ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka - podáva žiak, ktorý sa nezúčastňoval vyučovania aspoň 3 dni (vrátane víkendu)
Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti - predkladá návštevník oprávnený vstúpiť do budovy školy, dodržuje platné hygienické a epidemiologické opatrenia.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte elektronicky z rodičovského konta cez aplikáciu Edupage alebo po prihlásení sa na stránke Edupage – modul Žiadosti/Vyhlásenia.
Ak rodičovské konto zriadené nemáte, je potrebné vyhlásenie stiahnuť, vypísať a doniesť do školy.
Všetky aktualizované dokumenty nájdete na adrese: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ alebo v sekcii COVID 19.
Letný tábor – „Hýb sa“
Dnešný posledný táborový deň sa začal vo Vihorlatskej hvezdárni, kde si žiaci vypočuli zaujímavú prednášku o našom vesmíre a jednotlivých planétach. Plní nových poznatkov a informácii sme sa presunuli do zábavného parku Eiffelko,
Táborový deň - Kreatívny workshop
Dnešok dýchal zvedavosťou, napätím, farbami, bublinkami a hudbou. Ranná rozcvička nás prebudila, veď predsa "nie sme malé detičky". Potom sme vyrábali policajné odznaky. Pohraničná polícia nám predviedla kúsky, pri ktorých sa nám zastavil dych.
Spartan Day a English Day
Sparťanskú atmosféru zažili všetci účastníci letného tábora počas dnešného dňa. Naši šikovní žiaci súťažili a pretekali v rôznych disciplínach. Pre súťažiacich to bola síce len zábava, ale zároveň získavali vytrvalosť a mentálnu odolnosť.
Brekovský hrad
Šiesty deň letného tábora na Pugačke bol plný histórie, prírody, športu, súťaží, opekačky a povesti o Brekovskom hrade. Aj napriek zle vyzerajúcemu počasiu, sme si užili deň plný radosti a pohybu v krásnej prírode Vihorlatských vrchov, na hrade Brekov.
Letný tábor v prírode
Na začiatku druhého týždňa Letného tábora sa naši žiaci vybrali na potulky lesnou cestičkou. A to doslova. V pohodovom areáli strávili v tieni lesa a v tesnej blízkosti rybníka výnimočný čas, kedy si utužili svoj pozitívny vzťah k prírode. Dozvedeli sa mnoho nových informácií o lese
Letný tábor – „Deň muzikantov“
Dňa 8.7.2022 sa žiaci prvého stupňa našej školy, v rámci projektu „Letný tábor“, okrem iných aktivít zúčastnili aj „Dňa muzikantov“ a mohli sa realizovať v mnohých zaujímavých, hlavne hudobných činnostiach, ktoré boli s touto aktivitou spojené.
Disney deň v našom letnom tábore
Dnešný deň sme našich Pugačevkárov preniesli do malého Disneylandu v letnom tábore. Deti mali možnosť prechádzať súťažnými disciplínami z rozprávky do rozprávky. Zachránili Snehulienku pred otráveným jablkom a podarilo sa im ukradnúť zlato strýka Držgroša.
Žiakom ZŠ Pugačevova nie je pomoc druhým ľahostajná...
V mesiaci jún tohto roku sa mali žiaci ZŠ Pugačevovej v Humennom prostredníctvom zbierky „Pomôž neznámemu kamarátovi“ možnosť podeliť sa o svoje školské pomôcky s neznámym kamarátom.
Spoznávanie sveta
Pugačevkári dnes precestovali Európu, Afriku, Áziu, Ameriku a Austráliu. Nechýbala bublifuková párty či súťaže a hry. Na návštevu zavítal aj remeselník, ktorý všetkých naučil vyrábať prívesky z kože.
Prváci získali ocenenie za realizáciu eTwinningového projektu
Uprostred prázdninových dní nás zastihla naozaj vynikajúca správa: náš projekt ZACHRAŇME NAŠÍ PLANETU/ZACHRÁŇME NAŠU PLANÉTU získal eTwinning Quality Label (Národný certifikát kvality). Toto ocenenie je udeľované Národnou podpornou službou eTwinning Sloven
„Najlepší slovenčinár“
Školský rok 2021/ 2022 pomaly odpočítava svoje minúty. Máme za sebou posledné skúšania, výstupné testy či záverečné overovanie získaných vedomostí a zručností.
Stalo sa už tradíciou našej školy, že v posledné dni pred klasifikáciou si ešte spomedzi pugačevkárov vyberáme tých najlepších
Hviezdy ENGLISH STAR na našej škole
ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.
Mladý záhradkár
V piatok 17.6. sa žiačky Natália Rovňáková, Michaela Sivá (5.A) a Nela Mináriková, Zuzana Gajovská (7.B) zúčastnili súťaže Mladý záhradkár, organizovanej okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov v Humennom. V súťaži sa žiačky popasovali s poznávaním listov drevín, zeleniny, semien a liečivých rastlín.
Naši šikovní výtvarníci
Po tvorivom období nás opäť potešili ďalšie fantastické výtvarné ocenenia. Maroš Milčík postúpil do krajského kola vo fotografickej sútaži AMFO. Barborka Beňová bola ocenená vydavateľstvom Slovart za kresbu nádherného koňa. Ondrejko Hudák získal umiestnenie v súťaži "Vojna očami mladých".
Štefánikov beh
Dňa 6. 6. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na XXIII. ročníku Štefánikovho behu mládeže, ktorý sa uskutočnil tradične na Námestí slobody v Humennom. Našu školu reprezentovalo 21 žiakov, súťažiacich v štyroch vekových kategóriách.
Biologická olympiáda – krajské kolo
Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň“ sa konalo prezenčnou formou v Prešove. Našu školu reprezentovala žiačka 6.B triedy Barbora Beňová. V náročnej súťaži zvládla písomný test, ústnu časť, praktickú časť aj poznávanie živočíchov.
Zlatý kľúčik - školské kolo
Dňa 18.5.2022 prebehol na našej škole prvý ročník vlastivednej súťaže: „ZLATÝ KĽÚČIK“. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka, ktorí si pri tejto príležitosti mohli overiť vedomosti o svojom rodnom meste a jeho okolí.
Chlapci druhí, dievčatá tretie
V dňoch 16. a 17. mája 2022 sa na našej škole uskutočnilo okresné finále v bedmintone žiačok a žiakov.
Dievčatá v zložení Leila Kabátová, Ema Pajtašová a Sofia Šmídová (všetky 6.B) sa umiestnili na 3. mieste.
V kategórii žiakov nás reprezentovali Filip Kuľha a David Kuľha (8.A), ktorí získali 2. miesto.
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Výroba recyklovaného papiera
Poslednou aktivitou nášho eTwinningového projektu Zachráňme našu planétu bola výroba recyklovaného papiera. Na túto aktivitu sme sa veľmi dôkladne pripravili. Deň vopred sme použitý papier zo skartovacieho zariadenia namočili do vedra s vodou
Hra na dobu rozkladovú – vykopanie pokladu – 3. videokonferencia
V rámci etwinningového projektu „Zachráňme našu planétu,“ prváci aj naďalej usilovne pracujú s našimi zahraničnými partnermi na riešení kolaboratívnych úloh. Ostatnou aktivitou bolo ukončenie celoročnej výskumníckej práce Hra na dobu rozkladovú.
Dvojdňové hody v 1.A triede
Environmentálny projekt eTwiningáčov z 1.A triedy naďalej prebieha v plnom prúde.
Nedávne aktivity boli zamerané na pestovanie rastliniek. Semienka rastliniek sme vysiali do plastových pohárov. O semienka sme dbali, starali sa, polievali.
Eko-módna prehliadka
Ďalšou aktivitou usilovných žiačikov z 1.A triedy v rámci projektu eTwinning „Zachráňme našu planétu,“ bola EKO-MÓDNA PREHLIADKA. Na spoločnom online stretnutí s českými kamarátmi sme prezentovali modely z odpadových materiálov.
eTwinning - Každá kvapka je vzácna
V novej výzve si žiaci v projekte Zelená škola, zelená budúcnosť mali pripomenúť, aká vzácna je voda pre náš život, aké dôležité je ňou šetriť, že všetko živé na našej planéte potrebuje vodu.
Zároveň sme toto jednoduché slovíčko, mali povedať vo svojom rodnom jazyku.
Balíme darčeky ekologicky
Aj v novom roku pokračujú naše prváčence v práci na eTwinningovom projekte. Všímavé detičky už čoskoro po vianočných sviatkoch postrehli ako vyzerajú kontajnery na papier. Pani učiteľky Štěpánka a Irenka pre ochrancov našej planéty vymysleli takúto zaujímavú úlohu:
Spoločná pieseň Pugačevkárov a partnerských škôl eTwinning projektu
V Novom roku mali žiaci z rôznych kútov sveta v rámci eTwinning projektu Zelená škola, zelená budúcnosť zaspievať pieseň spojenú s tematikou ochrany životného prostredia.
Žiaci 3.A nezaháľali a do danej aktivity sa pustili s radosťou.
Učíme sa triediť odpad
eTwinningový projekt žiakov z 1. A triedy „Zachráňme našu planétu“ pokračuje v plnom prúde. Na svoju prvú online hodinu sa malé prváčence pripravovali zodpovedne a svedomito. Témou bolo triedenie odpadov.
Výmena vianočných pohľadníc
V tomto čase, keď sa už každý teší a pripravuje na tie najkrajšie sviatky v roku, majú Pugačevkári z 3.C o dôvod viac na radosť. Zapojili sa do medzinárodného projektu eTwinning,
Creating videos to green up our world: Let‘s become THINKfluencers!
Dňa 3. decembra 2021 sa žiaci 6.B, 7.B a 6.A zúčastnili online stretnutia so svojimi rovesníkmi zo Španielska, Chorvátska a Grécka. Náplňou stretnutia bola voľba loga, ktoré najvýstižnejšie vyjadruje podstatu a cieľ nášho projektu.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah