Vzdelávanie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
VZDELÁVANIE


Zoznam absolvovaných aktualizačných vzdelávaní v školskom roku 2022/2023.


Por. číslo
Názov vzdelávania
Dátum realizácie
Škol. rok
Personálne zabezpečenie
Hodnotenie
1.
Školský poriadok
5.9.2022
2022/2023
Mgr. Peter Vachula
2.
Šikana, kyberšikana a bezpečnosť používania sociálnych sietí
6.9.2022
2022/2023
Mgr. Silvia Brzychcyová
3.
EduPage testy
15.2.2022
22.2.2023
2022/2023
Mgr. Zlatica Krajníková
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah