COVID-19 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

COVID-19

INFORMÁCIE - REALIZÁCIA VYUČOVANIA


TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE


HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA


ROZHODNUTIA MŠVVaŠ SR


USMERNENIE MŠVVaŠ SR

OPATRENIA RÚVZ SR

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah