková
ENTER micro:tour
 
V pondelok 05.02.2024 sme pre žiakov 5. a 6. ročníka pripravili workshop ENTER micro:tour, ktorého cieľom bola popularizácia programovania s micro:bitmi. Skvelé lektorky z akadémie Aj Ty v IT predstavili žiakom micro:bity prostredníctvom aktivity Labyrint, v ktorej spojili prirodzenú chuť žiakov hrať sa a chuť objavovať s micro:počítačmi.
Jednou z výhod micro:bitov je, že deti môžu spoznať ich základné funkcie aj bez počítača a počítačovej učebne. Vďaka tomu sa žiačky a žiaci celú vyučovaciu hodinu pohybovali po telocvični a s pomocou micro:bitov riešili rozličné úlohy, ktoré ich nakoniec priviedli k vylúšteniu tajného odkazu, ktorý sa skrýval za kódmi z micro:bitov.
Táto aktivita splnila náš cieľ. Žiaci sa zábavnou formou zoznámili s micro:bitmi, spoznali funkcie displeja, tlačidiel aj zapájanie obvodov inak a chcú sa o micro:bitoch dozvedieť viac. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Zlatica Krajníková, 6.2.2024
Fotky: Mgr. Mária Čorná, Mgr. Jana Šubertová, Mgr. Zlatica Krajníková
Zážitkové vyučovanie s avatarmi
 
Prepájanie  informatiky s tvorbou avatarov a ich opisom  v anglickom jazyku môže byť zábavným a efektívnym spôsobom, ako zapojiť žiakov do edukačného procesu.  Naši piataci si na hodinách informatiky sami vytvorili svojich avatarov – čiže postavy podľa svojej fantázie. Najprv sa pod dohľadom pána učiteľa na informatike naučili, ako fungujú digitálne grafické nástroje a získali základy dizajnu pri práci s obrázkami. Na hodine anglického jazyka žiaci prezentovali a opisovali svoje postavy pred triedou, čím získali príležitosť zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti, zároveň zdieľať so spolužiakmi ich tvorivé práce. Bola to zábavná hodina, pretože sme všetci boli zvedaví, aké postavy si žiaci vytvorili. Žiaci boli naozaj kreatívni, a aj odborne zvládli všetky poznatky a gramatické javy.  Veríme, že takéto postupné prezentácie podporia žiakov k tvorivosti, odvahe, kritickému  mysleniu a radosti pracovať. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Jana Koudelková Feiglová, 5.2.2024
Foto: Mgr. Ján Andrejčík, Mgr. Jana Koudelková Feiglová
Prvostupniari na korčuliach
 
Prvý polrok školského roka ubehol veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a bol tu deň odovzdávania polročných výpisov. Po ťažkej drine, učení a písomkách sme sa rozhodli našich žiakov odmeniť. Keďže polročné prázdniny boli zrušené, tak sme si urobili po svojom. Mali sme skvelý deň na korčuliach. Viac fotografií nájdete na našom facebooku
 
Text a foto: tím Pugačevkárov, 2.2.2024
Tlačová konferencia
 
Vydarená zážitková hodina občianskej náuky o voľbách a predvolebných billboardoch v 6.A mala svoje voľné pokračovanie. Tentokrát však zážitok pripravili samotní žiaci pre pani učiteľku. Zorganizovali tlačovú konferenciu víťazného tímu.
Usporiadali stoly, rozdelili úlohy a trieda bola zrazu plná diskutérov, novinárov, politikov, kameramanov, rekvizitárov, zapisovateľov, fotografov a divákov. Bolo to neskutočne úžasné a pôsobivé. Nechajme v deťoch rásť tvorivosť a predstavivosť.
 
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 1.2.2024
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah