COVID-19 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
COVID-19 - Organizácia a priebeh vyučovania
TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Príloha 11c – Čestné vyhlásenie a súhlas ZZ (6.4.2021) (pdf, 217 kB)
Príloha 11b – Informácie o dobr. súhlase ZZ (8.2.2021) (pdf, 786 kB)
Príloha 11a – Čestné vyhlásenie a súhlas ZZ (8.2.2021) (pdf, 702 kB)
Príloha 9a – Čestné vyhlásenie a súhlas ZAM (8.2.2021) (pdf, 74 kB)
Príloha 9b – Informácie o dobr. súhlase ZAM (8.2.2021) (pdf, 78 kB)
Príloha 8a – Čestné vyhlásenie a súhlas ZZ (12.4.2021) (pdf, 77 kB)
Príloha 8b – Informácie o dobr. súhlase ZZ (12.4.2021) (pdf, 80 kB)
Príloha 6 – Informačná povinnosť - Čestné vyhlásenie (6.12.2020) (pdf, 197 kB)
Príloha 5a – Podmienky vstupu do školy (6.12.2020) (pdf, 71 kB)
Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy (16.9.2020) (pdf, 32 kB)
Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (29.10.2020) (pdf, 34 kB)
Príloha 3 – FAQ ranný filter (30.9.2020) (pdf, 51 kB)
Príloha 2 – Vyhlásenie zamestnanca(16.9.2020) (pdf, 46 kB)
Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy (16.9.2020) (pdf, 32 kB)
ROZHODNUTIA MŠVVaŠ SR

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 12.4.2021, 160 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 19.3.2021, 156 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 2.3.2021, 156 kB)
Návrat do škôl 2021 (pdf, 8.2.2021, 843,85 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 8.2.2021, 167 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 4.1.2021, 476 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o obnovení vyučovania - 16.11.2020 (pdf, 13.11.2020, 434 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o obnovení vyučovania pre žiakov so ŠVVP (pdf, 2.11.2020, 459 kB), mení a aktualizuje rozh. z 23.10.2020.
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o opatreniach pre školy - 26.10.2020 (pdf, 23.10.2020, 473 kB)

USMERNENIE MŠVVaŠ SR

OPATRENIA RÚVZ SR

Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození zdravia - nosenie rúška (pdf, 29.9.2020, 111 kB)

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -  Zmena v nosení rúšok (pdf, 119 kB, 2.9.2020)
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah