COVID-19 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
COVID-19 - Organizácia a priebeh vyučovania
TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy (akt. 27.5.2021) (pdf, 30 kB)
Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (akt. 27.5.2021) (pdf, 52 kB)
Príloha 3 – FAQ ranný filter (akt. 27.5.2021) (pdf, 48 kB)
Príloha 2 – Vyhlásenie zamestnanca(akt. 27.5.2021) (pdf, 53 kB)
Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy (akt. 27.5.2021) (pdf, 30 kB)
ROZHODNUTIA MŠVVaŠ SR

Návrat do škôl 2021 (pdf, 3.5.2021, 1,06 MB)
Návrat do škôl 2021 (pdf, 26.4.2021, 356 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 12.4.2021, 160 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 19.3.2021, 156 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 2.3.2021, 156 kB)
Návrat do škôl 2021 (pdf, 8.2.2021, 843,85 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 8.2.2021, 167 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (pdf, 4.1.2021, 476 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o obnovení vyučovania - 16.11.2020 (pdf, 13.11.2020, 434 kB)
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o obnovení vyučovania pre žiakov so ŠVVP (pdf, 2.11.2020, 459 kB), mení a aktualizuje rozh. z 23.10.2020.
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o opatreniach pre školy - 26.10.2020 (pdf, 23.10.2020, 473 kB)

USMERNENIE MŠVVaŠ SR

OPATRENIA RÚVZ SR

Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození zdravia - nosenie rúška (pdf, 29.9.2020, 111 kB)

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -  Zmena v nosení rúšok (pdf, 119 kB, 2.9.2020)
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah