Vzdelávanie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

VZDELÁVANIE


Zoznam absolvovaných aktualizačných vzdelávaní v školskom roku 2022/2023.


Por. číslo
Názov vzdelávania
Dátum realizácie
Škol. rok
Personálne zabezpečenie
Hodnotenie
1.
Školský poriadok
5.9.2022
2022/2023
Mgr. Peter Vachula
2.
Šikana, kyberšikana a bezpečnosť používania sociálnych sietí
6.9.2022
2022/2023
Mgr. Silvia Brzychcyová
3.
EduPage testy
15.2.2022
22.2.2023
2022/2023
Mgr. Zlatica Krajníková
4.
Práca v programe EXCEL
7.6.2023
12.6.2023
15.6.2023
2022/2023
Mgr. Ján Andrejčík


ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah