COVID-19 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
COVID-19 - Organizácia a priebeh vyučovania
INFORMÁCIE - REALIZÁCIA VYUČOVANIA

ŠKOLSKÝ SEMAFOR (25.2.2022) - platnosť pozastavená od 10.5.2022
TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE


HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA


ROZHODNUTIA MŠVVaŠ SR


USMERNENIE MŠVVaŠ SR

OPATRENIA RÚVZ SR

26. VYHLÁŠKA ÚVZ SR - izolácia a karanténa osôb (26.2.2022)
262. VYHLÁŠKA ÚVZ SR - nosenie rúška (25.11.2021)
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah