AKTIVITY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

AKTIVITY

Európsky deň jazykov
Bez cudzieho jazyka sa v dnešnom svete nezaobídeme. Musíme preto využívať všetky dostupné možnosti vzdelávania. Dokonca aj prostredníctvom digitálnych technológii si vieme zlepšiť svoje jazykové zručnosti. Využili sme aplikáciu Duolingo na oboznámenie sa s rôznymi európskymi jazykmi. Spoznali sme jednoduchú a zábavnú formu nadobudnutia nových vedomostí.
Text a foto: Mgr. T. Savkanič, 27.9.2023
Dopravné ihrisko v Sobranciach

Dopravná výchova je veľmi dôležitá. Netušili sme však, koľko informácií môžeme získať takou zábavnou formou. Vyskúšali sme si základy jazdy na šliapacích autíčkach, simulátor prevrátenia vozidla aj simulátor alkoholu a drog.  Už vieme, aké sú dôležité pravidlá a predovšetkým zodpovednosť. Ľudský život je predsa nevyčísliteľný..
.Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Triedy: 6.A, 7.B
Text a foto: Mgr. Koudelková a Mgr. Gógová
Deň eura a finančnej gramotnosti
 
Dňa 25.9.2023 sme si na druhom stupni našej školy opäť pripomenuli Medzinárodný deň eura a Medzinárodný deň finančnej gramotnosti. Na hodinách matematiky si žiaci mohli preveriť vedomosti a zručnosti z oblasti finančnej gramotnosti. Piataci a šiestaci rozpoznávali odlišnosti na eurominciach, spoznávali ochranné prvky na eurobankovkách, nakupovali rozličný tovar. Starší žiaci riešili rôzne kvízy a zaujímavé úlohy z bežného života týkajúce sa sporenia a investovania financií. Aj takouto formou sa snažíme viesť našich žiakov k zodpovednému prístupu k financiám a podporiť ich finančné vzdelávanie.

text: Mgr. J. Šubertová, 26.9.2023
foto: vyučujúce matematiky na 2. stupni
Deň eura u tretiakov
 
24. september bol vyhlásený za Medzinárodný deň eura. Žiaci 3. ročníka si dnes pripomenuli spoločnú menu Európskej únie formou rôznych aktivít. Nakupovali v kníhkupectve, vytvárali vlastný návrh 50-eurovej bankovky, hrali hry, riešili rozličné úlohy a vytvárali „lapbooky“.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Andrea Macejová, 25.9.2023
Foto: triedne učiteľky 3.A, 3.B
Svetový deň mlieka na Pugačevke

Kravské, kozie, ovčie, sójové, mandľové, ryžové, ovsené i kokosové. Aké by ste si dali vy? Naši práci a druháci dnes ochutnali väčšinu z týchto druhov mlieka. Riešili rôzne zábavné úlohy, pexeso, puzzle aj  hádanky. Dozvedeli sa tiež veľa iných zaujímavostí o tejto najzdravšej potravine. O  tom, že sa tento deň vydaril na výbornú  niet pochýb.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: učiteľky 1 a 2. ročníka, 25.9.2023
Tajný život kníh

Odkiaľ pochádza Daniel Hevier a kto ho priviedol ku knihám? Prečo si  založil vlastné vydavateľstvo? Ako ho pomenoval a prečo? A aký má vôbec rukopis? To všetko sme sa dnes dozvedeli vo Vihorlatskej knižnici na úžasnej výstave spojenej s prezentáciou "Tajný život kníh". Stihli sme ešte výstavu krojovaných bábik - jedinečnú ukážku ľudových krojov z nášho okolia.
 
Trieda: 6.A a 6.C
Foto a text: Mgr. Gógová a Mgr. Brzychcyová, 12.9.2023
Druháci na besede

Dobrá sociálna klíma v triede je nesmierne dôležitá. Vplýva na aktivitu a motiváciu žiakov i na samotné učebné výsledky. O tom ako budovať a udržiavať pozitívnu  klímu v triede sa žiaci druhého ročníka zúčastnili dňa 12. 9. 2023 aktivity na tému „Ako predchádzať rovesníckemu násiliu v triedach.“  Pod vedením koordinátorky  ochrany detí pred násilím Mgr. Jany Buričovej a psychologičky referátu poradensko - psychologických služieb ÚPSVaR Humenné Mgr. Moniky Turcovskej sa naši druháci dozvedeli ako predísť a zabrániť takýmto nežiaducim situáciám.

Text a foto: triedne učiteľky 2. roč., 12.9. 2023
Tajný život kníh

Odkiaľ pochádza Daniel Hevier a kto ho priviedol ku knihám? Prečo si  založil vlastné vydavateľstvo? Ako ho pomenoval a prečo? A aký má vôbec rukopis? To všetko sme sa dnes dozvedeli vo Vihorlatskej knižnici na úžasnej výstave spojenej s prezentáciou "Tajný život kníh". Stihli sme ešte výstavu krojovaných bábik - jedinečnú ukážku ľudových krojov z nášho okolia.
 
Trieda: 6.A a 6.C
Foto a text: Mgr. Gógová a Mgr. Brzychcyová, 12.9.2023
Druháci na besede

Dobrá sociálna klíma v triede je nesmierne dôležitá. Vplýva na aktivitu a motiváciu žiakov i na samotné učebné výsledky. O tom ako budovať a udržiavať pozitívnu  klímu v triede sa žiaci druhého ročníka zúčastnili dňa 12. 9. 2023 aktivity na tému „Ako predchádzať rovesníckemu násiliu v triedach.“  Pod vedením koordinátorky  ochrany detí pred násilím Mgr. Jany Buričovej a psychologičky referátu poradensko - psychologických služieb ÚPSVaR Humenné Mgr. Moniky Turcovskej sa naši druháci dozvedeli ako predísť a zabrániť takýmto nežiaducim situáciám.

Text a foto: triedne učiteľky 2. roč., 12.9. 2023
Kurz ochrany života a zdravia

Viac fotografií na našom facebooku - album 1, album 2.

11.9.2023
Foto: ZŠ Pugačevova
4.B navštívila Vihorlatskú hvezdáreň

Naša návšteva hvezdárne bola veľmi poučná. Najprv sme mali prednášku o škodlivosti umelého osvetlenia, ktoré sa využíva pri osvetľovaní ulíc na celom svete. Zistili sme, ako svietiť efektívne a neničiť ekosystém. Neskôr sme ďalekohľadom pozorovali Mesiac, Slnko a Venušu. Na povrchu Mesiaca sme videli krátery a nerovný povrch.

Text: Rebeka a Šarlotka 4.B, 13.9.2023
Foto: Mgr. Petra Dolobáčová
Dni mesta Humenné

Foto: Mgr. Beáta Babinová, 7.9.2023
Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024
 
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku - album 1, album 2.
 
Foto: Adriana Sivá, DiS., Mgr. Ján Andrejčík, 4.9.2023
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah