COVID-19 - ZŠ PUGAČEVOVA

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
COVID-19 - Organizácia a priebeh vyučovania
ROZHODNUTIA MŠVVaŠ SR

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 4.1.2021, 476 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o obnovení vyučovania - 16.11.2020 (pdf, 13.11.2020, 434 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o obnovení vyučovania pre žiakov so ŠVVP (pdf, 2.11.2020, 459 kB), mení a aktualizuje rozh. z 23.10.2020.
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o opatreniach pre školy - 26.10.2020 (pdf, 23.10.2020, 473 kB)

USMERNENIE MŠVVaŠ SR

OPATRENIA RÚVZ SR

Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození zdravia - nosenie rúška (pdf, 29.9.2020, 111 kB)

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -  Zmena v nosení rúšok (pdf, 119 kB, 2.9.2020)
TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Príloha 6 – Informačná povinnosť - Čestné vyhlásenie (6.12.2020) (pdf, 197 kB)
Príloha 5a – Podmienky vstupu do školy (6.12.2020) (pdf, 71 kB)
Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy (16.9.2020) (pdf, 32 kB)
Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (29.10.2020) (pdf, 34 kB)
Príloha 3 – FAQ ranný filter (30.9.2020) (pdf, 51 kB)
Príloha 2 – Vyhlásenie zamestnanca(16.9.2020) (pdf, 46 kB)
Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy (16.9.2020) (pdf, 32 kB)
Príloha 1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020) (pdf, 33 kB)
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah