COVID-19 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
COVID-19 - Organizácia a priebeh vyučovania
INFORMÁCIE - REALIZÁCIA VYUČOVANIA


TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE


HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA


ROZHODNUTIA MŠVVaŠ SR


USMERNENIE MŠVVaŠ SR

OPATRENIA RÚVZ SR

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah